En avfallshantering i v rldsklass
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

En avfallshantering i världsklass. Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn Uppdaterat nov. 2012. Om Avfall Sverige. Kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning Samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ninon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
En avfallshantering i v rldsklass
En avfallshantering i världsklass

Avfall Sveriges satsning på export av produkter och tjänster inom avfallssektorn

Uppdaterat nov. 2012


Om avfall sverige
Om Avfall Sverige

 • Kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning

 • Samhällskontakter, rådgivning, utbildning och utveckling

 • Medlemmar är Sveriges kommuner, eller deras kommunbolag, och därutöver ett hundratal privata företag som associerade medlemmar

 • Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

 • Vision - ”Det finns inget avfall”


Varf r en satsning p export
Varför en satsning på export?

Sverige har en avfallshantering i världsklass!

 • Stor efterfrågan – men liten export

 • Satsningen ska gynna exporten av

  • det svenska avfallskunnandet

  • produkter och tjänster inom avfallssektorn

 • För att lyckas behöver all samlad

 • kompetens och erfarenhet bindas ihop

 • i en enad och kraftfull satsning


En strategi som baseras p systemkunnande och samarbete
En strategi som baseras på systemkunnande och samarbete

 • Framgångsfaktorer vid uppbyggnad av svensk avfallshantering

 • Systemkunnande/helhetssyn

 • Samverkansmodellen mellan offentlig och privata aktörer

Bas för en stark plattform med en unik kombination av kompetenser, erfarenheter och möjligheter


M lbilder vad vill vi uppn
Målbilder – vad vill vi uppnå?

 • Bli mer attraktiva som arbetsgivare och kunna erbjuda mer utvecklande arbetsuppgifter för medarbetarna

 • Utveckla den egna verksamheten genom nya impulser och perspektiv utifrån

 • Stärkt “affär”, större genomslagskraft och ökad försäljningsvolym för den privata sektorn

 • Tillföra det kommunala avfallskunnandet ett värde genom att projekt, utbildningar och mottagande av studiebesök utförs på affärsmässiga grunder

 • En god image avsvenskavfallshantering

 • En förbättrad global miljöByggstenar i exportarbetet
Byggstenar i exportarbetet

 • Hur visar vi upp och förklarar Sveriges styrkeområden?Hur sprider vi ett enhetligt budskap?

  • Erbjudanden formulerande

  • Gemensamt presentationsmaterial

  • Besökshantering

 • Vilken typ av kompetenser finns? Vilka samverkansteam är bäst?Hur kan vi dra nytta av varandras erfarenheter?

  • Kartläggning av organisationer med intresse och kompetens att arbeta med de olika erbjudandena

  • Databas med pågående och genomförda projekt samt ingångar via lokalkontor och vänorter

 • Hur ska vi göra när vi samverkar med varandra?Hur förkortar vi tiderna för att få igång samverkan?

  • Vedertagen ersättningsmodell

  • CV-mall

  • Avtalsmall för samverkan

 • Hur ska vi bedöma vilka uppdrag som har potential?

  • Checklista för att kanalisera och bedöma projekt, studiebesök etc, för att kunna prioritera


P g ende projekt utvecklar och f rb ttrar byggstenarna
Pågående projekt - utvecklar och förbättrar byggstenarna

 • Agenda för kunddriven innovation och export av avfallslösningar (planeringsbidrag från Vinnova) – presenteras i mars 2013

 • Mobilisering av svenska aktörer för exportmöjligheter inom waste-to-energy området till Indien (bidrag från Energimyndigheten, samverkan med Asset m fl) – pågår till mars 2013

 • Pågående pilotprojekt för att utveckla metodiker:

  • Polen - samlad insats, i samverkan med ambassaden

  • Indien - inom ramen för uppdraget mot Energimyndigheten

  • Fler startas upp kontinuerligt


Erbjudanden
Erbjudanden

 • “Hur hittar vi formen och verktygen för att nå dit vi vill?”

 • ”Vad ska vi göra på övergripande nivå utifrån gällande förutsättningar, regelverk, etc?”

 • ”Vi behöver behandlingskapacitet men har inte medel eller tid att prioritera att bygga upp all kapacitet själva”

Management på lokal nivå, regional nivå, branschnivå: Samverkansformer, organisation, avfallsekonomi, taxekonstruktion etc.

Avfallshantering i hållbar stadsutveckling:

System design, avfallsplanering, avfallsminimering, insamlings- och sorteringslösningar, etc.

Tillhandahållande av behandlingskapacitet (inkl. logistiklösningar) som en omställningslösning


Erbjudanden1
Erbjudanden

 • “Vi vet vad vi vill uppföra, men hur gör vi?”

 • “Vi har en anläggning men vill bli bättre på att sköta den och få ut det mesta av den”

 • “Vi vill nå allmänheten, beslutsfattare och andra intressenter med vårt budskap”

 • ”Vi vill utbilda vår personal”

Uppförande av avfallsanläggningar eller insamlingssystem: Finansieringsmöjligheter, förstudier, upphandling, projektering, etc.

Drift, support och optimering av avfallsanläggningar/ insamlingssystem

Kommunikation och kampanjer

Utbildning/praktik i Sverige eller i utlandet


En avfallshantering i v rldsklass
Nätverket - offentliga och privata aktörer i svensk avfallshantering med intresse för export och internationella uppdrag

 • Bas för att forma erbjudanden

 • Ingen kostnad – inget krav på medlemskap i Avfall Sverige

 • Nätverksträffar och nyhetsbrev

 • Välkommen att teckna upp dig!


Kontakt och information
Kontakt och information

Projektledare:

Jenny Åström

jenny.astrom@avfallsverige.se

070-513 66 12

Arbetsgruppsordförande:

Thomas Nylund

thomas.nylund@gastrikeatervinnare.se

026-178489

www.avfallsverige.se/export/