על אתנוגרפיה ביקורתית:
Download
1 / 10

על אתנוגרפיה ביקורתית: הנחות יסוד ודילמות תמר כתריאל אוניברסיטת חיפה - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

על אתנוגרפיה ביקורתית: הנחות יסוד ודילמות תמר כתריאל אוניברסיטת חיפה. מחקר אתנוגראפי-פנומנולוגי.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'על אתנוגרפיה ביקורתית: הנחות יסוד ודילמות תמר כתריאל אוניברסיטת חיפה' - nike


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

על אתנוגרפיה ביקורתית:הנחות יסוד ודילמותתמר כתריאלאוניברסיטת חיפה


Slide2 l.jpg
מחקר אתנוגראפי-פנומנולוגי

בעקבות קליפורד גירץ ואחרים, הגישה הפנומנולוגית במחקר אתנוגרפי מתמקדת בהבנת המשמעויות התרבותיות ו"מבנה החוויה" של בני התרבות עצמם ((emic/etic. אתנוגרפיה נתפסת כ"פרשנות על פרשנות" שמבוססת על תיעוד ופענוח פעולות, הסדרים חברתיים וייצוגים במהלך תצפית משתתפת בשדה המחקר.

זו עמדה קונסטרוקטיביסטית שנצמדת ל"ריאליזם אתנוגראפי", מתוך הכרה מסוימת בכך שהמבט המחקרי הוא חלק משדה המחקר.


Slide3 l.jpg
טיפולוגיה (חלקית) של "מבטים"

* מבט מקרב על תרבות זרה - תיאור וחשיפה של

הלוגיקה של התרבות הנחקרת שהופכים את הזר למוכר.

* מבט מרחיק על תרבות מוכרת - מהלך של הזרה

שהופך עולם מוכר לזר ומאתגר את המובן מאליו.

* מבט מכיל שמכיר בהטרוגניות - הכרה בריבוי הקולות

בתוך השדה החברתי-תרבותי.

* מבט השוואתי שמאתגר את המובן-מאליו של החוקר/ת או הנחקרים (או שניהם) ובכך מעניק למחקר נופך בקורתי.


Slide4 l.jpg
המפנה הביקורתי - השפעות

אסכולת פרנקפורט

 • דה-מיסטיפיקציה של הקשר בין כלכלת השוק, הפוליטיקה של חברת ההמונים ותוצרים תרבותיים, דיון תיאורטי יותר מאשר אמפירי.

  הסוריאליזם

 • גישה חתרנית, רלטיביסטית, העמדת אלטרנטיבות זו לצד זו באמצעות אסתטיקה של קולאז'.

  השפעות נוספות – פוקו, גראמשי, גישות פמיניסטיות, ועוד...


Slide5 l.jpg
רב-קוליות בשדה המחקר

 • “And it is here that the power of ethnography as cultural criticism resides: since there are always multiple sides and multiple expressions of possibilities active in any situation, some accommodating, others resistant to dominant cultural trends or interpretations, ethnography as cultural criticism locates alternatives by unearthing these multiple possibilities as they exist in reality” (Marcus & Fischer, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences, Chicago U Press, 1986, p. 116)


Slide6 l.jpg
סוגים של ביקורת

“In all these efforts, three kinds of critical thrust are important: the critique of ideologies in action, the critique of social-science approaches, and the identification of de facto or explicit critiques “out there” in society, among ethnographic subjects themselves” (Marcus & Fischer, p. 156)


Slide7 l.jpg
המיקוד בשאלות של כוח

 • דיון מפורש במיצוב החוקר/ת בשדה המחקר

 • חשיפת הדינאמיקה של יחסי הכוח בקהילה הנחקרת הן כמוקד מחקרי והן כבסיס להערכת התובנות שהמחקר מציע

 • רגישות לרטוריקה של הכתיבה האתנוגראפית וליחסי כותב/ת-קורא/ת שהיא מגלמת (Writing Culture)

 • תביעה לרפלקסיביות לגבי תנאי האפשרות של המחקר, לגבי דרכי התנהלותו ולגבי אופני הצגתו (בטקסט לשוני או חזותי)


Slide8 l.jpg
יעדים לאתנוגרפיה ביקורתית

המפנה הביקורתי מעוגן בהכרה ברב-קוליות ובמערכי הכוחות בשדה המחקר ובדינאמיקה של התהליך המחקרי. הכרה זו הניבה:

 • אתנוגראפיות של 'האחר' או 'השולי' שמכוונות להעצמה באמצעות השמעת קולות שבד"כ מושתקים.

 • אתנוגראפיות של תרבות קבוצות דומיננטיות -studying up - שמכוונות לחשיפה של מנגנוני השפעה ושליטה וחותרות לשקיפות לגבי יחסי הכוח בשדה החברתי-תרבותי (בין השאר, גישת חקר השיח הביקורתיCDA ).

 • דיון ביקורתי בשפה האנליטית של תחום המחקר עצמו.


Slide9 l.jpg
אתנוגרפיה של קולות ביקורתיים

ניתוחים אמפיריים של החיים החברתיים שמטרתם לחשוף את האלטרנטיבות שמעוגנות בשדה המחקר עצמו (ולא רק בעולמו של החוקר)

נדרשת הקשבה לקולות חתרניים, להצעות אלטרנטיביות, לכוח המאתגר של מפגשים בין-תרבותיים, לתובנות שמציעות תופעות היברידיות,

ועוד.


Slide10 l.jpg
לסיכום

יש לזכור: א. בכל אתנוגרפיה יש מימד בקורתי, לפחות במובלע.

ב. גם על הגישה הביקורתית חלה התביעה לרפלקסיביות

לגבי עמדת החוקר/ת, מהלך המחקר ודרכי העיצוב של

תוצריו.

מחקר אתנוגרפי שמגדיר עצמו כביקורתי מסמן שני כיוונים עיקריים

ומשלימים:

 • מחקרים שעושים דקונסטרוקציה של התרבות הדומיננטית

 • אתנוגראפיות שמנסות לדובב קולות אלטרנטיביים וחתרניים


ad