Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks kas spordiklubi vajab suhtekorraldust
Download
1 / 20

Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks? Kas spordiklubi vajab suhtekorraldust? - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks? Kas spordiklubi vajab suhtekorraldust?. Aune Past, MA. Sisu. 1. Millest alustada 2. Kuidas anal üü sida oma suhtekorraldust ja integreeritud kommunikatsiooni tervikuna 3. Kuidas hinnata kulusid suhtekorraldusele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks? Kas spordiklubi vajab suhtekorraldust?' - nike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks kas spordiklubi vajab suhtekorraldust

Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks?Kas spordiklubi vajab suhtekorraldust?

Aune Past, MA

www.suhtekorraldus.ee


Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks kas spordiklubi vajab suhtekorraldust
Sisu

1. Millest alustada

2. Kuidas analüüsida oma suhtekorraldust ja integreeritud kommunikatsiooni tervikuna

3. Kuidas hinnata kulusid suhtekorraldusele

4. Kui palju kulutada aega suhtekorraldusele

5. Kas meil on vaja integreeritud kommunikatsiooni

www.suhtekorraldus.ee


Kommunikatsioon
Kommunikatsioon

 • Organisatsioon on edukas ainult siis kui avalikkus teda toetab

 • Kommunikatsioon tähendab suhtlemist väga erinevate

  gruppidega

Sise-

suhted

PR

Turundus

Investor-suhted

Kohalikud suhted

Klienid-suhted

Survegrupp

Meedia-suhted

Valitsus-suhted

www.suhtekorraldus.ee


Definitsioonid
Definitsioonid

 • Suhtekorraldus on järjepidev ja plaanipärane tegevus organisatsiooni ja kõigi nende vahel, kellega ta suhtleb, et luua kahepoolne tasakaalustatud kommunikatsioon ja usaldus.

 • Kahepoolne tähendab, et me mitte ainult ei räägi, vaid ka kuulame.

 • Usaldus tagab toetuse.

www.suhtekorraldus.ee


Definitsioonid1
Definitsioonid

 • Suhtekorraldus on kunst ja sotsiaalteadus, mis analüüsib trende, ennustab ette nende mõju klubile, nõustab otsustamisprotsessis ja viib ellu tegevuskavasid, mis on nii klubi kui avalikkuse huvides.

 • Alati tuleb leida oma tegevuses ka laiem kasu, kasu teistele. Enamasti ei oska me seda välja tuua, kuigi sport on laiemas plaanis ühiskonnale hädavajalik (tervislik elulaad, lapsed tänavalt trenni, eesti-vene tegelik integratsioon, oma kodulinna patriotism…)

www.suhtekorraldus.ee


Millest alustada
Millest alustada

 • Uuringust

 • Näiteks sihtgruppide uuring, maine või imago analüüs, treenerite rahulolu uuring (iseenda rahulolu on oluline, oluline on leida ka rahulolematust põhjustavad tegurid. Selline uuring ei taha raha, kuid võtab aega)

 • Praktiline töö: kaardista oma klubi sihtgrupid, kellega pead suhtlema. Võrdle, mida nad sinult ootavad, kuidas nad sinu eesmärkidele kaasa aitavad.

www.suhtekorraldus.ee


Milline on meie areng
Milline on meie areng?

 • Kõik organisatsioonid ei ole samas arengufaasis.

 • Erinev on Ühiskondliku leppe ja jalgpalliliidu kommunikatsioon, Kodukandi liikumise ja põllumajandusministeeriumi kommunikatsioon

www.suhtekorraldus.ee


Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks kas spordiklubi vajab suhtekorraldust

Organisatsiooni muutused on nagu spiraal

kaos asendub tasakaaluga

tasakaal vaheldub kaosega, säilib areng.

Tervislike eluviiside propageerimine on tõusulaines. Millises faasis on ujumise rahastamine? Kuidas on järelkasvuga? Tänavu läks esimesse klassi oluliselt vähem lapsi kui varem. See tendents järkub paar aastat, sest lapsi lihtsalt ei sündinud. Samas on tänane vastsündinute arv jälle oluliselt suurenenud. Kuidas elada üle lastepuuduse aeg?

www.suhtekorraldus.ee


Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks kas spordiklubi vajab suhtekorraldust

tasakaal

muutus

kontroll

kaos

tranformatsioon

www.suhtekorraldus.ee


T usulaine
Tõusulaine

Suurendatakse riskivõtvat ja iseorganiseeruvat käitumist, riskitakse rohkem, sest maine on hea, tulemused on head, väikesi kaotusi võib riskides lubada.

