České vysoké učení technické v Praze - PowerPoint PPT Presentation

nili
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
České vysoké učení technické v Praze PowerPoint Presentation
Download Presentation
České vysoké učení technické v Praze

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
České vysoké učení technické v Praze
104 Views
Download Presentation

České vysoké učení technické v Praze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Fakulta elektrotechnická Workshop 13. října 2009

 2. AKREDITACE 2009 Společný 1. ročník – vyučovaný na úrovni A i B Bakalář technických věd 8 semestrů Bakalář přírodních věd 6 semestrů Strojírenství 6 semestrů A/B Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Vyrovnávací CŽV Vyrovnávací CŽV Navazující magisterské studium 4 semestry Inteligentní budovy Provoz jaderných energet. zařízení Master of Automotive Engineerig Průmyslový design PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Zájemci mimo FS

 3. AKREDITACE 2009 Bakalářské studijní programy • Výroba a ekonomika ve strojírenství • obory: Technologie, materiály a ekonomika strojírenství • (do budoucna možnost doplnění o další 3-leté obory) • Teoretický základ strojního inženýrství • bezoborové studium • (myšleno jako vstupní program pro navazující magisterské studium) • Schváleno AK MŠMT ČR IX/2009

 4. AKREDITACE 2009 Bakalářské studijní programy • „Bakalář technických věd“ • obory: Technika životního prostředí • Informační a automatizační technika • Konstruktér a výpočtář • Energeticka a procesní technika • Neschváleno AK MŠMT ČR VI/2009 • (proběhne „dohadovací“ řízení)

 5. AKREDITACE 2009 Magisterské studijní programy • Strojní inženýrství • dělení na základní 3 až 4 obory, které se v případě dostatečného zájmu studentů budou dále větvit na obvyklé strojírenské obory • Připravováno k akreditaci

 6. AKREDITACE 2009 Okrajové podmínky: Existence mnoha „strojních“ VŠ

 7. AKREDITACE 2009 2015/16 Zdroj: ČSÚ Okrajové podmínky: Existence mnoha „strojních“ VŠ Snížení počtu dětí

 8. AKREDITACE 2009 počet 2015 2010 2006 2001 IQ Okrajové podmínky: Existence mnoha „strojních“ VŠ Snížení počtu dětí Zvýšení procenta vysokoškoláků 2001 bylo 9%  2008 je 15% populace vysokoškoláků (OECD 33%) Aktualizace koncepce reformy vysokého školství, MŠMT, 2006 2001 asi18% populace 2006 asi35% populace 2010 až42% populace 2015 až50%populace 50% 42% 35% 18%

 9. AKREDITACE 2009 počet 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rok Okrajové podmínky: Existence mnoha „strojních“ VŠ Snížení počtu dětí Zvýšení procenta vysokoškoláků Klesající počty studentů na technických vysokých školách 1735 1643 1564 1446 1406 1362 1316 1242 1184

 10. AKREDITACE 2009 cca 200 absolventů cca 350 absolventů 6. r. 5. r. 4. r. 3. r. 2. r. 1. r. cca 250 absolventů Délka studia: 5 resp. 5,5 roku trvající magistr 4 roky trvající bakalář 2 roky trvající navazující magistr

 11. AKREDITACE 2009 cca 200 absolventů 6. r. 5. r. 4. r. 3. r. 2. r. 1. r. 200 až 400 studentů Délka studia: 5 resp. 5,5 roku trvající magistr 4 roky trvající bakalář 2 roky trvající navazující magistr zkrácení bakaláře na 3 roky TMES B B TMES

 12. AKREDITACE 2009 cca 200 absolventů 6. r. 5. r. 4. r. 3. r. 2. r. 1. r. 4-leté obory TŽP, EPT, IAT, ... 3-leté obory TMES, ... PROFESNÍ BAKALÁŘ Délka studia: 5 resp. 5,5 roku trvající magistr 4 roky trvající bakalář 2 roky trvající navazující magistr zkrácení bakaláře na 3 roky obory dle ČKAIT TMES B B TMES

 13. AKREDITACE 2009 Profil absolventa: • základní bod tvorby oboru • musí odpovídat aktuálnímu stavu • musí odpovídat možnostem • musí odpovídat požadavkům • musí korespondovat s ostatními Návrh předmětů: • vychází z profilu absolventa • předměty teoretického základu • - vycházejí z úrovně předchozích znalostí • předměty oborové • - vycházejí z úrovně předchozích znalostí • - vycházejí z konkrétního stavu poznání • - vycházejí z požadavků praxe • - vycházejí z personálních možností

 14. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Workshop 14. října 2009