Symbian ohjelmointi
Download
1 / 12

Symbian ohjelmointi - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Symbian ohjelmointi. Ti5315200 Symbian ohjelmointi 3. harjoitus Juha Turunen ([email protected]). Sisältö. Deskriptorit DLL:t 2 harjoitustehtävää. TDesC metodit. Locate() Compare() Find() Fold & collate variantit Left(), Mid(), Right() Alloc(), AllocL(), AllocLC()

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Symbian ohjelmointi' - nile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Symbian ohjelmointi
Symbian ohjelmointi


Sis lt
Sisältö

 • Deskriptorit

 • DLL:t

 • 2 harjoitustehtävää


Tdesc metodit
TDesC metodit

 • Locate()

 • Compare()

 • Find()

 • Fold & collate variantit

 • Left(), Mid(), Right()

 • Alloc(), AllocL(), AllocLC()

  • Palauttaa HBufC olion, johon on kopioitu deskriptorin sisältö

 • Des()

  • Palauttaa muokattavan pointterideskriptorin dataan

 • jne...


Tdes metodit
TDes metodit

 • Append()

 • Copy()

 • Uppercase(), Lowercase()

 • Insert()

 • Delete()

 • jne...


Ohjeita deskriptorin valintaan
Ohjeita deskriptorin valintaan

 • TBuf/TBufC

  • Pieni määrä dataa

  • Maksimi koko tiedossa jo käännösaikaisesti

 • TPtr/TPtrC

  • Jo olemassa olevan dataan viittaaminen tai käsittely

  • Säästää muistia koska turhia kopioita ei synny

  • Kätevä esim. parsimisessa

  • TPtr HBufC:n sisällön muokkaamiseen

 • HBufC

  • Suuri koko

  • Maksimikoko ei tiedossa käännösaikaisesti


Exe3prob1
Exe3prob1

 • Harjoitellaan deskriptorien käyttöä

 • Kirjoita koodia ”ToDo” –kohtiin ohjeiden mukaisesti

 • Varmista, että ohjelma ei vuoda muistia!


Dll k yt nn ss
DLL käytännössä

 • Funktioden kutsuminen DLL: sta

  • #include <header.h>

  • MMP- filessä: LIBRARY MyDll.lib

 • DLL: n luominen

  • MMP- filessä

   • TARGET MyDll.dll

   • TARGETTYPE DLL

   • UID 0x1000008d KMyDllUid

   • EXPORTUNFROZEN

    • Kts. Seuraavat kalvot

  • Kääntäjä luo .lib-tiedoston


Dll k yt nn ss1
Dll käytännössä

 • Funktio, jota halutaan kutsua DLL:n ulkopuolelta pitää exportoida

  • Makrot: EXPORT_C ja IMPORT_C

  • Headerissa (.h)

   class MyClass

   {

   public:

   IMPORT_C void DoSomething();

   private:

   void SomethingElse();

   };

  • Koodissa (.cpp)

   EXPORT_C void MyClass::DoSomething()

   {

   // blah blah

   }


Dll interface freezing
DLL interface freezing

 • Ennen kuin DLL voidaan luoda loppuun asti, täytyy sen rajapinta ’freezata’

 • Freezing tarkoittaa sitä, että käännöstyökalut kirjoittavat tiedoston (.def), jossa lukee missä ordinaalissa kunkin metodin tulee sijaita

  • Tällä tiedostolla voidaan varmistaa se, ettei metodien järjestysnumerot muutu käännöksien välillä, eikä DLL:ya vasten linkkaavia moduuleja tarvitse kääntää uudelleen

  • def-tiedosto luodaan (emulaattoriympäristöön käännettäessä) BWINS hakemistoon

  • BWINS hakemisto luodaan edelliseen hakemistoon

 • Mikäli DLL:n MMP-tiedostossa on rivi ’EXPORTUNFROZEN’ ei freezaamista tarvitse suorittaa

  • DLL:n linkittävät moduulit tarvitsee kuitenkin tällöin kääntää uudelleen mikäli DLL:n funktioiden järjestys muuttuu

  • Tätä kannattaa käyttää varhaisessa kehitysvaiheessa ja poistaa kun rajapinnat vakiintuvat


Dll n k nt minen ja freezaaminen
DLL:n kääntäminen ja freezaaminen

 • Käännä DLL

  • Joko Visual Studiosta tai komentoriviltä ’abld build wins udeb DllProjektinNimi’

  • Mikäli DLL:n MMP-tiedostossa oli määriteltynä EXPORTUNFROZEN, tämä riittää

 • Tässä vaiheessa kääntäjä on luonut DLL:n, mutta .lib-tiedoston luominen ei onnistu ilman freezaamisen synnyttämää .def-tiedostoa

 • Freezaa rajapinta

  • Luo makefile ’abld makefile wins’

  • Freezaa rajapinta ’abld freeze’

  • Luo makefile uudelleen (tärkeää) ’abld makefile’ (jos käytät Visual Studiota myös projektitiedosto pitää luoda uudelleen ’abld makefile vc6’

 • Käännä DLL

  • Koska freezaus tuotti .def-tiedoston, voi linkkeri tuottaa nyt .lib tiedoston


Mit exportoida
Mitä exportoida?

 • Kaikkia metodeja ei kannata exportoida

  • Turhat exportit vievät tilaa

  • Turhat exportit rikkovat kapseloinnin

  • Turhat exportit hankaloittavat ylläpitoa

 • Exportoi kaikki metodit joita täytyy kutsua DLL:n ulkopuolelta

 • Exportoi käytettävien luokkien konstruktorit ja destruktorit

  • Mikäli luokalla on staattinen kaksivaiheinen konstruktori (New, NewL, NewLC), ei C++ konstruktoria kannata (eikä saa) exportoida

 • DLL:n tulee aina exportoida DLL entry point

  EXPORT_C TInt E32Dll(TDllReason){        return KErrNone;}


Exe3prob2
exe3prob2

 • Harjoitellaan ja havainnollistetaan DLL:n tekoa ja käyttöä

 • DLL ja sitä käyttävä exe omia projektejaan

  • Avaa toinen abld.bat:n luoma .dsw tiedosto ja lisää workspaceen toinen projekti (Project / Insert Project into Workspace)

  • Käännettävää projektia voit vaihtaa klikkaamalla oikeaa hiiren nappia class viewissä projektin nimen päällä ja valitsemalla ’Set as active project’

  • Muista tarkistaa että käännät kummastakin projektista debug buildin (Build / Set as active configuration)

 • Lisää tarvittavat EXPORT_C ja IMPORT_C makrot exe3prob2dll.h ja .cpp tiedostoihin

 • Lisää exe3prob.mmp tiedostoon rivi joka linkittää ohjelman exe3prob2dll.dll:ya vasten

 • Kun saat ohjelman toimimaan, poista DLL:n mmp-tiedostosta EXPORTUNFROZEN määritys ja kokeile rajapinnan freezaamista


ad