Klubben som arbeidsgiver personalansvar
Download
1 / 32

Klubben som arbeidsgiver Personalansvar - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Klubben som arbeidsgiver Personalansvar. Lørdag den 5. mai 2013 Lars Joramo. Lars Joramo. Befalskole/Maskiningeniør/salg og marked. Bedriftsøkonom. Autoforum AS fra 1986 til 1988. Maarud AS fra 1988 til 1996. Kraft Foods Norge AS fra 1996 til 2007. Stabburet AS fra 2007 til 2012 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Klubben som arbeidsgiver Personalansvar' - nili


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klubben som arbeidsgiver personalansvar

Klubben som arbeidsgiverPersonalansvar

Lørdag den 5. mai 2013

Lars Joramo


Lars joramo
Lars Joramo

 • Befalskole/Maskiningeniør/salg og marked.

 • Bedriftsøkonom.

 • Autoforum AS fra 1986 til 1988.

 • Maarud AS fra 1988 til 1996.

 • Kraft Foods Norge AS fra 1996 til 2007.

 • Stabburet AS fra 2007 til 2012.

 • Stjernen Hockey Elite i 2012.

 • Jøtul AS fra 2012 til 2013.

 • Enghav AS fra 2013 -

 • Flere styreverv i perioden,

  • Kraft Foods Norge AS.

  • Nes Felles bedriftshelsetjeneste.

  • Fredrikstad utvikling.

  • Fredrikstad Næringsforening.

 • Var med å starte industriforeningen 7sterke.


Fritidsaktiviteter

Styreutvikling.

Idrett i fokus.

Fritidsaktiviteter.

 • Flere år som styremedlem og styreleder i Kongsvinger IL, Ishockey. Fra 1990 til 2007.

  • Trener i samme klubb, på alle nivåer.

 • Nestleder i Kongsvinger Tennis klubb.

  Fra 1998 til 2004.

 • Valgkomiteen i Galterud IF.

 • Styremedlem i Fredrikstad Utvikling.

 • Styremedlem i Fredrikstad Næringsforening.

 • Styreleder Stjernen Hockey Elite. Fra 2008 til 2013.

 • Valgkomiteen i NHO idrett.

 • Prosjekt klubben som arbeidsgiver i NHO.


Tips for godt lederskap
Tips for godt lederskap

 • Opptre som rollemodeller i egen organisasjon.

 • De lederne som er usikre på lederrollen, flykter ofte inn i fagområdet sitt fremfor å drive utviklende lederskap.

 • Det er for mye systemorientering og altfor lite individorientering.

 • Altfor få ledere inviterer medarbeiderne til å bidra til å utvikle seg selv som ledere.


Organisasjonsforst else
Organisasjonsforståelse

 • Opplærings/beskrivelse av idrettens og andre aktuelle organisasjoner.

  • Idrettens organisasjonskart.

  • Klubbens orgkart.

 • Hvor finner man idrettens bestemmelsesverk.

  • NIF`s hjemmesider

  • Lovdata.no

 • Hvor eller hvorledes søker man bistand

  • NIF`s lover og forskrifter: NIF, idrettskrets, særforbund , særidrettskrets.

  • Arbeidsrettslige problemstillinger: NHO Idrett, LO, advokatkontorer, nettet, samt særforbund og kretser


Klubben som arbeidsgiver
Klubben som arbeidsgiver.

 • En arbeidsgiver er en som yter vederlag i form av lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid. Dette gjelder også et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid, når det foreligger et ansettelsesforhold, dvs. et arbeidsforhold basert på en arbeidsavtale.

 • Arbeidstakere utfører arbeid i en annens tjeneste. De leies inn av arbeidsgivere. Begrepet arbeidstakere blir brukt om dem som er ansatt hos en arbeidsgiver. Det omfatter både fast ansatte og de som har midlertidige arbeidsavtaler som vikariater, lærlinger og engasjementer. Et annet uttrykk som blir brukt, er at de står i et tjenesteforhold.

 • Arbeidsforhold over en viss lovfestet verdi der en ikke betaler skatt, og arbeidsgiver ikke betaler sine avgifter kalles svart arbeid.


N r er man arbeidsgiver eller arbeidtaker
Når er man arbeidsgiver eller arbeidtaker

 • Juridiske definisjoner i arbeidsmiljøloven, AML.

  • Arbeidsgiver: Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste.

  • Arbeidstaker: Enhver som utfører arbeid i annen tjeneste.


N r er man arbeidsgiver eller arbeidstaker
Når er man arbeidsgiver eller arbeidstaker.

 • Momenter ved vurdering av arbeidstaker begrepet.

  • Om det foreligger personlig arbeidsplikt.

  • Er man underlagt kontroll og instruksjonsmyndighet.

  • Hvem er ansvarlig for arbeidsresultatet.

  • Blir det stilt arbeidslokaler, maskiner, utstyr eller lignende til rådighet.

  • Hvilke form for arbeidsvederlag er avtalt.

  • Om det betales arbeidsgiveravgift.


N r er man arbeidsgiver eller arbeidtaker1
Når er man arbeidsgiver eller arbeidtaker

 • Tillitsvalgte/frivillige.

  • Anses ikke som arbeidstakere.

  • Omfattes derfor ikke av arbeidsmiljøloven

 • Imidlertid en svært viktig ressurs, ofte selve bærebjelken i de fleste klubber.


Klubbens viktigste ressurs hvor frivillig er du egentlig
Klubbens viktigste ressurs…Hvor frivillig er du egentlig…


Forholdet styret og daglig leder ansatte
Forholdet styret og daglig leder/ansatte

 • Styrets rolle er i utgangspunktet klar. Aksjeloven beskriver ansvar og oppgaver for styret, blant annet med hensyn til:

  • tilsetting av daglig leder, eller andre ansatte.

  • organisering av virksomheten

  • fastsetting av planer og budsjetter

  • fastsetting av retningslinjer

  • å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll


Forholdet styret og daglig leder ansatte1
Forholdet styret og daglig leder/ansatte.

 • Styret - velges av årsmøtet.

  • Øverste myndighet mellom årsmøtene.

  • Har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder, eller andre ansatte.

 • Styrets arbeidsform.

  • Fordel oppgavene, sette opp stillingsinstrukser for alle i styret.

  • Ha klare regler for hvem som har ansvar for ansatt oppfølgning.


Daglig leder
Daglig leder

 • Er ansatt(arbeidstaker)

 • Er samtidig den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten, utøver arbeidsgivermyndighet innenfor de rammer som styret setter.

  Ansatte

 • Er underlagt daglig leder og må forholde seg til denne.

  Styreleder som daglig leder, arbeidende styreleder.

 • Ansatte som trenere, sportssjef, markedssjef kan rapportere direkte til styreleder.

 • Dette setter krav til styreleder om å kunne arbeidslivets lover og regler.

 • HMS for ledere, eller 40 timers grunnkurs i HMS.


Forholdet frivillige ansatte
Forholdet frivillige - ansatte

 • Begrepet frivillige er ikke noe ensartet begrep – kan også være tillitsvalgte nedover i organisasjonen.

 • Brukes gjerne om personer som er villige til å bidra på sin fritid uten å være arbeidstaker.

 • Ansatte er underlagt bestemmelser i blant annet arbeidsmiljøloven, og idrettens regelverk.

 • Frivillige er ikke underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser, men også de må forholde seg til idrettens interne regelverk.


Arbeidsgivers styringsrett
Arbeidsgivers styringsrett

 • Beskriver det forhold at arbeidsgiver kan:

  • Lede arbeidet

  • Fordele arbeidet

  • Kontrollere arbeidet

  • Har ansettelsesmyndighet

  • Har myndighet til å avslutte arbeidsforholdet

 • Styringsretten er begrenset av:

  • Gjeldende regler

  • Forskrifter hjemlet i lov

  • Eventuelle tariff avtaler

  • Innholdet i den enkelte arbeidsavtale


Klubben som arbeidsgiver personalansvar

40 timer HMS kurs med sjefen

Stabburet, Fredrikstad.ublisert: 30.04.2

Sammen med ansatte har Joramo laget oversikt over lover og forskrifter som angår Stabburet.

Fabrikksjef Lars Joramo tar selv hånd om 40-timerskurset hos Stabburet i Fredrikstad.

–Det er kanskje ikke vanlig at øverste leder engasjerer seg så sterkt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS),

men det har sine klare fordeler, sier fabrikksjefen.

Joramo har holdt tilsvarende kurs tidligere, og valgte å fortsette med dette i Stabburet.

–Ved å holde kursene i fabrikken kommer man tett på felles utfordringer, og alle blir mer engasjert og involvert i HMS-arbeidet.

Folk her er dessuten ganske frittalende, slik at det meste kommer på bordet og kan tas tak i.

Neste gang skal jeg kjøre kurset sammen med tillitsvalgte for å styrke involveringen ytterligere, sier Joramo.Ansettelses prosess administrasjon trenere og ut vere
Ansettelses prosess(Administrasjon, trenere og utøvere.)

 • Analyse av behov, målsetting og konsekvenser.

  • Har klubben et reelt behov?

   • Hvilke kompetanse trenger man

   • Sett i forhold til andres kompetanse

   • Vurdere hva slag person som kan passe inn i klubben, enten det er administrativt, på trenersiden eller utøvermessig.

 • Hva er målsettingen med ansettelsen

 • Ved ansettelse får man arbeidsgiveransvar på godt og vondt – man påtar seg forpliktelser.

  • Blant annet økte kostnader.


Arbeidsavtale og funksjonsbeskrivelse
Arbeidsavtale, og funksjonsbeskrivelse.

 • Arbeidsavtalens innhold

 • Hvordan beskrive arbeidsoppgaver for å ha størst mulig fleksibilitet

 • Utover dette utføre andre oppgaver som måtte bli pålagt…


Adgangen til midlertidig ansettelse
Adgangen til midlertidig ansettelse

 • Idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

  • Ledere, trenere, dommere og utøvere kan tilsettes midlertidig

  • Vanlige arbeidstakere som ikke er ledere kan ikke tilsettes midlertidig. Husk reelt innhold i lederstilling.

 • AML § 14-9.Midlertidig ansettelse

 • (1) Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

  • a)når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten,

  • b)for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat),

  • c)for praksisarbeid,

  • d)deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten,

  • e)for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.


S rskilte uavhengige stillinger
Særskilte uavhengige stillinger

 • Vil være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene

 • Konkret vurdering

  • Ment å være overordnede stillinger uten å være ledende stilling

  • Tydelig og åpenbar selvstendighet eller uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.


Ansettelsesprosessen
Ansettelsesprosessen

 • Lage gode rutiner som sikrer oss som arbeidsgiver en god prosess

 • Hvem skal delta i ansettelsesprosessen

  • Bruk av konsulenter, bemanningsbyrå.

 • I idrettslag må ofte ansettelsen forankres i styret

 • Hvordan få tak i de riktige personene

  • Kan allerede være i idrettsmiljøet

  • Utenfor idrettsmiljøet

  • Allerede på utvelgelsesstadiet må behovet for opplæring vurderes

  • Sjekk av referanse

  • Politiattest


Hverdagsledelse oppf lging av ansatte og frivillige
HverdagsledelseOppfølging av ansatte og frivillige.

