Przewodnik
Download
1 / 33

Przewodnik - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Przewodnik. 44.000 do 98.000 pacjentów w USA umiera rocznie z powodu możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przewodnik' - nia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dlaczego dynamed jest potrzebna

44.000 do 98.000 pacjentów w USA umiera rocznie z powodu możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*

Korzystanie z “najlepszych dostępnych dowodów” w podejmowaniu decyzji klinicznych poprawia rezultaty leczenia i redukuje koszty ochrony zdrowia

Zajęci lekarze często korzystają z “szybkich i łatwych” źródeł, aby znaleźć odpowiedzi na większość pytań, zamiast korzystać ze źródeł zawierających najlepsze aktualne dowody naukowe

Lekarze klinicyści często sięgają do podręczników i źródeł online o bardzo szerokim zakresie, ale źródła te nie używają najlepszych aktualnie dostępnych dowodów

Lekarze potrzebują źródła, gdzie szybko znajdą wiarygodne i precyzyjne odpowiedzi na ich pytania poparte najlepszymi dostępnymi dowodami

Dlaczego DynaMedjest potrzebna?

*To Err is Human: Building a Safer Health System. National Academy Press, 2001


Dynamed
DynaMed możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*

 • Stosowanie systematycznej metody opierania wniosków na najlepszych dostępnych dowodach naukowych

 • Monitoruje 500 czasopism naukowych i używa bazyCochrane Database of Systematic Reviewsi wielu innych źródeł jako podstaw dowodów medycznych - patrz lista: http://dynamicmedical.com/sources.php

 • Jest według niezależnych badań jedynym tego rodzaju narzędziem udzielającym odpowiedzi na większośćprzypadków klinicznych w opiece podstawowej – patrz artykuł w Annals of Family Medicine vol. 3/2005 str.507-513 http://www.annfammed.org/cgi/content/full/3/6/507

 • Jest jedyną bazą tego rodzaju aktualizowaną codziennie


Dynamed1

Dane są uszeregowane w praktyczny sposób: możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*

Opis choroby (wraz z kodami jednostek chorobowych)

Przyczyny i czynniki ryzyka

Powikłania i związane z tym choroby

Historia choroby

Objawy

Diagnozowanie

Prognozowanie

Leczenie

Zapobieganie i kontrola

Bibliografia (w tym przeglądy i wytyczne)

Informacje dla pacjentów

DynaMed


Zawarto dynamed

Zawiera opisy przypadków klinicznych z około możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*3.000 grup tematycznych

Są to:

Choroby i wady

Objawy (np. ból w klatce piersiowej)

Inne ważne tematy kliniczne (np. badania wysiłkowe serca )

Tematy szczególnego zainteresowania (np. zakażenie wąglikiem, SARS, ptasia grypa)

Nowe dziedziny w oparciu o aktualnie prowadzone badania (np. zespół metaboliczny i oznaczanie D-dimerów)

Sugestie zgłaszane przez użytkowników

Zawartość DynaMed


Dynamed metoda e vidence based wnioski oparte na najlepszych dost pnych dowodach naukowych
DynaMed możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*Metoda Evidence-Based= wnioski oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych

7-stopniowy protokół “Evidence-based”:

 • Systematycznego identyfikowania wszystkich obowiązujących dowodów

 • Systematycznej selekcji najlepszych spośród zidentyfikowanych dowodów

 • Systematycznej krytycznej ocenywyselekcjonowanych dowodów

 • Precyzyjnego opisu dowodów i ich jakości

 • Wyciągnięcia wniosków w oparciu o dostępne dowody

 • Syntezy rozlicznych fragmentów dowodów do wyciągnięcia ogólnych wniosków

 • Zmiany wniosków, jeśli nowe dowody są odmienne od dotychczas dostępnych

  Do każdego artykułu jest stosowana ta sama procedura.


Przewodnik

Kto używa możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*DynaMed?

 • Akademickie centra medyczne

 • Uczelnie medyczne

 • Narodowe Fundusze Zdrowia (NHS)

 • Szpitale

 • Stażyści, lekarze

 • Specjaliści medyczni


Przewodnik

Poziom dowodów możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD* (LOE)

 • Systemy poziomów dowodów (Level of Evidence LOE) mają za zadanie ocenę dowodów w celu szybkiego określenia ich jakości

 • System LOE jest ważny, ponieważ nie wszystkie dowody mają taką samą wartość

 • System LOEjest bardzo pomocny dla szybkiej oceny przez lekarza klinicystę jakości dostępnych dowodów – znacznie szybciej niż zapoznawanie się z metodologią badań i dokonywanie własnej oceny jakości metod

 • Systemy LOE mogą wprowadzać w błąd, jeśli nie są jasne, wymagają czasu dla ich zinterpretowania lub są niejednoznaczne

 • Jest ponad 100 różnych systemów LOE opracowanych dla różnych celów


Przewodnik

Poziom dowodów możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*(LOE)

 • DynaMedzapewnia łatwe do zinterpretowania oznakowanie poziomu dowodów tak, aby użytkownik mógł szybko znaleźć najlepsze dostępne dowody i ustalić ich jakość

 • Nie wszystkie źródła z zakresu medycyny opartej na dowodach stosują łatwe w użyciu systemy oznaczania dowodów; niektóre w ogóle nie stosują systemu LOE

 • DynaMedużywa 3 poziomów dowodów (Levels of Evidence) :

  • Poziom 1 – najbardziej wiarygodne dowody

  • Poziom 2 – średni poziom dowodów

  • Poziom 3 – brak bezpośrednich dowodów

   Klasyfikacja dowodów oparta jest na systematyce stopni

   rekomendacji (Stregth of Recomendation Taxonomy SORT) - American Family Physician 1.02.2004,vol.69 nr.3


Dynamed systematyczne monitorowanie i analiza literatury medycznej
DynaMed możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD* – Systematyczne Monitorowanie i Analiza Literatury Medycznej

 • Monitorowanie ponad 500 czasopism medycznych w sposób bezpośredni i pośredni poprzez wiele serwisów przeglądu literatury medycznej

 • Każdy artykuł jest oceniany pod względem zawartości istotnych danych klinicznych i każdy artykuł zawierający takie danejest dalej oceniany pod względem ważności dowodów w stosunku do już istniejących danych w bazieDynaMed

 • Artykuły zawierające najlepsze dowody naukowe są streszczane, streszczenia są włączane do bazyDynaMed, a we wnioskach i raportach dokonuje się odpowiednich zmian

 • Taki systematyczny przegląd literatury medycznej odbywa się codziennie.


Dost p do bazy dynamed
Dostęp do bazy możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD* DynaMed

 • http://www.ebscohost.com/dynamed

 • Dostęp nielimitowany online

  • lokalnie na miejscu w instytucji, szpitalu z adresów IP

  • dostęp zdalny w domu, w klinice

 • Dostęp w formie aplikacji PDA do załadowania na palmtopy i urządzenia mobilne


Pda downloadable version
PDA Downloadable Version możliwych do uniknięcia błędów medycznych, a straty materialne sięgają około 17-29 miliardów USD*

Browsing Topics


Przewodnik

Wpisz nazwę lub tylko pierwszą literę hasła i kliknij na „Browse Topic”, aby przeglądać tematy


Przewodnik

Kliknij na poszczególne sekcje, aby je rozwinąć „Browse Topic”, aby przeglądać tematy


Przewodnik

Linki do PubMed „Browse Topic”, aby przeglądać tematy


Przewodnik

Linki do EBSCO „Browse Topic”, aby przeglądać tematyhost


Przewodnik

Poziomy dowodów naukowych „Browse Topic”, aby przeglądać tematy


Przewodnik

Koszty leczenia „Browse Topic”, aby przeglądać tematy


Przewodnik

Wpisz słowo lub zdanie i kliknij na „Browse Topic”, aby przeglądać tematy„Search Text”, aby przeszukiwać pełny tekst.


Przewodnik

Użyj opcji „ „Browse Topic”, aby przeglądać tematyBrowse by Category”, aby przeglądać i rozwijać poszczególne dziedziny i w ten sposób dotrzeć do poszukiwanego hasła lub tematu.


Przewodnik

N „Browse Topic”, aby przeglądać tematyowe Opcje

Dostęp do informacji poprzez elektroniczną kartę medyczną pacjenta (EMR)

 • Elektroniczny pakiet narzędzi (Electronic Integration Toolkit (EIT) pozwala na dostęp do informacji poprzez elektroniczną kartę medyczną pacjenta (EMR)

 • Otwarte protokoły pozwalają na łatwe zintegrowanie

 • Pakiet narzędzi umożliwia dostosowanie do własnych potrzeb i organizacji pracy