1 / 15

Ratno novinarstvo

ratno novinarstvo prezentacija

nico__13
Download Presentation

Ratno novinarstvo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ratnonovinarstvo Nives Mandić

 2. Ratno novinarstvo je posebna vrsta novinarstva kojom se bave ratni novinari • Objektivno informiranje • Privlačnost i odbojnost

 3. Povijest • Homer, Tukidid, Herodot • AleksandarVeliki • Maksimilijan I .(1493-1519). • Rudolf II. (1552- 1612) • Napoleon –> napoleonskiratovi -> Henry Crabbe Robinson -> prvi put se vojskapožalilananekognovinara • Argument da protivnik dobiva informacije od masovnih medija postao je standardnim obrazloženjem cenzure u ratno doba.

 4. Neki od ratova značajnih za ratno novinarstvo • Krimski rat (1853-1856) – prvi “novinarski rat” • Američki rat za neovisnost (1861-1865) • Prvi i Drugi svjetski rat • Rat u Vijetnamu • Falklandski rat • Zaljevski rat • Rat u Iraku

 5. Teoretskoutemeljenjeupravljanjajavnimmišljenjem u ratu • Temelje teoretskom utemeljenju postavio je Carl Von Clausewitz • Prema njemu svaka teorija rata mora imati 3 čimbenika:1.Vladu koja određuje cilj rata2.Vojsku koja se za to bori3.Narod koji je treba podupirati

 6. Teoretskoutemeljenjeupravljanjajavnimmišljenjem u ratu • Frikcija • Razlika između dezinformiranja I propagande • Svijest double crossa ili dvostrukog zavaravanja

 7. Načelaratne propaganda • 10 modelaargumentacije o načelimaratnepropagandepo Anne Morelli (2004) • 1.Mi ne želimo rat • 2.Neprijatelj je isključivikrivacza rat • 3.Neprijatelj imademonskeosobine • 4.MI se borimozadobrustvar, a ne zasebičneciljeve • 5.Neprijatelj namjernočinizlodjela. • 6.Neprijatelj se koristinedopuštenimoružjem • 7. Našigubicisuneznatni a protivničkigolemi •  8.Našu stvarpodupiruumjetniciiintelektualci •  9.Naša misija je sveta •  10.Izdajnik je onajkojisumnja u našeizvještaje

 8. Korištenjeprivatnihagencijaza PR u ratu

 9. Domovinski rat • 786 stranih novinara – problem neupućenosti • Domaći novinari – problem neiskustva

 10. Uredba o informativnoj djelatnosti za vrijeme ratnog stanja. • 10. članak • 13. članak • Kaznene odredbe – siječanjski broj slobodnog tjednika povučen iz prodaje

 11. Upute za novinare • Informacije koje nije dopušteno prikupljati niti objavljivati:-brojčano stanje i orgnizacija vojnih snaga-položaj vojnih postrojbi-naoružanje i količina streljiva-planove ratnih operacija-kretanje vojnih transporta i opskrbi

 12. Zapovijed načelnika Glavnog stožera HV-a • Obaveza osnivanja službi informiranja • Uspostava komunikacije HV-a i novinara

 13. 23 poginulih, 15 domaćih, a 8 stranih, • oko 160 njih je bilo uhićeno i zlostavljano • hrvatska medijska nespremnost na rat

 14. „Hitler će prvo bombardirati glasom a zatim pokušat s iskrcavanjem i zračnim napadom” – važnost radija • „Uz svaki rat koji se vodi oružjem ide i rat koji se vodi novinarskim crnilom..” • Napad na zgradu Radiotelevizije Srbije od strane NATO-a

 15. Pitanja... • Jesu li laži i prikrivanja pravog stanja opravdani u svrhu očuvanja nade u ljudi? • Je li dobro koristiti se medijima da bi se ohrabrilo vojnike? • Treba li se domoljublje staviti pred novinarskom profesionalnošću?

More Related