Vzd l v n zam stnanc na vut v brn
Download
1 / 37

- PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@ cpp.vutbr.cz / 603 426 627. PROGRAM. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně Mezinárodní studijní programy na VUT v Brně Vzdělávání v rámci ESF projektů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nirav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮNA VUT V BRNĚ

17. 9. 2009 / barokní aula VUT v BrněVlastimil Bejčekbejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

PROGRAM

Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně

Mezinárodní studijní programy na VUT v Brně

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Centrum podpory projektů VUT v Brně

Diskuze

Oběd

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

CÍLE

Získat zpětnou vazbu k internímu vzdělávání zaměstnanců

Informovat o organizačním zajištění

Představit mezinárodní studijní programy na VUT v Brně

Představit Centrum podpory projektů VUT v Brně

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně

Od roku 2004, CEVAPO-ICV

Vlastimil Bejček, bejcek@cpp.vutbr.czZdena Mansourová, mansourova@lli.vutbr.cz

1-2 mil. Kč ročně + zdroje z ESF, OP VK, OP VK PO 2-2. výzvaIV. Q vedení fakult a součástí + ředitelé ústavů + průzkumpříprava rozpočtu, AS VUT v Brně, realizace (únor-prosinec)

On-line průzkum zájmu a registrace Registrace do newsletteru Interního vzděláváníHarmonogram vypsaných kurzů

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně

On-line průzkum zájmu a registracehttp://www.lli.vutbr.cz/pruzkum2010Jazykové kurzyKurzy projektového řízeníPočítačové dovednostiSoftskillsPedagogické kurzyDalší témata

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně

Registrace do newsletteru Interního vzděláváníhttp://www.lli.vutbr.cz/zasilani-novinek

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně

Harmonogram vypsaných kurzů http://www.lli.vutbr.cz/interni-vzdelavani

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Název projektu Inovace mezinárodních studijních programů brněnských univerzit Doba realizace 05/2009 – 04/2012Rozpočet 15,9 miliónu Kč

Realizace ICV, Ing. Roman Molík, MBA

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Mezinárodní studijní programy na VUT v Brně

 • Inovace tréninkového programu, manuálu a podpůrných nástrojů pro lektory mezinárodních studijních programů

  Trénink vedoucích lektorů mezinárodních studijních programů (5 z VUT, 5 z MU)

  Trénink vedoucích modulů mezinárodních studijních programů (20 z VUT, 30 z MU),

  Trénink lektorů mezinárodních studijních programů (50 z VUT, 70 z MU),

  Trénink administrativních a organizačních pracovníků zabezpečujících mezinárodní studijní programů (7 z VUT a 7 z MU)

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Název projektu Systém interního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců VUT v Brně

Doba realizace 04/2009 – 03/2012Rozpočet 11 miliónu KčRealizace ICV, Ing. Vlastimil Bejček, CSc.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Systém interního vzdělávání a zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců VUT v Brně

http://www.lli.vutbr.cz/op-vk-22

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

 • Tým pro přípravu a řízení projektů 25 (20)

 • Tým kvality 25 (5)

 • Tým pro přípravu studijních programů v cizím jazyce 70 (6)

 • Tým nastupujících akademických pracovníků 40 (16)

 • Tým pro inovaci studijních programů 17 (2)

 • Tým pro implementaci high-technologií 45 (1)

 • Tým marketingu 25 (8)CELKEM 247 účastníků

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

1. Tým pro přípravu a řízení projektů – 25 účastníků

Tým absolvuje vzdělávací moduly odpovídající systému přípravy na certifikaci

„Certifikovaný projektový praktikant“(Certified Project Management Associate) podle IPMA (International Project Management Association).

Výstupem vzdělávacího procesu bude připravený certifikovaný projektový tým pro přípravu a řízení vědeckovýzkumných i vzdělávacích projektů na VUT v Brně.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

2. Tým kvality – 25 účastníků

Metody a systémy zajišťování kvalityŠíření kultury kvalityKvalitativní a kvantitativní analýzyVýstupem vzdělávacího procesu bude připravený tým, který bude základem Rady pro zajišťování kvality na VUT v Brně, jejímž trvalým úkolem bude vybudování, udržování a neustálé zlepšování kvality v hlavních, podpůrných a servisních procesech. Zajišťování excelence činností představuje jednu z klíčových oblastí zdůrazněných v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VUT v Brně.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

3. Tým pro přípravu studijních programů v cizím jazyce – 70 účastníků

Jedním z dlouhodobých cílů univerzity je internacionalizace výuky a vznik nových joint degree programů atd. Do jazykového vzdělávání bylo v minulosti investováno mnoho milionů, přesto se nabídka těchto studijních programů výrazně nerozšířila. Proto je cílem tohoto týmu zdokonalit se v prezentačních dovednostech, zmapovat silné a slabé stránky studijních programů a navrhnout další strategii a vzdělávání pro jejich rozšíření. Tým absolvuje vybrané vzdělávací moduly odpovídající stupni znalosti jazyka a oborové specializaci. Výstupem vzdělávacího procesu bude připravený tým pro realizaci studijních programů v cizím jazyce.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

3. Tým pro přípravu studijních programů v cizím jazyce – 70 účastníků

Prezentační dovednosti v AJ

Slovní zásoba pro prezentaci v AJ

Témata: obchod, marketing, SWOT analýza,

Podpora konzultacemi prostřednictvím e-mailu, diskusní skupiny, SLK

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

4. Tým nastupujících akademických pracovníků – 40 účastníků

Interní doplňující pedagogické studium (DPS) pro nastupující pedagogické pracovníky je nástrojem k získání především pedagogických dovedností. Kromě pedagogických předmětů zahrnuje i témata orientovaná přímo na pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost univerzity. Účastníci získají osvědčení o absolvování DPS. V roce 2009 a 2010 bude otevřeno studium vždy pro 20 posluchačů.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Cíl studia

Cílem studia je poskytnout pedagogům VUT ucelené pedagogické vzdělání tak, aby doplňovalo jejich profesní znalosti, především technického zaměření a umožnilo jeho efektivnější využití ve vzdělávacím procesu.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Organizaceatrvánístudia

Zahájení výuky 25.9. 2009, 12:30 hodin

Výuka bude probíhat každý lichý pátek. Pravděpodobné ukončení je naplánováno na den 5.3. 2010.

Obhajoby vlastních prací a závěrečné zkoušky budou probíhat na přelomu měsíce květen / červen 2010.

Místem výuky je ICV – Rybkova 1, 7. patro – uč. 808.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Program studia

Předkládaný program studia zahrnuje 3 hlavní oborové okruhy. Každý z okruhů obsahuje několik tematických bloků. Prezenční výuka je tvořena celkem 88 hodinami.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Pedagogicko-didaktický okruh

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Psycho-sociální okruh

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Pedagogicko-právní okruh

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

Metody výuky

Studium je vedeno prezenční formou, ale předpokládá se i řízené samostudium účastníka. Prezenční výuka je vedena formou bloku, rozumí se celek po dvou až čtyřech vyučovacích hodinách.

Vyučovacími metodami a formami budou přednášky, cvičení, workshopy, kooperativní dílny, výklad, případové studie, diskusní fóra apod.

Účastník má současně v průběhu svého samostudia možnost využít konzultací s pedagogy, zvláště v průběhu tvorby závěrečné písemné práce.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

5. Tým pro inovaci studijních programů – 17 účastníků

Prezentační technikyE-learningMoodleCo je to inovace, kreativitaInovace marketinguInovace organizační – mezioborové vazbyInovace procesu – výukyInovace strategieInovace technologie – e-learningPortálové technologie

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

6. Tým pro implementaci High-technologií – 45 účastníků

 • K inovaci studijních programů nemůže dojít bez aplikace moderních technologií v celém životním cyklu návrhu výrobku, služby atp. V rámci tohoto týmu dojde k rozšíření znalostí v oblasti konstrukce (CAD), verifikace návrhu (FEA), výrobě (CAM), prototypování (RP), řízení životního cyklu (PLM) atd. Součástí vzdělávání budou mj. konkrétní softwarové produkty společnosti Autodesk, která je strategickým partnerem VUT v Brně v oblasti digitálního navrhování. Účastníci získají celosvětově platný certifikát Autodesk CertificateofCompletion.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

6. Tým pro implementaci High-technologií – 45 účastníků

AutoCADStrojírenství AIPStavebnictví RevitPLMFEMRP

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

7. Tým marketingu – 25 účastníků

Tým absolvuje vybrané moduly systému přípravy marketingových pracovníků, tak aby účastníci získali certifikační osvědčení na základě hodnotících standardů CIMA. Výstupem vzdělávacího procesu bude připravený certifikovaný tým a marketingová strategie VUT v Brně. Oblast marketingu je jednou z klíčových oblastí zdůrazněných v Dlouhodobém záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VUT v Brně.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Vzdělávání v rámci ESF projektů

http://www.lli.vutbr.cz/op-vk-22

Tým pro přípravu a řízení projektů

Tým kvality

Tým pro přípravu studijních programů v cizím jazyce

Tým nastupujících akademických pracovníků

Tým pro inovaci studijních programů

Tým pro implementaci high-technologií

Tým marketingu

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Centrum podpory projektů VUT v Brně

Umístění

Od 9.9. 2009 má Centrum podpory projektů VUT v Brněnové sídlo na adrese Kounicova 966/67a, 601 90 Brno. 

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Centrum podpory projektů VUT v Brně

Zaměstnanci

klapka jméno                                     místnost funkce

4640 Bejček Vlastimil, Ing., CSc. 125a ředitel 603 426 627 4643 Tomešová Lucie, Ing. 123 manažer NEIP4644 Hladovcová Petra, Ing. 124 manažer IP4646 Bučková Petra 126 finanční manažer

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Centrum podpory projektů VUT v Brně

WEB CPP

http://www.cpp.vutbr.cz

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Centrum podpory projektů VUT v Brně

Zabezpečená sekce

http://www.cpp.vutbr.cz

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Centrum podpory projektů VUT v Brně

Činnost CPP

Informační podpora sledování výzev, přenos informací

Metodická podporaorganizace seminářů, workshopů, kurzů

Ekonomická a právní podpora

Finanční poradenství, smlouvy atp.

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Centrum podpory projektů VUT v Brně

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Centrum podpory projektů VUT v Brně

Děkuji za pozornost

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


Vzd l v n zam stnanc na vut v brn

Centrum podpory projektů VUT v Brně

Dotazy

Prezentace na webu

CENTRUM PODPORY PROJEKTŮ ...váš partner pro získánídotací


ad