oferta stypendialna marie curie w 6 i 7 programie ramowym ue n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE. Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Naukowiec (fellow/researcher) Osoba prowadząca badania naukowe, która ma ukończone studia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oferta stypendialna Marie Curie w 6. i 7. Programie Ramowym UE' - nirav


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oferta stypendialna marie curie w 6 i 7 programie ramowym ue

Oferta stypendialna Marie Curiew 6. i 7. Programie Ramowym UE

Joanna Bosiacka-Kniat

Regionalny Punkt Kontaktowy

Programów Ramowych UE

naukowiec

Naukowiec (fellow/researcher)

Osoba prowadząca badania naukowe, która ma ukończone studia

wyższe i spełnia wymogi danego kraju do ubiegania się o stopień doktora.

Początkujący naukowiec (Early-stage researcher)

posiadadyplom magistra

nie ma tytułu doktora

ma do 4 lat (full-ime equivalent) doświadczenia w pracy badawczej po uzyskaniu

tytułu magistra,nie ma znaczenia kiedy rozpoczęło się karierę naukową ani też

z jakimiprzerwami i gdzie się ją realizowało.

Doświadczony naukowiec (Experienced researcher)

posiada stopień doktora

lub

posiada co najmniej 4 lata doświadczenia (full-time equivalent) w prowadzeniu

prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra

Naukowiec

instytucja

Instytucja (participant/ beneficiary/ host institution)

 • każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia,
 • instytut naukowy,centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo.
 • Projekty instytucjonalne:
 • - o projekt ubiega się instytucja/instytucje, aplikują o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych
 • kontrakt z Komisją Europejską podpisuje instytucja (max. 4 lata)
 • instytucja jest zobowiązana do opublikowania swojej oferty stypendialnej, przeprowadzenia selekcji kandydatów z wybranymi spośród nich do podpisania umowy.
 • pobyt szkoleniowy może trwać 3 miesiące – 36 miesięcy (w 7.PR od 2-36 miesięcy) (w zależności od rodzaju projektu)

Instytucja

zasada mobilno ci

Naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym

 • zamierza realizować projekt badawczo – szkoleniowy.
 • Wyjątek stanowi podwójne obywatelstwo można wyjechać do kraju w którym się nie przebywało (studia/praca) przez ostatnie 5 lat.
 • Nie można wyjechać do kraju w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat.
 • WYJĄTKI:
 • naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat;
 • kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat);
 • mechanizmy reintegracyjne – projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa
 • naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w kraju członkowskim (MS) lub stowarzyszonym z 7.PR (AC) powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4, traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej.

Zasada mobilności

gdzie mo na wyjecha

Do każdej instytucji z krajów członkowskich oraz stowarzyszonych, która podpisała umowę z Komisją Europejską na projekt stypendialny.

 • Rekrutację prowadzi host – instytucja.
 • Kraje członkowskie UE:
 • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
 • Kraje stowarzyszone z 7.PR:
 • Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG)
 • Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej)
 • Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding)
 • Kraje trzecie:
 • Wszystkie pozostałe kraje.
 • Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Country) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu.

Gdzie można wyjechać

stypendia marie curie 6 i 7 pr oferta dla m odych naukowc w

Stypendia Marie Curie 6. PR

  • Sieci badawczo – szkoleniowe [MC Research Training Networks (RTN)]
  • Szkolenie początkujących naukowców [(MC Host Fellowships for Early StageResearch Training (EST)]
  • Konferencje i kursy szkoleniowe [MC Conferences and Training Courses (SCF)]
 • Stypendia Marie Curie 7. PR
  • Szkolenie początkujących naukowców
   • Sieci Marie Curie [Initial Training Networks (ITN)]
  • Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim
 • - Projekty Marie Curie na współpracę przemysł – nauka [Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)]  

Stypendia Marie Curie 6. i 7. PROferta dla młodych naukowców

early stage research training szkolenie pocz tkuj cych naukowc w

Cel akcji:

 • Wspieranie i rozwój działalności szkoleniowej w europejskich instytucjach i organizacjach badawczych
 • Program szkoleniowy obejmuje:
  • - prace naukowe, badania laboratoryjne
  • - dodatkowe kursy: etyka, komunikacja, prezentacja, zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej,…
  • - Personal Career Development Plan
 • Uprawnieni stypendyści:
  • początkujący naukowiec
  • naukowiec z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kraju trzeciego
 • Projekty prowadzone przez:
  • single host - jedną instytucję / grupę instytucji z jednego kraju
  • multi-partner hosts - grupę min 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych
  • stypendium: od 3 do 36 miesięcy

EarlyStage Research TrainingSzkolenie początkujących naukowców

early stage research training szkolenie pocz tkuj cych naukowc w1

Aktualnie w bazie ofert znajduje się

 • 17 ogłoszeń o wolnych miejscach
 • http://mc-opportunities.cordis.lu/home_vac.cfm

EarlyStage Research TrainingSzkolenie początkujących naukowców

research training network sieci badawczo szkoleniowe

Cel akcji:

 • Konsorcjum międzynarodowych zespołów współpracujących w ramach
 • zdefiniowanego projektu badawczego, promocja wielo-dyscyplinarnych i/lub
 • między-sektorowych projektów
 • Opracowanie i realizacja programów szkoleniowych:
  • kursy i seminaria, także np.: na temat zarządzania nauką czy też wykorzystywania wyników badań,
  • program opieki merytorycznej (programme for mentoring)
  • transfer wiedzy oraz rozwój kariery naukowców
  • - Personal Career Development Plan
 • Uprawnieni stypendyści:
  • początkujący naukowiec
  • doświadczeni naukowcy - tylko w przypadku konieczności transferu wiedzy naukowiec z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kraju trzeciego
  • stypendium: od 3 do 36 miesięcy

Research Training NetworkSieci badawczo – szkoleniowe

research training network sieci badawczo szkoleniowe1

Aktualnie w bazie ofert znajduje się

 • 23ogłoszeń o wolnych miejscach
 • http://mc-opportunities.cordis.lu/home_vac.cfm

Research Training NetworkSieci badawczo – szkoleniowe

marie curie conferences training courses konferencje i kursy szkoleniowe

Cel akcji:

 • Wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców. Promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy.

Series of events (SCF) - Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych

  • Co najmniej 4 w ciągu 4 lat
  • Różnego rodzaju imprezy w serii (konferencje, warsztaty, kursy, letnie szkoły)
  • Mogą być różni organizatorzy i miejsca
  • Jednolity program szkoleniowy (spójność serii – tematyczna, metodyczna, organizacyjna)
   • Konferencje Marie Curie – aktualny temat, najnowsze osiągnięcia, czołowi naukowcy, kilka dni
   • Kursy szkoleniowe -1 do kilku tygodni, bardziej praktyczne

Marie Curie Conferences & Training CoursesKonferencje i kursy szkoleniowe

marie curie conferences training courses konferencje i kursy szkoleniowe1

Finansowani uczestnicy

  • Początkujący naukowcy (do 4 lat doświadczeń)
  • Jeśli zostaną miejsca to bardziej doświadczeni (do 10 lat)
  • Reintegracja – naukowcy pochodzący z Europy, ale pracujący poza nią dla podtrzymania kontaktów
 • Koszty uprawnionych uczestników
  • Rzeczywiste koszty utrzymania na miejscu (do 150 euro na dzień)
  • Rzeczywiste koszty podróży (max. stawki)
  • Koszty wpisowego
 • Aktualnie w bazie znajduje się 21ofert
 • http://mc-opportunities.cordis.lu/home_evt.cfm

Marie Curie Conferences & Training CoursesKonferencje i kursy szkoleniowe

sieci marie curie itn 7 pr szkolenie pocz tkuj cych naukowc w

Cel akcji:

 • Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich). Podstawową działalnością Sieci jest zintegrowany system szkoleniowy. (4 lata trwania projektu)
  • sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE
  • naukowiec początkujący (szkolony) - czas szkolenia w Sieci: 3 - 36 miesięcy
 • Platforma szkoleniowa dla początkującej kadry naukowej (training activities)
  • szkolenie poprzez bezpośredni udział w pracach badawczych w formie indywidualnych programów szkoleniowych, (Personal Career Development Plan: potrzeby szkoleniowe, cele naukowe, raport końcowy)
  • kursy szkoleniowe organizowane z myślą o całej sieci (warsztaty, szkoły letnie) zwłaszcza uwzględniające jej „wielo-dyscyplinarne” aspekty
  • zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej,…

