Mirosław Gronicki
Download
1 / 32

Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Wpływ OFE na sektor finansów publicznych; - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Wpływ OFE na sektor finansów publicznych; koszty bezpośrednie i koszty całkowite Gdynia - Warszawa 9 lipca 2013 r. TEZA PIERWSZA Sektor Finansów Publicznych w kryzysie. Przewidywany ponowny wzrost deficytu SFP z 3,9 do 4,5-5,0% PKB w 2013 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mirosław Gronicki Janusz Jankowiak Wpływ OFE na sektor finansów publicznych;' - niles


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Mirosław Gronicki

Janusz Jankowiak

Wpływ OFE na sektor finansów publicznych;

koszty bezpośrednie i koszty całkowite

Gdynia - Warszawa

9 lipca 2013 r.


Teza pierwsza sektor finans w publicznych w kryzysie
TEZA PIERWSZASektor Finansów Publicznych w kryzysie

 • Przewidywany ponowny wzrost deficytu SFP z 3,9 do 4,5-5,0% PKB w 2013 r.

 • Spodziewany wzrost potrzeb pożyczkowych w budżecie państwa o ponad 20 mld zł

 • Możliwy wzrost relacji długu publicznego do PKB (w ujęciu ESA-96) z 55,9% do 58,6-59,8% PKB

2


Teza pierwsza sektor finans w publicznych w kryzysie1
TEZA PIERWSZASektor Finansów Publicznych w kryzysie

 • Prawdopodobne przekroczenie granicy konstytucyjnej (60% PKB) w 2014 roku, ale w ujęciu ESA-95

 • Wysiłki MF skoncentrowane na zmianie ustaw o sektorze finansów publicznych (SFP): możliwe nowe definicje długu państwowego, nowe reguły wydatkowe etc.

3


Teza pierwsza sektor finans w publicznych w kryzysie2
TEZA PIERWSZASektor Finansów Publicznych w kryzysie

Prognoza makroekonomiczna do 2017 roku

PKB (średnie tempo wzrostu) 2,3-2,6%

CPI 1,4-1,8%

(koniec okresu)

Stopa bezrobocia (BAEL) 11,8-12,5%

Saldo na r-ku bieżącym (% PKB) od-1,0 do -0,7%

Deficyt SFP (%PKB) od -3,5 do -2,9%

Dług SFP (% PKB) 58,5 -60,7%

4


Teza druga wiadczenia spo eczne w sfp istotnym czynnikiem wzmacniaj cym kryzys w sfp
TEZA DRUGAŚwiadczenia społeczne w SFP istotnym czynnikiem wzmacniającym kryzys w SFP

5


Teza druga wiadczenia spo eczne w sfp istotnym czynnikiem wzmacniaj cym kryzys w sfp1
TEZA DRUGAŚwiadczenia społeczne w SFP istotnym czynnikiem wzmacniającym kryzys w SFP

6


Teza druga wiadczenia spo eczne w sfp istotnym czynnikiem wzmacniaj cym kryzys w sfp2
TEZA DRUGAŚwiadczenia społeczne w SFP istotnym czynnikiem wzmacniającym kryzys w SFP

7


Teza druga wiadczenia spo eczne w sfp w ue
TEZA DRUGAŚwiadczenia społeczne w SFP w UE

8


Teza pytanie trzecia jaki jest rzeczywisty wp yw ofe na sfp
TEZA (PYTANIE) TRZECIAJaki jest rzeczywisty wpływ OFE na SFP?

 • Skutki bezpośrednie – poprzez wydatki na transfery i obsługę zadłużenia SFP

 • Skutki pośrednie – poprzez mieszankę impulsu podażowego i popytowego – wzrost dochodów podatkowych oraz obniżenie kosztów obsługi zadłużenia SFP

9


Teza trzecia skutki bezpo rednie eliminacji ofe analiza ex post historyczna
TEZA TRZECIASkutki bezpośrednie eliminacji OFEAnaliza ex post (historyczna)

 • Metodologia MF – wpływ tylko na wydatki SFP (transfery do OFE oraz koszty obsługi zadłużenia)

 • Porównanie wyników MF i GJ

10


Teza trzecia skutki bezpo rednie eliminacji ofe analiza ex post historyczna1
TEZA TRZECIASkutki bezpośrednie eliminacji OFEAnaliza ex post (historyczna)

Uwaga:

SYM oznacza wynik symulacji na podstawie modelu

RZ - dane historyczne

ODCH - różnica pomiędzy wynikami symulacji i danymi historycznymi w % wlk. historycznej

% - różnica pomiędzy wynikami symulacji i danymi historycznymi wyrażona w pkt. procentowych

11


Teza trzecia skutki bezpo rednie eliminacji ofe analiza ex post historyczna2
TEZA TRZECIASkutki bezpośrednie eliminacji OFEAnaliza ex post (historyczna)

12


Teza trzecia skutki bezpo rednie eliminacji ofe analiza ex post historyczna3
TEZA TRZECIASkutki bezpośrednie eliminacji OFEAnaliza ex post (historyczna)

 • Wyniki uzyskane przez MF i GJ są bardzo podobne (na przykład relacji długu SFP do PKB wyniosły odpowiednio 38,1 i 38,6% PKB), ale nie mówią całej prawdy o wpływie OFE na SFP

 • Podobną analizę można przeprowadzić szacując koszty dotacji do KRUS i ZUS

13


Teza trzecia skutki bezpo rednie zmniejszenia dotacji dla fus analiza ex post historyczna
TEZA TRZECIASkutki bezpośrednie zmniejszenia dotacji dla FUS Analiza ex post (historyczna)

 • Analiza podobna do przedstawionej w Tabeli B1

 • Podstawowe założenie : dotacja dla FUS utrzymana na poziomie 1999 roku (czyli 1,97% PKB rocznie – niezależnie od cyklu koniunkturalnego)

14


Teza trzecia skutki bezpo rednie zmniejszenia dotacji dla fus analiza ex post historyczna1
TEZA TRZECIASkutki bezpośrednie zmniejszenia dotacji dla FUS Analiza ex post (historyczna)

15


TEZA TRZECIASkutki bezpośrednie zmniejszenia dotacji do KRUS o połowę od 2005 roku Analiza ex post (historyczna)

16


Teza trzecia skutki bezpo rednie zmniejszenia dotacji do fus i krus analiza ex post historyczna
TEZA TRZECIASkutki bezpośrednie zmniejszenia dotacji do FUS i KRUS Analiza ex post (historyczna)

17


Teza trzecia co wynika z por wnania
TEZA TRZECIACo wynika z porównania?

 • Koszty bezpośrednie OFE są porównywalne z odpowiednimi kosztami zaniechania reform strukturalnych, szczególnie w świadczeniach emerytalnych

18


Teza czwarta skutki ca kowite s znacz co wi ksze ni skutki bezpo rednie
TEZA CZWARTASkutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie

I.

19


Teza czwarta skutki ca kowite s znacz co wi ksze ni skutki bezpo rednie1
TEZA CZWARTASkutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie

Prosty przykład

W 2010 roku OFE dostały około 26 mld zł; załóżmy, że 10 mld zł zasiliło rynek kapitałowy, to przyjmując iż dało to 10 mld impuls popytowy, SFP uzyskał z tego tytułu 3 mld zł w postaci podatków i składek na świadczenia społeczne

Im większy jest mnożnik dla tego impulsu popytowego tym większa korzyść dla SFP

20


Teza czwarta skutki ca kowite bez transfer w do ofe i innych powi zanych przep yw w finansowych
TEZA CZWARTASkutki całkowite - Bez transferów do OFE i innych powiązanych przepływów finansowych

21


Teza czwarta skutki ca kowite bez transfer w do ofe
TEZA CZWARTASkutki całkowite – Bez transferów do OFE

22


Teza czwarta skutki ca kowite dotacje do fus na poziomie 1999 roku
TEZA CZWARTASkutki całkowite – dotacje do FUS na poziomie 1999 roku

23


TEZA CZWARTASkutki całkowite –dotacja do FUS na poziomie 1999 r. i dotacja do KRUS od 2005 r. zmniejszona o 50%

24


Teza czwarta skutki ca kowite s znacz co wi ksze ni skutki bezpo rednie2
TEZA CZWARTASkutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie

Porównanie

25


Teza czwarta skutki ca kowite s znacz co wi ksze ni skutki bezpo rednie3
TEZA CZWARTASkutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie

Porównanie

26


Teza czwarta skutki ca kowite s znacz co wi ksze ni skutki bezpo rednie4
TEZA CZWARTASkutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie

A co by było, gdyby transfery do OFE zamieniono na wydatki na inwestycje publiczne?

27


Teza czwarta skutki ca kowite s znacz co wi ksze ni skutki bezpo rednie5
TEZA CZWARTASkutki całkowite są znacząco większe niż skutki bezpośrednie

28


Teza pi ta marginalizacja ofe mo e w kr tkim okresie poprawi sytuacj w sfp
TEZA PIĄTAMarginalizacja OFE może w krótkim okresie poprawić sytuację w SFP

 • Prognoza warunkowa do 2017 roku

 • Podstawowe założenia:

 • W 2014 r. 85% aktywów OFE przechodzi na skarb państwa;

 • Obligacje zostają umorzone zmniejszając odpowiednio dług SFP;

 • Pozostałe aktywa SFP sprzedawane w latach 2014-17 z 20% dyskontem.

30


Teza pi ta marginalizacja ofe mo e w kr tkim okresie poprawi sytuacj w sfp1
TEZA PIĄTAMarginalizacja OFE może w krótkim okresie poprawić sytuację w SFP

Prognoza makroekonomiczna do 2017 roku

PKB (średnie tempo wzrostu) 2,3-2,6%

CPI 1,4-1,8%

(koniec okresu)

Stopa bezrobocia (BAEL) 11,8-12,5%

Saldo na r-ku bieżącym (% PKB) od-1,0 do -0,7%

Deficyt SFP (%PKB) od -3,5 do -2,9%

Dług SFP (% PKB) 58,5 -60,7%

31ad