Tale profetisk formane oppmuntre
Download
1 / 27

Tale profetisk, formane, oppmuntre - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Tale profetisk, formane, oppmuntre. Første bibeltime om nådegavene Tønsberg 25 . januar 2014. Vi lengter etter fornyelse ved Den hellige ånd. Levende kristne fellesskap Glød for å tjene Herren Vinne nye for hans rike Vi ønsker oss fornyelse. Ikke for å diskutere. Sentrale skriftsteder:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tale profetisk, formane, oppmuntre' - nikki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tale profetisk formane oppmuntre

Tale profetisk, formane, oppmuntre

Første bibeltime om nådegavene

Tønsberg 25. januar 2014


Vi lengter etter fornyelse ved den hellige nd
Vi lengter etter fornyelse ved Den hellige ånd

 • Levende kristne fellesskap

 • Glød for å tjene Herren

 • Vinne nye for hans rike

 • Vi ønsker oss fornyelse


Ikke for diskutere
Ikke for å diskutere

 • Sentrale skriftsteder:

 • Romerne 12

 • 1. Korinterbrev 12 og 14

 • Efeserne 4


1 kor 12 28
1. Kor 12:28

 • «I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slag tungetale.»


Apostler og profeter
Apostler og profeter

 • Apostel = utsending, budbærer, ambassadør

 • De tolv i en særstilling

 • Vitner om hva Jesus sa og gjorde

 • De kunne meddele Ånden ved håndspåleggelse (Apg 8:18)


Apostlenes l re
Apostlenes lære

 • «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene» (Apg 2:42)


Aposteloppdraget fullf rt
Aposteloppdraget fullført

 • «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen» (Ef 2:20)

 • Profetene = profetene i GT


Blitt penbart
Blitt åpenbart

 • «Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter.» (Ef 3:5)


Viktig
Viktig

 • Profetisk tale i vår tid må aldri komme med ny lære i forhold til den som er åpenbart oss gjennom Jesus og apostlene.

 • «Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken.» (Åp 22:18)


Tale profetisk
Å tale profetisk

 • Noen omtales som profeter

 • Viktigere selve funksjonen:Å tale profetisk

 • «Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» (1Kor 14:1)


Hva inneb rer tale profetisk
Hva innebærerå tale profetisk?

 • «Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.» (1Kor 14:3)

 • «Dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret.» (1Kor 14:31)

 • Profetisk tale er for menneskene


Til oppbyggelse
Til oppbyggelse

 • Ikke bare åndelig påfyll

 • Guds menighet bygges til en sterkere åndelig bygning

 • - Godt å bli minnet om

 • - Ikke tenkt på før

 • - Nå lærte jeg noe nytt


Formaning
Formaning

 • Rettledning, oppmuntring, advarsel

 • Formaningsord fra Herren og fra hverandre

 • Rettledning i samsvar med kristne tanker

 • Oppmuntring når vi mister motet

 • Advarsel mot synden


Tr st
Trøst

 • Gi mot og glede når en er i sorg eller har mistet motet

 • De aller fleste bærer på en sorg.

 • Synlig eller usynlig


Eldre forkynnere
Eldre forkynnere:

 • - Hvis Herren hadde gitt meg mer krefter og en forlenget tid til å virke nå, så hadde jeg reist omkring for å trøste folk.


Profet tittelen
Profet-tittelen

 • «Judas og Silas, som selv var profeter, talte lenge til søsknene der og oppmuntret og styrket dem.» (Apg 15:32)

 • Ingen kalles profeter i dag


Til ikke kristne
Til ikke-kristne

 • «Hvis alle taler profetisk når en av disse kommer inn, da vil han kjenne seg avslørt og dømt av alle; hans innerste tanker kommer for dagen. Han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilbe Gud og bekjenne: Gud er sannelig blant dere!» (1Kor 14:24-25)


Peters mektige tale
Peters mektige tale

 • Pinsedagen:

 • Profetiene i Det gamle testamente

 • Hva Jesus hadde gjort og sagt

 • Hvordan han var uskyldig drept

 • Gud hadde oppreist fra de døde


 • «Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.»Si fram et budskap
Si fram et budskap formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»

 • Å tale profetisk er altså å si fram et budskap fra Gud på grunnlag av Skriften. Guds ord blir anvendt og gjort aktuelt inn i situasjonen på en direkte måte, slik at det virker til oppbyggelse, formaning og trøst.

 • Galt å innlede med «Så sier Herren …»


Ikke i ekstase
Ikke i ekstase formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»

 • «For dere kan alle tale profetisk, men én om gangen, slik at alle kan lære og alle bli oppmuntret. Enhver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud vil ikke uorden, men fred.» (1Kor 14:31-33)

 • «Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» (1Tess 5:20-21)


Hvordan etterpr ve
Hvordan etterprøve? formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»

 • Det skal stemme overens med Bibelen

 • Det skal ære Jesus og opphøye ham

 • «På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.» (1Joh 4:2)


Gode frukter
Gode frukter formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»

 • «Ta dere i vare for de falske profetene! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler?» (Matt 7:15-16)

 • Avvise personlig rettede budskap

 • «Gud skal du tilbe! Jesu vitnesbyrd er Ånden i profetordet.» (Åp 19:10)


Edruelighet
Edruelighet formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»

 • Tolke hendelser i tiden. Våkne for tidens tegn, men ikke gi oss selv en innsikt vi ikke har

 • «For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.» (2Pet 1:21)

 • «Profetgavene skal bli borte … For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis.» (1Kor 13:8-9)


Du kan bety noe
Du kan bety noe formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»

 • En åtti år gammel mann

 • Moses

 • Ingen av dem Jesus omga seg med, ga inntrykk av å være fremragende


Barnabas
Barnabas formante dem: «La dere frelse fra denne vrangsnudde slekten.» De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.»

 • Trøster, oppmuntrer, hjelpe-til-person.

 • Formaningens sønn

 • Til oppbyggelse, formaning og trøst

 • «Gud være takk for sin usigelige gave!» (2Kor 9:15)


ad