povezanost lovekovega obna anja z organizuacijo pogojenost organizacijskega vedenja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POVEZANOST ČLOVEKOVEGA OBNAŠANJA Z ORGANIZUACIJO-POGOJENOST ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
POVEZANOST ČLOVEKOVEGA OBNAŠANJA Z ORGANIZUACIJO-POGOJENOST ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

POVEZANOST ČLOVEKOVEGA OBNAŠANJA Z ORGANIZUACIJO-POGOJENOST ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

POVEZANOST ČLOVEKOVEGA OBNAŠANJA Z ORGANIZUACIJO-POGOJENOST ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA. VEDE, KI PROUČUJEJO TO POVEZANOST:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POVEZANOST ČLOVEKOVEGA OBNAŠANJA Z ORGANIZUACIJO-POGOJENOST ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA' - nitara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
povezanost lovekovega obna anja z organizuacijo pogojenost organizacijskega vedenja

POVEZANOST ČLOVEKOVEGA OBNAŠANJA Z ORGANIZUACIJO-POGOJENOST ORGANIZACIJSKEGA VEDENJA

VEDE, KI PROUČUJEJO TO POVEZANOST:

Psihologija(osebno doživljanje dela, pogojenost izvajalčeve delovne uspešnosti- psihofizične sposobnosti, osebnostne lastnosti, motivacija, stališča, zadovoljstvo pri delu, vzroki utrujenosti in monotonije dela-praktična aplikacija pri kadrovanju;

posameznik organizacija nadaljevanje

Posameznik-organizacija (nadaljevanje)

Sociologija(medsebojni odnosi, posameznik-skupina-uspešnost le-te-temeljna celica organizacije; vpliv skupine na posameznika; skupinsko odločanje);

Antropologija(kultura določenega okolja; vnos osebnostnih značilnosti v organizacijo - personalizacija);

Politične znanosti(obnašanje posameznikov-politično okolje; strankarska pripadnost; konflikti kot posledica političnih prepričanj; politična moč večkrat v funkciji zadovoljevanja lastnih interesov posameznika);

organizacijska kultura podjetja

ORGANIZACIJSKA KULTURA PODJETJA

TIPOLOGIJE ORGANIZACIJSKIH KULTUR

Prva tipologija:

(postopen prehod od

introvertiranosti zaposlenih

in usmerjenosti v preteklost

do ekstravertiranosti

in usmerjenosti v prihodnost)

Druga tipologija:

(težnja k obvladovanju okolice,

poudarjena hierahija in status,

opis DM, navodila za

komuniciranje,…; največja

vrednota-

doseganje ciljev; poudarek na

zadovolj. potreb zapo-

slenih)

Tretja tipologija:

(dvoje meril: poslovno tveganje

na trgu;

hitrost povratnih informacij

glede uspešnosti na tržišču;)

CELOVIT SISTEM VREDNOT, NORM, PREDSTAV, PREPRIČANJA IN SIMBOLOV - SPECIFIČNA PREPOZNAVNOST (IMAGE) PODJETJA;

faze oblikovanja organizacijske kulture

FAZE OBLIKOVANJA ORGANIZACIJSKE KULTURE

ANALIZA KULTURE PODJETJA

(dejavniki okolja in managementa)

VREDNOTENJE KULTURE PODJETJA

(ugotavljanje skladnosti med zahtevami

strategije in ciljev in organizacijskekulture)

OBLIKOVANJE KULTURE PODJETJA

(glede na ugotovljeno stanje kulture:

ohranjanje - spreminjanje- razvijanje kulture

podjetja)

faze v razvoju podjetja

FAZE V RAZVOJU PODJETJA

PODJETNIŠKA FAZA (nastanek-preživetje-

neformalna in nebirokratska organizacije-preprosta

organizacija; rast podjetja-

vse več problemov-preseganje

zmožnosti lastnika-potreba po managerju-ločitev

lastniške in managerske funkcije)

CILJI, USMERITVE, OBLIKOVANJE KOLEKTIVA

(formalizacija organizacija, center-glavni manager,

omejitve funkc. managementa-

kriza pri usklajevanju oddelkov)

UVAJANJE DECENTRALIZACIJE (razmejitve po

nivojih managementa, spori med štabom in linijo

med strategijo in operativo; kulminacija birokracije; potreba po inoviranju

in organiziranju projektov)

USTALITEV PODJETJA (projektni timi, poenostavitve sistemov, strateška zaokroženost,

participativnost managementa; revitalizacija ali vsaj ohranitev, sicer stagnacija)

osebni skupinski in organizacijski razvoj
OSEBNI, SKUPINSKI IN ORGANIZACIJSKI RAZVOJ
  • MOTIVIRANOST IN USPEŠNOSTPOSAMEZNIKA POGOJENI S SKLADNOSTJO NJEGOVIH CILJEV IN PRIČAKOVANJ S CILJI IN PRIČAKOVANJI SKUPINE IN ORGANIZACIJE
  • KONFORMIZEM (status brezosebnega objekta vplivov okolice) –KONTRAFORMIZEM (popolno zanikanje vseh norm skupine in organizacije ter osamosvajanje od avtoritete okolja): NOBENA OD TEH SKRAJNOSTI NI V PRID USTVARJALNOSTI POSAMEZNIKOV
  • OPTIMALNOST VKLJUČEVANJA POSAMEZNIKA V SKUPINSKI IN ORGANIZACIJSKI RAZVOJ – OBDRŽATI IZVIRNOST IN USTVARJALNOST SVOJEGA MIŠLJENJA IN DELOVANJA – TRDNO NOTRANJE PREPRIČANJE IN MOČNO ZAUPANJE VASE IN DO SAMOSTOJNIH SODB
  • MOŽNOST ZAGOTAVLJANJA SKLADJA OSEBNEGA S SKUPINSKIM IN ORGANIZACIJSKIM RAZVOJEM, KO ORGANIZACIJA IN DELAVEC POZNATA: ZNAČILNOSTI CELOSTNEGA VIDIKA RAZVOJA (načrtna politika zaposlovanja, nagrajevanja, napredovanja, itd.), MOŽNOSTI OSEBNEGA VIDIKA RAZVOJA (poznavanje potreb, ciljev in pričakovanj delavcev – ustrezni programi kot pomoč pri jasnem zavedanju posameznikov o možnostih lastnega razvoja);