slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RAPORT ANUAL privind realizarea Planului de Activitate al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

RAPORT ANUAL privind realizarea Planului de Activitate al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

RAPORT ANUAL privind realizarea Planului de Activitate al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 201 3. Cuprins: . I. Accesul IMM la informaţii şi cunoştinţe antreprenoriale:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAPORT ANUAL privind realizarea Planului de Activitate al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor' - nida


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

RAPORT ANUAL privind realizarea Planului de Activitate alOrganizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii2013

cuprins
Cuprins:

I. Accesul IMM la informaţii şi cunoştinţe antreprenoriale:

PARE 1+1, comp. I şi II; PNAET, comp. I; GEA; “Lead Your Way to Business”; SES; consultaţii şi informare;

II. Facilitarea accesului IMM la resurse financiare:

FGC; PARE 1+1, comp. III şi IV, Susţinerea financiară a participării IMM la Expoziţii şi Târguri naţionale;

III. Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri:

IAS; IAL; IASV; IAR; IASg; IARD; reţeaua de IA; EEN; BI-Net; BlasNET; etc.

IV. Promovarea Dialogului Public-Privat:

Analiza politicilor în domeniul dezvoltării IMM; Analiza sectorului IMM; comunicarea cu mediul de afaceri; Conferinţa Internaţională a IMM; Concursul “Cel mai bun antreprenor”

V. Alte activităţi:

Fundraising; relaţii externe; parteneriate; consolidarea capacităţilor ODIMM; RSC; promovarea ODIMM; etc.

slide3

Accesul IMM la informaţii şi

cunoştinţe antreprenoriale

implementarea componentelor i i ii a programului de atragere a remiten elor n economie
Implementarea componentelor I şi II a Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie

Scopul PARE 1+1mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM.

Rezultatele PARE 1+1, componentele I „Informare şi comunicare” şi II „Instruire şi suport antreprenorial” 2013 ,

 • 3200 consultaţii acordate;
 • 48500 accesări http://www.odimm.md/pare.htm;
 • 15 cursuri de instruire antreprenorială organizate;
 • 260 migranţi şi rudele de gradul I ale acestora.
componentei i a programului na ional de abilitare economic a tinerilor pnaet
Componentei I a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)

Scopul PNAET promovarea şi facilitarea implicării tinerilor din zonele rurale ale Republicii Moldova în activitatea antreprenorială;

Programul cuprinde 3 componente:

 • Instruire şi consultanţă antreprenorială (implementator - ODIMM);
 • Obţinerea creditelor preferențiale în valoare maxima de până la 300.000 lei (perioada de rambursare maxim 5 ani) cu o porțiune de grant nerambursabil (40%) (implementatori - DLC şi băncile comerciale)
 • Monitorizarea post-finanţare (implementator - DLC);

Rezultatele 2013PNAET, componenta I:

 • 1500 persoane consultate;
 • 26 cursuri de instruire antreprenorială organizate;
 • 716 tineri instruiţi (dintre care 13% sunt tineri antreprenori, iar 47% - femei);
 • 14 raioane acoperite.
implementarea programului de instruire continu gestiunea eficient a afacerilor gea
Implementarea Programului de instruire continuă "Gestiunea Eficientă a Afacerilor" (GEA)

ScopulProgramului GEA este ridicarea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici care desfăşoară activitate sub orice formă organizatorică juridică, contribuind la formarea unei clase antreprenoriale eficiente şi competitive

Programul GEA prevede acordarea consultaţiilor antreprenoriale şi organizarea cursurilor de instruire pe 8 module:

Planificarea afacerii, Managementul resurselor umane şi legislaţia muncii, Contabilitatea pe domenii de aplicare; Managementul financiar; Înregistrarea în calitate de plătitor de TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu; Marketing; Tehnici de vânzări eficiente; Activitatea economică externă şi relaţii vamale.

Rezultatele 2013 ale Programului GEA:

 • 1900 persoane consultate;
 • 91 seminare de instruire antreprenorială organizate;
 • 2697 persoane instruite (dintre care 62 % sunt femei);
 • 26 localităţi acoperite.
implementarea proiectului lead your way to business
Implementarea Proiectului "Lead Your Way to Business"

Scopulesteextinderea, intensificarea şi îmbunătăţirea procesului de cooperare transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea şi susţinerea tinerilor (potenţiali antreprenori) de pe ambele maluri ale Prutului să iniţieze şi să dezvolte afaceri cu un impact social şi economic transfrontalier

Perioada de implementare: 21martie 2012 – 20ianuarie 2014.

