slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007. Potrzeby doskonalenia nauczycieli w powiecie wolsztyńskim na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego. Dane liczbowe. Liczba doradców: 2. Kontekst społeczny– procesy różnicowania się poziomu szkół.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja inauguracyjna Wolsztyn 14 listopada 2007' - nikita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3
Potrzeby doskonalenia nauczycieli w powiecie wolsztyńskim na podstawie analizy wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego
dane liczbowe
Dane liczbowe

Liczba doradców: 2

kontekst spo eczny procesy r nicowania si poziomu szk
Kontekst społeczny– procesy różnicowania się poziomu szkół

Wykres: dynamika międzyszkolnego zróżnicowania się wyników GH

kontekst spo eczny procesy r nicowania si poziomu szk1
Kontekst społeczny– procesy różnicowania się poziomu szkół

Wykres: dynamika międzyszkolnego zróżnicowania się wyników GMP

kontekst spo eczny procesy r nicowania si poziomu szk2
Kontekst społeczny– procesy różnicowania się poziomu szkół

Wykres: dynamika międzyszkolnego zróżnicowania się wyników sprawdzianu

wsp czynnik atwo ci obszar w umiej tno ci dla powiatu wolszty ski arkusz s a1 072
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności dla powiatu: wolsztyński- arkusz S-A1-072
wsp czynnik atwo ci obszar w umiej tno ci dla powiatu wolszty ski arkusz gm a1 072
Współczynnik łatwości obszarów umiejętności dla powiatu: wolsztyński- arkusz GM-A1-072
wnioski na podstawie wynik w sprawdzian w i egzamin w zewn trznych
Wnioski na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
 • Stosunkowo trudna dla uczniów okazała się umiejętność pisania różnych form wypowiedzi.
 • na podstawie analizy wyników sprawdzanych umiejętności stwierdza się, że średnio dla 40% uczniów stanowiło to trudność w zakresie powyższych umiejętności,
 • Umiarkowanie trudne i trudne okazało się dla większości uczniów tworzenie własnego tekstu (ok.50%),
 • Prawie połowa uczniów miała trudności z zastosowaniem wiedzy w praktyce a poziom opanowania tych umiejętności decyduje niejednokrotnie o wynikach ucznia,
 • można przypuszczać, iż na wyniki ma wpływ również kontekst dotyczący lokalizacji szkół oraz środowisko rodzinne
wnioski na podstawie wynik w sprawdzian w i egzamin w zewn trznych1
Wnioski na podstawie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

2. Niskie wyniki w zakresie sprawdzanych umiejętności matematycznych.

 • ponad 60% uczniów gimnazjów ujawniło trudność zastosowania terminów, pojęć i procedur w praktyce i kształceniu,

- 52% uczniów miało problemy ze wskazywaniem i opisywaniem faktów, związków i zależności,

 • 70% uczniów nie potrafiło zastosować zintegrowanej wiedzy i umiejętności w zadaniach matematyczno-przyrodniczych,
 • można przypuszczać, że na wyniki miał wpływ brak stosowania przykładów z praktyki i odwoływania się do doświadczeń ucznia.
dzia ania szko y celem poprawy wynik w
Działania szkoły celem poprawy wyników

Konieczne jest wobec tego organizowanie efektywnych warunków uczenia celem doskonalenia sprawdzanych umiejętności:

1. rozpoznanie indywidualnych możliwości ucznia,

2. dokonanie wglądu w metody pracy nauczyciela nad sprawdzanymi umiejętnościami,

3. tworzenie warunków do odkrywania i doświadczania, przeżyć estetycznych, artystycznych, sportowych, kulturalnych i społecznych,

4.podjęcie kompleksowych działań na każdym poziomie edukacyjnym, umożliwiających uczniom opanowanie umiejętności samodzielnego uczenia się.

warunki wp ywaj ce na efektywno kszta cenia
Warunki wpływające na efektywność kształcenia

Warunki organizacyjne procesu

 • Liczba uczniów w klasach
 • Podział na grupy
 • Wyposażenie
 • Środki dydaktyczne
 • Plan zajęć
 • Program
warunki wp ywaj ce na efektywno kszta cenia1
Warunki wpływające na efektywność kształcenia

Nauczyciel

 • Metody
 • Styl pracy
 • Wiedzaprzedmiotowa
warunki wp ywaj ce na efektywno kszta cenia2
Warunki wpływające na efektywność kształcenia

Uczeń

 • Styl pracy ucznia
 • Gotowość i zainteresowanie przedmiotem
 • Percepcja – styl uczenia się,
 • Możliwości indywidualne ucznia
konkluzja
Konkluzja

Przy średnich wynikach na wejściu do danego poziomu szkoły, na koniec wyniki też są niższe.

W szkołach gdzie nauczyciele pracują grupowo rezultaty pracy są wyższe.

Można przypuszczać, że brak umiejętności efektywnego uczenia się stanowi barierę nie do przebycia.