Download
penataran pengoperasian pbs lembaga peperiksaan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENATARAN PENGOPERASIAN PBS LEMBAGA PEPERIKSAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENATARAN PENGOPERASIAN PBS LEMBAGA PEPERIKSAAN

PENATARAN PENGOPERASIAN PBS LEMBAGA PEPERIKSAAN

307 Views Download Presentation
Download Presentation

PENATARAN PENGOPERASIAN PBS LEMBAGA PEPERIKSAAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PENATARAN PENGOPERASIAN PBSLEMBAGA PEPERIKSAAN a’eina PERAK DARUL RIDZUAN SEKTOR PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN, JABATAN PELAJARAN PERAK (SPPP JPN PERAK)

 2. PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

 3. TUJUAN TAKLIMAT MEMAKLUMKAN TENTANG PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN (PENGOPERASIAN) PBS

 4. PPSi PAJSK KOMPONEN PBS PBS PP PS

 5. DASAR PELAKSANAAN PBS AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Seksyen 68 PEPERIKSAAN Seksyen 67 PENILAIAN MURID Seksyen 69 LARANGAN TENTANG PENGENDALIAN PEPERIKSAAN

 6. PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN 1997 (PENILAIAN & PEPERIKSAAN BHG. II, PER. 3) Untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan & menguatkuasakan peraturan-peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan Memberi nasihat, memantau & membuat analisis tentang PBS Untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturan-peraturan garis panduan & arahan tentang peperiksaan

 7. SURAT PEKELILING IKHTISAS Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.1 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mulai Tahun 2011 (Bertarikh : 14 Februari 2011)

 8. SURAT SIARAN Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah (Bertarikh : 19 Julai 2011)

 9. 4 PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 1 JAWATANKUASA 2 JADUAL PENGOPERASIAN 3 PENJAMINAN KUALITI 4 PENGURUSAN EVIDENS

 10. 4 PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 1 JAWATANKUASA JK PERINGKAT JPN JK PERINGKAT PPD JK PERINGKAT SEKOLAH

 11. JK PBS DI PERINGKAT NEGERI Pengerusi : Pengarah Pelajaran Negeri Naib Pengerusi : Timb Pengarah Pelajaran Negeri Setiausaha : Ketua Sektor SPP, JPN Jawatankuasa : Semua Ketua Sektor JPN : Pengarah IPGM : Ketua Nazir JNJK (Negeri) : Ketua Penolong Pengarah, BTPN : Semua Ketua Penolong Pengarah, JPN : Semua Pegawai Pelajaran Daerah : YDP Majlis Pengetua : YDP Majlis Guru Besar : YDP Majlis Guru Cemerlang

 12. PERANAN JK PBS DI PERINGKAT NEGERI MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT NEGERI MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT NEGERI MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN DI PERINGKAT NEGERI UNTUK DIHANTAR KE LEMBAGA PEPERIKSAAN

 13. JK PBS PERINGKAT DAERAH Pengerusi : Pegawai Pelajaran Daerah Naib Pengerusi : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah Setiausaha : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS) Jawatankuasa : YDP Majlis Pengetua Daerah : YDP Majlis Guru Besar Daerah : Semua Penolong PPD : Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru

 14. PERANAN JK DI PBS PERINGKAT DAERAH MENGADAKAN MESYUARAT JK PERINGKAT DAERAH MENGADAKAN MESYUARAT PENATARAN PERINGKAT DAERAH MEMASTIKAN AKTIVITI PENJAMINAN KUALITI PENGENDALIAN PBS DILAKSANAKAN MENYEDIAKAN LAPORAN PELAKSANAAN PERINGKAT DAERAH UNTUK DIHANTAR KE JABATAN PELAJARAN NEGERI

 15. JK PBS DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Semua Guru Penolong Kanan Setiausaha : Setiausaha Peperiksaan Ahli Jawatankuasa : Ketua Panitia Yang Dilantik(Latihan) : Ketua Panitia Yang Dilantik(Penyelarasan) : Ketua Panitia Yang Dilantik(Pementoran) : Ketua Panitia Yang Dilantik(Pemantauan) : Ketua Panitia Yang Dilantik (PS danPP) : Guru Cemerlang : Guru Bimbingan Dan Kaunseling (PPsi) : Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) : Jurulatih Utama Pentaksiran (setiap m/p) Nota: Pelantikan JK PBS ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain

 16. PERANAN JK PBS PERINGKAT SEKOLAH Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: • Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju, matlamat, menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya • Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama • Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua • Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan * Semua keputusan mesyuarat diminitkan & menjadi dasar/punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah

 17. 4 PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 2 JADUAL PENGOPERASIAN

 18. JADUAL PENGOPERASIAN PBS

 19. JADUAL PENGOPERASIAN PBS

 20. JADUAL PENGOPERASIAN PBS

 21. 4 PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 3 PENJAMINAN KUALITI

 22. PENJAMINAN KUALITI 3 2 1 4 3 PENGESANAN INTEGRITI PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN

 23. PEMENTORAN KONSEP PEMENTORAN • Satu proses membantu, memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur yang ditetapkan.

