slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A kerületi Gyermek-és Ifjúságpolitikai koncepció 2011-2012. évi PowerPoint Presentation
Download Presentation
A kerületi Gyermek-és Ifjúságpolitikai koncepció 2011-2012. évi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

A kerületi Gyermek-és Ifjúságpolitikai koncepció 2011-2012. évi - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

A kerületi Gyermek-és Ifjúságpolitikai koncepció 2011-2012. évi cselekvési tervének testületi jóváhagyása előtti szakmai egyeztetés 2010. május 25. Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013 Bevezető:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A kerületi Gyermek-és Ifjúságpolitikai koncepció 2011-2012. évi' - nissim-pugh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A kerületi Gyermek-és Ifjúságpolitikai koncepció 2011-2012. évi

cselekvési tervének testületi jóváhagyása előtti szakmai egyeztetés

2010. május 25.

slide2

Gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció 2008-2013

Bevezető:

A jelenleg hatályos törvényi szabályozás tág keretet biztosít az ifjúsági feladatok megvalósításához, ezért nagyon fontos, hogy önkormányzatunk, mely felelősséget érez a gyermek és ifjúsági korosztályokért, kidolgozta, és meghatározott időnként aktualizálja saját ifjúságpolitikai koncepcióját.

A Gyermek- és Ifjúságpolitikai koncepciót Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a 230/234 2008.(IV.30.) számú határozatával fogadta el.

jogszab lyi h tt r
Jogszabályiháttér
 • Alkotmány
 • 1990. évi LXV. Önkormányzati törvény
 • 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény
 • 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény

ENSZ Egyezmények

 • Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény
 • Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 • Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
 • Megkülönböztetés Elleni Küzdelemről Szóló Egyezmény
slide4
A koncepció fölépítése:
 • Helyzetkép

célcsoportok meghatározása

meglévő intézmények, szervezetek áttekintése

 • A helyzetkép alapján célok megfogalmazása
 • A célokból adódó feladatok ( akcióprogram, cselekvési terv) meghatározása
 • A feladatok végrehajtásának ellenőrzése, minőségbiztosításának rendszere
slide5
A gyermek- és ifjúságpolitikai koncepció célkitűzései

Megvalósíthatóság

 • A kerületi gyermek és ifjúsági korosztály életét érintő helyi koncepciók, programok összehangolása.
 • A gyermek- és ifjúsági koncepció célja létrehozni a XV. kerületi Önkormányzat által meghatározott gyermek-és ifjúsági területen várható föladatok megvalósításának középtávú tervét.

Jóléti szolgáltatások

 • Legyenek elérhetőek a gyermekek és fiatalok számára a jóléti szolgáltatások ( anyagi,oktatási, művelődési, sport, szociális, gyermek-és ifjúságvédelem).
slide6
Esélyegyenlőség, demokrácia
 • Valós hozzáférést, beleszólási jogot biztosítani a fiataloknak az őket érintő kérdésekbe.
 • A valódi esélyteremtés, társadalmi kirekesztődés megakadályozására irányuló feladatok meghatározása.

Gyermek-és ifjúsági koordinációs , jelző és információs rendszer

Koordinálás

 • A koncepció célja, hogy a hatékony működés érdekében valamennyi önkormányzati, egyházi, civil és egyéb szervezet, jogi természetes személy munkájának koordinálását biztosítja.

Információs és jelzőrendszer

 • A meglévő gyermek- és ifjúsági információs rendszer és a gyermekvédelmi jelzőrendszer áttekintése, korszerűsítése, hatékonyságának növelése.

Munkaerőpiac

 • A fiatalok munkaerő-piaci szerepvállalásának sikeressége.
slide7
Együttműködés az egészséges gyermekekért és fiatalokért
 • A koncepció célja összehangolt tevékenységi rendszer megteremtése az egészségmegőrzés, a prevenció és az egészségügyi ellátórendszer területi szereplői között.
 • Országos mintaprogramokba történő bekapcsolódás összehangolt kerületi mérési rendszer kidolgozása és működtetése.

Gyermek- és ifjúsági közösségek

 • Cél a formális és non-formális gyermek és ifjúsági közösségek számának növelése a szabadidős tevékenységek bővítése.

