Підсумковий урок
Download
1 / 13

Підсумковий урок алгебри у 8 класі - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Підсумковий урок алгебри у 8 класі. Тема: Формула коренів квадратного рівняння. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Мета: Узагальнити та систематизувати знання, вміння та навички учнів

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Підсумковий урок алгебри у 8 класі' - nitara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Підсумковий урок

алгебри у 8 класі

Тема:Формула коренів квадратного

рівняння. Розв’язування

рівнянь, що зводяться до

квадратних.

Мета:Узагальнити та систематизувати

знання, вміння та навички учнів

про квадратні рівняння, способи

їх розв’язування.


Закінчити речення

 • Рівність із змінною називається …

 • Розв’язати рівняння означає…

 • Корінь рівняння – це значення змінної …

 • Рівняння виду ах2 + bх + с = о, де а ≠ 0 , b і с дійсні числа, х – змінна називається…

 • Вираз b2 – 4ас називається…

 • Якщо D< 0 , то …

 • Якщо D = 0, то …

 • Якщо D > 0, то…


Розв’язування усних вправ

 • .

 • 1)Розв’язати рівняння :

 • а) x2 – 3х = 0; б) x2 – 16 = 0;

 • x ( x – 3 ) = 0; x2 – 42 = 0;

 • … … (x – 4 ) (x + 4 ) = 0;

 • … …

  • 2)Знайти помилку:

 • а) 7x2 = 0; б) 36 + x2 = 0;

 • x2 = 7 : 0; x = 6;

 • … … x = - 6.

  • 3)Знайти сторону квадрата, площа якого дорівнює 100м2, (10м2, 1000м2).


Розв’язування усних вправ

4) Сума коренів квадратного рівняння

дорівнює:

А) 3 Б) 4 В) -3 Г)-4

5) Добуток коренів квадратного рівняння

Ф. ВІЄТ (1540 -1603)

дорівнює:

А) 3 Б) -3 В)1,6 Г) 0,6

6) Коренями рівняння

є числа: А) -4 ; 3 Б) -3; 4 В) 3; 4 Г) -3; -4


«Ажурна пилка»

Робота в групах

завдання:

група 1- хвилинка історії, розв’язування квадратних

рівнянь за формулами та іншими способами;

група 2 - розв’язування квадратних рівнянь із

параметром;

група 3 - розв’язування рівнянь, що зводяться до

квадратних.


ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ В «ДОМАШНІХ ГРУПАХ»

(з подальшою взаємоперевіркою)

Завдання для групи 1.

1. Яке з чисел 1;0;-2;-8; є коренем рівняння x2 + 7х – 8 = 0 ?А) 8; -1 Б) 0; -2 В) 1; -2 Г) -8; 1

2. Розв’яжіть неповне квадратне рівняння 5х2 – 20 = 0.

3. Розв’язати неповне квадратне рівняння 3х2 – 24 х = 0.

Завдання для групи 2.

1. Обчислити b2 – 4ас, якщо а = -2, b = -1, с = 4.

А) -33 Б) -32 В) 33 Г) 31

2. Знайдіть другий коефіцієнт квадратного рівняння , при якомучисло «3» є коренем рівняння

3. Знайти вільний член квадратного рівняння, при

якому рівняння маєодин корінь

Завдання для групи 3.

1.Обчислити k2 – ас , якщо а = 8,1; k = ; с = –10.

А) 81 Б) 80 В) -81 Г)

2. Розв'язати рівняння:

3. Розв'язати рівняння:


ВІДПОВІДІ:

Група 2

1) В) 33

2) 14

3) 0,4.

 • Група 1

 • Г) -8;1

 • -2; 2

 • 0;8.

 • Група 3

 • 1) Г) 81

 • 9

 • -3; 3.

Оцінювання

1) 1 бал

2) 2 бали

3) 3 бали


Робота в «експертних групах»

У «експертних групах» учні обмінюються відомостями,

які кожен з них опрацював у своїй «домашній групі».

якщо

D< O, немає коренів

D= O, один корінь:

D>O, два корені:

Рівняння виду

ах2 + bх + с = 0 розв’яжіть зa формулою.

5х2 – 8х + 3 = 0.

група 1

група 2

Рівняння виду

ах2 + 2kх + с = 0

розв’яжіть за формулою.

5х2 – 8х + 3 = 0.

Розв’язати рівняння

виділенням повного квадрата двочлена.

5х2 – 8 х + 3 = 0.

група 3


ФРАНСУА ВІЄТ ( 1540 – 1603 )

Французький математик, ввів систему

алгебраїчних символів, опрацював основи

елементарної алгебри. Він був одним з перших, хто числа почав позначати буквами,

що істотно розвинуло теорію рівнянь.


Творче застосування знань, умінь і навичок

Робота в «домашніх групах»

якщо

D< O, немає коренів

D= O, один корінь:

D>O, два корені:

Розв’язати рівняння на вибір:

1 ) (х2 + 1 )2 – 15 (х2 + 1) + 50 = 0;

2) х - - 6 = 0;

3) (х2 + 8х) (х2 + 8х – 6 ) = 280;

4) (х2 + 3х)2 – (2х + 6)2 = 0;

5) ( х + 2)(х – 1)(х – 3)(х – 6) = 16;

6) х3 – 3х2 – 4х + 12 = 0;

7) (х2 + х – 3 )2 – 12х2 – 12х + 63 = 0.


ДОМАШНЄ і навичокЗАВДАННЯ

1.Скласти кросворд.

2.Розв’яжіть рівняння :

1) х4 – 29х2 + 100 = 0;

2) (х2 +4х – 1)(х2 + 4х + 3) = 12;

3) х(х – 3)(х +6) = 40.


 • Числа, які і навичоквикористо-вуються при лічбі.

 • Компонент дії.

 • Французький матема-тик, що розвивав тео-рію рівнянь.

 • Число, що записується над рискою дробу

 • Знак, що вказує на до-бування квадратного кореня.

 • Англійський матема-тик і фізик.

 • Результат ділення.

 • Вираз b2 – 4ас.

 • Число, на яке не можна ділити.

 • Частина координатної площини.

 • Знак дії.

 • Ділення чисельника і знаменника дробу на одне й те саме число.

 • Рівність, що містить змінну.

КРОСВОРД

1

Н

А

Т

У

Р

А

Л

Ь

Н

І

2

Д

О

Д

А

Н

О

К

3

В

І

Є

Т

4

Ч

И

С

Е

Л

Ь

Н

И

К

5

Р

А

Д

И

К

А

Л

6

Н

Ь

Ю

Т

О

Н

7

Ч

А

С

Т

К

А

8

Д

И

С

К

Р

И

М

І

Н

А

Н

Т

9

Н

У

Л

Ь

10

Ч

В

Е

Р

Т

Ь

11

М

І

Н

У

С

12

С

К

О

Р

О

Ч

Е

Н

Н

Я

Р

І

В

Н

Я

Н

Н

Я

13


ПІДСУМОК і навичокУРОКУ

продовжити речення:

- Сьогодні на уроці ми узагальнили і повторили…

- На уроці я навчився (навчилася)…

- Творчо використали здобуті знання при

розв’язуванні …

- Узнали нового …

- Однокласникам бажаю …


ad