BİLGİSAYAR MİMARİSİ - PowerPoint PPT Presentation

nikita
b lg sayar m mar s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLGİSAYAR MİMARİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİLGİSAYAR MİMARİSİ

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
276 Views
Download Presentation

BİLGİSAYAR MİMARİSİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BİLGİSAYAR MİMARİSİ Bilgisayarlarda Bilgi Saklama Kapı Devreleri Flip-Flop Devreleri WWW.ogrenciyiz.net

 2. Bilgisayarlarda Bilgi Saklama Bit ( Binary Digit ) Bilgisayardaki ikili düzeylerden her birine bit denir. Diğer bir değişle her bir “0” ve “1” bit’e karşılık gelir. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Bilgi Alışverişi için Standart Amerikan Kodu. WWW.ogrenciyiz.net

 3. WWW.ogrenciyiz.net

 4. Artık alfabemizden oluşan sözcükleri bilgisayarda temsil edebiliriz. WWW.ogrenciyiz.net

 5. Kapı Devreleri (Logic Circuits) Elektronikte, kompleks devrelerin temeli küçük anahtarlama devreleri olan mantık kapılarına (logic gates) dayanır. Bu mantık kapıları anahtarlamayla aynı işlemi  fakat daha hızlı ve etkili bir şekilde yaparlar. WWW.ogrenciyiz.net


 6. VE (AND) Kapısı VEYA (OR) Kapısı WWW.ogrenciyiz.net

 7. DEĞİL (NOT) Kapısı (Ters Çevirici) VE-DEĞİL (NAND) Kapısı WWW.ogrenciyiz.net

 8. VEYA-DEĞİL (NOR) Kapısı AYRICALIKLI-VEYA (XOR) Kapısı WWW.ogrenciyiz.net

 9. Boole Cebir Sistemi Mantık kapıları genel olarak Boole işlemleri denen bir dizi işlemi gerçekleştirmek için kullanılırlar. Bu cebir sistemine Boole Cebir sistemi denir. Boole cebir Sistemi 1854 yılında George Boole tarafından geliştirildiği için bu isimle çağrılmaktadır. Bu sistemde çarpmada etkisiz eleman 1, toplamada ise 0’dır. WWW.ogrenciyiz.net

 10. Boole Cebir Sistemi Kapıların çıkışları Boole fonksiyonları olarak da gösterilebilir. WWW.ogrenciyiz.net

 11. Örnek : Arabamızda kapı ve ışık açıksa ve motor çalışmıyorsa, bir sinyal sesinin bizi ikaz etmesini istediğimizi varsayalım. Sinyal sadece  I = 1, K = 1 ve M = 0 durumunda çalışacak.Bunu formülle ifade edersek...  S = I . K . M' olur. I Y K M WWW.ogrenciyiz.net

 12. DEMORGAN TEOREMLERİ DeMorgan tarafından geliştirilen kurallar, çok fazla sayıda kapı gerektiren fonksiyonları sadeleştirip, aynı işlevini daha az sayıda kapıyla gerçekleştirme olanağı sunar. İki değişken için DeMorgan teoremleri aşağıdaki gibi yazılır. WWW.ogrenciyiz.net

 13. Örnek : lojik ifadesine DeMorgan teoremini uygulayınız. Çözüm : ve dönüşümleri yapılır. olur. Bu ifadeye DeMorgan teoremini uygularsak olacaktır. X ve Y değişkenlerini fonksiyona tekrar yazarsak Q eşitliği dönüşümü yapılırsa ifadesinde Z=A ve olacaktır.Q ifadesi ise; olacaktır. WWW.ogrenciyiz.net

 14. KARNAUGH HARİTASI YÖNTEMİ Boole fonksiyonlarını sadeleştirmenin bir diğer yolu ise Karnaugh yöntemini kullanmaktır. Farklı değişken sayıları için tablonun boyutu da değişir. = WWW.ogrenciyiz.net

 15. Örnek : lojik ifadesine Karnaughteoremini uygulayınız. (DeMorgan teoremi) Çözüm : X, veya de 1 olduğu için tabloda bu iki kareye 1 konulmuş ve daha sonra iki kare gruplanmıştır. Gruplanmış satır satırı olduğu için elde edilmiş olur. Gruplama işlemi yan yana 1 bulunan kareler arasında yapılabilir. Her zaman iki veya ikinin katları kadar kare gruplandırılabilir. Örneğin ; yan yana 4 1 1 karede “1” varsa bunların hepsini gruba dahil etmek mümkündür. WWW.ogrenciyiz.net

 16. Flip–Flop Devreleri Flip-Flop devreleri kapılara göre farkı , çıkış sinyalinin hem o andaki girişlere , hem de daha önceki çıkışlara bağımlı olmasıdır. Diğer bir fark da flip-floplarda saat girişlerinin bulunmasıdır. Çıkışlar saatin ürettiği darbelerle birlikte girişlere de bağımlı olarak konum değiştirir. Çıkış Girişler FLIP FLOP Saat Girişi Geri Besleme WWW.ogrenciyiz.net

 17. R-S (Reset-Set) Tipi Flip-Flop WWW.ogrenciyiz.net

 18. Tetiklemeli R-S (Reset-Set) Tipi Flip-Flop WWW.ogrenciyiz.net

 19. D (Data) tipi Flip - Flop WWW.ogrenciyiz.net

 20. T (Toggle) tipi Flip - Flop WWW.ogrenciyiz.net

 21. J - K tipi Flip - Flop WWW.ogrenciyiz.net