Ekologiskt p frammarsch
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Ekologiskt på frammarsch !. Helsingfors 24 januari 2013. Ann-Sofi Ljungqvist. Varför ett projekt ?. För att möta den växande efterfrågan på ekoprodukter strävar EkoNu ! till att öka intresse för ekologisk produktion.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekologiskt p frammarsch

Ekologisktpåframmarsch !

Helsingfors 24 januari 2013. Ann-SofiLjungqvist


Varf r ett projekt
Varför ett projekt ?

För attmötadenväxandeefterfråganpåekoproduktersträvarEkoNu! tillattökaintresseför ekologiskproduktion


Ekologiskt p frammarsch

 • Bakomliggande organisationer till projektet; SLC, ÖSP, NSP, ÅSP, ÅPF och YA!

 • Finansiering: Europeiska fonden för landsbygds-utveckling/via Nylands och Österbottens Ely-central

 • Projektägare:YA!Yrkesakademini Österbotten

 • Personal: Ann-Sofi Ljungqvist, Micaela Ström, Thomas Snellman


Projektets m ls ttning i nyland och sterbotten
Projektets målsättning i Nyland och Österbotten

 • Sänka tröskeln för jordbruksföretagare att ställa om till ekologisk odling/-produktion

 • 10 % ökning av antalet ekogårdar i Nyland och Österbotten.

 • 5-7 st samarbetsnätverk startar inom t.ex. maskinpark, försäljning, förädling.

 • 9-12 st nya ekologiska produkter

 • Höja kompetensnivån vars syfte är att höja konkurrenskraften för ekologisk odling och - produktion

 • Skapa och stärka samarbets- och kunskapsnätverk


Kriterier f r projektets utvecklingsarbete
Kriterier för projektets utvecklingsarbete

 • Projektet riktar sig till den ekologiska livsmedelskedjans helhet d.v.s. från produktion till konsumtion

 • Poängterar att det finns olika sätt att t.ex. marknadsföra och förädla ekologiska produkter

 • ”Konsumenten i fokus” via t.ex. öppenhet gällande informationsarbete mm

 • Poängterar analys av lönsamhet vid val att utvecklingsåtgärder

 • Projektet väljer mentorskap och samarbete mellan producenter för att förmedla kunnande och nya innovativa lösningar

 • Fokusering på hållbar användning av resurser

 • Utvärdering av projektets verksamhet år 2013


Ekologiskt p frammarsch


Kompetensh jande tg rder
Kompetenshöjande åtgärder

 • Samarbete mellan spannmåls- och husdjursgårdar 11.2.2013. Syfte: Mer ekoskördar till användning av ekohusdjur och bättre växtföljder och gödsling på spannmåls-gårdar. Ökad lönsamhet hos båda gårdarna. Arr. EkoNu! och odlarringen

 • Sänka torkkostnader, samodling med spannmål + ärt eller böna, blandsäd. Praktisk erfarenhet (flera odlare med taltur). Kross-ensilering av spannmål och böna/ ärter. Arr. Klimatsmart odling och EkoNu


Kompetensh jande tg rder forts
Kompetenshöjande åtgärder....forts.

 • 2013 7.3, 13.3, 21.3, 26.3, 4.4 Ekogrundkurs i Vasa arr. YA! Ansvarsperson: Ulrika Wikman

 • 2013 ca 12.3.2013 (9-15) Rotogräsdag och bearbetning i Vasa. Teoridel med Selenius Magnus och Lindgård Boris. Fältdag i 13 juni. arr. EkoNu! Klimatprojektet. Ansvarsperson: Bertel Riska Wikman Ulrika


Kompetensh jande tg rder forts1
Kompetenshöjande åtgärder....forts.

 • Sänka torkkostnader, samodling med spannmål + ärt eller böna, blandsäd. Observationsskiften i Österbotten. ”Dikesträffar”.Kross-ensilering av spannmål och böna/ ärter. Arr. Klimatsmart odling och EkoNu

 • Öka skörd och kvalitet på ekospannmålen. Erfarenheter från ekoförsöken vid NSL i Nyland, Hyväsato - kilpailu i Vik -H.fors. Skörde- och kvalitetstatistik från Polar Mills/Helsingin Mylly.


ad