Eti ka pitanja u metodologiji istra ivanja
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

ETI ČKA PITANJA U METODOLOGIJI ISTRAŽIVANJA. 06. 11. 2008. ETIKA, ETIČKA PITANJA. Etika: disciplina u filozofiji koja se bavi odgovorima na pitanje šta je dobro a šta rđavo, šta je ispravno a šta neispravno Moralna prihvatljivost/neprihvatljivost nečega. Milgramov eksperiment.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nicki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eti ka pitanja u metodologiji istra ivanja

ETIČKA PITANJA U METODOLOGIJI ISTRAŽIVANJA

06. 11. 2008.


Etika eti ka pitanja
ETIKA, ETIČKA PITANJA

 • Etika: disciplina u filozofiji koja se bavi odgovorima na pitanje šta je dobro a šta rđavo, šta je ispravno a šta neispravno

 • Moralna prihvatljivost/neprihvatljivost nečega


Milgramov eksperiment
Milgramov eksperiment

 • Nakon II sv rata (60-ih godina)

 • 40 muškaraca – naivnih subjekata

 • Eksperimentator, “učitelj” (naivni subjekti), “učenik – mr. Wallace” (glumac)

 • Učitelj daje elektrošokove učeniku kada ovaj pogreši – od “lakog šoka” (15V) do “opasnog” (300V), pa čak i “xxx” šoka (450V), misleći da učestvuje u ispitivanju dejstva kazne na učenje


Eti ke implikacije ovog eksperimenta
Etičke implikacije ovog eksperimenta

 • U kakvoj nevolji su bili “učitelji” (zapravo, objekti istraživanja)?

 • Da li je ova obmana etična? Zašto?

 • Da li je etično što su ispitanici bili izloženi stresnoj situaciji? Zašto?

 • Kako biste popravili etičnost ovog eksperimenta?


Eti ka pitanja u metodologiji
Etička pitanja u metodologiji

 • Moralan odnos prema istraživanju

 • Moralan odnos prema ispitanicima


Moralan odnos prema istra ivanju
Moralan odnos prema istraživanju

 • Tragati za znanjem

 • Sprovoditi istraživanje na kompetentan način

 • Izveštavati o rezultatima tačno

 • Upravljati raspoloživim resursima pošteno

 • Pravično priznavati, u naučnim saopštenjima, doprinos koji su učesnici učinili svojim idejama, vremenom, trudom

 • Razmotriti društvene posledice svakog istraživačkog poduhvata

 • Javno govoriti o društvenim aspektima naučnog znanja i stručnosti


Moralan odnos prema istra ivanju 2
Moralan odnos prema istraživanju/2

 • Odnos prema javnosti:

 • Moralno je ne činiti sledeće:

  FALSIFIKOVANJE: lažno predstavljanje podataka tako da se dokaže vlastita hipoteza

  PLAGIRANJE: podmetanje tuđih radova kao svojih


Moralan odnos prema ispitanicima
Moralan odnos prema ispitanicima

 • Dve vrste pretnji:

 • Izazivanje mentalnog ili emocionalnog stresa kod ispitanika

 • Obmanjivanje ispitanika


Kako pobolj ati eti nost istra ivanja
Kako poboljšati etičnost istraživanja

 • Analiza gubitaka i dobitaka

 • Dobijanje informisane saglasnosti ispitanika

 • Izlazni intervju

 • Alternative obmanjivanju: igranje uloga, simulacione studije, “pošteni” eksperimenti


Ostala moralna pitanja
Ostala moralna pitanja

 • Tajnost podataka: anonimnost podataka, tako da se odgovori ne mogu povezati sa određenom osobom

 • Privatnost - ?

 • Istraživanja na specijalnim (ranjivim) populacijama


Osnovni princip eti nosti
Osnovni princip etičnosti

 • Ispitanike tretirati kao saradnike, a ne kao alatke

 • Koristiti sopstveno moralno rasuđivanje – razmotriti šta može da šteti ispitaniku i proceniti dobit-štetu


Rezultati milgramovog eksperimenta
Rezultati Milgramovog eksperimenta

Procenat ispitanika koji su išli “do kraja” sa zadavanjem elektrošokova (do 450 V)

 • Odrasle žene: 65%

 • Učenik je u istoj prostoriji: 40%

 • “Blizina na dodir”: 30%

 • Eksperimentator je odsutan: 22,5%

 • Rad u grupi “učitelja”, kada su ostali članovi prekinuli davanje šokova: 10%

 • Rad u grupi učitelja, kada su ostali u nadređenoj ulozi: 90%

 • Učitelju je rečeno da sam bira voltažu (uz odobrenje svakog nivoa od strane eksperimentatora): 3%

 • Šokove je neposredno primenjivao saradnik eksperimentatora, a učitelj je samo pomagao: 93%

 • Nemačka: 85%