Grupul ţintă:

 • 100 de tineri cu vârsta de 18 – 35 ani: 50 din RM şi 50 din Ro;
 • 4 consultanţi în iniţierea unei afaceri: 2 din RM şi 2 din Ro.

Rezultateşi impactul Proiectului:

 • Create 2 Centre Transfrontaliere de Suport a Afacerilor Strat-up
 • Organizate sesiuni de instruire în Ro ptconsultanţii în afaceri din cadrul Centrelor
 • Organizateseminare antreprenoriale, ateliere de lucru, mentoring şi întâlniri cu agenţii economici din Republica Moldova, timp de 5 zile pe 8 module
 • Organizatesimulări antreprenoriale, atelierelor de lucru şi întâlniricu oamenii de afaceri din România, timp de 5 zile pe 5 module
 • Beneficiarii au elaborat în total 76 de business planuri din toate domeniile
 • Organizat Forumul în care au fost prezentate cele 20 cele mai bune idei de afaceri
 • Stimulat partenerialele moldo-române
 • Stimulat extinderea afacerilor pe celălalt mal al Prutului
 • Încurajat crearea de noi întreprinderi (15%),
 • Dezvoltat întreprinderile exitente (25), etc.
implementarea programului senior experten service ses
Implementarea programului Senior Experten Service (SES)

Scopul Programului SES este de a facilita accesul IMM-urilor la cunoştinţe inovative internaţionale

Programul SES prevede:

 • Acordarea consultaţiilor gratuite de către experţi internaţionali cu experienţă vastă în diferite domenii;
 • Organizarea seminarelor tematice în ţara beneficiarului.

Rezultate 2013 SES:

Cu suportul ODIMM a fost asigurată asistenţă a 2 experţi din Germania pentru IMM din RM. Agenţii economici au solicitat consultanţă în următoarele domenii:

 • agricultură
 • servicii
fondul de garantare a creditelor fgc odimm
Fondul de Garantare a Creditelor(FGC ODIMM)

Scopul FGC ODIMM este de a facilita accesul întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.

Activitatea principală a Fondului constă în acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj.

ODIMM propune patru produse de garantare:

 • Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani.
 • Pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.
 • Pentru beneficiarii Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie – „PARE 1+1”,garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 200 mii lei.
 • Pentru beneficiarii Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 150 mii lei
rezultate fgc odimm 2013
Rezultate FGC ODIMM 2013

Rezultatele FGC 2013:

 • 70 garanţii financiare acordate, dintre care 34% - afacerilor fondate/administrate de femei;
 • 35,5 mil lei suma totală a creditelor asigurate;
 • 44,7 mil lei investiţie totală;
 • 394 locuri de muncă noi create, dintre care 63% - femei ;
 • 17 garanţii stinse.

Conform datelor din 31 Decembrie 2013:

 • 112 garanţii active;
 • 51,3 mil lei credite alocate;
 • 73,7 mil lei investiţii în economie;
 • fiecareleu acordat sub formă de garanţie permite efectuarea investiţiilor în valoare de 4 lei;
 • 48 garanţii stinse.
analiza fgc
Analiza FGC

Distribuţia garanţiilor pe domenii de activitate:

 • 59% - agricultură;
 • 17% - industria prelucrătoare;
 • 16% - comerţ;
 • 6% - servicii şi construcţii;
 • 2% - informaţii şi comunicaţii.

Distribuţia garanţiilor din punct de vedere geografic:

 • regiunea centru- 55% (Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni, mun. Chişinău);
 • regiunea de nord - 30% (m. Bălţi, Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Sîngerei, Soroca);
 • Regiunea de sud – 15 % Cantemir, Leova, Cimişlia, Taraclia, Cahul, UTA Găgăuzia.
impactul garan iilor fgc
Impactul garanţiilor FGC

Analiza impactului garanţiilor asupra întreprinderilor denotă faptul că fiecare leu acordat sub formă de garanţie a permis efectuarea investiţiilor în valoare de circa 4 lei.

implementarea componentei iii a programului pare 1 1
Implementarea Componentei III a Programului PARE 1+1

Programul este desfăşurat în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul PARE. Suma maximă a finanţării nerambursabile constituie 200 mii lei.

