Maria Skłodowska – Curie – Kobiecy pierwiastek światowej nauki - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maria Skłodowska – Curie – Kobiecy pierwiastek światowej nauki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maria Skłodowska – Curie – Kobiecy pierwiastek światowej nauki

play fullscreen
1 / 9
Maria Skłodowska – Curie – Kobiecy pierwiastek światowej nauki
105 Views
Download Presentation
nicola
Download Presentation

Maria Skłodowska – Curie – Kobiecy pierwiastek światowej nauki

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Maria Skłodowska – Curie – Kobiecy pierwiastek światowej nauki

  2. Miłość Marii Skłodowskiej - Curie Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć burzliwych, jak miłość...

  3. Rodzina sławnego naukowca... Nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie ludzkie i zmniejsza cierpienie.

  4. Wspólne zainteresowania - wspólna praca Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń.

  5. Owoce ciężkiej pracy ... Nagrodę Nobla otrzymała po raz pierwszy w 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu.

  6. Osiąnięcia na skalę światową... Maria Skłodowska - Curie wśród największych uczonych początku XX wieku podczas I konferencji Solvayowskiej w Brukseli w 1911 r.

  7. Maria w podeszłym wieku... Smutne książki można wytrzymać tylko kiedy się jest młodym

  8. ...Strata wielkiej kobiety... Maria Skłodowska-Curie -Wielki naukowiec, matka, kobieta...

  9. KONIEC