Newton'un Hareket Kanunları
Download
1 / 35

Isaac NEWTON - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Newton'un Hareket Kanunları. Isaac NEWTON. Galileo GALILEI. 2/35. İÇERİK. Fiziksel Yasaların Keşfi Kuvvet Kavramı ve Newton’un Birinci Hareket Yasası Eylemsizlik ve Kütle Newton’un İkinci Hareket Kanunu Newton’un Üçüncü Kanunu:Etki ve Tepki Kütle ve Kütlenin Ağırlıkla Olan İlişkisi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Isaac NEWTON' - niesha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Isaac newton

Newton'un Hareket Kanunları

Isaac NEWTON

Galileo GALILEI


Isaac newton

2/35

İÇERİK

 • Fiziksel Yasaların Keşfi

 • Kuvvet Kavramı ve Newton’un Birinci Hareket Yasası

 • Eylemsizlik ve Kütle

 • Newton’un İkinci Hareket Kanunu

 • Newton’un Üçüncü Kanunu:Etki ve Tepki

 • Kütle ve Kütlenin Ağırlıkla Olan İlişkisi

 • Sürtünme Kuvvetleri

 • Ağırlık ve Ağırlıksızlık

 • Eğik Düzlemde Hareket


Isaac newton

3/35

KONUNUN AMAÇLARI

Bu konuyu öğrenirken hedefimiz Newton’un hareket kanunlarını tam olarak öğrenmek.

Newton’un hareket kanunlarını günlük hayatta hangi alanlarda kullandığımızı bilmek ve gerektiği yerde bu bilgileri kullanabilmektir.


Fiziksel yasalar n ke fi

4/35

Fiziksel Yasaların Keşfi

Bilimsel yöntemin kökeni ile yakından ilgili olan

Galileo Galilei ve İssac Newton’dur


Kuvvet kavram ve newton un birinci hareket yasas

5/35

Kuvvet Kavramı ve Newton’un Birinci Hareket Yasası

Vo=0

F

Vo=10

F

Duran bir cismi harekete geçiren,hareket halindeki bir cismi durduran,cismin yön ve doğrultusunu değiştiren veya cisimlerin biçimlerinde değişiklik yapan etkiye KUVVET denir.

ANİMASYON


Isaac newton

KUVVETİN FONKSİYONLARI

6/35

1) Kuvvet etki ettiği cisimlere hareket kazandırabilir. 

2) Kuvvet cisimlerin hızlarını değiştirebilir.

3) Kuvvet hareket eden cisimlerin yönünü değiştirebilir.

4) Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine sebep olabilir. 

5) Kuvvetlerin cisimler üzerinde döndürme etkileri bulunur


Eylemsizlik ve k tle

7/35

Eylemsizlik ve Kütle

Üzerine etkiyen kuvvetlerin sıfır olduğu cisimlerim durumlarını

koruma isteklerine eylemsizlik denir.

Hareketli cisimlerin harekelerine devam etme eğilimlerine,

duran cisimlerin durma eğilimlerine eylemsizlik prensibi diyebiliriz


Isaac newton

8/35

Eylemsizlik prensibine, adamın hareket eğilimini koruma isteğini

örnek verebiliriz


Isaac newton

9/35

Şekilde görülen kamyonun üzerindeki merdiven hareketine devam etme eğilimindedir.Bunu da eylemsizlik prensibine örnek verebiliriz.


Isaac newton

10/35

Bu cisme hiçbir kuvvet etki etmediğinden,

Cisim durma eğilimini korumaktadır.


Newton un kinci hareket kanunu

11/35

Newton’un İkinci Hareket Kanunu

m=10kg

F=100N

Şekilde de sembolleştirildiği gibi

kütle arttıkça doğru orantılı

olarak kuvvetinde artığını

görüyoruz

m=25kg

F=250N

simülasyon

simülasyon


Isaac newton

12/35

ÖRNEK:

a=m/s²)

3

8 kg kütleli bir cismin ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir.

Cisme 20 saniye içinde etki eden ortalama kuvvet kaç Newton’dur?

2

1

t(s)

0

5

10

15

20

A)8 B)14 C)18 D)22 E)24


Isaac newton

13/35

ÇÖZÜM:

Bir cisme etki eden ortalama kuvveti Newton’un 2. hareket kanunundan yazabiliriz.

F=m.a

FORT=m.∆V/∆t

a=∆V/∆t

Burada ∆V cismin hızındaki değişme olup ivme – zaman grafiğinin altındaki alana eşittir.

∆V= S1+S2= (3+1/2).10+(2+1/2).10

=20+15= ∆V=35 m/s

M=8 kg, ∆t=20 sn

Fort=m. ∆V/ ∆t =8.35/20 = 2.35/5 =2.7

Fort=14 Newton olur

CEVAP “B”


Isaac newton

14/35

ÖRNEK:

Sürtünmesiz yatay düzlemde duran m kütleli cisme 5 N’luk sabit yatay

Bir kuvvet a ivmesini kazandırıyor.Aynı cisme yatay 15 N’luk kuvvet kaç “a” ivmesini kazandırır?

A)1 B)3/2 C)2/3 D)3 E)4


Isaac newton

15/35

ÇÖZÜM:

 • Newton’un 2. hareket kanununa göre; F=m.a

 • a= F/m ‘ dir.

  Öyleyse; a= F1/m=5/m

  a2=F2/m=15/m = 3.5/m = a2 = 3.a olur

CEVAP “D”


Newton un nc kanunu etki ve tepki

16/35

Newton’un Üçüncü KanunuEtki ve Tepki

Bütün cisimler kendisine etki eden

kuvvete ters yönde ve eşit büyüklükte

bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvete tepki

kuvveti denir.

Şekilde duvara çarpan topa duvar,topun

etki ettiği kuvvete eşit

büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvetle

tepki etmektedir

10N

10N

video

video


Isaac newton

17/35

ÖRNEK:

F=50 N

0

53

m=2 kg

Yatay düzlemde şekildeki cisim 4 s de kaç metre yol olur?

0

0

(sin53=0,8 , cos 53=0,6)


Isaac newton

18/35

ÇÖZÜM:

Cismin hareketini F kuvvetinin yatay bileşeni

ile sürtünme kuvveti etkiler.

Burada;

Fx=F.cos53 =50.0,6=30N dur.

F kuvvetinin y bileşeni cismi yüzeye doğru ittiği için

Yüzeyin cisme tepkisi N=G+Fy olur.Burada sürtünme kuvveti;

Fs=k.N=k(G+Fy)=0,4(mg+Fy)

Fs=0,4.(2.10+50.0,8)=0,4.60=24N olur.

Cismin ivmesi:

a=Fnet/m=Fs-fs/m=30-24/2=3m/s²‘dir.

X=1/2a.t²=1/2.3.4²=24 metre yol alır.

0

53

FX=24N

Fs=24N

0

G=m.g


Isaac newton

19/35

ÖRNEK:

m

Sürtünmeli yatay düzlemde yatay F kuvveti ile çekilen cisim kaç tane kuvvetin etkisindedir?

F

A)1 B)2 C)3 D)4 E)5


Isaac newton

20/35

ÇÖZÜM:

Şekildede görüldüğü gibi cisme;

dört kuvvet etki etmektedir.Bunlar;

1)Yerçekimi

2)Yerin cisme gönderdiği tepki(N)

3)Cisme uygulanan yatay kuvvet(F)

4)Sürtünme kuvveti’dir.

N

F

Fs

G=m.g

CEVAP “D”


Isaac newton

21/35

ÖRNEK:

m=8 kg

Yatay ve sürtünmesiz yüzeyde şekildeki cisim 25 metrelik yolu kaç saniyede alır?

F1=20N

FS=4N

A)3 B)4 C)5 D)6 E)7


Isaac newton

22/35

ÇÖZÜM:

Cisme etki eden bileşke kuvvet;

Fnet=F1-Fs=20-4= Fnet=16 N olur.

Cisim bu kuvvet etkisinde a=Fnet/m

a=16/8=2 m/s² lik ivme kazanarak düzgün hızlanan hareket yapar.Hareket denklemi:

x=1/2a.t² x=25m a=2m/s²

Yerlerine konulursa; 25=1/2.2.t² = t²=25 ise

t==5 saniyede alır.

CEVAP “C”


Isaac newton

23/35

Arabalar birbirlerine yaptıkları etkiye karşılık,yine birbirlerine

eşit ve zıt yönde bir tepki kuvveti uygulamaktadırlar.


K tle ve k tlen n a irlikla olan l k s

24/35

KÜTLE VE KÜTLENİN AĞIRLIKLA OLAN İLİŞKİSİ

Kütle, m simgesi ile ifade edilmektedir.Kütle yerçekimine bağlı değildir.

Birimi kg’dir.Ağırlık G simgesi ile ifade edilmektedir. G=m.g ile formülize edilmiştir.

Burada g=yer çekimi m= kütledir. Ağırlığın birimi Newtondur.

a = gAğırlık = W


Isaac newton

25/35

Pazardan 3 Kg domates tarttırdığınızda, domatesin kütlesini ölçtüğünüzü unutmayın. "Bu çuval çok ağır! Kaç kilo bu?" sorusu mantıklı bir soru değildir. Çünkü çuvalın ağırlığı merak edildiği halde, kütlesi soruluyor. Eğer ağırlığı merak ediliyorsa "kaç Newton" olduğu sorulmalı.

Yine bu örneğe ilave olarak halen ilköğretim birinci kademede okutulan  matematik kitaplarının bazılarında örnek problemlerde şu şekilde sorularla karşılaşabiliyoruz; " Ali'nin ağırlığı 40 kg ,babasının ağırlığı Ali'nin ağırlığının 2 katından 5 kg fazla ise Ali'nin ağırlığı ile babasının ağırlığının toplamı kaç kg'dır?" 

