kunnskapsparken helgeland as
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kunnskapsparken Helgeland AS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kunnskapsparken Helgeland AS - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Kunnskapsparken Helgeland AS. Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!. Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11. Vår rolle. Skape vekst og innovasjon på Helgeland - gjennom styrket samhandling. Næringsliv og off. virksomhet. Kunnskapsparken.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kunnskapsparken Helgeland AS' - ninon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kunnskapsparken helgeland as
Kunnskapsparken Helgeland AS

Gjennom samspill skal vi skape vekst på Helgeland!

Studiesenterrollen - vår erfaring 13.10.11

slide2
Vår rolle

Skape vekst og innovasjon på Helgeland - gjennom styrket samhandling

Næringsliv og

off. virksomhet

Kunnskapsparken

Motor - Megler - Møteplass

Virkemiddel-

apparat

Utdanning og

Forskning

eierskap og drift
Eierskap og drift
 • Prosjektfinansiert
  • Ingen støtte til drift
 • 5 ansatte
 • Omsetning - 8,5 mill kr
  • 50 % fra privat virksomhet
  • 50 % fra offentlig virksomhet
 • Eiere
  • SIVA, NFK, MIP, Helgeland invest, RU, Rana kommune, HSB, Ergo, Helse & sikkerhet, UiN og HiNe
satsingsomr der
Satsingsområder

KOMPETANSEUTVIKLING

STEDSUTVIKLING

Tiltak for å sikre rekruttering

Samarbeid kultur/næring

Prosjekter for økt bolyst

 • Studier og kurs etter behov i regionens arbeidsliv
 • Attraktive studier for ungdom
 • Kobling bedrifter og FoU
slide5
En modell som fungerer

Handel, service,

reiseliv

Logistikk

Offentlig

Industri

Kraft/energi

Bibliotek/

arkiv

IKT

Helse

sikre regionen tilgang p rett kompetanse
Sikre regionen tilgang på rett kompetanse

KUNNSKAPSPARKEN HELGELANDS MODELL:

 • Bransjegrupper møtes 2-4 ganger per år
  • 8 grupper - 65 personer - 50 bedrifter - 7200 ansatte
 • Kunnskapsoverføring og kobling mellom ulike miljø
 • Vi fanger opp behov, påvirker og motiverer
 • I tillegg andre kartlegginger av kompetansebehov
 • 2000 personer!! på kurs, studier og arrangement i 2011
slide7
Agenda bransjegrupper:
 • Kompetansekonferansen 17/6
  • Hvilke områder er det viktig å ha fokus på framover?
 • Runde rundt bordet
 • Informasjon om skole/næringsliv
 • og andre prosjekter i regi av KPH
 • Dialog om kompetansebehov i din
 • bedrift fremover
slide9
Bibliotek

IKT

Kraft/

Energi

Helse

Industri

Offentlig

Service

Logistikk

samarbeidsm ter
HØGSKOLEN

I NARVIK

SAMARBEIDSMØTER

UiN, UiT, HiNe, HiN og KPH - hvert semester

Agenda fra møte 11.10.11:

 • Felles oppdatering, runde rundt bordet
 • Presentasjon av innmeldte behov fra bransjegrupper og nettverk på Helgeland
 • Planlegging av aktuelle utdanningstilbud
 • Diskusjon aktuelle samarbeidsprosjekter
slide14
Studier i 2011
 • Forvaltningsrett (10 stp), UiT
 • Bibliotekstudie - Digitalisering og digitale dok. (10 stp), UiT
 • Transport og logistikkøkonomi (10 stp), UiN
 • Bedriftsøkonomi Helgeland (60 stp over to år), UiN
 • Engelsk i arbeidslivet (6 stp), Mo i Rana høst, HiNe
 • Forkurs for ingeniørutdanning, HiN
 • Bachelor ingeniør, nettbasert HiN - studieverksted Rana.
 • Praktisk ledelse (10 stp), Norsk Industri/HiST
 • Reiselivsmarkedsføring (10 stp), Høgskolen i Finnmark
 • 1. avd jus, FU/UiO
 • Gjeldsrådgivning (10 stp), Universitetet i Agder

Totalt 263 personer tar i 2011 studier initiert av KPH!

