mas lu nice o s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAS Lužnice, o.s. PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAS Lužnice, o.s.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

MAS Lužnice, o.s. - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

MAS Lužnice, o.s. Příprava strategie MAS Lužnice na období 2014-20. MAS Lužnice – organizace. Rozdělení dotací podle jednotlivých obcí. Rozdělení dotací podle jednotlivých obcí v MAS Lužnice. Rozdělení dotací podle jednotlivých obcí v MAS Lužnice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MAS Lužnice, o.s.' - niran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mas lu nice o s

MAS Lužnice, o.s.

Příprava strategie MAS Lužnice na období 2014-20

p ehled opera n ch program 2014 2020
Přehled Operačních programů 2014-2020

Integrovaný regionální operační program

řízený ministerstvem pro místní rozvoj

Cílem OP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel prostřednictvím propojení intervencí národního i regionálního charakteru s významným dopadem do území.

Zaměření: Podpora vyváženého rozvoje území regionu

Program rozvoje venkova 2014-2020

řízený ministerstvem zemědělství

OP Zaměstnanost

řízený ministerstvem práce a sociálních věcí

Cílem navrhovaného OP je zajištění efektivního trhu práce pro zajištění udržitelné a dlouhodobé konkurenceschopnosti ČR a zároveň snižování sociálního vyloučení s důrazem na začleňování znevýhodněných resp. ohrožených skupin obyvatelstva do trhu práce.

Zaměření: podpora opatření na trhu práce, sociální začleňování, podpora zdraví, instituce

p ehled opera n ch program 2014 2020 projekty spolupr ce mas
Přehled Operačních programů 2014-2020 - projekty spolupráce MAS

OP Životní prostředí

řízený ministerstvem životního prostředí

Cílem navrhovaného operačního programu je zajistit ochranu a kvalitní a zdravé prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu.

Zaměření: ovzduší, voda, odpady+ekologické zátěže, biodiverzita+krajina+půda, opatření pro případ mimořádných událostí v oblasti životního prostředí)

p ehled opera n ch program 2014 2020 animace
Přehled Operačních programů 2014-2020 - animace

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem navrhovaného operačního programu je významnými investicemi do produkce nových znalostí a kvalifikovaných lidských zdrojů urychlit strukturální posun české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, podpoře kreativity, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a do konkurenční výhody českých firem. Cílem OP je také transformace české vzdělávací soustavy směrem k zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání a podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci hlavního výchovně-vzdělávacího proudu a zajištění předškolní přípravy zejména pro děti se sociálním znevýhodněním.

Zaměření: podpora výzkumu a vývoje, zvyšování kvality vzdělávání a vytváření kvalitních lidských zdrojů a nových znalostí, provázání veřejných investic do vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací s širším hospodářským a společenským prostředím regionů, podpora rovným příležitostem ve vzdělávání a odstranění segregace ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětí se sociálním znevýhodněním, mj. romských.

dal opera n programy
Další operační programy

OP Doprava, řízený ministerstvem dopravy

OP Rybářství, řízený ministerstvem zemědělství

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený ministerstvem průmyslu a obchodu

OP Technická pomoc, řízený ministerstvem pro místní rozvoj

Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou (duben 2014), řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou (duben 2014), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou (březen 2014, angl.), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;

Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);

Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj