Download
1 / 25

Socialfondens ramar - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Socialfondens ramar. Socialfonden i Europa: 750 miljarder kronor 10 miljoner EU-medborgare får varje år stöd och utbildning från ESF Socialfonden i Sverige: 6,2 miljarder kronor. Programområde 1 Anställda 30 %. Programområde 2 Arbetslösa & sjukskrivna 70 %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Socialfondens ramar' - nhi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Socialfondens ramar
Socialfondens ramar

Socialfonden i Europa:

 • 750 miljarder kronor

 • 10 miljoner EU-medborgare får varje år stöd och utbildning från ESF

  Socialfonden i Sverige:

 • 6,2 miljarder kronor

Programområde 1Anställda

30 %

Programområde 2Arbetslösa & sjukskrivna

70 %

Källa: Socialfondsprogrammet 2007 -2013


ESF-rådet, processtöd och temagrupper

ESF-rådet

Tillgänglighet och Jämställdhet

Projektutveckling

Lärande & strategisk påverkan

De fem temagrupperna


Hälften av kommunerna har varit projektägare

(154 av 209)

230 000 har fått kompetens-utveckling

Bokslut i siffror

65 000 arbets-platser

25 % av deltagarna

i arbete

2 000 projekt

450 000 individer

motsvarande5 % av befolkningen

50 000 unga

900 olika organisationer har varit projektägare

Ett 30-tal nya sociala företag

37 000 utrikes födda


Framg ngsfaktorer inom programomr de 1

PO1

Framgångsfaktorer inom programområde 1

Förankring i hela organisationen. Aktivt ägarskap samt engagemang och delaktighet är förutsättningar för förändringsbenägenhet

Kompetensutvecklingen ska vara strategisk för verksamheten och utgå från analys av verksamhetens behov

Samverkan och samarbete som medel

Viktigt att ha olika former av lärande och att ta tillvara den nya kompetensen

Aktiviteter ska bidra till utveckling av såväl organisation som individ


Framg ngsfaktorer f r lyckade projekt i programomr de 2
Framgångsfaktorer för lyckade projekt i programområde 2

PO2

 • Helhetsperspektiv, bra bemötande och engagemang

 • Delaktighet på riktigt

 • Samverkan och samarbete mellan olika aktörer

 • Långsiktighet – att det får ta tid

 • Tydligt syfte med varje insats


Individer i och utanf r de offentliga bidragssystemen
Individer i och utanför de offentliga bidragssystemen

Höga trösklar på svensk arbetsmarknad för

 • ålder

 • utrikes födda

 • funktionsnedsatta

  Svårt att nå grupper som inte finns i de offentliga systemen som till exempel vissa

 • Ungdomar

 • Invandrarkvinnor

 • Hemlösa

Individer i och utanför de

offentliga bidragssystemen


Resultatrapporterin g
Resultatrapportering

 • Rapporter från temagrupper och SPEL

 • Årsrapporter till regeringen och kommissionen

 • Slutrapporter från temaåren

 • Återrapportering till regeringen


Prelimin ra slutsatser fr n programutv rdering var landar vi
Preliminära slutsatser från programutvärdering- Var landar vi?

 • Goda resultat på deltagarnivå

 • Uppsatta kvantitativa mål nås med råge

 • Mindre goda resultat på organisations- och strukturnivå

 • Brister i ägarskap och samspel med övrig politik nationellt och regionalt


Varför bedrivs ESF-projekt?

Ur Nationella Socialfondsprogrammet:

”(Socialfondsprojekt) ska skapa mervärde genom att möjliggöra insatser som syftar till att påverka och förbättra:

1. Enskilda individers och gruppers situation i arbetslivet

2. Företagens strategier, produktivitet och tillväxt genom tillvaratagande av adekvat kompetensutveckling

3. Formella och informella rutiner och praxis på arbetsplatserna för utveckling samt tillvaratagande av befintlig kompetens och av arbetskraftsutbudet

4. Policy- och idéutveckling inom berörda politikområden, strukturer och institutioner.”


Krävande finansiärer

Sätta ramar

Följa utveckling

Implementera

Resultat

Aktivt

ägarskap

Strategiska beslut i

samspel med ägarna

Professionell

styrning

Organisera nätverk

Engagera

Motivera

Föra dialog

Kompetent

ledning

Pröva idéer och

genomföra förändringar

Engagerade

deltagare

Målgrupper med inflytande


Var i kedjan finns svagaste länkarna?

 • I det aktiva ägarskapet och styrningen?

 • I projektledningen?

 • I delaktigheten hos berörda?


Aktivt garskap
Aktivt ägarskap

Effektiv och genomskinlig projektorganisation

Tydliga roller och uppdelat ansvar mellan projektledare, ägare/styrgrupp och utvärderare/följeforskare

Löpande samspel med finansiärerna

14


Produktionsprojekt

Fokus på resultat

Slutna förutsättningar – medel, mål och

förutsättningar förutbestämda

R

E

Förprojektering

 • Effekter:

 • Förväntade

 • Lätta att mäta

 • Uppnås automatiskt om projektet är lyckat dvs når i förväg uppsatta mål


Utvecklingsprojekt

Fokus på både resultat och effekter

Öppna förutsättningar – medel, mål och förutsättningar

analyseras och omprövas kontinuerligt

R

E

+

Förprojektering

 • Effekter:

 • Förväntade till viss del

 • Svåra att mäta

 • Uppnås inte automatiskt


Strategisk p verkan
Strategisk påverkan

”…föra in resultat och erfarenheter i ordinarie verksamhet främst hos projektens egna organisationer, men också hos andra relevanta aktörer”.

”Projektresultaten ska förändra organisationernas

arbete på ett varaktigt sätt”.

(Programkriterier inom Socialfonden, www.esf.se)


Att implementera projektresultat

Projekt

Absorbering parallellt

Lärande exempel

Dialog

Vad?

Hur?

BEHOV

Verksamhet

Aktiva mottagare

Kopplas till verksamhetsutveckling

Vem?


Po2 projekt i sjuh rad
PO2 projekt i Sjuhärad

 • KRUT

 • Kedjan

 • LYSA

 • MAST

 • Vinnande arena

 • Vita villan

 • Möjligheter del 2


KRUT

 • Sjuhärad samordningsförbund

 • 57,4 miljoner

 • Arbetslösa, sjukskrivna, unga


LYSA

 • Vårgårda kommun

 • Utrikesfödda

 • 21,3 miljoner

 • Ej implementerad i önskad utsträckning


Kedjan
Kedjan

 • Borås stad

 • Utrikesfödda, arbetslösa, sjukskrivna

 • 56,2 miljoner

 • Guldkanten - Implementerad som en del av projektverksamhet


Övergången mellan nuvarande och ny programperiod


Tematiska m l 2014 2020

Tematiska mål 2014 – 2020

Främja sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet

Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande

Främja social inkludering och bekämpa fattigdom


Vad vi vet om nya socialfonden
Vad vi vet om nya Socialfonden?

 • Liknande inriktning

 • Troligtvis samma volym eller något mindre

 • Strukturfondspartnerskap – liknande roll

 • Samma regionindelning

 • Förenklingar

 • Samverkan

 • Resultatbaserat

 • Tidplan


Tack!

AnnKatrin Malmnäs

Cüneyt Karabulut

www.esf.se