Download
ratno novinarstvo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ratno novinarstvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ratno novinarstvo

Ratno novinarstvo

240 Views Download Presentation
Download Presentation

Ratno novinarstvo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ratnonovinarstvo Nives Mandić

 2. Ratno novinarstvo je posebna vrsta novinarstva kojom se bave ratni novinari • Objektivno informiranje • Privlačnost i odbojnost

 3. Povijest • Homer, Tukidid, Herodot • AleksandarVeliki • Maksimilijan I .(1493-1519). • Rudolf II. (1552- 1612) • Napoleon –> napoleonskiratovi -> Henry Crabbe Robinson -> prvi put se vojskapožalilananekognovinara • Argument da protivnik dobiva informacije od masovnih medija postao je standardnim obrazloženjem cenzure u ratno doba.

 4. Neki od ratova značajnih za ratno novinarstvo • Krimski rat (1853-1856) – prvi “novinarski rat” • Američki rat za neovisnost (1861-1865) • Prvi i Drugi svjetski rat • Rat u Vijetnamu • Falklandski rat • Zaljevski rat • Rat u Iraku

 5. Teoretskoutemeljenjeupravljanjajavnimmišljenjem u ratu • Temelje teoretskom utemeljenju postavio je Carl Von Clausewitz • Prema njemu svaka teorija rata mora imati 3 čimbenika:1.Vladu koja određuje cilj rata2.Vojsku koja se za to bori3.Narod koji je treba podupirati

 6. Teoretskoutemeljenjeupravljanjajavnimmišljenjem u ratu • Frikcija • Razlika između dezinformiranja I propagande • Svijest double crossa ili dvostrukog zavaravanja

 7. Načelaratne propaganda • 10 modelaargumentacije o načelimaratnepropagandepo Anne Morelli (2004) • 1.Mi ne želimo rat • 2.Neprijatelj je isključivikrivacza rat • 3.Neprijatelj imademonskeosobine • 4.MI se borimozadobrustvar, a ne zasebičneciljeve • 5.Neprijatelj namjernočinizlodjela. • 6.Neprijatelj se koristinedopuštenimoružjem • 7. Našigubicisuneznatni a protivničkigolemi •  8.Našu stvarpodupiruumjetniciiintelektualci •  9.Naša misija je sveta •  10.Izdajnik je onajkojisumnja u našeizvještaje

 8. Korištenjeprivatnihagencijaza PR u ratu

 9. Domovinski rat • 786 stranih novinara – problem neupućenosti • Domaći novinari – problem neiskustva

 10. Uredba o informativnoj djelatnosti za vrijeme ratnog stanja. • 10. članak • 13. članak • Kaznene odredbe – siječanjski broj slobodnog tjednika povučen iz prodaje

 11. Upute za novinare • Informacije koje nije dopušteno prikupljati niti objavljivati:-brojčano stanje i orgnizacija vojnih snaga-položaj vojnih postrojbi-naoružanje i količina streljiva-planove ratnih operacija-kretanje vojnih transporta i opskrbi

 12. Zapovijed načelnika Glavnog stožera HV-a • Obaveza osnivanja službi informiranja • Uspostava komunikacije HV-a i novinara

 13. 23 poginulih, 15 domaćih, a 8 stranih, • oko 160 njih je bilo uhićeno i zlostavljano • hrvatska medijska nespremnost na rat

 14. „Hitler će prvo bombardirati glasom a zatim pokušat s iskrcavanjem i zračnim napadom” – važnost radija • „Uz svaki rat koji se vodi oružjem ide i rat koji se vodi novinarskim crnilom..” • Napad na zgradu Radiotelevizije Srbije od strane NATO-a

 15. Pitanja... • Jesu li laži i prikrivanja pravog stanja opravdani u svrhu očuvanja nade u ljudi? • Je li dobro koristiti se medijima da bi se ohrabrilo vojnike? • Treba li se domoljublje staviti pred novinarskom profesionalnošću?