istosmjerni krugovi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Istosmjerni krugovi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Istosmjerni krugovi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Istosmjerni krugovi - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Istosmjerni krugovi. Ekvivalenti električni otpor. Ohmov zakon. I Kirchhoffov zakon. II Kirchhoffov zakon. Pad napona. Jednostavne mreže. Realni naponski izvor. Potencijal u istosmjernoj mreži. U=konst. I=konst. 1. zadatak. Odredite ukupni otpor između točaka a i b:. Uvodni pojmovi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Istosmjerni krugovi' - nibal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
istosmjerni krugovi

Istosmjerni krugovi

 • Ekvivalenti električni otpor.
 • Ohmov zakon.
 • I Kirchhoffov zakon.
 • II Kirchhoffov zakon.
 • Pad napona.
 • Jednostavne mreže.
 • Realni naponski izvor.
 • Potencijal u istosmjernoj mreži.

U=konst.

I=konst.

1 zadatak
1. zadatak

Odredite ukupni otpor između točaka a i b:

uvodni pojmovi
Uvodni pojmovi
 • Ekvivalentan otpor serijskog spoja otpora:

Opći slučaj

 • Ekvivalentan otpor paralelnog spoja otpora:

Opći slučaj

rje enje zadatka
Rješenje zadatka
 • Zadana mreža može se prikazati na sljedeći način:
 • Ukupni otpor Rab jednak je:
2 zadatak
2. zadatak

Za zadani strujni krug potrebno je odrediti sve struje koje teku u krugu te ukupan otpor kojim je opterećen izvor napajanja. Zadano je:

 • R1 = 10 []
 • R2 = 4 []
 • R3 = 8 []
 • E = 12 [V]
uvodni pojmovi1
Uvodni pojmovi

I

 • Ohmov zakon:

+ -

U

 • I Kirchhoffov zakon:

I1 - I2 - I3 = 0

 • II Kirchhoffov zakon:

E - UR1 - UR2 = 0

slide7

Zadani strujni krug sastoji se od:

 • tri grane
 • dva čvora
 • tri petlje
 • U svakoj od navedenih grana teče struja:
 • I (prva grana)
 • I1 (druga grana)

I2

 • I2 (treća grana)

I

I1

slide8

Postupak rješavanja zadatka sastoji se od nekoliko koraka:

 • Određuju se struje koje teku u strujnom krugu, pretpostavljaju se i ucrtavaju njihovi smjerovi te se na temelju njih definiraju padovi napona na pojedinim otporima.

I2

 • Raspisuje se (nč-1) jednadžbi I Kirchhoffovog zakona.

+

-

I

I1

UR2

+

-

 • Raspisuje se (nP-1) jednadžbi II Kirchhoffovog zakona.

UR1

+

-

UR3

 • Rješava se dobiveni sustav jednadžbi.
slide10

Ukupni otpor kojim je opterećen izvor napajanja:

 • može se izračunati kao ekvivalentni otpor kombinacije priključenih otpora (R1, R2, R3):
 • ili jednostavnije kao kvocijent napona izvora i struje koju taj izvor daje:
3 zadatak
3. zadatak

Potrebno je odrediti parametre realnog naponskog izvora ako je poznato da priključenjem trošila na njegove izlazne stezaljke izlazni napon iznosi:

 • UIZL = 12 [V] pri opterećenju R = 20 []
 • UIZL = 10 [V] pri opterećenju R = 10 []

Nacrtajte izlaznu karakteristiku tog izvora i u nju ucrtajte navedene točke.

uvodni pojmovi2
Uvodni pojmovi
 • Realni naponski izvor:
 • Napon na stezaljkama realnog naponskog izvora ovisi o priključenom otporu trošila (otpor određuje struju I):
 • Struja koju daje realni naponski izvor ovisi o spojenom trošilu R.
 • Realni strujni izvor:
 • Struju koju daje realni strujni izvor u mrežu ovisi o otporu trošila.
 • Napon na stezaljkama izvora ovisi o trošilu.
slide13