Bu örneklerde  verilen sorular sıkça karşılaştığımız kütle konusunda yapılan yanlışlıklardandır


S rt nme kuvvetleri

26/35

Sürtünme Kuvvetleri

  Cisimler hareket ederken temas ettikleri yüzeylerin sürtünmesinden

kaynaklanan ve yer değiştirmeye zıt yönde ortaya çıkan kuvvete sürtünme

kuvveti denir.

video


Isaac newton

27/35

     Şekilde olduğu gibi iki traktör yolda gitmektedirler.Bu traktörlerden bir tanesi asfalt yolda giderken diğeri taşlı bir yolda gitmektedir.

Taşlı yolda giden traktörle düz yolda giden traktörün aynı hızda gitmeleri için taşlı yoldaki traktörün daha fazla kuvvet kullanması gerekmektedir.

simülasyon

animasyon


Isaac newton

28/35

Şekilde de görüldüğü gibi iki durumda da karınca ile fil aynı anda aynı yükseklikten yere bırakılmıştır.Ancak bir ortamın havası alınmıştır.Havasız ortamda sürtünme olmadığından dolayı cisimler aynı anda yere ulaşmaktadır.

Havalı ortamda ise tam tersi olmakta ve fil karıncadan daha önce yere ulaşmaktadır.


E k d zlemde hareket

29/35

EĞİK DÜZLEMDE HAREKET

   Ağır yükleri bulundukları yerden yüksek bir yere kaldırmak için faydalanılan, bir ucu daha yüksekte bulunan ve yatayla belirli bir açı yapan düzleme “eğik düzlem” denir.

        Eğik düzlemde yoldan kayıp, kuvvetten kazanç vardır.

        Eğik düzlem üzerinde bulunan bir cismi hareketi eğim açısına bağlıdır. Eğim açısı (h/l) büyüdükçe cisim daha kolay hareket eder. Eğim açısı küçüldükçe hareket güçleşir.

simülasyon

video


S rt nme kuvvetinin ba l oldu u etkenler

30/35

Sürtünme Kuvvetinin Bağlı Olduğu Etkenler

a) Yüzeyin pürüzlü olması

   Cismin hareket edeceği yüzeyin pürüzlü olması cismin hareketinde önemlidir.Pürüzlü yüzeylerde cisimlerin hareket etmesi için daha büyük kuvvete ihtiyaç vardır.

b) Cismin ağırlığı

        Bir cismin ağırlığı arttığında cismin ve yüzeyin girinti-çıkıntıları daha fazla birbiri içine gireceğinden sürtünme de artar.Yani cismin hareketini engelleyen kuvvetin büyüklüğü de artar.Cismin hareket etmesini engelleyen bu kuvveti yenmek için, bu kuvvetten daha büyük bir kuvveti cisme uygulamak gerekir


A rl k ve a rl ks zl k

31/35

Ağırlık ve Ağırlıksızlık

Cisimlerin görünen ağırlıkları sabit ivme altında ilk olarak dinamometrede okunan değerlerdir-yerin uyguladığı çekim kuvveti-.Fakat ivmelenen

cisimlerde ağırlık negatif yöndeki ivme değerine eşit olur ve bu durumda ağırlık yok gibi gözükür.


Serbest c s m d yagramlari

32/35

SERBEST CİSİM DİYAGRAMLARI

Her zaman cisimlere sadece bir kuvvet etki etmemektedir.

Bazı durumlarda cisme birden fazla kuvvet etki etmektedir.

Serbest cisim diyagramları sadece cismin hareket doğrultusunda

olan kuvvetlerin grafiğe döküldüğü diyagramlara verilen addır.

f

y

f

x


Isaac newton

33/35

NEWTON’UN HAREKET KANUNLARININ GÜNLÜK HAYATTA UYGULAMA ALANLARI

 • Paraşüt yapımında

 • Kışın arabaların kaymaması için arabalara zincir takılmasında

 • Örneğin arabayla yolda giderken şöför frene bastığı zaman biz öne doğru gideriz bu da Newton’un eylemsizlik prensibiyle ilgilidir.

 • Uçakların kanatlarının yapımında

 • Araba tamponlarının yumuşak maddelerden yapılmasında

 • Hava yastığı yapımında Newton’un hareket kanunlarından faydalanılır.


Faydalandi imiz kaynaklar
FAYDALANDIĞIMIZ KAYNAKLAR

34/35

 • www.lisefizik.com

 • www.onlinefizik.com

 • www.forumfizik.com

 • Güvender Fizik

 • Birey Lise2 Fizik

 • Zafer Yayınları Fizik

 • http://www.walter-fendt.de/

 • www.youtube.com

 • www.edumedia-sciences.com


Isaac newton

35/35

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM

TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

BÖLÜMÜ

Newton’un Hareket Yasaları

 • Hasan Görkem KARAKAYA

 • Hüseyin TOSUN

 • Veli COŞKUN