VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL - PowerPoint PPT Presentation

visualitzaci de la jerarquia i de l evoluci temporal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL

play fullscreen
1 / 7
VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL
91 Views
Download Presentation
nissim-lambert
Download Presentation

VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORAL 2.3.P • Un organigrama correcte des del punt de vista didàctic ha de tenir dues condicions clarament visibles que defineixin la seva estructura: • La jerarquia i la temporalitat dels elements. • En un organigrama que es llegeix de dalt a baix: • El de primer nivell o més antic, ha de situar-se a la part superior. • Els de segon nivell o recents, a la part mitjana. • Els de tercer nivell o més recents, a la part inferior. • En un organigrama que es llegeix d’esquerra a dreta: • El de primer nivell o més antic, ha de situar-se a la part esquerra. • Els de segon nivell o recents, a la part mitjana. • Els de tercer nivell o més recents, a la part dreta. • En un organigrama que es llegeix del centre a la perifèria: • El de primer nivell o més antic, ha de situar-se al centre. • Els de segon nivell o recents corresponen a la segona corona. • Els de tercer nivell o més recents a la part més exterior. Nota: en alguns organigrames històrics i , sobretot, en els de caire geològic, la lectura temporal es sol fer de baix a dalt; el més antic es situa a la part inferior de l’organigrama i els més recents es disposen a les parts mitjanes i superiors. Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics Professorat

  2. VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORALSegons la lectura de dalt a baix 2.3.P NIVELLS DE JERARQUIA EVOLUCIÓ TEMPORAL 1r nivell Antic 2n nivell Recent 3r nivell Més recent Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  3. VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORALSegons la lectura de l’esquerra a la dreta 2.3.P EVOLUCIÓ TEMPORAL Antic Recent Més recent NIVELLS DE JERARQUIA 1r nivell 2n nivell 3r nivell Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  4. VISUALITZACIÓ DE LA JERARQUIA I DE L’EVOLUCIÓ TEMPORALSegons la lectura de dins a fora 2.3.P 3r nivell MésRecent NIVELLS DE JERARQUIA EVOLUCIÓ TEMPORAL 2n nivell Recent 1r nivell Antic 2n nivell Recent 3r nivell MésRecent 3r nivell MésRecent Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  5. NIVELLS DE JERARQUÍA EVOLUCIÓ TEMPORAL 1r nivell Antic 2n nivell Recent 3r nivell Més recent 2.3.P Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  6. EVOLUCIÓ TEMPORAL Recent Antic Més recent NIVELLS DE JERARQUIA 1r nivell 2n nivell 3r nivell 2.3.P Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics

  7. 3r nivell MésRecent NIVELLS DE JERARQUIA EVOLUCIÓ TEMPORAL 2n nivell Recent 1r nivell Antic 2n nivell Recent 3r nivell MésRecent 3r nivell MésRecent 2.3.P Recursos Didàctics en Geografia Organigrames teòrics