 • Prøvetiden – arbeidstakere

  • Maks 6 måneder (opplæring, oppfølging/tilbakemelding etc)

   • Lage kortere referat fra oppfølgningssamtaler som sikrer dokumentasjon

 • Ledelse og kommunikasjon

  • Avklar forventninger ved start

   • Klubbens forventninger

    • Ikke forvent revolusjonerende endringer over natta

   • Arbeidstakers forventninger

 • Samtaleteknikk (løpende og gjennom rutinemessige medarbeidersamtaler)

  • Tydelighet i tilbakemeldinger

  • Være i stand til å lytte – ta arbeidstakers innspill på alvor

  • Få arbeidstaker til å spille på lag

  • Gjøre hverandre gode.


Hverdagsledelse forts
Hverdagsledelse (Forts.)

 • Korrigering av uønsket oppførsel – oppfølging og dokumentasjon

  • Korrigering – oppfattes ofte som noe negativt

  • Begrepet tilbakemelding brukes av mange

  • Forklare hvorfor justering/korrigering er nødvendig

  • Skape forståelse

 • Advarsler

 • Frivillige – klubbens ofte viktigste ressurs

  • Husk at disse bare kan gå hjem

  • Kommunikasjon med frivillige

   • Hvordan få frivillige med seg når kontroversielle beslutninger skal tas

  • Hele klubben må dra i samme rettning


Avvikling av ansettelsesforhold
Avvikling av ansettelsesforhold

 • Regelverk

  • Arbeidsmiljøloven

   • Krav til saklig grunn

    • Arbeidsgivers forhold

     • Endrede økonomiske rammevilkår

      • Rammevilkårene må gjenspeile et edruelig budsjett

    • Arbeidstakers forhold

     • Mangelfull arbeidsprestasjon

     • Illojalitet, ordrenekt

     • Ulegitimert fravær

     • Rusmisbruk (AKAN)

   • Husk dokumentasjon – arbeidsgiver har bevisbyrden


Fremgangsm te
Fremgangsmåte

 • Nødvendig underlagsmateriale/ dokumentasjon.

 • Korrekt faktum legges til grunn

 • Det skal innkalles til formelt drøftingsmøte før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse

Det er var etter mandagens trening at Miroslav Hornich ble løst fra kontrakten med KIL-hockey. Mistillit i spillergruppen var hovedårsaken. Hornich signaliserte i Glåmdalen tirsdag at han ikke aksepterte avgjørelsen. Til styret gjorde tsjekkeren det klart at han kom til å møte på trening som normalt tirsdag.

Vi har gitt Miroslav beskjed om at treningen vil bli ledet av en annen trener i dag. Han har signalisert at han likevel vil møte opp og fullføre kontrakten, sa styreleder Lars Joramo før gårsdagens trening.

Den sparkede tsjekkeren holdt hva han lovet.

Da spillerne entret isen klokken 18.00, var Hornich en av de første ut på isen. Han varmet opp sammen med spillerne uten å veksle et ord med noen.


Kommunikasjon
Kommunikasjon

 • Oppsigelse skal aldri komme overraskende på arbeidstaker

 • Tariffbundet klubb kan også ha drøftingsplikt med tillitsvalgt


Husk ogs den konomiske siden
Husk også, den økonomiske siden

 • Plikter som arbeidsgiver

  • Melding til enhetsregisteret og arbeidstakerregisteret (NAV)

  • Forskuddstrekk

  • Arbeidsgiveravgift

  • Innberetning

  • Forenklet oppgjørsform

 • Skatteplikt for utøvere, tillitsvalgte og dommere

  • Beløpsgrense for skatteplikt

  • Reiser til treningssted (arbeidsted)

 • Ansvar

  • Arbeidsgiveransvar

  • Økonomisk ansvar for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

  • Feriepenger

  • Yrkesskade forsikring og OTP

  • Strafferettslige ansvar


Ved sykdom frav r
Ved sykdom/fravær

 • Etter 4 uker, oppfølgningsplan.

  • Sendes til sykemelder

 • Etter 7 uker, dialogmøte 1

  • Samtale med sykemeldt

 • Etter 9 uker, oppfølgningsplan

  • Sendes til NAV

 • Etter 26 uker, dialogmøte 2

 • Før 52 uker, dialogmøte 3

 • Maksdato