Zarz dzanie transakcyjne czy przyw dztwo transformacyjne
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Zarządzanie transakcyjne czy przywództwo transformacyjne?. Tony Smith DELTAH Koordynator Projektu. Co to jest przywództwo? Jaka jest różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem? Dlaczego przywództwo jest ważne? Jak można rozwijać przywództwo?. Czym jest zarządzanie?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nico


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zarz dzanie transakcyjne czy przyw dztwo transformacyjne

Zarządzanie transakcyjne czy przywództwo transformacyjne?

Tony Smith

DELTAH Koordynator Projektu


Zarz dzanie transakcyjne czy przyw dztwo transformacyjne

 • Co to jest przywództwo?

 • Jaka jest różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem?

 • Dlaczego przywództwo jest ważne?

 • Jak można rozwijać przywództwo?


Czym jest zarz dzanie
Czym jest zarządzanie?

 • Zarządzanie przez wyjątek – czynne

 • Nagroda zależna od wyników


Nagroda zale na od wynik w
Nagroda zależna od wyników

 • pomagaj innym w zamian za wysiłek włożony w pracę

 • precyzyjnie rozdzielaj odpowiedzialność za powierzone zadania

 • wyjaśniaj, czego mogą oczekiwać współpracownicy za osiągnięcie zakładanych wyników pracy

 • wyrażaj zadowolenie, gdy inni spełniają oczekiwania


Zarz dzanie przez wyj tek czynne
Zarządzanie przez wyjątek - czynne

 • zwracaj uwagę nanieprawidłowości, błędy, wyjątki i odstępstwa od standardów

 • koncentruj pełną uwagę na zajmowanie się błędami, skargami iniepowodzeniami

 • notuj wszystkie błędy

 • zwracaj uwagę naprzypadki nieprzestrzegania standardów


Co dok adnie robi przyw dcy
Co dokładnie robią przywódcy?

4 razy „I” przywództwa

 • Indywidualizm (podejście zindywidualizowane)

 • Intelekt (stymulacja intelektualna)

 • Idealizm (wpływ wyidealizowany)

 • Inspiracja (motywacja inspirująca)


Podej cie zindywidualizowane
Podejście zindywidualizowane

 • traktuj innych jak osoby, a nie tylko jako członków grup

 • pamiętaj, że każda osoba ma odmienne potrzeby, umiejętności i aspiracje niż inne

 • pomagaj innym rozwijać ich umiejętności

 • spędzaj czas ucząc i trenując


Stymulacja intelektualna
Stymulacja intelektualna

 • gdy rozwiązujesz problemy, poszukuj zróżnicowanych perspektyw

 • zachęcaj innych do analizy problemów pod różnymi kątami

 • proponuj nowe podejścia do wykonywanych zadań

 • wielokrotnie analizuj główne założenia, kwestionując ich zasadność


Motywacja inspiruj ca
Motywacja inspirująca

 • mów z optymizmem o przyszłości

 • mów z entuzjazmem o tym, co należy osiągnąć

 • sformułuj fascynującą wizję przyszłości

 • wyrażaj pewność, że cele zostaną osiągnięte


Wp yw wyidealizowany
Wpływ wyidealizowany

 • podkreślaj wagę posiadania silnych wartości i przekonań oraz mów o nich

 • uwzględniaj etyczne i moralne konsekwencje decyzji

 • eksponuj wagę posiadania wspólnego poczucia misji

 • przezwyciężaj własny interes dla dobra grupy

 • działaj w sposób budzący szacunek dla Twoich działań

 • okazuj poczucie siły i pewności siebie

 • wzbudzaj w innych dumę z tego, że działają razem.


Brak zarz dzania brak przyw dztwa
Brak zarządzania / brak przywództwa


Zarz dzanie przez wyj tek bierne
Zarządzanie przez wyjątek - bierne

 • nie interweniuj dopóki problemy nie staną się poważne

 • zanim wkroczysz do akcji, czekaj, aż stanie się coś złego

 • okazuj niewzruszone przekonanie, że „jeżeli coś się nie zepsuło, nie trzeba tego naprawiać”

 • demonstruj przekonanie, że problemy muszą nabrać charakteru przewlekłego, zanim zaczniesz działać.


Leseferyzm
Leseferyzm

 • unikaj zaangażowania, gdy pojawią się ważne problemy

 • „nie ma mnie, gdy jestem potrzebny”

 • unikaj podejmowania decyzji

 • opóźniaj udzielanie odpowiedzi na pilne pytania


Zrozumie przyw dztwo
Zrozumieć przywództwo

Bardzo skuteczny

Przywództwo

(4 x I)

Zarządzanie

unikanie

proaktywność

Brak zarządzania

Brak przywództwa

=częstotliwość

Bardzo nieskuteczny


Gdzie zacz
Gdzie zacząć?

 • Oceń własne postępowanie

 • Przyznaj, w czym nie jesteś dobry

 • Bądź przygotowany na konieczność wprowadzenia zmian w swoim postępowaniu

 • Zbuduj relacje zaufania ze swoimi partnerami

 • Oczekuj od siebie tego samego czego oczekujesz od innych