Správa NP Nízke Tatry
Download
1 / 8

Využiteľnosť 3D modelovania povrchu terénu v rozvojových dokumentoch - PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

Správa NP Nízke Tatry. Využiteľnosť 3D modelovania povrchu terénu v rozvojových dokumentoch. RNDr. Michal Klaučo, 2006. KRÁTKY ÚVOD DO PROBLEMATIKY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Využiteľnosť 3D modelovania povrchu terénu v rozvojových dokumentoch' - nita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Správa NP Nízke Tatry

Využiteľnosť 3D modelovania povrchu terénu v rozvojových dokumentoch

RNDr. Michal Klaučo, 2006


KRÁTKY ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Geografické informačné systémy(GIS) sa v dnešnom svete čoraz viac a viac používajú ako nástroje vhodné na riešenie problémov a javov v krajine.

GIS aplikácie sa vďaka svojmu obsahu stali vhodným nástrojom pre riešenie, ale i interpretáciu rôznych priestorových úloh, resp. problémov. Jednou z neustále absentujúcich oblastí v GIS je využiteľnosť GIS pri príprave a tvorbe rozvojových dokumentov.

Jedná sa napr. o rozvojový dokument s názvom Miestna Agenda 21 (MA 21). MA 21 je strategický dokument dlhodobo udržateľného rozvoja obce alebo mikroregiónu. Prvý krát sa spomína v dokumente Agenda 21, ktorý bol v roku 1992 prijatý na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro.


ROZVOJOVÝ DOKUMENT OBCE - MIKROREGIÓNU

Kozová a i. (2003) uvádzajú, že po formálnej stránke môže mať dokument MA 21 rôznu podobu. Výsledná dokumentácia môže mať názov Miestna Agenda21, prípadne Program rozvoja mikroregiónu, Program obnovy dediny, jeho záväzná časťnázov napr. Rozvojový plán obce, prípadne Stratégia rozvoja obce. Pokiaľ obsah zodpovedá požadovanej štruktúre v zmysle príslušnej legislatívy, môže to byť aj Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Aká je teda využiteľnosť GIS v rozvojovom dokumente typu MA 21? Je vhodné uviesť, že MA 21 sa skladá z niekoľkých fáz. Najzaujímavejšou fázou pre GIS je programovacia (plánovacia) fáza MA 21. Patrí sem napr. analýza súčasného stavu, SWOT analýza, audit prírodných zdrojov, atď.


GIS V ROZVOJOVOM DOKUMENTE

Ako môže GIS ovplyvniť programovanie daného rozvojového dokumentu? Každý rozvojový dokument sa spája s určitým územím a verejnosťou, či už laickou alebo odbornou. Rozvojový dokument typu MA 21 priamo súvisí s miestnou komunitou, ktorá ho ovplyvňuje a realizuje. Úlohou GIS môže byť interpretácia údajov o území obce alebo mikroregiónu.

3D modelovanie povrchu terénu je jedna z vhodných a využiteľných technológií. Ide o veľmi dobrú lokalizačnú a vizualizačnú pomôcku, ktorá priamo dokáže ovplyvniť zainteresovanú verejnosť a  premietnuť sa do samotného dokumentu MA 21.


3D MODELOVANIE TERÉNU

3D modelovanie povrchu terénu je proces, v ktorom sa okrem dvoch koordinačných hodnôt X a Y (šírka a dĺžka) dá znázorniť aj z hodnota (nadmorská výška).

Prvotným základom pre 3D modelovanie povrchu je vektor vo forme bodu, línie alebo polygónu. Najčastejšie sa používa línia, ktorá je reprezentovaná ako vrstevnica. Vrstevnica vo forme línie obsahuje hodnoty X, Y a Z. V kartografickej interpretácii (2D mapa) je možno vidieť len hodnoty X a Y. Z hodnota je uložená ako hodnota v atribútovej tabuľke k danej línií, ktorá reprezentuje nadmorskú výšku.


3D MODELOVANIE POVRCHU

Práve tátoZhodnota sa používa pri vytváraní 3D povrchu alebo digitálneho modelu terénu (DTM). Otázka je, ako? Túto operáciu dokáže zvládnuť niekoľko programov ako napr. 3D Studio Max, Idrisi, ESRI Platform, atď.

Najoptimálnejším spôsobom ako vytvoriť 3D model z hľadiska časového aj finančného, je tvorba digitálneho modelu terénu z vrstevníc. Na takto vytvorený model sa dajú umiestniť letecké snímky.


VYUŽITEĽNOSŤ 3D

Kritický sklonitostný areál 25 o => – Ďumbier, NP Nízke Tatry

Sklonitosť terénu – Ďumbier, NP Nízke Tatry

Tento finálny výsledok je vhodný na dôkladnú vizualizáciu a interpretáciu údajov z daného územia. Na takto upravený povrch sa dajú umiestniť napr. „kritické“ sklonitostné areály terénu. Vizualizácia a vhodný komentár týchto kritických areálov na 3D modeloch dokáže dotknutú verejnosť usmerniť k trvalo udržateľnému dokumentu MA 21.ad