arbetet med en ny l nstransportplan f r v sterbotten business meetpoint 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009. (och lite till…). Mårten Edberg Infrastrukturstrateg Mo I Rana 5 november 2009. Länstransportplan 2010-2021 Utgångpunkter. Målbilder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbetet med en ny länstransportplan för Västerbotten Business Meetpoint 2009' - nimrod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arbetet med en ny l nstransportplan f r v sterbotten business meetpoint 2009

Arbetet med en ny länstransportplan för VästerbottenBusiness Meetpoint 2009

(och lite till…)

Mårten Edberg

Infrastrukturstrateg

Mo I Rana 5 november 2009

slide2

Länstransportplan 2010-2021

Utgångpunkter

 • Målbilder
 • Rese-, transport och kommunikationsmöjligheterna är väl utvecklade inom landsdelen, med de omgivande länen, med EU som helhet och världen i övrigt.
 • Lösningarna utformas för att ge bästa utfall för tillgänglighet, långsiktig konkurrenskraft, jämställdhet, trygghet, klimat, hälsa och landskap.
 • Utvecklande av ett väl fungerande samspel mellan regional utvecklingsplanering, fysisk samhällsplanering och transportplanering.
slide3

Planens utgångpunkter, forts

 • Vilar på ”tre ben”
 • Förstärka de systemeffekter som uppstår av Botniabanans förverkligande.
 • (297 mkr i 125 %-variant)
 • Satsning på trafiksäkerhetsåtgärder på vägar som samtidigt bidrar till regionförstoring.
 • (442 mkr i 125 %-variant)
 • Hållbart resande i närmiljön – gång- och cykelvägar och satsningar på kollektivtrafikåtgärder förutom dem som är kopplade till Botniabanan.
 • (140 mkr i 125 %-variant)
slide4

Planens utgångpunkter, forts

 • Relativt stor avsättning till potter, vilket medger flexibilitet under planens genomförande.
 • Planen bedöms sammantaget vara positiv både för miljön, regionförstoring och tillväxt och borde därför vara attraktiv för regeringen vid beslut om definitiva ramar.
slide6

Lättkombiterminal i Stensele

(50 mkr totalt, 44 mkr i plan)

NLC

Lappland ????

slide7

Umeå hamn

Uträtning av E12,

förlängning & elektrifiering

av järnvägen till yttre hamnomr.

Samfinansiering mellan flera

parter – Vägverk, Banverk,

kommun och EU:s struktur-

fond Mål 2

(139 mkr totalt, 20 mkr i länsplan)

slide14

NLC PARK

NLC TERMINAL

SERVICEOMRÅDE

slide15

TransBaltic

 • Mycket stort Interreg-projekt 2009-2012 (ca 60 mkr)
 • Hållbara godstrans-porter och inter-modalitet i fokus
 • Regioner och nationer
 • i samverkan
 • Region Västerbotten WP-koordinator
 • Stig Hjerppe projektledare
slide16

NORA-projektet

Möte i Umeå med svenskt och finskt näringsliv 26 januari 2010.

slide17

Många fönster är öppna…..

Kvarken: Projekt Kvarken Shortcut.

Mittskandia: Projekt Mittskandia Kommunikationer och sammanhållning.

NORA-projektet: Container via Mosjöen till Island och Nordöstra Amerika.

NECL: Öppnat för att gå via Umeå-Vasa (Trondheim-Östersund-Övik.)

Barents: Sverige tar över ordförandeskapet. Viktigt engagera sig i BEATA.

Östersjöstrategin: Ska fyllas med innehåll.

Nordlig Dimension: Har just dragit igång – inspel från vår region?

Regionalt EU-samarbete i Sverige, Finland och Norge: NSPA-studie (inspel mot

Östersjöstrategin.

Botniska korridoren: Regionalt samarbete i Sverige och Finland – växlas nu upp

Med nationell aktivitet. Inspel mot TEN-T revidering.

Gröna korridorer och Nationell godstransportstrategi: Inspel, inspel, inspel…

CPMR: TEN-T revideringen…

Länsplan och Nationell plan: Förverkliga samverkansprojekt i Umeå hamn.

… och säkert mycket mer. Utmaningen är att hänga på innan fönstren stängs….

slide18

Om man vill läsa mer…

Länsplanen och bilagorna

kan laddas ner på

www.regionvasterbotten.se

Tack för uppmärksamheten!

Mårten Edberg

marten.edberg@regionvasterbotten

+46 90 165745

+46 70 2168625