Rezultate PARE 1+1, componentele III „Finanţarea afacerilor / Regula 1+1” şi IV “Monitorizare post-finanţare şi evaluare” 2013:

 • 171 Contracte de finanţare nerambursabilă încheiat;
 • 32 mil. lei – finanţare nerambursabilă PARE 1+1;
 • 106,6 mil. lei, inclusiv - suma totală a investiţiilor planificată;

Fiecare leu acordat sub formă de grant se planifică a atrage investiţii de 3,33 Lei în economia naţională.

sus inerea financiar a particip rii imm la expozi ii i t rguri na ionale
Susţinerea financiară a participării IMM la Expoziţii şi Târguri naţionale

Scopul acestui Program este promovarea IMM-urilor pe piaţa locală şi internaţională prin intermediul activităţilor expoziţionale organizate în Republica Moldova.

Graţie acestui program întreprinderile micro şi mici sunt susţinute prin rambursarea 50% din costul spaţiului expoziţional. Suma maximală de subvenţionare a întreprinderilor micro şi mici, conform Regulamentului nu poate depăşi mărimea de 2000 de lei.

Rezultate 2013:

 • Subvenţionate 121 de companii;
 • Sumă totală de subvenţionare contituie 189149,63 lei;
 • Subvenţionarea IMM în cadrul a 9 expoziţii: „Fabricat în Moldova”, „Moldconstruct”, „Moldenergy”, „Food & Drinks. Food Technology”, „Packaging. Depot”, „Furniture”, „Farmer”, „Moldagrotech” şi „Fashion Expo”
slide26

Situaţia curentă a Incubatoarelor de Afaceri existente:

Incubatorului de Afaceri din Soroca:

 • Nr. întreprinderilor rezidente: 15 companii:

- 3 întreprinderii create/administrate de femei,

- 2 companii – tineri.

 • Nr. locurilor de muncă create: 130, dintre care 44% sunt destinate femeilor.

Incubatorului de Afaceri din Ştefan-Vodă:

 • Nr. întreprinderilor rezidente: 16 companii:

- 5 întreprinderii create/administrate de femei,

- 4 companii – tineri.

 • Nr. locurilor de muncă create: 63, dintre care 52% sunt destinate femeilor.

Incubatorului de Afaceri din Leova:

 • Nr. întreprinderilor rezidente: 16 companii:

- 7 întreprinderii create/administrate de femei,

- 10 companii – tineri.

 • Nr. locurilor de muncă create: 47, dintre care 51% sunt destinate femeilor.
slide27

Situaţia curentă a Incubatoarelor de Afaceri existente:

Incubatorului de Afaceri din Rezina:

 • Nr. întreprinderilor rezidente: 15 companii:

- 6 întreprinderii create/administrate de femei

- 5 companii – tineri

 • Nr. locurilor de muncă create: 44, dintre care 55% sunt destinate femeilor

Incubatorului de Afaceri din Sîngerei:

 • Nr. întreprinderilor rezidente: 14 companii:

- 6 întreprinderii create/administrate de femei,

- 5 companii – tineri.

 • Nr. locurilor de muncă create: 55, dintre care 30% sunt destinate femeilor.

Incubatorului de Afaceri din Coşniţa, r. Dubăsari:

 • Nr. întreprinderilor rezidente: 10 companii:

- 4 întreprinderii create/administrate de femei,

- 4 companii – tineri.

 • Nr. locurilor de muncă create: 31, dintre care 20% sunt destinate femeilor.
slide28

Situaţia curentă a Incubatoarelor de Afaceri în lucru:

Pentru constituirea în anul 2013 a două Incubatoare de Afaceri a fost efectuată o analiză, bazată pe informaţia prezentată de Consiliile raionale privind disponibilitatea acestora de implicare, inclusiv cu mijloace financiare în crearea unui incubator de afaceri în teritoriul subordonat.

Ca rezultat au fost evidenţiate 2 raioane: r. Nisporeni şi r. Ceadîr-lunga.

