asunnottomuuden ehk isy oulussa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa - PowerPoint PPT Presentation


  • 77 Views
  • Uploaded on

Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma, II kausi (2012-2015). Taustaa. Paavo I kaudella tavoitteena oli vastata moniongelmaisten asunnottomien nuorten asumisentarpeeseen sekä kehittää heille toimiva tiiviin asumisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa' - nita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
asunnottomuuden ehk isy oulussa

Asunnottomuuden ehkäisy Oulussa

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma, II kausi (2012-2015)

taustaa

Taustaa

Paavo I kaudella tavoitteena oli vastata moniongelmaisten asunnottomien nuorten asumisentarpeeseen sekä kehittää heille toimiva tiiviin asumisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli

-> Nuorten Paavo yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulunseudun nuorisoasuntoyhdistyksen ja Nuorten Ystävien kanssa

Nuorten Paavo -> Naisten Paavo, asunnottomille naisille

Naisten Paavo -> Kenttä-Paavo, pitkäaikaisasunnottomille

II kauden keskiössä asunnottomuuden ennaltaehkäisy ja riskitekijöiden huomioiminen sekä jo asunnottomuuden piiriin joutuneet vaikeimmassa asemassa olevat henkilöt

Oulussa asunnottomien määrä, joiden asumisen järjestämisessä sosiaalipalveluilla on merkittävä rooli, on vuosittain 100-150 henkilöä. Heistä pitkäaikaisasunnottomia n. 30-50 henkilöä

Asuntojen puute ei ole Oulussa ongelma, vaan asunnottomuus liittyy asumisen taitojen ja talouden hallinnan puutteisiin

12.11.2013 Katja Karppinen

tavoitteet

Tavoitteet

Vähentää asunnottomuus puoleen sekä poistaa pitkäaikaisasunnottomuus pysyvästi Oulussa

Sopia asunnottomien tilastointitavasta ja siihen liittyvistä vastuista

Hanketyön tavoitteet täsmentyvät seuraaviin kolmeen kohtaan:

asumisen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalliin,

asunnottomuuden ennaltaehkäiseviin toimiin sekä

pitkäaikaisasunnottomille kohdennettujen asumisratkaisujen ja tuen tarpeeseen vastaamiseen.

12.11.2013 Katja Karppinen

1 asumisen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalli

1. Asumisen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalli

Optimoida eri toimijatasoilla tapahtuvan asumisen ohjauksen ja neuvonnan järjestämistapa Oulussa

Käydään läpi erilaiset asumisen tuen tarpeet ja kootaan tarpeelliset toimenpiteet.

Mallinnetaan asumiseen liittyvät eri toimijatasoilla tapahtuvat tehtävät sekä ohjauksen prosessi ja vastuut

Luodaan aktiivinen vuoropuhelu vuokrataloyhtiöiden ja 3.sektorin toimijoiden kanssa ja sovitaan yhteisistä käytännöistä asumisneuvonnan järjestämisessä

Selvitetään rikostaustaisten asumiseen liittyvän neuvonnan mahdollisuus järjestöjen tehtävänä työnä (Setlementti, Rise, KRIS?)

12.11.2013 Katja Karppinen

2 ennaltaehk isev t toimet asunnottomuuden ehk isemiseksi

2. Ennaltaehkäisevät toimet asunnottomuuden ehkäisemiseksi

Ottaa käyttöön menettelytavat häätöjen ehkäisemiseksi

Laaditaan eri toimijoiden yhteisesti sopimat menettelytavat häätöjen ehkäisemiseksi ja sovitaan yhteistyöstä häätötilanteissa

Ennaltaehkäistä nuorten asunnottomuutta

Erikseen ohjelmakaudella sovittavat ja täsmentyvät teemat yhteistyössä mm. oppilaitosten ja armeijan kanssa. Osallistutaan valtakunnalliseen Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeeseen, tavallinen nuori keskiössä

Parantaa asumiseen liittyvän tiedon löytymistä kuntalaisille ja tuen saavutettavuutta asunnottomuuden tai sen uhan alaisuudessa oleville sekä yhteistyökumppaneille

mm. luodaan kaupungin www-sivuille asumisen opas ja sähköinen palvelualusta

Selvittää sosiaalisen vuokra-asuntokannan lisäksi myös muun asuntokannan tarjoamat mahdollisuudet

Yhteistyötä vahvistetaan asuntokannan omistajien kanssa

12.11.2013 Katja Karppinen

2 ennaltaehk isev t toimet vapautuvien vankien asumisen tuen tavoitteet

2. Ennaltaehkäisevät toimet, Vapautuvien vankien asumisen tuen tavoitteet

Varmistaa ilman valvontaa vapautuvien vankien asumisen tuki

Luoda kaupungin toimijoiden (mm. sosiaalitoimi, asuntotoimi), vankiloiden sekä rikosseuraamuslaitoksen yhteinen toimintatapa, jossa otetaan huomioon vangin kokonaisvaltainen elämä vapautumisen jälkeen

Asunnottomana koevapauteen tai valvontarangaistukseen tulevien henkilöiden asuminen ja siinä tarvittava tuki

Osallistutaan valtakunnalliseen hankkeeseen

Parantaa asumiseen liittyvän tiedon löytymistä vapautuville vangeille

mm. päivitetään Oma koti – hankkeen opas vapautuville vangeille ja sovitaan oppaan päivitysvastuista jatkossa

12.11.2013 Katja Karppinen

3 pitk aikaisasunnottomille kohdennettujen asumisratkaisujen ja tuen tarve

3. Pitkäaikaisasunnottomille kohdennettujen asumisratkaisujen ja tuen tarve

Esittää pitkäaikaisasunnottomien asumisen ja kuntoutumisen tuen tarpeeseen uudenlaisia toimintamalleja

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen asteittain; Kenttätien nykymuotoisen käytön minimoiminen, samalla inhimillisen ensisuojatyyppisen asumisen tarpeen turvaaminen

Kesän 2013 aikana nykyisen Kenttätien palvelukeskuksen asiakkaille toteutettu asiakasprofilointi ja -kysely

PAAVO -hankkeen nykyisten toimintamallien arviointi; parhaat käytännöt käytäntöön (Nuorten Paavo, Naisten Paavo ja Kenttä-Paavo) mm. asiakaskysely ”paavolaisille”

Selvittää ensisuojatyyppisen lyhytaikaisasumisen vaihtoehtoiset järjestämistavat ja niitä tukevat tilaratkaisut sekä tehdä esitys tulevaisuuden toimintamallista

12.11.2013 Katja Karppinen