 24. PEMENTORAN SIAPA MENTOR DALAMAN MENTOR LUARAN • KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG • (mp berkenaan) Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD

 25. PEMENTORAN BILA KEKERAPAN Bila-bila masa ikut keperluan

 26. PEMENTORAN BAGAIMANA SEBELUM PEMENTORAN SEMASA PEMENTORAN • Melaksanakan khidmat bantu, khidmat nasihat, mudah cara dan coaching • Memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada guru yang dibimbing Mengadakan sesi perbincangan dengan Guru yang dibimbing SELEPAS PEMENTORAN Melaksanakan tindakan susulan

 27. PENJAMINAN KUALITI 3 2 1 4 3 PENGESANAN INTEGRITI PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN

 28. PEMENTORAN KONSEP PENYELARASAN • proses untuk memastikan pentaksiran dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi: • kefahaman peraturan penskoran • penggunaan peraturan penskoran • pemberian skor

 29. PENYELARASAN SIAPA PENYELARAS DALAMAN PENYELARAS LUARAN • KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG • (mp berkenaan) Pegawai yang dilantik oleh LP

 30. PENYELARASAN BILA KEKERAPAN Ditentukan oleh JK PBS sekolah

 31. PENYELARASAN

 32. PENJAMINAN KUALITI 3 2 1 4 3 PENGESANAN INTEGRITI PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN

 33. PEMENTORAN KONSEP PEMANTAUAN • proses mendapatkan maklumat dan memastikan PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

 34. PEMANTAUAN SIAPA PEMANTAU DALAMAN PEMANTAU LUARAN • PENTADBIR SEKOLAH • KETUA PANITIA • JUP • GURU CEMERLANG • (mp berkenaan) • Pegawai yang dilantik oleh LP/JPN/PPD • Pegawai Bahagian KPM

 35. PEMANTAUAN BILA KEKERAPAN Sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran

 36. PEMANTAUAN BAGAIMANA SEBELUM PEMANTAUAN SEMASA PEMANTAUAN • Semak pelaksanaan mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan • Contoh • Minit mesyuarat JK PBS sekolah • Evidens • Pelaporan pencapaian • Perancangan aktiviti pemantauan • Penyediaan instrumen pemantauan • Pemakluman kepada guru mata pelajaran SELEPAS PEMANTAUAN • Penyediaan pelaporan pemantauan • Cadangan penambahbaikan

 37. PENJAMINAN KUALITI 3 2 1 4 3 PENGESANAN INTEGRITI PEMANTAUAN PENYELARASAN PEMENTORAN

 38. PEMENTORAN KONSEP PENGESANAN • Pengesananialahprosesmenilaiinstrumen PBS.

 39. PENGESANAN SIAPA PEGAWAI PENTAKSIRAN SEKOLAH Pegawai yang dilantik oleh Lembaga Pepeperiksaan/Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat pelajaran Daerah PENTAKSIRAN SEKOLAH & PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM: Pegawai yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan PENTAKSIRAN PUSAT: Pegawai Lembaga Peperiksaan sahaja

 40. PENGESANAN BILA KEKERAPAN Ditentukan oleh Lembaga Peperiksaan

 41. 4 PERKARA DALAM PENGOPERASIAN PBS 4 PENGURUSAN EVIDENS

 42. PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN SEKOLAH CONTOH • Tulisan • Bahan cetakan • Persembahan • Foto • Grafik • Artifak • Laporan PENYIMPANAN • Evidens murid simpan di • tempat selamat secara • bersistematik • Fail Perkembangan Murid (FPM) • Setiap murid mempunyai 1 FPM yang menyimpan setiap evidensterkini bagi setiap deskriptor untuk setiap mata pelajaran. • Evidens terdahulu diserah kepada murid setelah direkodkan dalam SPPBS dan pelaksanaan Penjaminan Kualiti seperti yang dijadualkan oleh JK PBS sekolah. • Fail Showcase • Menyimpan evidens terbaik bagi semua deskriptor dalam semua band untuk semua mata pelajaran. EVIDENS Bahan/sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk/proses

 43. CONTOH DSP DAN INSTRUMEN • DSP Matematik Tahun 1 • Eviden Matematik KSSR Tahun 1: • B1D2E1, B1D2E2, B1D2E3

 44. KAEDAH PENYIMPANAN EVIDENS • B1D1E1

 45. KAEDAH PENYIMPANAN EVIDENS • B1D1E1 Evidensterkini B1D1

 46. KAEDAH PENYIMPANAN EVIDENS Evidensterkini B1D1 • B1D1E1, B1D1E2

 47. KAEDAH PENYIMPANAN EVIDENS • B1D1E1, B1D1E2 Evidensterkini B1D1

 48. KAEDAH PENYIMPANAN EVIDENS Evidensterkini B1D1 • B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3

 49. KAEDAH PENYIMPANAN EVIDENS • B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3 Evidensterkini B1D1

 50. KAEDAH PENYIMPANAN EVIDENS Evidensterkini B1D1 • B1D1E1, B1D1E2, B1D1E3 • B1D2E1