Bro fri skolereform
Download
1 / 20

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Øbro Fri Skolereform. 2014. Af Mads Aarø og Erik Fischer. Vision. Kreativitet som drivkraft i den inspirerende faglige undervisning. Processen og indsamling af viden. Koncepter. Ikke - viden. Viden. Relationer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nickan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bro fri skolereform

Øbro Fri Skolereform

2014

Af Mads Aarø og Erik Fischer


Vision
Vision

Kreativitet som drivkraft i den inspirerende faglige undervisning.Bro fri skolereform

Koncepter

Ikke - viden

Viden

Relationer


Bro fri skolereform

 • Den røde tråd Tydelig profil

 • ”Kreativitet som drivkraft i den faglige inspirerende undervisning”

 • Den nye folkeskolereform

Undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden, tilegnelse af viden, innovation, entreprenørskab og kreativitet.

 • Bestyrelsens ønsker

 • Flere fagopdelte timer.

 • Fokus på motion og bevægelse

 • Fastholdelse af vores lejrskolestruktur

 • Ønsker fra Workshops

 • Mere videndeling, inspiration.

 • Tænke på alternative måder/metoder

 • Fagteams/teamsamarbejde

 • Arbejde i forløb/projektorienteret

 • Dialogen på skolen skal have mere fokus på indhold

 • Mere struktur/planlægning/information

 • Undervisningsministeriets krav om evaluering

 • Tilsynsførende

 • Selvevaluering

 • Elevevaluering


Bro fri skolereform hvad har vi fokus p hvilke koncepter arbejder vi med
Øbro Fri Skolereform- Hvad har vi fokus på?- Hvilke koncepter arbejder vi med?


Fokus p nye undervisningstiltag
Fokus på nye undervisningstiltag

 • Flerefagopdeltelektioner

 • Semester opdelt undervisning for indskoling og mellemtrinnet

 • Udskolingslinjer

 • Mere projektorienteretundervisning

 • Målogevaluering

 • Mulighed for flereturdage

 • Deltagelseikonkurrencer

 • Mere understøttende undervisning baseret på motion og bevægelse.
Obligatoriske linjer i udskolingen p bro fri skole
Obligatoriske linjer i udskolingen på Øbro Fri Skole Modellen.

Form og formål med linjerne i udskolingen på Øbro Fri Skole

Generelt om formen

Der udbydes tre linjefag for 7., 8. og 9.klasse:

 • Hver Elev skal vælge to af de tre linjer i løbet af 7. og 8. klasse.

 • Hver linje strækker sig over et skoleår, hvorefter der vælges en ny linje for det næste skoleår.

 • 9. klasse vil der det første halve år være tale om en specialeperiode, der munder ud i fremlæggelse af teori, produkt og praksisanvendelse i december måned.

Formål med linjerneFormålet med linjerne er at skabe tid til fordybelse, hvori den enkelte elev på sit niveau får skabt et sammenhæng mellem teori, historik og praksis i et samfundsmæssigt perspektiv, og dermed opnår en forståelse af ”Hvad-kan-jeg-bruge-det- til” ud fra kreative, innovative og entreprenørskabende processer.

 • Der evalueres efter hvert forløb med udgangspunkt i Øbro Modellen.Bro fri skolereform

På denne linje kommer du til at fordybe dig i arkitektur og design.Du får mulighed for at udfordre dig selv både på det personlige og det faglige plan og deltage i konkurrencer.

Har du lysten og motivationen til at prøve noget nyt? Er du fuld af gode idéer? Har du mod på at fordybe dig i skabende processer?Inden for arkitektur og design kommer du til at arbejde med arkitektur, rumligt arbejde, landskab, installation, foto, plakat, reklame, formidling, kultur og æstetik.Inden for design arbejder vi fx med produktudvikling, tekstildesign, møbeldesign m.m.. Vi arbejder bevidst med beslutningsprocessen, hvor en idé føres ud i livet og giver et resultat.Der vil blive arrangeret ture ud af huset, så du kan lade dig inspirere af folk, der lever af deres kreativitet.Efter hvert semester vil der blive en fremlæggelse med efterfølgende evaluering af dit produkt/projekt.


Bro fri skolereform

På Science Linjen skal du undervises i et fag der hedder ”Science”.I science indgår fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik, og du vil komme til at arbejde med emner, der handler om disse.

Du vil komme til at arbejde med projekter og spændende kemiforsøg, deltage i konkurrencer, programmere robotter og komme på besøg virksomheder.Et emne i science kan fx være ”Teknologi & design”, hvor opgaven kan være ”bygen bæredygtig badeby”. Den skal præsenteres fx som model, film eller på andenspændende måde du er med til at udvikle.

Hvorfor skal du vælge Science Linjen?

 • Du er vild med naturvidenskab, matematik og IT

 • Du er nysgerrig og kan lide at eksperimentere og skabe nyt

 • Du er god til at fordybe dig


Bro fri skolereform

Livsoplysningslinjener en alsidig linje, hvor filosofi og identitet og du er i centrum.

Yderligere beskrivelse er under udarbejdelseSfo en og skolereformen
SFO´en Modellen. og skolereformen

Da vi har hævet timetallet i grundskolen til 25 lektioner, vil det sige at børnene i bh.kl til og med 3.kl, først kommer i sfo kl. 13.30

I forhold til i år, er det 9 timer mindre SFO tid for børnene. Samtidig bliver de fleste børn hentet inden kl.16.00, hvorfor behovet for 5 personaler i det tidsrum ikke er til stede. Det vil sige at der bliver en del SFO personale timer ”tilovers”.

Vi forestiller os at 4 personer fra SFO møder ind kl. 11.00, hvor de indgår i bh.kl til og med 3.kl. som støtteundervisere, enten med faglig eller socialpædagogisk støtte. Herefter tager 3 af dem parkvagten, og efter returnering varetager de endnu en lektion, i en af de før nævnte klasser.

Herved opfyldes behovet for støtteundervisning, især den socialpædagogiske, samt en naturlig overgang fra skole til SFO, hvor personalet kan ”arbejde” videre med eventuelle konflikter.

Lærerne får herved 3 kvarter til samarbejde, hvor alle er til stede.


Lektiecaf
LektieCafé Modellen.

LektieCafé:

Det vurderes ud fra hver semesterevaluering, hvilke elever der har haft svært ved at tilegne sig viden ud fra læringsmålene. De elever der har haft det svært, eller hvor det vurderes, at de har brug for et boost, skal i samråd med forældrene indgå i en obligatorisk LektieCafé ordning.

Der vil yderligere blive tilbudt frivillig LektieCafé for skolens øvrige elever, såfremt det skemamæssigt er muligt.


A rbejdstiden
A Modellen.rbejdstiden?


Arbejdstid
Arbejdstid Modellen.

Arbejdstid 2014/2015

Bruttotid. 1938,80

5 ugers ferie 185,00

 • Søgnehelligdage 66,60

  I alt 1687,20

  Timer:

  Nettoarbejdstid: 1687,20

  Nettoarbejdstid fordelt på 42 uger: 40,20 timer/uge. 8,03 timer/dag.

  Arbejdsopgaver der skal løses i løbet af året:

 • Undervisning. Som udgangspunkt 25 lektioner pr. uge. 750,00

  Tilbage til øvrige opgaver: 937,00

  Forberedelse/efterbehandling, klasselærerfunktion, tests, evaluering, faglig ajourføring, kurser, udvikling af nye tiltag, specialundervisning, ressourceteam, div. udvalg, teammøder, TR arbejde, Arbejdsmiljørepræsentant, mentor, eksamensforberedelse, censor, retning af eksamensopgaver, fag ansvarlig i 14 fag.

  Afskaffes:

  Aftenmøder, forældres mulighed for at kontakte lærerne om aftenen.