slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 62

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 340 Views
 • Uploaded on

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İLE . İLGİLİ AÇIKLAMALAR. Alper KILIÇASLAN Mali Hizmetler Uzmanı. S.Bahadır KADRON Daire Başkanı. KATSAYILAR 01/01/2008 den geçerli.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI' - niabi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İLE

İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Alper KILIÇASLAN

Mali Hizmetler Uzmanı

S.Bahadır KADRON

Daire Başkanı

katsayilar 01 01 2008 den ge erli
KATSAYILAR 01/01/2008 den geçerli
 • AYLIK KATSAYI 0,049486
 • TABAN AYLIK KATSAYISI 0,65283
 • YAN ÖDEME KATSAYISI 0,01569

ENYÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI

Gösterge + Ek Gösterge X Aylık Katsayı

emekl kesenek oranlari
EMEKLİ KESENEK ORANLARI
 • Kurum Kesenek oranı % 20
 • Şahıs Emekli Kesenek Oranı %16
 • Giriş Kesenek Oranı %25
 • Kıst Aylıklarda Kesenek Hesaplanmaz
 • TAZMİNATTAN KESİLECEK EMEKLİ KESENEK ORANLARI:
 • 6400 Dahil Ek Göstergeler için %180
 • 4800 Dahil – 6400 hariç “ “ %150
 • 3600 Dahil – 4800 hariç “ “ % 130
 • 2200 Dahil – 3600 hariç “ “ % 70
 • Diğer alt grup ek göstergeler için % 40
gel r verg s tar fes 2007 cret
GELİR VERGİSİ TARİFESİ(2007,Ücret)
 • 7.800 YTL’ ye kadar %15
 • 19.800 YTL'nin 7.800 YTL'si için 1.170 YTL, fazlası  % 20                       
 • 44.700 YTL'nin 19.800 YTL'si için 3.570 YTL, fazlası      % 2744.700 YTL'den fazlasının 44.700 YTL'si için 10.293 YTL, fazlası  % 35
 • SAKATLIK İNDİRİMİ:

(GVK.Md.31, 1.1.2008 den geçerli)

 • Çalışma gücünün %80’ni kaybetmiş(1.Derece);600.-YTL
 • Çalışma gücünün %60’nı kaybetmiş(2.Derece);300.-YTL
 • Çalışma gücünün %40’nı kaybetmiş(3.Derece);150.-YTL
send ka dene
SENDİKA ÖDENEĞİ:
 • Sendika kesintisinin yapıldığı her ay için:5 YTL ödenek verilir.(sadece damga vergisi kesilir)
 • Çalışanlar tarafından ilgili kanunlara göre ödenen sendika aidatları, gelir vergisine tabi değildir.(matrahın tespitine indirilir)

KIDEM KATSAYISI: 20 (25 Yıldan fazlası için hesaplanamaz)

ÖZEL SİGORTA PRİMLERİ İNDİRİMİ(GVK Md.63)

 • Şahıs sigorta poliçesi(ödendiği ayda elde edilen vergiye tabi ücretin %10’nu ve yıllık toplam tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz)
 • Bireysel Emeklilik Dışındaki diğer poliçeler;(ödendiği ayda elde edilen vergiye tabi ücretin %5’ini ve priminin yıllık toplam tutarı asgari ücretin yılık tutarını aşamaz)
a le yardimi dmk md 202
AİLE YARDIMI (DMK Md.202)
 • Bakanlar kurulu,1500,250 göstergelerini 3 katına kadar artırılabilir.
slide7
DOĞUM YARDIMI (DMK Md.207);

