1 / 22

Mål

Mål. Opprettholde akseptabel munnhelse og tannsett. Dette betyr:. At brukeren ikke har smerter, sår eller sykdommer i munnhulen At brukeren har akseptabel tyggefunksjon At tennene ikke er til hinder for sosial omgang så langt det lar seg gjøre.

nhi
Download Presentation

Mål

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Mål Opprettholde akseptabel munnhelse og tannsett

 2. Dette betyr: • At brukeren ikke har smerter, sår eller sykdommer i munnhulen • At brukeren har akseptabel tyggefunksjon • At tennene ikke er til hinder for sosial omgang så langt det lar seg gjøre

 3. Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for: • Innkalling til opplæringsmøte/undervisning • Informere nye brukere om tannhelsetjenestens tilbud • Videreformidling av kunnskap til øvrig helsepersonell • Tilbakemelding til tannhelsetjenesten om de som tar imot og antallet som ikke tar imot tilbudet • Utpeke kontaktpersoner fra hver avdeling/sone som ivaretar kontakten med tannhelsetjenesten

 4. Tannhelsetjenesten har ansvar for: • Innkalling til samarbeidsmøter mellom pleie- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten • Gi opplæring i tann- og munnstell • Gi tilbakemelding til avdeling/kontaktperson om tann- og munnstelltilstand • Sørge for at brukeren får munnstellkort

 5. Tiltak for å hindre svikt i hygienerutiner for pasienter i institusjon og hjemmesykepleie: • Systematisk opplæring av pleie- og omsorgspersonell i tann- og munnstell • Samarbeidsmøte, med forpliktende tiltak tilpasset den enkelte avdeling/sone • Undersøkelse av brukerne med tilbakemelding til pleier/avdeling • Informasjon og instruksjon til de brukerne som klarer munnstellet selv • Prosedyrer for tann- og munnstell, med bruk av munnstellkort

 6. ...fortsettelse • Tilbakemelding fra avdeling/sone • Behovsrettet hjelp fra tannhelsetjenesten • Evaluering og avvikskontroll

 7. Gode råd om tann- og munnstell: • Hvorfor er tann- og munnstell viktig? • Når pasienten har hel- eller delproteser • Tannstein på proteser • Misfarging av proteser • Når pasienten har egne tenner • Munntørrhet • Når pasienten ikke vil ha hjelp • Når pasienten er døende

 8. Hvorfor er tann- og munnstell viktig? • Tann- og munnstell forebygger sykdom og lukt fra munnen • Matrester og belegg fjernes ved tannpuss og rengjøring • Tannbelegget er bakterier som disponerer for infeksjon i tenner, tannkjøtt og munnhule • Tann- og munnstell er viktig for appetitt og smak • Dersom en bevarer egne tenner, kan en velge mat som krever tygging • Tann- og munnstell og bevaring av egne tenner er viktig for å opprettholde et sosialt liv

 9. …fortsettelse: • Tann- og munnstell er viktig for velværet!! • Har betydning for utseendet • Forebygger dårlig ånde • Det føles godt å ha en ren munn

 10. Når pasienten har hel- eller delprotese: • Det er like mye bakterier i en munn med kunstige tenner (proteser) som i en munn med egne tenner • derfor er det daglige renholdet svært viktig

 11. ...fortsettelse... • Protesene må tas ut av munnen for rengjøring. Bruk protesebørste • Flytende oppvaskmiddel er effektivt, men skyll godt • Det anbefales at protesene gjerne kan ligge i vann natten over, slik at munnhulen avlastes • Dersom en pasient har delprotese, må også de gjenstående tennene rengjøres nøye

 12. Tannstein på proteser: • Legg protesene i 1 del vanlig husholdningseddik (blank) og 1 del vann natten over • Børst deretter godt med protesebørste • Gjenta ved behov. Ikke skrap med skarpe gjenstander på protesen • Misfarging av proteser (brune flekker) er ganske vanlig • Årsak kan være: medisiner, snus, kaffe, te og røyk • Misfarging kan fjernes ved å legge protesen i 1 del klorin og 4 deler vann i 1 time, eller i et glass med vann og 1 ts klorin natten over

 13. ...fortsettelse... • Det er viktig å skylle protesene godt etterpå så all klorin er fjernet. Legg gjerne protesen i munnvann for å få god smak • Obs: delproteser med metall tåler ikke klorin

 14. Når pasienten har egne tenner: • Personer kan av ulike grunner ha problemer med å opprettholde en tilfredstillende munnhygiene • Som pleier er det viktig å tilby pasientene hjelp til dette • Tann- og munnstell skal utføres morgen og kveld med utgangspunkt i pasientens munnstellkort • Opplæring til dette blir gitt av tannhelsetjenesten

 15. Munntørrhet: • Mange pasienter er plaget av munntørrhet og pasienter som spiser og drikker lite, er spesielt utsatt • Bruk av medikamenter og noen sykdommer kan gi munntørrhet • Å skylle munnen ofte kan være et godt alternativ • Sukkerfrie pastiller kan hjelpe på spyttsekresjonen • Kunstig spytt kan fås kjøpt på apotek, likeså fluortabletter og fluortyggegummi som også hjelper mot tannråte

 16. Når pasienten ikke vil ha hjelp: • Noen pasienter sier at de klarer tann- og munnstellet selv, mens du som pleier er av en annen oppfatning • Det er viktig å forklare pasienten og pårørende hvorfor tann- og munnstell er så viktig, og hvilke konsekvenser det kan få hvis det ikke blir utført regelmessig • Vi må være tålmodige, og ofte vil det gå bedre etter hvert når det er blitt rutine for pasienten

 17. Når pasienten er døende: • Når en pasient er så syk at han eller hun ikke lenger kan eller vil drikke, bør fukting av lepper, munn og svelg gjøres ofte. Noen vil ha behov for fukting flere ganger i timen • Dette bør også de pårørende informeres om, slik at de kan bistå med hjelp til pasienten

 18. Hjelpemidler og utstyr: • Det finnes mange ulike hjelpemidler som gjør det daglige tann- og munnstellet enklere og mer effektivt • Tannbørster: - vanlig myk - solobørste - elektrisk - protesebørste - interdentalbørste/tannstikker - tungebørste

 19. ...fortsettelse... • Tannkrem: - vanlig fluortannkrem - Zendium, tannkrem som ikke skummer - Sensodyne, motvirker ising - Her finnes mange typer og merker Fluor finnes i tannkrem, tabletter, tyggegummi og kan gis ved pensling Midler til rengjøring av proteser: - vanlig oppvaskmiddel - husholdningseddik 5-7% - klorin

 20. Protesefestemiddel: • Finnes som: - krem - pulver - flytende Zendium salivagel kan også brukes, men ikke ved melkeallergi!

 21. Midler ved munntørrhet: • Fysiologisk saltvann • Glyserol (1 del glyserol og 1 del vann) • Kunstig spytt • Sugetabletter • Pomade til lepper

 22. Skyllemidler: • Hydrogenperoksid 3% (1ss i et halvt glass vann) • Corsodyl (Blandes med vann 1:1, er bakteriedrepende) • Fysiologisk saltvann • Munnvann, for eksempel Vademecum utblandet med vann, kan brukes for å få god smak

More Related