strategi og h ringsuttalelse v rt svar p nye regler om motorferdsel i utmark n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark. Motorsportkonferansen 2007. Forslaget fra DN – bakgrunn. Kom på bakgrunn av at Stortinget flere ganger har etterlyst endringer, dagens regelverk er for dårlig.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategi og høringsuttalelse - vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark' - nina-barlow


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategi og h ringsuttalelse v rt svar p nye regler om motorferdsel i utmark

Strategi og høringsuttalelse- vårt svar på nye regler om motorferdsel i utmark

Motorsportkonferansen 2007

forslaget fra dn bakgrunn
Forslaget fra DN – bakgrunn
 • Kom på bakgrunn av at Stortinget flere ganger har etterlyst endringer, dagens regelverk er for dårlig.
 • Første høringsuttalelse kom i 2001, det ville tillate løyper i erkjennelsen av at det ga mindre ukontrollert kjøring
 • Nytt forslag i 2007 med utgangspunkt i å redusere kjøring.
forslaget fra dn innhold
Forslaget fra DN – innhold
 • Forby kjøring til fritidsformål, herunder hyttekjøring og lignende
 • Stramme inn nyttekjøring, innmark blir utmark, kun til tradisjonelt jordbruk ikke til utmarksnæring
 • Strengere reaksjoner, politimyndighet til SNO
 • Begrense motorsportbaner
strategi
Strategi

Budskap:

 • Motorferdsel i utmark skal fortsatt i utgangspunktet være forbudt, men kommunene må få ansvaret til selv å bestemme hvor og hvordan det skal være lov med motorisert ferdsel i utmarka. (Samme prinsippet som loven om vannscooter)

Fremdrift:

 • Høringsfrist til DN var 15. oktober 2007.
 • DN oversender nytt forslag til Miljødepartementet etter jul
 • Miljødepartementet legger frem nytt lovforslagi løpet av vinteren/våren
 • Stortinget har selv uttalt at de skal vedta det i løpet av vårsesjonen (avsluttes i juni).
strategi fase 1
Strategi fase 1

Valgkampmål: Få oppmerksomhet og debatt om vår sak

Tiltak:

 • SNØFOR organiserte flere medieutspill og leserbrev/kronikker. Mange klubber og enkeltpersoner hadde egne utspill, og flere klubber og partier hadde egne debattmøter om temaet.
 • Skrev brev til samtlige listetopper i de riksdekkende partiene og noen flere med presentasjon av SNØFOR, saken og spurte om deres holdning.
 • Laget register presentert på vårt nettsted og i presseoppslag med resultatene av denne aksjonen hvor velgerne kunne sjekke sin kommune.
 • I sum ble det mye debatt om saken, og alle partiene måtte forholde seg til saken.
strategi fase 2
Strategi fase 2

Høring: Flertall av høringsuttalelsene for vårt hovedsyn

Tiltak:

 • Vi bidro til å mobilisere andre til å gi hørings-uttalelser. Rekord i antall uttalelser.
 • Vi brukte de politikerne som støttet oss til å få saken opp. Mange kommuner har uttalt seg om saken
 • Vi bidro til å få politiet på banen
 • Vi satte DNs lobbykampanje overfor kommunene på kartet, og klarte dermed å mobilisere ”våre” kommuner til deltagelse. SNØFOR ble nektet å delta.

Frist: 15. oktober

strategi fase 3
Strategi fase 3

Politisk vedtak: Sikre flertall i Storting og regjering for fortsatt bruk av snøscooter til turkjøring i Norge

Hva gjør vi:

 • Vi må bruke partienes lokalavdelinger til å påvirke egne sentrale politikere og partiorganisasjon. Fortsatt bygge på det nettverket som ble etablert gjennom valgkamp og høringsprosess.
 • Klubber og enkeltmedlemmer mobiliseres til å påvirke lokale politikere og de regionale politikere i Storting og Regjering
 • Bruke støttespillere på Storting og i regjering for å påvirke MRD til å endre regelverket gjennom dokumentasjon og aktiv oppfølging gjennom møter.
h ringsuttalelse
Høringsuttalelse

Hovedpunkter

 • Bruk av snøscooter tillates i egne løyper og områder.
 • DNs forslag gir mer ukontrollert (ulovlig) kjøring.
 • Forbudet bygger på myter om snøscooter som miljø- og naturfarlig.
 • Fratar oss i distriktene et godt nytte- og fritidskjøretøy
 • Kommunene vedtar selv med hjemmel i plan- og bygningsloven, hvordan dette skal gjøres.
 • Styrke lokaldemokratiet, ikke svekke det.
 • Kommunene har bedre oversikt over arealbruk og de sårbare naturområdene som må skjermes.
utfordringer
Utfordringer

DN og andre prøver å fremstille oss som:

 • cowboyer med masse penger og sterke lobbyorganisasjoner, mens naturvernet ikke har tilsvarende.
 • Kjører stort sett ulovlig og 3 m over bakken.
 • Tar ikke hensyn til flora og fauna
 • Bråker, slipper ut co2 og tar ikke hensyn
utfordringer1
Utfordringer

Viktig for oss å presisere

 • Vi er opptatt av naturvernet også, derfor vil vi ha løyper slik at trafikken blir ledet utenom sårbare naturområder
 • Snøscooterkjøring skader fauna og flora mindre enn en turgåer, marktrykket er mindre og dyrene opplever scooteren som mindre trussel enn mennesker og hunder.