Kada se na realni naponski izvor priključi otpor u krugu poteče struja definiranog smjera te se na temelju smjera struje definiraju i odgovarajući padovi napona na otporima:

I

+

-

-

+

URi

UIZL

 • Jednadžba I Kirchhoffovog zakona:
 • Jednadžba II Kirchhoffovog zakona:
slide14

Jednadžba izlaznog napona:

 • Prazni hod izvora:
 • Kratki spoj izvora:
slide15

U

[V]

IZL

E

I [A]

I

KS

 • Karakteristika izvora:
 • Ovisnost izlaznog napona o opterećenju (izlaznoj struji)

Jednadžba pravca!

 • Sjecište s ordinatom - prazni hod (I = 0[A], UIZL = E)
 • Sjecište s apscisom - kratki spoj (UIZL =0 [V], I = IKS)
slide18

Presjecištem dva pravca određuju se struja i napon na otporu R2 kada je priključen na zadani realni izvor

 • Poznavajući vrijednost unutarnjeg otpora može se izračunati vrijednost napona E:
 • Da bi se dobila karakteristika potrebno je još izračunati struju kratkog spoja:

U-I karakteristika otpora R2

4 zadatak
4. zadatak

Ako su čvorovi a i b prema slici na potencijalima a = 10[V] i b = 30[V], odredite struju koju mjeri ampermetar zanemarivog otpora.

rje enje zadatka1
Rješenje zadatka
 • Na slici je zadana grana, dio mreže kroz koju protječe struja I. Uz pretpostavljeni smjer struje pad napona na otporu od 5 ima prikazani polaritet:

Za ovako definiran smjer struje vrijedi:

smjer struje poklapa se s pretpostavljenim smjerom struje

Za suprotno definiran smjer struje vrijedi:

smjer struje ne poklapa se s pretpostavljenim smjerom struje

5 zadatak
5. zadatak

U dijelu neke mreže prikazane na slici idealni instrumenti mjere struju IAmpermetra=1[A] i napon UVoltmetra= 10[V] označenog smjera odnosno polariteta. Odredite napon Uca.

rje enje zadatka2
Rješenje zadatka
 • Uz pretpostavljene smjerove struja i označenu točku k vrijedi sljedeće:
 • Za napon Uca vrijedi:
6 zadatak
6. zadatak

Odredite napon UYV.

rje enje zadatka3
Rješenje zadatka
 • Strujni izvori određuju struju u granama u kojima se nalaze. Sa tim strujama su povezani i padovi napona na otporima.

Napon UYV određujemo tako da prvo odredimo potencijale točaka V i Y:

7 zadatak
7. zadatak

Instrumenti uključeni u mrežu prema slici mjere UV = 15 [V], IA = 2 [A] i P= 5 [W]. Ako je poznato da je R2 = 5 [] i Ri = 1[] odredite snagu izvora Pi.

uvodni pojmovi3
Uvodni pojmovi

Ampermetar mjeri struju u grani u kojoj se nalazi, a pad napona na stezaljkama ampermetra je jednak nuli (RA<<).

 • Za idealne instrumente vrijedi:

Voltmetar mjeri napon između dviju stezaljki na koje je spojen, a struja u grani u kojoj se nalazi voltmetar jednaka je nuli (RV>>).

Watmetar mjeri umnožak UW·IW, odnosno umožak struje koja prolazi njegovim strujnim stezaljkama i napona na koji su spojene njegove naponske stezaljke.

rje enje zadatka4
Rješenje zadatka
 • Iz mreže je vidljivo da wattmetar mjeri snagu na otporu R2. Pomoću te snage moguće je odrediti struju I2 i napon U2.
 • Na otporu R3 vlada isti napon kao i na R2 pa se može odrediti snaga P3:
slide28
Iz poznatog napona na otporu R1 te ukupne struje u krugu mogu se odrediti snage na otporima R1 i Ri:
 • Ukupna snaga izvora: