Автори:
Download
1 / 20

НАЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР УКРАЇНИ - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Автори: Рудько Г.І., ДКЗ України, д. г-м . н., д. т. н., д. г. н., проф. Гафич І.П., Nadra Group, к. г-м. н. НАЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ НАФТОВИХ СТАНДАРТІВ З АУДИТУ ЗАПАСІВ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'НАЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР УКРАЇНИ' - nimrod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Автори:

Рудько Г.І., ДКЗ України,

д. г-м. н., д. т. н., д. г. н., проф.

Гафич І.П., Nadra Group,

к. г-м. н.

НАЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПАСІВ І РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ НАДР УКРАЇНИ

ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ ДО МІЖНАРОДНИХ НАФТОВИХ СТАНДАРТІВ З АУДИТУ ЗАПАСІВ

І ЇХ БІРЖОВОГО ОЦІНЮВАННЯ

Міжнародна конференція

«Нафтогазовий комплекс України – стратегія розвитку»

Київ, 23 жовтня 2013


Державна комісія України

по запасах корисних копалин (ДКЗ України)

 • Діюча в Україні система геолого-економічного оцінювання запасів і ресурсів корисних копалин

 • Державний експертний орган і регулятор – ДКЗ України

 • Система нормативних документів і інструкцій

 • Імплементовані вимоги категоризації і класифікації запасів і ресурсів корисних копалин РКООН-1997

 • Співставність Класифікації України та РКООН-2009 і Шаблону CRIRSCO

2


Співвідношення класів РКООН-2009

і класів Класифікації України

Принципи розподілу запасів і ресурсів корисних копалин на облікові групи, які прийняті в Класифікації України, гармонізуються з Міжнародною рамковою класифікацією запасів і ресурсів твердих горючих і мінеральних корисних копалин (РКООН), розробленою Спеціальною Групою Експертів Комітету з усталеної енергетики Європейської Економічної Комісії Організації Об'єднаних Націй.

З 40 класів, що виділяються РКООН, в Класифікації України використовуються лише 10.

Незважаючи на різні найменування класів, кількості корисних копалин, що мають одне і те ж соціально-економічне значення (вісьЕ), підготовленість до експлуатації (вісь F) і одну і ту ж геологічну вивченість (вісь G), можуть бути ідентифіковані одним і тим же цифровим кодом.

ТАКИМ ЧИНОМ, КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ

Є ЗІСТАВНОЮ З РКООН-2009

3


ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ КЛАСІВ КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИІ ВІДПОВІДНИХ ЇМ КАТЕГОРІЙ І ПІДКАТЕГОРІЙ РКООН-2009

E3.1 – категорії і підкатегорії, які вводяться додатково до Класифікації України з метою її гармонізації з РК ООН-2009

341–344 – класи, які вводяться додатково до Класифікації України з метою її гармонізації з РК ООН-2009

4


СХЕМА ЗІСТАВЛЕННЯ КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

З КЛАСИФІКАЦІЄЮ CRIRSCO

Схема зіставлення Класифікації України

та Класифікації Шаблону CRIRSCO

На схемізіставлення Класифікації України з шаблоном CRIRSCOможнавідмітити, що з 10класівкориснихкопалинУкраїнськоїКласифікації, в шаблонах CRIRSCO знаходятьвідображеннялише7класів(див. рис. 2).

Цепов'язано з тим, що в шаблоні CRIRSCO не можутьматимісцякласипозабалансовихзапасів, якіпредставлені кодами 221, 222 і 211. Цікласипоглинаютьсякатегорією «Мінеральніресурси».

Але, тим не менш, кількості корисних копалин, віднесені до одного з класів Шаблону CRIRSCO, можуть бути ідентифіковані одним з кодів, що застосовується класифікацією України.

ТАКИМ ЧИНОМ, КЛАСИФІКАЦІЯ УКРАЇНИ

Є ЗІСТАВНОЮ З КЛАСИФІКАЦІЄЮ ШАБЛОНУ CRIRSCO

5


Committee for Mineral Reserves International КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Reporting Standards (CRIRSCO)

 • Основні принципи CRIRSCO:

 • ПРОЗОРІСТЬ: достатня кількість однозначних даних

 • ЗНАЧИМІСТЬ: інформація достатня для інвесторів і їх

 • професійних консультантів

 • КОМПЕТЕНТНІСТЬ: публічні звіти про запаси готуються

 • особами відповідного рівня кваліфікації і

 • досвіду

 • Мета впровадження:

 • Транспарентність даних про поточний стан запасів

 • Оцінка стану мінерально-сировинних активів підприємства при його виході на ІРО, котуванні акцій, отриманні банківських кредитів, операцій купівлі продажу та ін.

6


ГЕО і ТЕО запасів КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

 • Основні області застосування результатів експертизи

 • в ДКЗ України запасів і ресурсів вуглеводневої сировини

 • Дозвільна система надрокористування

 • Проектування ГРР і ДПР

 • Проектування промислової розробки родовищ нафти та газу

 • Внутрішнє кредитування

 • Облік запасів та ресурсів у ДНВП «Геоінформ України»

 • Висновок

 • Результати геолого-економічного оцінювання запасів і ресурсів перспективних об'єктів і родовищ нафти та газу та їх експертизи в ДКЗ України мають обмежене застосування при здійсненні біржових і інвестиційних операцій

7


ГЕО і ТЕО запасів КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Постановка проблеми

Українські стандарти звітності про запаси не входять в число міжнародних нафтових стандартів. Тому нафтогазовидобувні компанії вимушені залучати зарубіжних Компетентних Експертів для проведення аудиту мінерально-сировинних активів компанії у відповідності з вимогами PRSM.

Оскільки інвестори і Експерти на світовому ринку в загальному не знайомі з українськими стандартами звітності, спостерігається тенденція прояву недовіри до отримуваних на їх базі оцінок і, як наслідок, часті прояви надмірного консерватизму в процесі переводу запасів (котрі пройшли експертизу в ДКЗ України) в стандарти міжнародної нафтової системи PRSM.

Проблема може бути вирішена шляхом розробки гармонізованих до PRMS українських стандартів оцінювання запасів і ресурсів нафти і газу та реалізації ряду організаційних заходів.

8


PRMS КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Міжнародна нафтова система

класифікації і оцінювання запасів і ресурсів вуглеводневої сировини

SPE Petroleum Resources Management System (PRMS)

Прийнята в березні 2007 р.

Розроблена спільно:

SPE \ WPC \ AAPG \ SPEE

9


К л а с и ф і к а ц і я КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

PRMS класифікація запасів

К а т е г о р и з а ц і я

10


PRMS КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИкласифікація запасів

Проект-орієнтована класифікація

Чисті видобувні ресурси

Вуглеводневий поклад

(геологічні запаси)

Initial in-place

Проект

(Видобуток \

грошові потоки)

Офіційні права

Нафтові активи

(права власності \

контрактні терміни)

11


Основні відмінності КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Класифікації Україниі PRMS

Категоризація обсягів запасів і ресурсів

 • PRMS передбачає одночасне застосування 3-х відмінних між собою

 • методів оцінювання:

 • Детермінований з поступовим нарощуванням (базуючись на ризиках)

 • Детермінований сценарний (кумулятивний)

 • 1Р, 2Р, 3Р

 • 1С, 2С, 3С

 • Низька, добра і висока оцінки

 • Ймовірнісний

 • Р90, Р50, Р10

Ймовірнісний метод оцінювання має бути застосований для визначення обсягів всіх категорій запасів, але найбільш часто застосовується на ранніх стадіях (розвідка і ДПР) реалізації видобувних проектів та є основним при оцінюванні Очікуваних ресурсів: ГЕО-1 і ГЕО-2.

12


Основні відмінності КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Класифікації Україниі PRMS

 • Вимоги до запасів

 • Запаси – об'єми нафти, газу і конденсату, котрі очікуються до комерційного видобутку у відповідності до проекту розробки вивчених акумуляцій вуглеводневої сировини на вказану дату і при інших визначених умовах

 • Комерційні аспекти:

 • Обґрунтовані часові рамки освоєння об'єкту;

 • Обґрунтований прогноз економічних умов освоєння об'єкту стосовно інвестицій і експлуатаційних параметрів розробки;

 • Аналізтранспортнихпотужностей і майбутніх потреб їхпідтримки та розвитку;

 • Вимоги до проектіврозробки

 • Має бути розроблений і затвердженийнадрокористувачем;

 • Технологіївилученнязапасів з надрповиннібазуватись на

 • досягнутійвиробничійпрактиці для акумуляцій з аналогічними

 • геолого-промисловими характеристиками

13


Основні відмінності КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Класифікації Україниі PRMS

 • Вимоги до проектів розробки

 • Має бути розроблений і затверджений надрокористувачем;

 • Технології вилучення запасів з надр повинні базуватись на

 • досягнутій виробничій практиці для акумуляцій з аналогічними

 • геолого-промисловими характеристиками

 • Має відповідати умовам і можливостям видобутку та продаж;

 • Період виходу на промислове освоєння запасів повинен бути

 • в межах 5 років (рекомендований термін)

14


Основні відмінності КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Класифікації Україниі PRMS

 • Підсумок

 • Впроваджена в Україні система класифікації запасів та міжнародна система управління запасами і ресурсами нафти та газу – PRMS побудовані на одних і тих же принципах і є близькими за результатами оцінювання.

 • PRMSвисуває ряд додаткових вимог щодо всебічного аналізу ресурсного потенціалу при визначенні обсягів всіх категорій запасів, в т.ч. методами ймовірнісного моделювання.

 • PRMSрегламентує ряд більш жорстких обмежень при техніко-економічному оцінюванні запасів і ресурсів нафти та газу (в першу чергу щодо доказаних запасів). В основу оцінювання поставлена свердловина і площі «нафтових полів», що нею дренуються.

 • PRMSпроект-орієнтована система чіткого комерційного спрямування. Економічна оцінка запасів і ресурсів здійснюється за категоріями запасів, а не за покладами.

15


Гармонізація стандартів КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Класифікації України і PRMS

 • Компетентність оцінювачів

 • Аудит організацій – оцінювачів

 • Підготовка і сертифікація нафтових інженерів – оцінювачів

 • Роль фахових об'єднань в передачі передового досвіду

16


Біржове оцінювання запасів КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

 • Шляхи використання результатів підрахунку запасів перспективних об'єктів і родовищ нафти та газу для біржової оцінки їх вартості за міжнародними стандартами

 • Керівні документи: SEC, NATIONAL INSTRUMENT 51-101

 • Методичні аспекти:

 • Визначення рівнів довіри (confidence level)до категорій запасів

 • Аналіз і оцінювання ризиків:

 • Оцінювання геотехнічних ризиків

 • Оцінювання бізнес-ризиків

17


Гармонізація стандартів КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

Класифікації України і PRMS

 • Що потрібно зробити:

 • 1. Нормативні документи

 • Керівний документ з гармонізації стандартів

 • РКООН-2009 – Україна та PRMS.

 • Інструкцію з застосування гармонізованих до вимог PRMS стандартів підрахунку запасів в Україні

 • Методичні рекомендації з застосування вимог PRMS при підготовці звітів і експертизі запасів в ДКЗ України

 • 2. Компетентний оцінювач

 • Створити в Україні систему аудиту компаній оцінювачів запасів

 • та сертифікації нафтових інженерів - оцінювачів

18


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ PRMS В УКРАЇНІ

 • Перехід на міжнародні нафтові стандарти оцінювання запасів – шлях до розвитку бізнесу і залучення інвестицій

 • в нафтогазовидобувну галузь України

 • Державний облік і баланс запасів родовищ нафти та газу за міжнародними загально прийнятими стандартами їх оцінювання

 • Підготовка звітів про поточні запаси за формами і стандартами зрозумілими іноземним інвесторам, фондовим біржам і банківським організаціям

 • Можливості використання результатів підрахунку запасів для їх вартісного оцінювання в якості «нафтових активів»

 • Розширення областей використання результатів оцінювання: вихід на ІРО, отримання банківських кредитів, інвестиції, купівельні операції і ін.

19


Дякуємо за увагу КЛАСИКЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ !


ad