seglingssektionen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seglingssektionen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seglingssektionen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Seglingssektionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Seglingssektionen. IBM Club Sverige Årsmöte 2012. Program. SeaPilot / Stockholm radio berättar om sin nya app och hur den kan hjälpa sjöfarare En liten macka Årsmötesförhandlingar Avslutning. Anders Bergström. Agenda årsmötesförhandlingar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Seglingssektionen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
seglingssektionen

Seglingssektionen

IBM Club Sverige

Årsmöte 2012

program
Program
 • SeaPilot / Stockholm radio berättar om sin nya app och hur den kan hjälpa sjöfarare
 • En liten macka
 • Årsmötesförhandlingar
 • Avslutning
agenda rsm tesf rhandlingar
Agenda årsmötesförhandlingar
 • Välkomna till årsmöte i Seglingssektionen inom IBM Club Sweden
 • Årets Mästare I Segling
 • Val av ordförande att leda mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 • Godkännande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för år 2011
 • Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2011
 • Val av ordförande för sektionens styrelse för år 2012
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen för år 2012
 • Val av fyra ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande
 • Förslag att ändra stadgar så att årsmöte skall hållas för mars månads utgång
 • Styrelsens förslag till verksamhet för år 2012
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
slide5

Styrelsen under 2011

v.Ordf. Ann Lorén 3 46 69

Orförande Claes Ernow 3 54 15

Kassör Lars Fredriksson 3 49 38

Ledamot. Björn Sjökvist 3 17 60

Ledamot Magnus Carlsson 3 45 90

Ledam. Lars Sundin 070 - 793 11 94

agenda rsm tesf rhandlingar1
Agenda årsmötesförhandlingar
 • Välkomna till årsmöte i Seglingssektionen inom IBM Club Sweden
 • Val av ordförande att leda mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 • Godkännande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för år 2011
 • Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2011
 • Val av ordförande för sektionens styrelse för år 2012
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen för år 2012
 • Val av fyra ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande
 • Styrelsens förslag till verksamhet för år 2012
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
agenda rsm tesf rhandlingar2
Agenda årsmötesförhandlingar
 • Välkomna till årsmöte i Seglingssektionen inom IBM Club Sweden
 • Val av ordförande att leda mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 • Godkännande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för år 2011
 • Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2011
 • Val av ordförande för sektionens styrelse för år 2012
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen för år 2012
 • Val av fyra ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande
 • Styrelsens förslag till verksamhet för år 2012
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
slide10

Förslag till styrelse för 2012

v.Ordf. Ann Lorén 3 46 69

Orförande Claes Ernow 3 54 15

Kassör Lars Fredriksson 3 49 38

Ledamot. Björn Sjökvist 3 17 60

Ledamot Bo von Perner 3 49 26

Ledam. Lars Sundin 070 - 793 11 94

agenda rsm tesf rhandlingar3
Agenda årsmötesförhandlingar
 • Välkomna till årsmöte i Seglingssektionen inom IBM Club Sweden
 • Val av ordförande att leda mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 • Godkännande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för år 2011
 • Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2011
 • Val av ordförande för sektionens styrelse för år 2012
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen för år 2012
 • Val av fyra ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande
 • Styrelsens förslag till verksamhet för år 2012
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
slide12

Förslag till valberedning 2012

 • Valberedningen under 2011:
 • Magnus Agild (sammankallande)
 • Förslag till
 • Valberedningen under 2012
 • Magnus Agild
agenda rsm tesf rhandlingar4
Agenda årsmötesförhandlingar
 • Välkomna till årsmöte i Seglingssektionen inom IBM Club Sweden
 • Val av ordförande att leda mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 • Godkännande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för år 2011
 • Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2011
 • Val av ordförande för sektionens styrelse för år 2012
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen för år 2012
 • Val av fyra ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande
 • Styrelsens förslag till verksamhet för år 2012
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande
agenda rsm tesf rhandlingar5
Agenda årsmötesförhandlingar
 • Välkomna till årsmöte i Seglingssektionen inom IBM Club Sweden
 • Val av ordförande att leda mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 • Godkännande av dagordning
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för år 2011
 • Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för år 2011
 • Val av ordförande för sektionens styrelse för år 2012
 • Val av övriga ledamöter i styrelsen för år 2012
 • Val av fyra ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande
 • Styrelsens förslag till verksamhet för år 2012
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande