zarz dzanie transakcyjne czy przyw dztwo transformacyjne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zarządzanie transakcyjne czy przywództwo transformacyjne? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zarządzanie transakcyjne czy przywództwo transformacyjne?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
nico

Zarządzanie transakcyjne czy przywództwo transformacyjne? - PowerPoint PPT Presentation

181 Views
Download Presentation
Zarządzanie transakcyjne czy przywództwo transformacyjne?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zarządzanie transakcyjne czy przywództwo transformacyjne? Tony Smith DELTAH Koordynator Projektu

 2. Co to jest przywództwo? • Jaka jest różnica pomiędzy przywództwem a zarządzaniem? • Dlaczego przywództwo jest ważne? • Jak można rozwijać przywództwo?

 3. Czym jest zarządzanie? • Zarządzanie przez wyjątek – czynne • Nagroda zależna od wyników

 4. Nagroda zależna od wyników • pomagaj innym w zamian za wysiłek włożony w pracę • precyzyjnie rozdzielaj odpowiedzialność za powierzone zadania • wyjaśniaj, czego mogą oczekiwać współpracownicy za osiągnięcie zakładanych wyników pracy • wyrażaj zadowolenie, gdy inni spełniają oczekiwania

 5. Zarządzanie przez wyjątek - czynne • zwracaj uwagę nanieprawidłowości, błędy, wyjątki i odstępstwa od standardów • koncentruj pełną uwagę na zajmowanie się błędami, skargami iniepowodzeniami • notuj wszystkie błędy • zwracaj uwagę naprzypadki nieprzestrzegania standardów

 6. Co dokładnie robią przywódcy? 4 razy „I” przywództwa • Indywidualizm (podejście zindywidualizowane) • Intelekt (stymulacja intelektualna) • Idealizm (wpływ wyidealizowany) • Inspiracja (motywacja inspirująca)

 7. Podejście zindywidualizowane • traktuj innych jak osoby, a nie tylko jako członków grup • pamiętaj, że każda osoba ma odmienne potrzeby, umiejętności i aspiracje niż inne • pomagaj innym rozwijać ich umiejętności • spędzaj czas ucząc i trenując

 8. Stymulacja intelektualna • gdy rozwiązujesz problemy, poszukuj zróżnicowanych perspektyw • zachęcaj innych do analizy problemów pod różnymi kątami • proponuj nowe podejścia do wykonywanych zadań • wielokrotnie analizuj główne założenia, kwestionując ich zasadność

 9. Motywacja inspirująca • mów z optymizmem o przyszłości • mów z entuzjazmem o tym, co należy osiągnąć • sformułuj fascynującą wizję przyszłości • wyrażaj pewność, że cele zostaną osiągnięte

 10. Wpływ wyidealizowany • podkreślaj wagę posiadania silnych wartości i przekonań oraz mów o nich • uwzględniaj etyczne i moralne konsekwencje decyzji • eksponuj wagę posiadania wspólnego poczucia misji • przezwyciężaj własny interes dla dobra grupy • działaj w sposób budzący szacunek dla Twoich działań • okazuj poczucie siły i pewności siebie • wzbudzaj w innych dumę z tego, że działają razem.

 11. Brak zarządzania / brak przywództwa

 12. Zarządzanie przez wyjątek - bierne • nie interweniuj dopóki problemy nie staną się poważne • zanim wkroczysz do akcji, czekaj, aż stanie się coś złego • okazuj niewzruszone przekonanie, że „jeżeli coś się nie zepsuło, nie trzeba tego naprawiać” • demonstruj przekonanie, że problemy muszą nabrać charakteru przewlekłego, zanim zaczniesz działać.

 13. Leseferyzm • unikaj zaangażowania, gdy pojawią się ważne problemy • „nie ma mnie, gdy jestem potrzebny” • unikaj podejmowania decyzji • opóźniaj udzielanie odpowiedzi na pilne pytania

 14. Zrozumieć przywództwo Bardzo skuteczny Przywództwo (4 x I) Zarządzanie unikanie proaktywność Brak zarządzania Brak przywództwa =częstotliwość Bardzo nieskuteczny

 15. Gdzie zacząć? • Oceń własne postępowanie • Przyznaj, w czym nie jesteś dobry • Bądź przygotowany na konieczność wprowadzenia zmian w swoim postępowaniu • Zbuduj relacje zaufania ze swoimi partnerami • Oczekuj od siebie tego samego czego oczekujesz od innych