Kulturális és szabadidős kezdeményezések

 • A kerületi gyermek- és ifjúsági korosztály kulturális és szabadidős programok iránti igények felmérése.
 • Megelőző tevékenységek, programok szervezése, melyek a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szólnak, különösen a bűnelkövetésnek, szociális kirekesztődésnek kitett fiatalok csoportjainak.
slide8
CSELEKVÉSI TERV

2011-2012

slide9
Megvalósíthatóság
 • A gyermek- és ifjúsági korosztályokat érintő kerületi koncepciók összehangolása, az esetleges párhuzamosságok megszüntetése
 • A gyermek- és ifjúságpolitikai célok megvalósulását szolgáló középtávú (2009-2013) terv elkészítése
 • A 18 éves korig tartó (sajátos nevelési igényű tanuló esetében 20 éves korig meghosszabbítható) tankötelezettség teljesítése érdekében szükséges intézményi módszerek, programok, programelemek kidolgozása, multiplikálása.
slide10
A kerületi nevelési-oktatási intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező magántanulók helyzetének áttekintése, szakmai fórum kezdeményezése a magántanulói státuszról.

Jóléti szolgáltatások

 • A kerületi nevelési- oktatási intézményekben működő diákönkormányzatok munkájának koordinálása, szakmai segítése különös tekintettel a DÖK vezetőkre és a diákfórumokat segítő pedagógusokra. Ennek érdekében szakmai délutánok szervezése (tréning).
 • A diákönkormányzatok akkor működnek jól, ha azokat jól működtetjük. A fiatalok, főleg az általános iskolás korosztály még nem képes a gyakorlatban önkormányzati munkát végezni. A tevékenységük kimerül az iskolán belüli szabadidős programok szervezésében. A diákság viszonyainak feltérképezését követően DÖK napok szervezése szükséges.
slide11

A kerületi szabadidő szervezők, a gyermekvédelmi felelősök, a DÖK segítő pedagógusok, valamint a GYIÖK működéséhez szükséges állandó szakmai tér (közös iroda ) kialakítása, fölszerelése.

 • Kerületi általános és középiskolás fiataloknak hagyományos továbbtanulási börze szervezése.
 • A munkaerő-piaci szerepvállaláshoz szükséges ismeretek átadása iskolai keretek között: általános és középiskolai prevenciós munka.
 • A munkaerő-piacra való belépés segítése: csoportos pályaorientációs tanácsadás.
 • Esélyegyenlőség, demokrácia
 • DÖK konferencia és tréning. A tréning a DÖK vezetők számára azokat a személyiségjegyeket, jellemvonásokat és kompetenciákat átadni, ami munkájukhoz feltétlenül szükséges. A konferencia a diákjogok és kötelességek, szervezettségi lehetőségek tekintetében igyekszik neves előadók meghívásával hasznos ismereteket átadni.
slide12
3D konferencia (Diákmunka- Diákjog- Demokrácia) szervezése

Gyermek- és ifjúsági koordinációs, jelző és információs rendszer

 • A kerületi gyermekjóléti központ a polgármesteri hivatal gyermek- és ifjúsági ügyintézőjével együtt segíti a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő és jelzőrendszer működését, a nevelési- oktatási intézmények gyermekvédelmi tevékenységét. Ennek érdekében minden hónapban egyszer szakmai napot szervez.
 • A polgármesteri hivatal gyermek- és ifjúsági ügyintézője összehangolja a kerületi nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi tevékenységét, különös tekintettel a gyermekvédelmi felelősök munkájára. Ennek érdekében változó helyszínen, kéthetente egy nap, munkaidőben gyermekvédelmi team-megbeszélést szervez.
slide13

