1 / 11

Doctrina despre Duhul Sfânt sau Pneumatologie - partea 1 – creat de Nicu Crețu

Doctrina despre Duhul Sfânt sau Pneumatologie - partea 1 – creat de Nicu Crețu. partea 1 – Duhul Sfânt este Dumnezeu. Doctrina despre Duhul Sfânt 1. Atributele personale ale Duhului Sfânt

niabi
Download Presentation

Doctrina despre Duhul Sfânt sau Pneumatologie - partea 1 – creat de Nicu Crețu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Doctrina despre Duhul Sfânt sau Pneumatologie- partea 1 –creat de Nicu Crețu

 2. partea 1 –Duhul Sfânt esteDumnezeu

 3. Doctrina despre Duhul Sfânt 1. Atributele personale ale Duhului Sfânt A. Duhul Sfânt este o ființă rațională. Omul are intelect, sentimente și voință. Acestea trei se găsesc și la Duhul Sfânt arătând că este o ființă personală. 1. Intelectul Duhului Sfânt. Duhul cercetează toate lucrurile lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:10-11). Duhul are capacitatea de a lua decizii (Fapte 15:28). 2. Sensibilitatea Duhului. Efeseni 4:30 ,,nu întristați pe Duhul Sfânt”. Fapte 5:9, duhul poate fi ispitit, Filipeni 2:1 poate avea părtășie cu credincioșii. 3. Voința Duhului. 1 Corinteni 12:11 ,,împarte cum voiește”.

 4. Doctrina despre Duhul Sfânt 1. Atributele personale ale Duhului Sfânt B. Activitatea Duhului Sfânt atestă personalitatea Sa. cele mai concluzive dovezi ale personalității Duhului Sfânt se găsesc în lucrările Lui 1. Duhul Sfânt împlinește un rol de conducere (Matei 4:1, Fapte 13:2, rânduiește misionari și lucrători în Biserică) 2. Duhul Sfânt comunică. I-a vorbit lui Filip (Fapte 8:29) și vorbește prin profeți (Fapte 1:16). 3. Duhul sfânt învață pe oameni (Exod 31:2-4 El dă pricepere și îndemânare), (Luca 12:12, îi invață pe credincioși ce să spună când vor fi interogați).

 5. 4. Duhul Sfânt mărturisește despre Hristos (Ioan 15:26). Învață pe credincioși în general (Ioan 14:26). 5. Duhul Sfânt ne ajută în multe feluri. Convinge lumea de vinovăția ei (Ioan 16:8), ne ajută în slăbiciunile noastre (Romani 8:26), ne ajută să ne rugăm (Efeseni 6:18), ne mângâie (Ioan 14:26). 6. Duhul Sfânt limitează lucrarea celui rău. Va limita lucrarea lui Antihrist (2 Tesaloniceni 2:7). 7. Alte însușiri. Se roagă (Romani 8:26), poate fi hulit (Matei 12:31-32).

 6. Doctrina despre Duhul Sfânt 1. Atributele personale ale Duhului Sfânt C. Pronumele personale atestă personalitatea Duhului. Pneuma este la genul neutru și ca atare cere un pronume neutru. Pronumele personal însă este folosit în așa fel încât afirmă personalitatea Duhului (Ioan 15:26, 1 Corinteni 12:11, Romani 8:27). În Ioan 14:27 în loc de eteros, de altă natură, este folosit allos care înseamnă altul dar de același fel. Paracletos înseamnă unul care este chemat alături.

 7. Doctrina despre Duhul Sfânt 2. Dumnezeirea Duhului Sfânt A. Titlurile Duhului Sfânt demnonstrează divinitatea Lui. 1. Duhul lui Dumnezeu (Geneza 1:2, Matei 3:13-17). 2. Duhul Domnului (Jud 3:10, Luca 4:18). 3. Duhul lui Hristos (Romani 8:9). 4. Duhul lui Isus (Fapte 16:7).

 8. Doctrina despre Duhul Sfânt 2. Dumnezeirea Duhului Sfânt B. Atribute divine ale Duhului Sfânt. 1. Omnisciența Duhului Sfânt (1 Corinteni 2:10-11). 2. Omnipotența Duhului Sfânt (Luca 1:35). 3. Omniprezența Duhului Sfânt (Ps. 139:7-8). Ambrozie afirmă că ,,este în natura Duhului să fie atât peste tot cât și în toate”. Ambrozie mai afirmă că ,,datorită antropomorfismelor pe care nu le putem evita în descrierea Divinității rămânem cu impresia că Duhul vine de undeva peste noi”. 4. Veșnicia Duhului (Evrei 9:14). 5. Cunoașterea mai dinainte (Fapte 1:16).

 9. Doctrina despre Duhul Sfânt 2. Dumnezeirea Duhului Sfânt C. Acțiunile Duhului Sfânt demonstrează Dumnezeirea Lui. 1. Inspiră profeții V.T. (Fapte 1:16). 2. Inspiră pe cei din N.T. 3. Toarnă dragostea lui Dumnezeu în inimile credincioșilor (Romani 5:5). 4. Oferă bucurie, speranță, pace, daruri, etc.

 10. Doctrina despre Duhul Sfânt 3. Duhul Sfânt în Sfânta Treime 1. Participând la atestarea Mântuitorului (Matei 3:16). 2. Prezent în formule ritualice (Matei 28:19). 3. Prezent în benedicția paulină (2 Corinteni 13:14). 4. Prezent în activitatea divină din viața omului (1 Petru 1:2)

 11. Doctrina despre Duhul Sfânt 4. Simbolurile Duhului Sfânt 1. Vântul (Ioan 3:8, Fapte 2:2). Simbolizează influența invizibilă omniprezentă, puternică și dătătoare de viață a Duhului. 2. Porumbelul (Matei 3:16, Geneza 8:8-12). Simbolizează blândețea curățirea, dragostea, inocența și frumusețea. 3. Focul (Isaia 4:4, Fapte 2:3). Ilustrează atât puterea Duhului cât și calitatea lui de a fi un agent de curăție. 4. Apa (Ioan 4:14, Ezechiel 36:25-27). Simbolizează calitatea Duhului de a duce prospețime, de potoli setea, de a fertiliza, de a duce viață.

More Related