Download
tocar i parar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tocar i parar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tocar i parar

Tocar i parar

99 Views Download Presentation
Download Presentation

Tocar i parar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tocar i parar

  2. Com es juga • Hi pot jugar un nombre gran de jugadors • No necessita material específic • Es decideix qui la pararà, pot ser un alumne o més d’un segons el nombre de participants

  3. Quan es dóna l’ordre de començar el joc els nens i nenes han d’evitar ser tocats pel qui la para dins uns límits marcats pel professor. • Quan el qui la para toca un company, es canvien els rols i el nen tocat passa a parar-la.

  4. Variants del joc • Es poden donar diferents rols dins el joc, com ara d’animals, policies, lladres,… • Es pot utilitzar material per tal de diferenciar els rols dins el joc, com per exemple un mocador. • Es pot jugar amb els alumnes agafats de la mà formant parelles.