alvar oppisopimus n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ALVAR / Oppisopimus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ALVAR / Oppisopimus - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

ALVAR / Oppisopimus. Veikko Ollila ALVAR Kaarnatie 4, 00410 Helsinki 050 511 6666 Veikko.ollila@alvar.fi. Oppisopimuksen tulevaisuus 28.-29.10.2009. Veikko Ollila. Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus. ALVARin missio Näyttötutkintojen korkea arvostus työelämässä _

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALVAR / Oppisopimus' - nimrod


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alvar oppisopimus
ALVAR / Oppisopimus

Veikko Ollila

ALVAR

Kaarnatie 4, 00410 Helsinki

050 511 6666

Veikko.ollila@alvar.fi

Oppisopimuksen tulevaisuus 28.-29.10.2009

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

slide2
ALVARin missio

Näyttötutkintojen

korkea arvostus työelämässä

_

Saamme Opetushallitukselta tukea

aikuiskoulutuksen laadun kehittämiseen

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

alvar neuvottelukunnan kokoonpano
ALVAR-neuvottelukunnan kokoonpano
 • Puu- ja erityisalojen liitto
 • Rakennusliitto ry
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Sähköalojen ammattiliitto ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI
 • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
 • Viestintäalan ammattiliitto ry
 • Viestintätyönantajat VTA ry
 • Ammattienedistämislaitossäätiö AEL
 • Ammatillisen aikuiskoulutuksen liitto (AKKL)
 • Autoalan Keskusliitto ry (AKL)
 • Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
 • Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)
 • Kiinteistöpalvelut ry
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Metallityöväen liitto ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ)
 • Opetushallitus (OPH)
 • Palvelualojen ammattiliitto (PAM)
 • Palvelualojen Toimialaliitto ry

Puheenjohtajana toimii opetusneuvos Seppo Hyppönen Opetushallituksesta.

alvar
ALVAR

ALVAR toimii puolueettomana näyttötutkintojen järjestämisen ja kehittämisen kumppanina.

ALVAR auttaa järjestäjiä ja arvioijia sekä tutkintotoimikuntia tutkintojen laadun varmistamisessa tuottamalla valtakunnallisia näyttötutkintoaineistoja.

Lisäksi ALVAR tukee järjestäjien ja tutkintotoimikuntien työtä mm.

 • kouluttamalla
 • tiedottamalla
 • opastamalla.

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

valtakunnallisten n ytt tutkintoaineistojen tarkoitus
Valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen tarkoitus
 • Eri paikkakunnilla eri järjestäjien toimesta hyväksytyt tutkintosuoritukset ovat keskenään rinnastettavia.
 • Aineistot säästävät tutkintojen järjestäjien ja tutkintotoimikuntien varoja sekä poistavat päällekkäistä työtä.

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

ty el m n n ytt tutkintoaineistot
Työelämän näyttötutkintoaineistot
 • Toimeksianto työmarkkinajärjestöiltä tai tutkintotoimikunnalta
 • Suunnittelun tekevät alan työelämän ja koulutuksen ammattilaiset
 • Suunnittelu tehdään työelämän ja koulutuksen edustajien tekemien sekä Opetushallituksen hyväksyminen tutkintojen perusteiden mukaan
 • Aineistot tukevat henkilökohtaistamista

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

henkil kohtaistaminen ja n ytt tutkintoaineistot

Henkilökohtaistaminen ja näyttötutkintoaineistot

Aiemmin hankitun ammattitaidon tunnistaminen

-> vaikutus oppisopimuskoulutukseen ja oppisopimuksiin

-> tunnistettu osaaminen osoitetaan tutkinnossa.

Aiemmin hankitun todennetun ammattitaidon tunnustaminen

-> vaikutus näyttötutkintotilaisuuteen

-> arvioijat voivat merkitä hyväksyntäesityksen

suoraan arviointilomakkeisiin

Tutkintotilaisuus

-> tutkintosuoritukset

-> arvioidaan kaikilta tutkinnossa edellytettyä osaamista,

merkinnät lomakkeisiin

Työvälineenä avoimet näyttötutkintoaineistot

Veikko Ollila

slide8

Tutkinnon perusteiden ja

ALVARin näyttötutkintoaineiston yhteys

Määritellyt

näyttötutkintoaineistot

Avoimet

näyttötutkintoaineistot

Työpaikan

tuotanto- ja

palvelu-tehtävät

Järjestäjän osa----------------------

Järjestäjän osa

TUTKINNONPERUSTEETAmmattitaidonosoittamistavatAmmattitaidon

kuvausArviointikohteetja -kriteerit

Työn valintaohjeet

Suorittajanosa

Suorittajanosa

Valinta

tutkintotyöksi

Käytännöntyön

suunnittelu

Arvioijan osa

Arvioijan osa- Arviointiohjeja arviointilomakkeet

- Arviointiohjeja arviointilomakkeet

Arviointi-kohteetja -kriteerit

Työhön

kohdistetut

arviointiohjeet ja

kriteerit

ALVAR - Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

Veikko Ollila

slide9

HENKILÖKOHTAISTAMINEN

AVOINTEN NÄYTTÖTUTKINTOAINEISTOJEN AVULLA

ARVIOINTIKOHDE

ARVIOINTIKOHDE

ARVIOINTIKOHDE

ARVIOINTIKOHDE

TUTKINTO-

TILAISUUS

AIKAISEMMIN

HANKITUN

OSAAMISEN

TUNNISTAMINEN

ARVIOIJAT

ARVIOINTILOMAKE

ARVIOINTIKOHDE

ARVIOINTIKOHDE

ARVIOINTIKOHDE

ARVIOINTIKOHDE

ARVIOIJIEN ESITYS TOIMIKUNNALLE

TUTKINTOTOIMIKUNTA: OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

n ytt tutkintoaineistot

Näyttötutkintoaineistot

Työpaikkanäyttöihin tarkoitetut avoimet näyttötutkintoaineistot

Opastetaan valikoimaan sellainen tuotanto- tai/ja palvelutehtävä, johon sisältyy tutkintojen perusteissa tarkoitettuja ammattitaitovaatimuksia. Näyttötilanteeseen arviointilomakkeet ja –ohjeet. Jokaiselle osapuolelle erikseen oma ohjeistuksensa.

Oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoihin määritetyt aineistot

Sisältävät valmiiksi suunnitellun työn/töitä, joissa tulee esille vaadittava ammattitaito. Näyttötilanteeseen arviointilomake. Jokaiselle osapuolelle erikseen oma ohjeistuksensa

Veikko Ollila

n ytt tutkintoaineiston suunnittelun ja k yt n vaiheita
Näyttötutkintoaineiston suunnittelun ja käytön vaiheita

Asiantuntijoiden rekrytointi

Perehdytys / laadintakoulutus

Laadintasopimus

Itsenäinen suunnittelu

Laadintakokoukset

Aineisto koordinaattorille: aineiston tarkastus ja korjaukset

Testaus ja korjaukset

Aineisto sihteerille: aineiston viimeistely

Tutkintotoimikunnan hyväksyntä

Tallennus aineistoarkistoon

Aineisto verkkokauppaan

Asiakkaan tilaus

Aineiston toimitus asiakkaalle

Palautejärjestelmä

Koordinaattori päivittää aineiston palautteiden perusteella

aineistot saatavilla
Aineistot saatavilla
 • Asiakkaat saavat aineistot joko netin tai postin kautta.
 • Tilaukset ja palautteet: www.alvar.fi
 • Tulossa sähköisesti täytettävät arviointilomakkeet
 • Muuta tietoutta:
  • www.nayttotutkinnot.fi
  • etunimi.sukunimi@alvar.fi
  • (09) 5307 708

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

aineistoja suunnittelevat asiantuntijat tilanne 2 2009
Aineistoja suunnittelevat asiantuntijat, tilanne 2/2009

Lisäksi kääntäjinä toimii 8 henkilöä.

asiakaspalautteiden ker minen
Asiakaspalautteiden kerääminen
 • Keräämme jokaista aineistoa koskevia palautteita tutkintojen järjestäjiltä, arvioijilta sekä suorittajilta. Valmiiden kysymysten aiheena on aineistojen laatu ja käytettävyys.
 • Avoimille ja määritetyille aineistoille on erilliset kysymykset. Molemmissa pyydetään myös sanallisia vastauksia.
 • Palautteiden pohjalta kehitämme aineistoja edelleen.
 • Asiakas saa tilausvahvistuksena kyselylomakkeet. Ne voi täyttää netissä tai tulostaa paperille.
 • Paperilla olevat palautteet pyydämme keräämään ja toimittamaan ALVARiin.

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

palautej rjestelm yhteenveto avointen aineistojen palautteesta
Palautejärjestelmä Yhteenveto avointen aineistojen palautteesta

Lähde: ALVAR 19.2.2009,

Palautejärjestelmä

alvarin keskeisi toimintaperiaatteita aineistojen osalta
ALVARIN KESKEISIÄ TOIMINTAPERIAATTEITA AINEISTOJEN OSALTA
 • Jokaisella alalla pyrimme tekemään hyvää yhteistyötä tutkintotoimikuntien kanssa siten, että työmme tukee toimikunnan työtä tutkintojen laadun hyväksi.
 • Näyttötutkintoihin tarkoitetut aineistot suunnitellaan tutkintojen perusteiden mukaan ja alan näyttökäytäntöön sopivaksi.
 • Suunnittelun tekevät kyseisen alan työelämän sekä koulutuksen osaajat.
 • Perustavoitteena ovat laadullisesti korkeatasoiset ja arvostetut näyttötutkinnot kaikilla niillä aloilla, joilla toimimme.
 • Tutkintojen järjestäjiltä, arvioijilta ja suorittajilta pyydetään aineistoja koskevia palautteita.

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

valtakunnallisten aineistojen k ytt
Valtakunnallisten aineistojen käyttö

Käyttö on tutkintojen järjestäjälle perusteltua

 • Taloudellisesti järkevää. Oppilaitosten ei tarvitse kouluttaa työelämän edustajia tekemään aineistoja.
 • Aineistojen suunnittelijoiden, työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden työ voidaan käyttää hyväksi koko maassa.
 • Helpottaa töitä. Vapautuva työaika voidaan käyttää esim. valmistavan koulutuksen kehittämiseen.
 • Oppilaitos voi käyttää saatavilla olevien työelämän edustajien panoksen kokonaan tutkintosuoritusten arviointiin.
 • Aiemmat suoritukset voidaan merkitä arviointilomakkeisiin jo hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

kelpoisuus aineistojen tekemiseen
Kelpoisuus aineistojen tekemiseen

Asiantuntijalla tulee olla:

 • vahva ja ajan tasalla oleva ammattitaito ammattialalta
 • Aineistojen suunnitteluun tarvittava aika ja tutkintojen kehittämiseen liittyvä motivaatio
 • Osallistuminen suunnittelukoulutukseen ja/tai koordinaattorin antama perehdytys suunnittelutyöhön
 • Riittävä kirjallinen esitystaito
 • Ammattialakohtainen koordinaattori harkitsee kelpoisuuden tapauskohtaisesti.
kehitysty t
Kehitystyötä

Keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa näyttötutkintotoimintaan sähköinen alusta, johon voidaan integroida kaikki tutkintoihin liittyvä toiminta. Ohjelmaa voivat käyttää kaikki tutkinnoissa mukana olevat henkilöt ja ryhmät kukin oman tehtävänsä puitteissa.

Ohjelmaa suunnitellaan yhdessä toimeksiantajien, viranomaisten sekä tutkintotoimijoiden kanssa.

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

n ytt tutkinnon arvioinnin luotettavuus
Näyttötutkinnon arvioinnin luotettavuus

Tutkintotilaisuuden

valmistelut

Näyttötutkinto

järjestelyt

Ammattitaidon

arviointi

Valmistelujen ja toteutuksen laatu

l. onko luotettavalle arvioinnille edellytykset

Arvioinnin luotettavuus

 • sisältö, ammatillinen kattavuus
 • rakenne, oikea työ tutkinnon osaan
 • suoritusolosuhteet
 • oikea arviointimenetelmä
 • oikeat arviointikriteerit
 • ilmeisyys l. vastaako työelämän todellisuutta
 • arvioijien
 • ammattiosaaminen
 • arviointiosaaminen
 • suorittajan itsearviointi
koulutuksia
Koulutuksia
 • Arvioijien perehdytyskoulutus
 • Näyttötutkintomestareiden sekä tutkintotoimijoiden täydennyskoulutus
 • Näyttötutkintosihteereiden koulutuspäivät
 • Henkilöstöpäälliköiden näyttötutkintopäivä
 • Näyttötutkintoaineiston suunnittelukoulutus

Koulutukset toteutetaan oppilaitoksen tai yrityksen tiloissa tilaajan kanssa sovitulla sisällöllä.

Lisätietoja Veijo Kykkänen, 040 715 2723 tai veijo.kykkanen@alvar.fi tai Satu Henttinen 050 530 0814, satu.henttinen@alvar.fi.

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

oppaita
Oppaita
 • Työelämän näytöillä ammattitutkintoon, DVD
 • Polku ammattitutkintoon, DVD
 • Arvioinnin opas näyttötutkinnon arvioijille
 • Guide om bedömning för bedömare inom fristående examen
 • Opas näyttötutkinnon arvioijien perehdyttämiseen
 • Suorittajan opas

Tilaukset:

Arja Toivanen-Korhonen, 050 5444 702

tai arja.toivanen-korhonen@alvar.fi

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

muu tutkintotoiminnan tukeminen
Muu tutkintotoiminnan tukeminen
 • Näyttötutkintotoimintaan liittyvä monipuolinen tietopankki www.nayttotutkinnot.fi
  • Näyttötutkintojärjestelmä tutuksi, näyttötutkintoprosessin opiskelumateriaali.
  • Näyttötutkintojen keskustelufoorumi
  • Kysymys- ja vastauspalvelu
 • Nettiopastus: www.alvar.fi ja puhelinneuvontaa
 • Yhteistyökokouksia toimikuntien ja tutkintojen järjestäjien kanssa.

Nämä palvelut ovat pääosin ilmaisia

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

slide24
ALVARin vahvuuksia
 • Laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto
 • Laajat alakohtaiset asiantuntijaverkostot
 • Näyttötutkinto-osaaminen
 • Kyky tuottaa ja kehittää tutkintoaineistoja
 • Toimivat aineistojen jakelujärjestelmät.

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

suomen oppisopimuskouluttajien j rjest jien ja alvarin yhteisty
Suomen oppisopimuskouluttajien järjestäjien ja ALVARin yhteistyö
 • Verkkoapaja
 • Näyttötutkintoaineistojen edelleen kehittäminen
 • Lähde liikkeelle –lehti
 • Tutkintoihin liittyvä koulutus:
  • Arvioijien koulutus, perehdytys
  • Sopimusvaiheen henkilökohtaistamisessa
  • Työpaikkaohjauksen kehittämisessä, TPO-koulutuksessa
  • Tutkintojen järjestämisosaaminen
  • Sihteeriosaaminen tutkintojen yhteydessä
  • ?
 • Muu yhteistyö tutkintojen laadun ja rinnastettavuuden kehittämiseksi eli siis….

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus

kiitokset
Kiitokset

ALVARin apu on käytettävissänne.

Toivotan menestystä Suomen oppisopimuskoulutuksen edistäjille sekä kehittäjille.

Yhteistyöllä saavutamme koulutukselle ja tutkinnoille korkean arvostuksen työelämässä!

Veikko Ollila

Ammattitutkintoaineiston laadunvarmistus