Együttműködés az egészséges gyermekekért, fiatalokért

 • Szükség vanegy kerületikiadványra, amely a főbb testi-lelki egészségmegőrző tanácsokat tartalmazza. A kiadvány néhány kerületen belüli személyes példával igyekszik megmutatni a gyermekeknek, hogy van értelme az egészséges életmódnak, a sportnak (közösségi sport, tömegsport, élsport). A kiadvány kerületünk szociális és egészségügyi intézményeinek elérhetőségét, rövid gyermekbarát leírását és a főbb országos intézményhálózatot is tartalmazza azokkal a jogszabályokkal kiegészítve, ami testi-lelki egészségével kapcsolatos.
 • A nevelési- oktatási központok országos, vagy budapesti mintaprogramokba (szájhigiéniás modellprogram, prevenciós programok, stb.) történő bekapcsolódása, és/vagy helyi programok indítása.
 • A fizikai és mentális egészségmegőrzés érdekében összehangolt kerületi mérési rendszer működtetése szükséges. Az eredményeknek összehasonlíthatóaknak kell lenniük, a vizsgálatokat évente ismételni kell. Az első vizsgálat a 2008/2009-es tanévben iskolába lépő diákokra vonatkozik. Ismétlése fölmenő rendszerben minden évben megtörténik. A vizsgálat elemzése kiterjed a gyermekek fizikai állapotára, iskolaérettségi vizsgálatainak eredményére és az ezek alapján előírt szakmai segítséghez való hozzájutásra, azok igénybevételére, a hiányosságok föltárására.
slide14
Sport klubok
 • A 15-29 éves korosztály körében végzett, Ifjúság 2008 elnevezésű kutatás gyorsjelentése alapján megállapítható, hogy a vizsgált fiataloknak csupán 38 százaléka sportol rendszeresen. A megyei jogú városokban sportol a legtöbb fiatal, őket a városok és a községek fiataljai követik. Egészségi állapotával a nők 31, a férfiak 38 százaléka elégedett teljesen. Növekszik az elhízott tanulók száma. Nem ritka közöttük a cukorbeteg, a magas vérnyomású, illetve valamilyen keringési betegséggel küzdő diák sem. A rendszeresen sportoló gyerekek általában jó magaviseletűek, tanulmányi eredményeik általában jobbak nem sportoló társaiknál.
 • A mozgáshoz különösebb anyagi ráfordítás nem szükséges, ennek ellenére vannak gyermekek, akik egyedül nehezen veszik rá magukat a rendszeres testmozgásra. Az iskolai testnevelési órák száma alacsony, nem irányítanak közvetlenül a tömegsport irányába. A fiatalok közösségi szerepvállalása alacsony.
 • A heti egyszeri színvonalas sportklubok szervezésével ezt a hiányt igyekszünk klientúránk gyermekei számára, tartalmas kikapcsolódással és testi, lelki fejlődéssel betölteni.
slide15
Gyermek- és ifjúsági közösségek, kulturális és szabadidős kezdeményezések
 • A gyermek- és ifjúsági korosztály tájékoztatása a kerületi közösségi, kulturális és szabadidős rendezvényekről. Ennek érdekében az Önkormányzat saját szerverének biztosításával lehetőséget teremt a fiataloknak szóló honlap indítására.
 • A nevelési-oktatási központokban a gyermek- és ifjúsági honlap naprakész nyomon követését, és a tanulók tájékoztatását a szabadidő szervezéssel foglalkozó munkatársak végzik. Az intézményvezetők a szabadidő szervező munkatársakkal elkészíttetik a közösségi, kulturális és szabadidős programokkal kapcsolatos intézményi kommunikációs rendszert . A szabadidő szervezők az elvégzett feladatokról, a 2011/12-es tanévben szakmai napon számolnak be.
 • Kérdőíves felmérés készítése a kerületi közösségi, kulturális és szabadidős programokkal kapcsolatos igényekről, értékelés (elégedettség mérés) a megvalósult programokról. A kerületben rendezett programok ismertségével és elégedettségével kapcsolatban a Csokonai Művelődési Központ és a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár szakemberei kérdőívet állítanak össze.
slide16
Kérdőíves felmérés megismétlése a kerületi közösségi, kulturális és szabadidős programokkal kapcsolatos igényekről, értékelés elégedettség mérés a megvalósult programokról
 • Ifjúsági közösségi terek létrehozása, a meglévő lehetőségek működtetése, fejlesztése
 • Kerületi Ifjúsági Központ létrehozása