Visiooni manifestatsioon- mõeldakse tulevikuplaanide peale, kui kõik läheb hästi, on aega plaane teha.

Lubatakse eksperimenteerida.

Rõhutatakse sportlasekesksust ja lapsesõbralikkust.

www.suhtekorraldus.ee


Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks kas spordiklubi vajab suhtekorraldust

 • Hinnatakse sisemisi väärtusi, ollakse üks tugev seltskond.

 • Pühandatakse aega asjadest rääkimisesks, tutvustatakse ennast meedias ja avalikkusele, suurendatakse kommunikatsioonioskusi.

 • Luuakse tagasiside süsteem, suheldakse lapsevanematega, teiste treeneritega, erialaliiduga.

www.suhtekorraldus.ee


Segadus
Segadus seltskond.

 • Raputatakse organisatsioon lahti tema trajektoorist, see, msi enne toimis,ei toimi enam, pahandused on majas.

 • rikutakse vanu staatusi ja rutiine, otsitakse uusi viise probleeme lahendada

 • julgustatakse positiivset krititsismi

 • julgustatakse inimesi oma

  lahendusi pakkuma

www.suhtekorraldus.ee


Kas spordiklubil on jaksu suhtekorralduseks kas spordiklubi vajab suhtekorraldust

www.suhtekorraldus.ee


R nnak
R seltskond.ünnak

 • Me teame, mida on vaja teha, et kriisist välja tulla, asume armutult enda eest võitlema

 • Luuakse emotsionaalset seotust, meie klubi, meie mehed, meie treenerid, meie kodulinn

 • Motiveeritakse meeskonda üheskoos tegutsema

 • Uued sümbolid, rituaalid

 • Kasutatakse loovust probleemide lahendamisel.

www.suhtekorraldus.ee


V ljund
V seltskond.äljund

 • Jamast on välja tuldud, olalkse tugevamad kui enne

 • Luuakse uus emotsionaalne tasand

 • Luuakse lugusid uutest asjadest

 • Autasustatakse tublisid

 • Jutustatakse lugusid kangelastest

 • Maetakse maha vanad tegutsemisviisid

 • Muudetakse uus tegutsemine igapäevaseks.

www.suhtekorraldus.ee


Miks seda vaja on
Miks seda vaja on? seltskond.

 • Keerulised olukorrad kipuvad korduma

 • Kui on võimalik varasema kogemuse põhjal olukorrale hinnang anda, on lahendus kergem tulema.

 • Meil on olemas “tulevikumälestus”.

 • Tulevikumälestused sisaldavad erinevaid tegutsemisvariante, millest valime

  hetkel sobiva.

www.suhtekorraldus.ee


Hinda oma klubi t nast kommunikatsiooni
Hinda oma klubi tänast kommunikatsiooni seltskond.

1. Kas meil on kommunikatsioonistrateegia, kas meil on oma sõnum

2. Kas meie sõnum eristab meid teistest, näitab, kui head me oleme

3. Kas meil on toimiv sisekommunikatsioon

4. Kas me hoiame meediat oma tegemistega kursis

5. Kas meil on aega, et oma maine loomisega tegelda, et luua endast lugu. Miks peaksid noored meie klubisse tulema, miks peaksid treenerid meil töötama, miks tasuks meid sponsoreerida, miks lapsevanemad meid usaldavad?

www.suhtekorraldus.ee


Milline on meie kommunikatsioon
Milline on meie kommunikatsioon? seltskond.

6. Kas meiega saab kontakti? Kas me oleme üles leitavad?

7. Kas me eristume ka välimuselt teistest (särgid, mütsid, lipud….tanstutüdrukud)

8. Kas meil on ajakohane visuaalne identiteet?

9. Ka klubi võiks välja anda kord aastas aastaaruannet. Tutvustamaks ennast erialaliidu sees, omavalitsusele, koolidele, lastevanematele, sponsoritele, meediale.

www.suhtekorraldus.ee


Milline on meie kommunikatsioon1
Milline on meie kommunikatsioon? seltskond.

10. Milline osa on kohalikel suhetel ja sotsiaalsel vastutusel? Kas me suhtleme kohalike firmadega ja omavalitsusega, kas meie esindaja on mõnes otsustusorganis?

11. Kas meie soovitud imago ja tegelik imago lähevad kokku?

www.suhtekorraldus.ee


K simused
Küsimused? seltskond.

www.suhtekorraldus.ee