 • R. Ceadîr-Lunga: evalua situaţia reală a clădirilor, semnat un Acord de colaborare între ODIMM şi APL Ceadîr-lunga , efectuată expertiza tehnică a imobilului, elaborat studiul de fezabilitate, selectată compania de proiectare, organizate 2 sesiuni de mediatizare a rolului şi efectului IA în mediul rural
 • R. Nisporeni: evalua situaţia reală a clădirilor, semnat un Acord de colaborare între ODIMM şi APL Nisporeni , finisat procesul de legalizare şi transmitere a imobilului destinat amplasării Incubatorului de afaceri de la balanţa Ministerului Apărării la Consiliul raional Nisporeni, efectuată expertiza tehnică a imobilului, elaborat studiul de fezabilitate, selectată compania de proiectare, organizate 2 sesiuni de mediatizare a rolului şi efectului IA în mediul rural
crearea re elei de incubatoare de afaceri
Crearea reţelei de Incubatoare de Afaceri
 • A fost constituit Consiliul de coordonare și monitorizare a creării și dezvoltării Business Incubatoarelor;
 • Consiliul a elaborat Strategia pentru crearea Rețelei incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova;
 • A fost format grupul de lucru din specialiști de la ODIMM cu implicarea unui expert în fomeniul business incubarelor;
 • Grupul de lucru a creat broşura de informare, logo-ul, comunicate de presă, acordul de parteneriat, regulide aderare, www.riam.odimm.md, profile pe rețelele de socializare, precum şi e-mail pentru corespondenţă
 • A fost organizate cursurile de instruire: (1)”Proceduri de achiziții, modul de gestionare şi raportare a mijloacelor financiare” şi (2)”Dezvoltarea capacității manageriale ale conducătorilor Incubatoarelor de Afaceri”;
 • A fost lansată Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova.
enterprise europe network een
Enterprise Europe Network (EEN)

EEN reprezintă o reţea europeană ce reuneşte peste 580 organizaţii de susţinere a business-ului din 49 de ţări;

Scopul Enterprise Europe Network este de a ajuta intreprinderile mici si mijlocii să isi dezvolte potenţialul de inovare si să le sensibilizeze cu privire la politicile Comisiei. Lansată in septembrie 2008, această nouă iniţiativă a Comisiei Europene oferă antreprenorilor un serviciu de tip ghiseu unic la care să poată solicita consiliere si să beneficieze de o gamă vastă de servicii de susţinere a afacerilor usor accesibile. Astfel, în cadrul reţelei EEN, ODIMM oferă servicii de informare, cooperare în afaceri, internaţionalizare şi promovare a inovării

În cadrul Reţelei, ODIMM au fost acordate cca 300 de consultaţii, unde au fost relatate oportunităţile şi serviciile oferite de EEN.

implementat proiectul re eaua m rii negre pentru dezvoltare regional blasnet
Implementat Proiectul „Reţeaua Mării Negre pentru Dezvoltare Regională” (BlasNET)

Scopul Proiectului BlasNET reprezintă sporirea dezvoltării economice sustenabile în ţările partenere ale proiectului, îmbunătăţirea competitivităţii IMM şi performanţelor acestora pe piaţa internaţională prin creşterea potenţialului acestora şi a relaţiilor internaţionale prin crearea reţelei de cooperare între ei.

Principalele rezultate ale proiectului BlasNET includ:

• Analiza Comună a situaţiei actuale a sectorului IMM şi a organizaţiilor care sprijină IMM-uri din Regiunea Bazinului Mării Negre; Analiza Comună prezintă rezultatele cumulativ, cu scopul de a oferi o imagine de ansamblu a IMM-urilor din cele trei sectoare prioritare (industria maritimă, turism şi TIC).  

• Raportul cu măsuri concrete pentru cooperarea în afaceri între regiunile partenere;

• Conferinţe, seminarul internaţional şi workshop-uri internaţionale dedicate dezvoltării regionale şi sprijinirii antreprenoriatului şi IMM-urilor;

• Modele de Bună Practică la nivel regional;

• Elaborarea Reţelei BlasNET.

