slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
(karjalanliitto.fi) PowerPoint Presentation
Download Presentation
(karjalanliitto.fi)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

(karjalanliitto.fi) - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

(www.karjalanliitto.fi). Anneli Meriläinen-Hyvärinen OPPIJAN POLKU LUENNOLTA PRAKTIKUMIIN JA PRAKTIKUMISTA KENTÄLLE Suomen kansankulttuurin peruskurssi yliopistopedagogisten opintojen kehityshankkeena. SUOMEN KANSANKULTTUURIN PERUSKURSSI OSANA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

(karjalanliitto.fi)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

(www.karjalanliitto.fi)

Anneli Meriläinen-Hyvärinen OPPIJAN POLKU LUENNOLTA PRAKTIKUMIIN JA PRAKTIKUMISTA KENTÄLLESuomen kansankulttuurin peruskurssi yliopistopedagogisten opintojen kehityshankkeena

slide2

SUOMEN KANSANKULTTUURIN PERUSKURSSI OSANA

KULTTUURIANTROPOLOGIAN JA ARKEOLOGIAN

PERUSOPINTOJA

JA SUOMEN KULTTUURIN PERUSTEITA

  • osaamistavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomen kansankulttuurin esineellisiä, alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia perusteita.
  • toteutustavat: luento ja itsenäinen harjoitustyöskentely
slide3

(www.museo.helsinki.fi)

(www.lomakoti.fi)

SUOMEN KANSANKULTTUURIN PERUSKURSSI 20101. Kokonaiskuvan luominen kansankulttuurin perusteista ja joistakin sen osa-alueista. 2. Painopisteinä alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen sekä henkinen kulttuuri niitä säätelevine tekijöineen – keskeisessä asemassa kontekstuaalisuus3. Tavoitteena lähtökohdat kansankulttuurin deskriptiiviseen ja analyyttiseen tarkasteluun. 4. Luennot (12 t): I Kulttuuri ja kansankulttuuri, II Ihminen ja ympäristö, III Henkinen kulttuuri, IV Muuttoliike Ruotsiin 1960- ja 1970-luvuilla, V Kulttuuriperintö: Hailuoto. 5. Harjoitustyö: Kirjallinen esitys jostakin opiskelijan valitsemasta kansankulttuurin aiheesta6. Hailuodon ekskursio: kulttuuriperinnön tunnistaminenja siihen liittyvä kirjallinen esitys7. kirjallinen palaute

ekspansiivinen oppiminen
EKSPANSIIVINEN OPPIMINEN
  • Ekspansiivisella oppimisella tarkoitetaan laajenevaa oppimista. Sen lähtökohtana on ajatus, että olemassa olevia käytäntöjä lähdetään kehittämään niin, että sitä kautta kyseinen toimintatapa voidaan omaksua ja siirtää toisiin tilanteisiin.
  • Keskeisessä asemassa on tavalla tai toisella uudenlaisen toimintakonseptin ja osaamisen kehittymisen dynamiikka,
  • joka tarjoaa perustan kehitysprosessin tietoiselle ohjaamiselle.
  • - Tämän kehityksen katsotaan edellyttävän lähtökohtaisesti jonkinlaista muutoshakuista tilannetta, joka kohdistuu oman ja ympäröivän toiminnan välille. (Engeström, Yrjö 1987, 2004, 2007.)

http://www.anemone.fi/gallery/images/Runsauden_polku.jpg

slide5

Suomen kansankulttuuri harjoitustöissä Muumit, Suomalainen komedia, Samuli Paulaharju, Taikausko ja tapakulttuuri, Suomalainen shamanismi, Eppu Normaali: Murheellisten laulujen maa, Sammon salaisuus ja Aku Ankka, Vienalainen laukkukauppa, Noitavainot Suomessa, Rauman murre ja sen kulttuuriset merkitykset, Neljä elämäkertaa Kuusamosta,Koirien Kalevala ja Suomen kansankulttuuri, Suomalaiset ryijyt, http://i.ytimg.com/vi/jXs54n-OsRw/0.jpg http://www.museot.fi/uploadkuvat/nayttelykuvat/ryijy.jpg

slide6

KENTÄLLÄ 20.5.2010Hailuotolaisen kulttuuriperinnön tunnistaminen1. Vuotikan tilan kotimuseo2. Kniivilän museo3. Marjaniemi4. Kirkko ja hautausmaa

suomen kansankulttuurin peruskurssi ja ype vuorovaikutus perspektiivi ohjaus mentorointi
Suomen kansankulttuurin peruskurssi ja YPE- vuorovaikutus-perspektiivi- ohjaus- mentorointi