slide15
Kurs i 2011
 • Instruksjon, Norsk industri
 • Gasskurs/sertifisering, TI
 • Kontraktsrett olje/gass, Norsk ind.
 • Styrekurs, PWC
 • Internasjonale transport- og leveringsbetingelser, Norstella
 • Lederkurs
 • Kursrekke private barnehager
 • Jus og avtaleforhold
 • Helsepedagogikk
 • MVA-kurs
 • Offentlighetsloven, UiT
 • Ledelse og likestilling, KUN
 • Ambassadørkurs
 • Kurs i sosiale medier
 • Arbeidsrett
 • Kursrekke for servicebransjen
 • Kvinnovasjon
 • HMS for arbeidsgivere, Norsk ind
 • Håndtering av farlig gods, MIP
 • Excel-kurs (6 kurs, ulike nivåer)
 • Salg, service, sikkerhet (fagbrev)
 • Barne- og ungdomsarbeider, FU
 • Eldreomsorg , FU
 • Lønn og regnskap, FU
 • MS Project
evaluering bransjegruppene
Evaluering bransjegruppene
 • Hvor viktig er det at utdanning tilbys lokalt?
  • Gj.snitt: 5 (skala fra 1-6)
 • I hvilken grad følger Kunnskapsparken opp innspill?
  • Gj.snitt: 5 (skala fra 1-6)
 • Hva synes du om kvaliteten på opplæring KPH tilbyr/formidler?
  • Gj.snitt: 4,6 (skala fra 1-6)
 • Hva betyr det for din virksomhet at KPH tilbyr utdanning og kurs lokalt?
  • Liten betydning: 1 person
  • Flere tar utdanning/kurs: 60-65 %
  • Samme antall tar utdanning/kurs, men vi sparer reisekostnader: 30-35%
viktigste resultater
Viktigste resultater
 • Flere utdanningstilbud tilgjengelig lokalt og flere får mulighet til å delta (sparer tid og penger)
 • Økt utdanningsnivå i Nordland
 • Utdanning/kurs er tilpasset regionens behov
 • Videreutvikler og beholder kompetent arbeidskraft

= Økt konkurransekraft hos næringsliv og offentlige virksomheter - sikrer arbeidsplasser , økt verdiskaping og økt bosetting

hvorfor lykkes vi
Hvorfor lykkes vi?

Samarbeid i nettverk

Tar utgangspunkt i behovene

Uavhengig – samarbeider med alle

Utadvendte medarbeidere

Hardt, målretta arbeid!

st rste utfordringer
Største utfordringer
 • Finansiering av jobben som motor, megler og møteplass
  • Næringslivet betaler for resultatene, ikke avdekking av behov, megling og tilrettelegging
  • Kunne gjort mye mer for enkeltpersoner, men må ”selge”
  • Bruker tid på søknader som kunne vært brukt til å tilrettelegge utdanning
 • Begrenset utdannings- og FoU-miljø på Helgeland
  • ekstra krav til koordinering, megling og finansiering
slide20
Helgelands utfordring 1

Sysselsatte med høyere utdanning Helgeland, Nordland og Norge

”Helgeland tar ikke innpå i innslaget av kompetent arbeidskraft i økonomien,

og kompetansegapet øker. På sikt betyr det en konkurranseulempe for næringslivet i

regionen.”, Erlend Bullvåg, UiN

slide21
Helgelands utfordring 1

Sysselsatte etter alder på Helgeland fra 2000 til 2010

” Svært dårlig balanse mellom befolkningsutviklingen i aldergruppene

under og over 40 år. Vi ”forgubbes” raskere på Helgeland enn i resten av

landet, Erlend Bullvåg, UiN

helgeland er mulighetenes region
Helgeland er mulighetenes region!
 • Industri
 • Nasjonale offentlige tjenester
 • Kraft
 • Bergverk
 • Oppdrett
 • Olje og gass
 • Fiske, landbruk og skogbruk
 • Handel, reiseliv, kultur

Storeksportør av råvarer og ungdom. Behov skikkelig satsing på kompetansebygging, forskning og utvikling!

slide23
Samspill skaper vekst!

Takk for oppmerksomheten, følg oss på:

www.kunnskapsparken.com

KunnskapHelgel

kobling n ringsliv og fou
Kobling næringsliv og FoU
 • FoU Helgeland
 • VRI Reiseliv
 • Olje- og Gassnettverk Helgeland
 • VRI Olje og gass
 • Industrinettverk Logistikk
 • Kompetansemegling
rekruttering og kt bolyst
Rekruttering og økt bolyst
 • Samarbeid skole/næringsliv
 • Yrkes- og utdanningsmesse
 • Kvinnesatsing
 • Opplevelsesnæringer
 • Ambassadøropplæring
 • Omdømme- og nettverksprosjekter
 • Vivilheim.no
 • Traineeprogram
 • Helgeland kunnskapssenter