Platforma on-line a Reţelei BlasNET poate fi accesată pe următoarea pagină web:

www.blasnet.eu

implementarea proiectului re eaua regional a incubatoarelor de afaceri black sea bi net
Implementarea Proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri – Black-Sea BI-Net”

Obiectivul General al proiectului este acela de accelerare a dezvoltării economiei productive şi de îmbunătățire a cooperării în regiunea Mării Negre

Grupul ţintă este reprezentat de către organizațiile de sprijinire a afacerilor, autoritățile publice la nivel local și central, incubatoarele de afaceri, IMM-urile incubate, IMM-uri orientate către piețele externe din Bazinul Mării Negre.

Aria de acoperire: Republica Moldova, Grecia, Romania, Armenia, Ucraina şi Turcia

Rezultate estimate:

 • crearea rețelei BI-NET,
 • îmbunătățirea capacităților administrative și de export,
 • schimb de know-how și bune practici, etc
implementat proiectului multianual de sus inere a politicilor pentru imm n rm
Implementat „Proiectului multianual de susţinere a politicilor pentru IMM în RM”
 • Studiul privind accesul la finanțare pentru IMM-uri în Republică Moldova a trecut în revistă (1) rolul accesului la finanțare pentru dezvoltarea IMM-urilor, (2) mediul macroeconomic și cadrul de reglementare în RM, (3) sursele de finanțare externă pentru IMM-uri în RM, (4) nevoile IMM-urilor pentru finanțare în RM și (5) recomandări de politici pentru îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare în RM
 • Studiulprivind dezvoltarea serviciilor de afaceri în Republic Moldova a prevăzut o evaluare a (1) infrastructurii serviciilor de dezvoltare a afacerilor pentru dezvoltarea IMM-urilor, (2) infrastructurii serviciilor de dezvoltare a afacerilor în RM, (3) cererea și ofertă de SDA în RM și (4) a foii de parcurs pentru politicile de consolidare a SDA în RM.

Baza studiilor definitivate au fost organizate alte 2 ateliere de lucru:

 • „Evaluarea comparativă a RM: îmbunătăţirea accesului la resurse financiare”
 • „Evaluarea comparativă a RM: consolidarea infrastructurii de suport în afaceri”
analiza sectorului imm
Analiza sectorului IMM

Analiza sectorului IMM pe perioada 2008-2012 care se axată pe următoarele aspecte:

 • Evoluția sectorului IMM –urilor pe perioada 2008 – 2012
 • Rolul IMM în economie şi crearea locurilor de muncă
 • Accesul la surse de finanțare pentru IMM-uri
 • Politica de dezvoltare;
 • Cadrul juridic care reglementează sectorul IMM-uri.
 • Oportunitățile economice pentru micii întreprinzători.
consultarea i informarea agen ilor economici n domeniul antreprenorial promovarea odimm
Consultarea şi informarea agenţilor economici în domeniul antreprenorial. Promovarea ODIMM
 • 6400 consultaţii antreprenoriale acordate;
 • 31 mii vizitatori unici pe www.odimm.md;
 • 141 mii de vizitatoriwww.businessportal.md;
 • 25 interviuri acordat şi difuzate la posturi naţionale de radio şi televiziune şi pe pagini web media;
 • 25 apariţii ODIMM la posturile TV din ţară;
 • 50 de comunicate de presă cu referire la activităţile ODIMM plasate;
 • 1 spot publicitar audio – video (Forumul al IMM ODIMM) elaborat;
 • Publicaţii elaborate şi diseminate IMM şi potenţialilor antreprenori:

Broşuri:„Oportunităţi de dezvoltare a antreprenoriatului în RM”; „Taxe şi impozite pentru IMM”; „Istorii de succes în afaceri”; „Cheia succesului” - ghid pentru antreprenori începători;

Pliante informative:„Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM”; „Fondul de Garantare a Creditelor”; „Programul Gestiunea eficientă a afacerii”; „Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor”; „Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie”; www.businessportal.md.

promovarea i implementarea principiilor de responsabilitate social corporativ
Promovarea şi implementarea principiilorde Responsabilitate Social Corporativă
 • A fost organizat Concursul Naţional Anual „IMM – model de responsabilitate socială”, organizat de către ODIMM. Evenimentul a avut loc în cadrul Conferinţei Internaţionale a IMM.
 • . La concurs, au fost premiaţi 4 antreprenorii care întreprins acţiuni de RSC în următoarele domenii:

a) protecţia mediului înconjurător;

b) respectarea condiţiilor de muncă a angajaţilor;

c) integrare socială şi sprijinul acordat comunităţii;

Premiul Special a fost oferit agentului economic care a realizat acţiuni importante în câteva dintre aceste domenii.

men inerea procesului de comunicare cu mediul de afaceri
Menținerea procesului de comunicare cu mediul de afaceri

În scopul menţinerii procesului de comunicare cu mediul de afaceri, ODIMM organizează o serie de evenimente şi conferinţe:

 • Conferinţa „Împreună creăm viitorul acasă”
 • Seminarul „Secretele comunicării eficiente”
 • Şedinţele de informare privind facilitarea accesului la finanţe a antreprenorilor din domeniul agricol
 • Conferinţa Internaţională a IMM
 • Stand în cadrul expoziţiei „FABRICAT în MOLDOVA”
 • Stand în cadrul expoziţiei „B2B Expo”
 • Întîlnirea femeielor antreprenoare cu genericul „Femeile antreprenoare la o ceaşcă de ceai cu dl Valeriu LAZĂR, Viceprim-ministru, ministru al economiei”

Prezentarea oportunităților de dezvoltare și a proiectelor/ programelor de asistență a IMM-urilor în cadrul mai multor evenimente:

 • Ediţia a XII-a a Expoziţiei Fabricat în Moldova;
 • B2B Expo: Expoziţie – Forum de produse şi servicii pentru afaceri;
 • Târgul proiectelor europene, organizat cu ocazia Zilei Cooperării Europene, de către Programul România-Ucraina-Republica Moldova;
 • Târgul locurilor de muncă pentru tineret în cadrul Forului meseriilor şi profesiilor, organizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Târgul internaţional al Meşterilor Olari, organizat în localitatea Hojinești, r. Călăraşi, de către Meşterul Vasile Goncear.
organizarea conferin ei interna ionale a imm 2013
Organizarea Conferinţei Internaţionale a IMM 2013

În contextul Săptămânii Europene a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, la 26 noiembrie, a fost organizată Conferinţa Internaţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii cu genericul „Competenţe, Competitivitate, Creştere“

Obiectivul Conferinţei a fost de a pune în discuţie realităţile climatului de afaceri din Republica Moldova precum competitivitatea IMM în contextul internaţionalizării afacerilor

Conferinţa a fost structurată pe 2 panele,cu următoarele tematici:

 • Climatul de Afaceri din Republica Moldova (au fost prezentate informaţii cu privire la „Foaia de parcurs – Eliminarea constrângerilor din calea mediului de afaceri. Strategia Reformei Regulatorii 2013-2020”);
 • Internaţionalizarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (au fost prezentate serviciile şi instrumentele oferite de către instituţiile şi organizaţiile locale şi cele internaţionale, precum şi proiectele de susţinere care vor acorda noi oportunităţi pentru dezvoltarea şi internaţionalizarea sectorului IMM)
acorduri de parteneriate
Acorduri de parteneriate
 • Centrul Proiecte Internaţionale al AŞM, Republica Moldova, in vederea sustinerii sectorului IMM si dezvoltarii proiectului comun „Set-up a EURAXESS Services Network in Moldova” in cadrulprogramului FP7.
 • JCI Moldova privind dezvoltarea economică şi susţinere reciprocă în dezvoltarea ambelor organizaţii.
 • SC DAL Consulting SRL,Romania, privind dezvoltarea economica si cooperarea comerciala între RM şi Romania.
 • Institutia prefectului Judetul Costanta, Romania, în vederea implementarii proiectului comun „Development of Outdoor Adventure Tourism Network în Black Sea Region DOOA”încadrulProgramului Operational Comun “BazinulaMariiNegre”.
 • Centrul pentru Inovare Sociala din Vienna, Austria privind implementarea proiectului „ENER2I-Energy to Innovation, consolidarea cooperării cu ţările PEV de la reducerea decalajului dintre cercetare în domeniul energiei şi inovare a energie "în cadrul programului FP7-INCO-2013
 • Ambasada Olandei, Bucuresti, Romania in scopul consolidarii dialogului public-privat
 • Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului Superior, Warsaw, Polonia în vederea dezvoltarii conceptului de smart specializare regionala în Republica Moldova şi asistenţă în implementarea Strategiei Inovationale din sectorul IMM.