slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Jan Gemrich PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Jan Gemrich

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Ing. Jan Gemrich - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Revize dokumentu BREF pro výrobu cementu a vápna 2005 - 2007. Ing. Jan Gemrich. Příprava I. BREFu 1996 – 1999. Anglický originál březen 2000. Český překlad květen 2000. Revize dokumentu BREF září 2005 – xxx 2008. Integrovaná prevence a omezování znečišťování,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Jan Gemrich' - nishi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Revize dokumentu BREF

pro výrobu cementu a vápna

2005 - 2007

Ing. Jan Gemrich

slide2

Příprava I. BREFu

1996 – 1999

Anglický originál

březen 2000

Český překlad

květen 2000

Revize dokumentu BREF

září 2005 – xxx 2008

slide3

Integrovaná prevence a omezování znečišťování,

referenční dokument a nejlepší dostupné techniky

v cementářském a vápenickém průmyslu.

V právních předpisech, které dosud uvádějí limity znečišťování životního prostředí, jsou tyto limity minimálním požadavkem, kdy limity v integrovaném povolením nesmí být mírnější, ale naopak v integrovaném povolení může povolující orgán v návaznosti na nejlepší dostupné techniky stanovit konkrétní limity znečištění přísnější. Zároveň se počítá, že prováděcím předpisem budou stanoveny speciální emisní limity pro jednotlivé kategorie zařízení či znečišťujících látek, které se však budou omezovat pouze na okruh působnosti zákona o IPPC a IRZ, popř. emisní stropy a které nebudou mít vliv na hodnoty obecně platných emisních limitů.

BAT – Best Available Techniques, tj. nejlepší dostupné techniky

Technika

se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrhováno, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti.

Dostupná technika

se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku umožňujícím její zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek.

Nejlepší technika

se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

slide5

Horní a geologický zákon

Zákon o odpadech

Zákon o technických požadavcích na výrobky

Zákon o ochraně krajiny a přírody

Zákon o obalech

Vodní zákon

Zákon o ochraně ovzduší

Metrologický zákon

Zákon o vlivu na životní prostředí EIA

Zákon o chemických látkách a přípravcích

Zákon o průmyslových haváriích

Zákon o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Regulation EU 1907/2006

REACH

Zákon o IPPC a IRZ

slide7

Využívání

alternativních paliv a odpadů

při výpalu slínku

-

spotřeba tepla

slide8

Využívání

alternativních paliv a odpadů

při výpalu slínku

-

skladba paliv

slide9

Emise

základních znečišťujících látek

při výrobě cementu

slide10

Emise skleníkových plynů

při výpalu slínku

slide11

IPPC Directive

The Cement and Lime BREF addressed the industrial activities specified in Section 3.1 of Annex I to Directive 96/61/EC, namely:

“3.1. Installations for the production of cement clinker in rotary kilns with a production capacity exceeding 500 tonnes per day or lime in rotary kilns with a production capacity exceeding 50 tonnes per day or in other furnaces with a production capacity exceeding 50 tonnes per day.”

wishes regarding cement sector
Wishes regarding cement sector
 • Chapter 1 ‘General information’
  • EU-25, figures, data
 • Chapter 2 ‘Applied process and techniques’
 • Chapter 3 ‘Present consumption and emission levels’
 • Chapter 4 ‘Techniques to consider in the determination of BAT’
  • Environmental management tools
 • Chapter 5 ‘Best available techniques’
wishes regarding cement sector1
Wishes regarding cement sector
 • Update regarding:
  • Use of different types of waste as fuel and/or raw material, additives
  • Impact on emissions by using wastes
   • Dust, NOx, SOx, CO, CO2, PCDD/F, VOC, TOC, HCl, metal compounds, etc.
  • CO trips
  • Energy requirements
  • Abatement techniques (SCR/SNCR)
  • Monitoring/control of emissions
slide14

Wishes regarding lime sector

Update and extension:

 • Chapter 1 ‘General information’
  • EU-25, figures, data
 • Chapter 2 ‘Applied process and techniques’
 • Chapter 3 ‘Present consumption and emission levels’
 • Chapter 4 ‘Techniques to consider in the determination of BAT’
  • Dust abatement and emission control
  • Environmental management tools
 • Chapter 5 ‘Best available Techniques’
format for information provided
Format for information provided

Templates

 • Excel list for providing new/additional wishes and tasks

 ‘TWG review wish-collection’

 • BREF structured Word document including original table of contents for inserting information (text and/or data, flow sheets, figures)

 ‘CLR template’

 • Word tables for collection of information and measured data

Number of cement plants in EU-25

Number of lime plants and magnesia plants in EU-25

Use of fuels - non waste

Use of waste as fuel

Use of waste as raw material

Operating data of raw gases

slide16

Zdrojová data

Hodnoty koncentrací prachu, naměřených kontinuálními systémy

a jednorázovým měřením v odpadním plynu z rotačních pecí.

slide17

Zdrojová data

Hodnoty koncentrací oxidů dusíku, vyjádřených jako NO2,

zjištěných kontinuálními systémy a jednorázovým měřením

v odpadním plynu z rotačních pecí

slide18

Zdrojová data

Hodnoty koncentrací SO2, naměřených kontinuálními systémy

a jednorázovým měřením v odpadním plynu z rotačních pecí.

slide19

Zdrojová data

Hodnoty koncentrací PCDD/DF,

naměřených v odpadním plynu z rotačních pecí.

slide20

Zdrojová data

Koncentrace plynných sloučenin chloru vyjádřené jako HCl

naměřené v odpadním plynu z rotační pece

slide21

Zdrojová data

Koncentrace Hg a jejích sloučenin

měřené v odpadních plynech z rotačních pecí

slide22

CEMBUREAU

SET OF INFORMATION

 • General Information & Updated Annexes
 • Use of Waste as Alternative Materials
 • and Impact on Emissions
 • Abatement Techniques
 • Energy Requirements
 • CO-Trips

www.cembureau.eu

slide23

CEMBUREAU

SET OF INFORMATION

slide24

CEMBUREAU

SET OF INFORMATION

slide25

CEMBUREAU

SET OF INFORMATION

slide26

Comments of

the European Lime industry

Fuels used in the European lime industry (2003)

slide27

Comments of

the European Lime industry

Actual situation :

slide28

Comments of

the European Lime industry

Actual situation :

 • CEM : Continuous Emission Monitoring for NOx, SO2,
 • CO, … but excluding dust
slide29

REVIEW CEMENT & LIME BREF

Final TWG early 2008

March 05

June 06

3-5Months

6Months

1.5Months

>4Months

2Months

3-4Months

1Month

3Months

Nomination TGW

Members

Wish List

Collection of data

Preparation of the 1st Draft

Preparation

of Final TWG

Meeting

Final

Draft

Preparation for IEF

Formal consultation of the 1st Draft

From 2003

CEMBUREAU and EULA

AD HOCGROUPs BREFREVISION

Preparation of TWG Meeting

Review new Information

Start of work

Final TWG Meeting(BAT conclusions)

IEF(adoption of BREF)

Kick-Off Meeting(clarification of scope)

TWG Meeting(validation of information)

September 05

January 07

slide30

Obecné změny a doplňky

  • - nahrazení pojmů pro přidávání druhotných odpadních surovin (bez názvu) a spalování druhotných odpadních paliv (co-incineration)
 • společným názvem co-processing
  • - odstranění odkazů na WID Waste Incineration Directive
  • - sjednocení (pro účely BREFu) pojmy recovery a disposal na „use“
  • - namísto „secondary fuels“ používání název „waste fuels“
  • - doplnění údajů o vyzdívkových materiálech ve výrobě cementu a vápna.
slide31

Změny a doplňky pro výrobu cementu

 • - začlenění výroby bílého cementu
 • - inovovaný model výroby cementu s důrazem na pecní agregát a typy
 • předkalcinátorů a s výpočtem energetické náročnosti,
 • - možnosti společné výroby cementu a el.energie, popř. tepla z kogenerace
 • - důraz na techniky ke snižování prašnosti a
 • účinnost v. investiční a provozní náklady (hybridní a uhlíkové filtry)
 • - záchyt částic PM10 a PM 2,5
 • - druhový list typických surovinových složkových vstupů na bázi odpadu
 • - vyhodnoceníúčinnosti metod denitrifikace SCR a SCNR
 • - emise TOC a použití sledování BTEX látek pro účinnost spoluspalování
 • - emise PCDD a PCDF při spoluspalování
 • - hodnocení emisí HCl a HF a úniků NH3
 • - hodnocení emisí kovů zejména se zřetelem na Hg
 • - možná příprava paliv v souladu s TC 343
 • - redukce šestimocného chrómu
 • - výsledky hlukových studiích
slide33

Změny a doplňky pro výrobu vápna

 • - významná pozornost detailnímu popisu pecních agregátů, jejich
 • výrobním a environmentálním vlastnostem, a tomu, zda tento výrobní
 • agregát splňuje podmínky BAT
 • - popis šíře palivové základny pro vápenický průmysl, vč. biomasy.
 • - blokové schéma výroby, vč. chem. popisu rozkladu vápence na vápno se
 • zřetelem na různé mineralogické druhy vápenců a energetickou
 • náročnost tohoto procesu
 • - důraz na techniky ke snižování prašnosti a účinnost v. investiční a
 • provozní náklady (hybridní a uhlíkové filtry)
 • - záchyt částic PM10 a PM2,5
 • - hodnocení procesu na emise SO2, NOx a CO
 • - možnosti snižování NOx s možností použití SCNR metod u některých pecí
 • - sledování emisí TOC
 • - sledování emisí PCDD a PCDF při spoluspalování
 • - výsledky hlukových studiích
slide35

www.svcement.cz

www.svvapno.cz

www.vumo.cz