ÖLÜM YARDIMI (DMK Md.208)

devlet memurlar na denecek zam ve tazminatlar
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar
 • 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2008 yılında da uygulanmasına devam olunur.
denge tazm nati ve tayin bedel
DENGE TAZMİNATI ve TAYIN BEDELİ
 • DENGE TAZMİNATI
 • (Ek tazminat almayan memurlar için; 2006/10603 BKK,2007/11533 BKK)
 • 15.1.2008 den geçerli olmak üzere;
 • 2260 x Katsayı= 111,84 YTL
 • TAYIN BEDELİ ; 2100 gösterge x Katsayı
asgar cret
ASGARİ ÜCRET
 • 1475 SAYILI İŞ KANUNU İLE İLGİLİ LİMİTLER      
 • 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasında 20,28 (yirmi yirmisekiz)Yeni Türk Lirası olarak, Aylık 608,40 YTL
 • 1/7/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ise 21,29 (yirmibir yirmidokuz) Yeni Türk Lirası olarak tespitine, 638,70YTL
 • 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2008-30/6/2008 tarihleri arasında 17,18 (onyedi onsekiz) Yeni Türk Lirası olarak, Aylık 515,40 YTL
 • 1/7/2008-31/12/2008 tarihleri arasında ise 18,02 (onsekiz sıfıriki) olarak tespitine, Aylık 540,60 YTL
yevm yeler
YEVMİYELER
 • Memur ve Hizmetlilerden;
 • a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kad. bulunanlar   29,50
 • b)Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kad. Bulunanlar 26,50 
 • c)Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kad. bulunanlar  24,00
 • d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   21,50
 •  e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar   20,50

II.Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

a)Kadro derecesi 1-4 olanlar  8,00

b)Kadro derecesi 5-15 olanlar  7,50

Bu tazminattan yararlananlardan;

1)Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

konaklama cretler
KONAKLAMA ÜCRETLERİ
 • Konaklama Ücretleri Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanlardan yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.
 • Kanunun 33/b fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç olmak üzere, Harcırah Kanununa göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenecek, ancak bu miktar, belge bedelini aşamayacak ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlı olacaktır. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlı olacaktır.Harcırah Kanunu 38 seri no.lu genel tebliği
 • Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için yurtiçi gündeliklerinin tamamını, daha sonraki günler için 1/2’sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin tamamını geçemez.
slide16
ASGARİ GEÇİM

İNDİRİMİ

UYGULAMASI

slide17
5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemeler 265 sayılı Gelir vergisi genel tebliği hükümleri çerçevesinde incelenecektir.

GİRİŞ

2 yasal d zenleme
2. Yasal Düzenleme
 • “Asgari geçim indirimi
 • Madde 32- Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
 • Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;
 • mükellefin kendisi için % 50’si,
 • çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
 • çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5
 • diğer çocuklar için % 5’idir.
slide19
Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.
 • Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır.
 • Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
slide20
İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları,
 • “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
slide21
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır.
 • İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı,
 • Çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.
 • Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
slide22
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.
 • Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”
3 uygulaman n esaslar
3. Uygulamanın Esasları
 • Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabilecektir.
 • Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;
 • Mükellefin kendisi için % 50’si
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için % 7,5’i
 • Diğer çocuklar için % 5’i
 • olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak tutarın, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranla çarpılması sonucu bulunacak indirim tutarının 1/12’sinin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.
slide24
Peşin olarak ödenen ücretler, asgari geçim indirimi uygulaması yönünden, nakden veya hesaben ödemenin yapıldığı dönemin geliri sayılacaktır.
 • Örneğin, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemde ücretlerin peşin olarak ödenmesi nedeniyle, bu tarihten sonraki döneme isabet eden ücret gelirleri, tahakkuk esasının geçerliliği nedeniyle, 01/01/2008 tarihinden önce elde edilmiş sayıldığından söz konusu ücretler için asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.
 • Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır.
slide25
Asgari geçim indiriminden, ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler de yararlanabilecektir.
 • Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler, örneğin sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanacaklardır.
slide26
Aşağıda sayılan ücret geliri elde edenler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacaklardır.
 • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı,
 • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler,
 • Başka bir kanun hükmü (3218, 4490, 4691 sayılı kanunlar v.b.) uyarınca
 • Ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar,
 • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
4 uygulaman n y r rl e giri tarihi
4. Uygulamanın Yürürlüğe Giriş Tarihi
 • Asgari geçim indirimi uygulaması, 2008 yılından itibaren elde edilecek ücret gelirlerine uygulanmak üzere, 01/01/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
5 asgari ge im ndirimi tutar n n hesaplanmas
5. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması
 • Asgari geçim indirimi (A.G.İ.) tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına bu Tebliğin “3. Uygulamanın Esasları” başlıklı bölümünde yer alan oranların uygulanması ile bulunan tutarın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen oranla çarpımı sonucu bulunur.
 • A.G.İ. Yıllık Tutarı = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x A.G.İ. Oranı) x %15
slide29
Asgari geçim indirimi yıllık tutarı, ücretlinin asgari geçim indiriminden bir yıl boyunca faydalanacağı net menfaattir. Aylık yapılan ücret ödemelerinde ise asgari geçim indirimi, hesaplanan yıllık tutarın 12’ye bölünmesi suretiyle uygulanacak ve bir ay içerisinde yararlanılabilecek asgari geçim indirimi tutarı, yıllık olarak hesaplanan tutarın 1/12’sini geçemeyecektir.
 • Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
slide30
Ücretlinin faydalanacağı azami indirim tutarı, elde ettiği ücret geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ile sınırlı olduğundan, mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde ücretliye herhangi bir iade yapılmayacaktır.
 • Onsekiz yaşını doldurmuş çocuklardan öğrenimi sona erenler, öğrenimin sona erdiği ayı takip eden aydan itibaren anne veya babasının asgari geçim indirimi hesabında dikkate alınmayacaklardır.
 • Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edeceklerdir.
rnekler 1
ÖRNEKLER - 1
 • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi ile dört çocuğu bulunan bir asgari ücretlinin 2008 yılının Ocak ayında yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Ücretlinin 2008/Ocak Ayında Hesaplanan Gelir Vergisi 77,57 YTL’dir.)
slide32
2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (608,40x12=) : 7.300,80 YTL
 • Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 85
 • - Mükellefin kendisi için % 50
 • - Mükellefin eşi için % 10
 • - Mükellefin çocukları için % 25
 • Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7.300,80x% 85=) : 6.205,68 YTL
 • Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (6,205,68x% 15=) : 930,85 YTL
 • Hesaplanan yıllık tutarın 1/12’si olan (930,85/12=) 77,57 YTL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifatı tutarından mahsup edilecektir.
slide33
Bu ücretlinin Ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti : 608,40 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı : 517,14 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı : 77,57 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi : 0,00 YTL’dir.
 • Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 77,57 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır. Diğer bir ifadeyle ücretlinin net eline geçen tutar 435,92 YTL iken 513,49 YTL olmaktadır.
 • Net ücret üzerinden anlaşmak suretiyle çalışanlar da asgari geçim indiriminden yaralanacak olup, hesaplanan vergiden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarları net ücretleri ile birlikte ücretliye ödenecektir.
rnek 2
Örnek - 2
 • Eşi çalışan ve iki çocuğu olan bir asgari ücretlinin 2008 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (608,40x12=) : 7.300,80 YTL

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 65

 • - Mükellefin kendisi için % 50
 • - Mükellefin çocukları için % 15
 • Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 65=) : 4.745,52 YTL
 • Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 4.745,52x% 15=) : 711,83 YTL’dir.
 • Hesaplanan yıllık tutarın 1/12’si olan (711,83/12=) 59,32 YTL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifatı tutarından mahsup edilecektir.
slide35
Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti : 608,40 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı : 517,14 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı : 59,32 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi (77,57-59,32=) : 18,25 YTL’dir.
 • Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 59,32 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır. Diğer bir ifadeyle ücretlinin net eline geçen tutar 435,92 YTL iken 454,17 YTL olmaktadır.
rnek 3
Örnek 3:
 • Üç çocuğu için nafaka vermekte olan bir baba 01/04/2008 tarihinden itibaren 695 YTL net ücret sözleşmesi ile özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Bu durumda babanın, 2008/Nisan ayı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (608,40x12=) : 7.300,80 YTL

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 70

 • - Mükellefin kendisi için % 50
 • - Mükellefin çocukları için % 20
 • Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 70=) : 5,110,56 YTL
 • Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 5,110,56x% 15=) : 766,58 YTL’dir.
 • Hesaplanan yıllık tutarın 1/12’si olan (766,58 YTL/12=) 63,88 YTL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarından mahsup edilecektir.
slide37
Bu ücretlinin Nisan ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
 • - 2008 yılı Nisan Ayı Net Ücreti : 695,00 YTL
 • - 2008 yılı Nisan Ayı Brüt Ücreti : 970,00 YTL
 • - 2008 yılı Nisan Ayı Tevkifat Matrahı : 824.49 YTL
 • - 2008 yılı Nisan Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 123,67 YTL
 • - 2008 yılı Nisan Ayı Mahsup Edilecek A.G.İ. Tutarı : 63,88 YTL
 • - 2008 yılı Nisan Ayı Ödenecek Gelir Vergisi (123,67-63,88=) : 59,79 YTL’dir.
 • Buna göre, işveren Nisan ayından itibaren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 63,88 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır. Diğer bir ifadeyle ücretlinin net eline geçen tutar 695,00 YTL iken 758,88 YTL olmaktadır.
 • Ancak, ücretli Nisan ayında işe başladığı için yıl içinde ücret geliri elde etmediği Ocak, Şubat ve Mart ayları için asgari geçim indirimi tutarından yararlanamayacaktır.
rnek 4
Örnek 4:
 • Eşi çalışan ve bir çocuğu bulunan bir asgari ücretlinin, 2008 Ocak ayında 15 günlük süre çalışması halinde, asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (608,40x12=) : 7.300,80 YTL

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 57,5

 • - Mükellefin kendisi için % 50
 • - Mükellefin çocuğu için % 7,5
 • Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7,300,80 x % 57,5=) : 4.197,96 YTL
 • Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 4.197,96 x % 15=) : 629,69 YTL’dir.
slide39
Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

- 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti : 281,25 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı : 239,06 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 35,86 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı : 51,47 YTL

- 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi : 0,00 YTL’dir.

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın 1/12’si olan (629,69/12=) 52,47 YTL’si Ocak ayına ait gelir vergisi tutarından (35,86 YTL) mahsup edilecektir.

Asgari geçim indirimi tutarı, hesaplanan gelir vergisi tutarından fazla olamayacağından bu ücretli, asgari geçim indiriminden 48,52 YTL yerine gelir vergisi tutarı olan 35,86 YTL kadar yararlanacak olup mahsup edilecek kısmın fazla olması nedeniyle iade yapılmayacaktır.

Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 35,86 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır. Diğer bir ifadeyle ücretlinin net eline geçen tutar 201,52 YTL iken 237,38 YTL olmaktadır.

sakatl k indiriminden faydalananlar i in asgari ge im indirimi nas l uygulan r
Sakatlık indiriminden faydalananlar için asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?
 • Sakatlık indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve  asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.
rnek 5
Örnek - 5
 • Bekar olan ve ikinci derece (aylık 300 YTL) sakatlık indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin 2008 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (608,40x12=) : 7.300,80 YTL

 • Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 50
 • - Mükellefin kendisi için % 50
 • Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 50=) : 3.650,40 YTL
 • Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 3.650,40 x% 15=) : 547,56 YTL’dir.
 • Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
slide42
2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti : 608,40 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı : 517,14 YTL
 • - İkinci Derece Sakatlık İndirimi : 300,00 YTL
 • - Sakatlık İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı : 217,14 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 32,57 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilebilecek A.G.İ. Tutarı : 45,63 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi : 0,00 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayında yararlanılacak A.G.İ. Tutarı : 32,57 YTL’dir.
slide43
Bu ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12’si olan (547,56/12=) 45,63 YTL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 32,57 YTL ’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (45,63-32,57=) 13,06 YTL asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.
 • Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 32,57 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır. Diğer bir ifadeyle ücretlinin net eline geçen tutar sakatlık indirimi tutarı ile birlikte 480,92 YTL iken 513,49 YTL olmaktadır.
rnek 6
Örnek - 6
 • Eşi çalışmayan ve çocuğu bulunmayan 850 YTL brüt maaşla çalışmakta olan bir ücretlinin, 2008 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.

2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (608,40x12=) : 7.300,80 YTL

 • Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 60
 • - Mükellefin kendisi için % 50
 • - Mükellefin eşi için % 10
 • Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 60=) : 4.380,48 YTL
 • Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 4,380,48 x % 15=) : 657,07 YTL’dir.
slide45
Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti : 850,00 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı : 722,50 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 108,38 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı : 54,76 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi (108,38-54,76=) : 53,62 YTL’dir.
 • Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 53,62 YTL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır.
6 medeni durum ve e in gelirinin olmad n n tespiti
6. Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti
 • Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan “Aile Durumu Bildirimi” (EK:1) ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.
 • Bu uygulamada eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli olacaktır.
 • Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.
medeni durum ve ocuk say s n n de i mesi durumunda asgari ge im indirimi nas l hesaplan r
Medeni durum ve çocuk sayısının değişmesi durumunda asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
 • Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacaktır.
rnek 7
Örnek - 7
 • Eşi çalışan ve bir çocuğu bulunan bir baba, aylık 48,52 YTL asgari geçim indiriminden yararlanmaktadır. 05/04/2008 tarihinde bir çocuğu dünyaya geldiğini işverenine bildiren bu ücretlinin 2008 yılı Nisan ayı ve takip eden aylara ilişkin asgari geçim indirimi şu şekilde hesaplanacaktır.

2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (608,40x12=) : 7.300,80 YTL

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 65

 • - Mükellefin kendisi için % 50
 • - Mükellefin çocukları için % 15
 • Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 65=): 4.745,52YTL
 • Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (4.745,52 x % 15=) : 711,83 YTL'dir.
 • Ocak ayı itibariyle hesaplanan yıllık tutarın 1/12'si olan 48,52 YTL, ilk 3 ay (Ocak-Şubat ve Mart ayları) için aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifatı tutarından mahsup edilirken, doğum nedeniyle yeni indirim tutarı olan aylık (711,83/12=) 59,32 YTL, kalan 9 ay için aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifatı tutarından mahsup edilecektir.
slide49
Aynı şekilde annenin elde ettiği ücret gelirine ilişkin asgari geçim indirimi ise; (örneğimizdeki çocukların sosyal güvenlik yönünden babaya tabi olmaları ve babanın çalışması nedeniyle) aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
 • 2008 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (608,40x12=) : 7.300,80 YTL
 • Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı : % 50
 • - Mükellefin kendisi için % 50
 • Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (7.300,80 x % 50=) : 3.650,40 YTL
 • Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (3.650,40 x % 15=) : 547,56 YTL'dir.
 • Hesaplanan yıllık tutarın 1/12'si olan (547,56/12=) 45,63YTL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tevkifat tutarından mahsup edilecektir.
slide50
Bu durumda, annenin asgari ücretli olarak çalışması halinde ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti : 608,40 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı : 517,14 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi : 77,57 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı : 77,57 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı : 45,63 YTL
 • - 2008 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi (77,57-45,63=) : 31,94 YTL'dir.
 • Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 45,63 YTL Anneye daha fazla ödeme yapacaktır.
7 asgari ge im ndirimine ait bordronun d zenlenmesi
7. Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi
 • Asgari geçim indirimi bordrosunun düzenlenmesine ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
 • İşverenler, kendilerinde mevcut medeni durum ve çocuk sayısı ile ilgili bilgiler doğrultusunda, her yıl Ocak ayı itibariyle örneği Tebliğe ekli "Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro" yu (EK:2) düzenleyeceklerdir.
 • Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.
 • Yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler için ayrı bir bordro düzenlenebileceği gibi değişiklikler aynı bordro üzerinde de gösterilebilecektir.
 • Bordro işveren nezdinde muhafaza edilecek olup, istendiği takdirde yetkililere ibraz edilecektir.
muhtasar beyanname vermek zorunda olmayan verenlerce yap lacak lemler
Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak İşlemler
 • Genel bütçeye dahil olan daireler, yaptıkları gelir vergisi tevkifatı için Gelir Vergisi Kanununun 100 üncü maddesine göre muhtasar beyanname vermemektedir. İşverenler, her yılın Ocak ayında düzenleyecekleri asgari geçim indirimine ait bordroda, her aya ilişkin ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını göstereceklerdir. Bu daireler, hak kazanılan asgari geçim indirimi tutarını, çalışanlarına ödeyecekleri ücretler üzerinden tevkif edecekleri vergiden mahsup edecekler, böylece de ücretlilere, mahsup edilen vergi tutarı kadar ödeme yapılmış olacaktır.
birden fazla verenden cret alan cretlilerde asgari ge im ndirimi uygulamas
Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
 • Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene vererek uygulamanın ilgili işverence yerine getirilmesini sağlayacaklardır. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirleyecektir. Ücretlinin aynı anda birden fazla işverenden dolayı asgari geçim indiriminden faydalandığının tespiti halinde; oluşan vergi ziyaı, ücretliden cezalı olarak tahsil edilecektir.
denmesi gereken gelir vergisinin eksik hesaplanmas halinde uygulanacak cezai m eyyideler
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde aşağıdaki hükme yer verilmiştir.
 • "Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.
 • Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.
 • Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez."
 • Buna göre, işverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır.
 • Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi o ayda eksik beyan edilmiş vergi tevkifatı olarak kabul edilerek, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı tarhiyat yapılacaktır.
d er cretler
DİĞER ÜCRETLER
 • Madde 64 - (Değişik ilk cümle: 26/12/1993 - 3946/14 md.) Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri (...) takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının %25i'dir .
 • 1. Kazançları basit usulde tesbit edilen ticaret erbabı (...) yanında çalışanlar;
 • 2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;
 • 3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;
 • 4. (Değişik bent: 19/02/1963 - 202/30 md.) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;
 • 5. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet mütalaasiyle (...) Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
 • (Ek fıkra: 26/12/1993 - 3946/14 md.) (Değişik fıkra: 22/07/1998 - 4369/81. md.) Diğer ücretler için, yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.
gel r verg s tevk fati yapilmayanlar
GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YAPILMAYANLAR
 • 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU
 • 4490 SAYILI TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU
 • TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU
cret n tar f
ÜCRETİN TARİFİ:
 • Madde 61 - (Değişik madde: 24/12/1980 - 2361/43 md.)
 • Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
 • Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
 • Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır.
 • 1. 23 üncü Maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylıkları;
 • 2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler;
 • 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
 • 4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
 • 5. (Değişik bent: 04/12/1985 - 3239/53 md.) Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler;
 • 6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.
asgari ge im indirimi tutar nas l hesaplan r
Asgari geçim indirimi tutarı nasıl hesaplanır
 • Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;* Mükellefin kendisi için % 50'si, *Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, *Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i*Diğer çocuklar için % 5'i olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine  karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.
bakanlar kurulu karari karar say s 2008 13055
BAKANLAR KURULU KARARIKarar Sayısı : 2008/13055
 • Katsayıların belirlenmesi
 • MADDE 1 – 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,049486), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,65283), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,01569) olarak yeniden belirlenmiştir.
slide62
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEŞEKKÜRLER

S.Bahadır KADRON

Daire Başkanı

ad