Sieci Marie Curie (ITN) 7.PR Szkolenie początkujących naukowców

slide14

Cel akcji:

 • Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań. Projekty polegające na wzajemnej wymianie pracowników pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową. (4 lata trwania projektu)
  • co najmniej jeden uniwersytet lub centrum badawcze oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo (MŚP), z różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE
  • początkujący naukowiec (Early-stage researcher),
  • doświadczony naukowiec (Experienced researcher)
  • technicy, osoby zarządzające
  • w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące
  • osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej
  • nie ma wymogów co do narodowości oddelegowanej osoby
  • po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy

Projekty Marie Curie nawspółpracę przemysł – nauka(IAPP)Współpraca pomiędzy sektorem nauki i przemysłu 7.PR

oferty stypendialne marie curie w 7 pr

Aktualnie w bazie ofert znajduje się

 • 231ogłoszeń o wolnych miejscach
 • http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=13&l2=3&initSearch=1

Oferty stypendialne Marie Curie w 7. PR

slide16

Świadczenia dla naukowców

 • Wynagrodzenie
  • - przeliczniki krajowe (correction coefficients)
  • - opodatkowanie i składki na ubezpieczenia społeczne wg. zasad danego kraju
 • Koszty podróży(travel allowance)
  • - przyznawane raz na 12 miesięcy
  • - kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją
 • Koszty relokacji (mobility allowance)
  • - miesięczny dodatek 500 € (bez rodziny) lub 800 € (z rodziną)
  • - podlega „correction coefficients”
  • - może być opodatkowana
  • - przyznawana stypendystom „wyjazdowym”
 • Koszty badań szkolenia, konferencje…
  • badania laboratoryjne – 500 € miesięcznie (600 € w 7.PR)- inne projekty – 250 € miesięcznie (300 € w 7.PR)
 • Jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance)
 • - kwota wysokości 2000 EUR,
 • - przysługuje w przypadku pobytów szkoleniowych trwających co najmniej 1 rok
slide19

Jak wyjechać – krok po kroku

 • Odszukanie oferty w bazie
 • Kontakt z osobą instytucji goszczącej
 • Poddanie się rekrutacji (dane formalne, czasem CV i opis projektu, ocena)
 • Podpisanie umowy z hostem
 • Wyjazd
 • Kontakt z odpowiednimi MoC (Mobility Centre)
slide24

Przydatne strony

Wyszukiwarka stypendiów

6. PR - http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/

7. PR - http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Europejski portal mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/

Centrum Informacji dla Naukowców

http://www.eracareers-poland.gov.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Stypendystów Marie Curie

http://mcfa.eu/

Seventh Research FrameworkProgramme(FP7) - PEOPLEhttp://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html Regionalny Punkt Kontaktowy

http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Serwis Krajowego Punktu Kontaktowegohttp://www.kpk.gov.pl

infrastruktury badawcze w 7 pr

„Infrastruktury badawcze” to urządzenia, zasoby i zakłady świadczące usługi dla społeczności naukowej, m.in.: laboratoria, kolekcje (np. biologiczne, historyczne), biblioteki, archiwa, muzea, bazy danych, parki narodowe, rezerwaty przyrody, statki, samoloty badawcze, e-infrastruktura

 • Ponadnarodowy dostęp czyli otwarte laboratoria i zbiory
 • Okazja do przeprowadzenia badań w najlepszych ośrodkach
  • z funduszy projektu korzystają naukowcy (także grupy), którzy mają zapewnione:
   • bezpłatne przeprowadzenie badań, w tym prac przygotowawczych i ew. szkoleń, pokrycie kosztów podróży i pobytu
  • możliwe są także usługi zdalne:
   • dostęp elektroniczny, udostępnianie próbek, analiza nadesłanych próbek
 • Projekty finansowane przez 6.PR:
 • http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm

Infrastruktury badawcze w 7.PR

slide27

Dziękuję Państwu za uwagę.

Joanna Bosiacka-Kniat

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41

e-mail: jk@ppnt.poznan.pl

http://www.ppnt.poznan.pl/rpk