v lkomna till tr ff med samr dsgruppen f r n ringslivsfr gor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor. 2010-05-19. Dagens program. 09:00 Presentation av rapporten "Näringslivsutveckling i en föränderlig värld -globalisering och omställning i Värmland" Sune Berger 09.30 Rapportering om Det företagsamma Värmland Anders Olsson

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Välkomna till träff med Samrådsgruppen för näringslivsfrågor' - nguyet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagens program
Dagens program

09:00 Presentation av rapporten "Näringslivsutveckling i en föränderlig värld

-globalisering och omställning i Värmland"

Sune Berger

09.30 Rapportering om Det företagsamma Värmland

Anders Olsson

10.00 Bensträckare

10.30 Laget runt

11.30 Företagsakuten

Christina Lundqvist

11.45 Uppföljning och dialog om uppstartsfasen för Lärling 2.0

Britta Zetterlund-Johansson

12.15 Avslut

det f retagsamma v rmland

Det företagsamma Värmland

Plattformar för aktörer - arena för entreprenörskap!

Den felande länken i Värmlands innovationssystem?

Anders Olsson

Strateg Innovativa miljöer

Region Värmland

slide4

Andel av befolkningen som hellre är företagare än anställd (%)

Antal nystartade företag per tusen invånare

slide6

Utmaningar för tillväxt i Värmland

• Entreprenörs- och kunskapsdrivet företagande för tillväxt.

• Viljan att verka som entreprenör och att starta företag.

• ”Klimatet eller kulturen”, skiljer sig mycket åt i olika delar av regionen.

• Systemet för innovation och rådgivning behöver effektiviseras.

• Koppla ihop goda idéer med entreprenörer.

• Kvinnors företagande och entreprenörskap behöver utvecklas, liksom förmågan att möta olika typer av företag och entreprenörer.

rlig genomsnittlig tillv xttakt 2002 2006
Årlig genomsnittlig tillväxttakt, 2002-2006
 • Tillväxttakten märkbart lägre i Värmland och Jämtland

Källa: SCB

slide8

Detta har hänt sedan 22 januari

 • Almi
 • Dialogmöte 12 mars
 • Arbetsgrupp
 • Rapportering till Region Värmlands AU 15 april
 • Förankring
 • Projektbeskrivning
slide9

Kommunernas plattform

Stödjarnas plattform

Näringslivets plattform

plattformarna
Plattformarna

Kommunernas plattform

Stödjarnas plattform

Näringslivets plattform

Näringslivets e-plattform

Advokatbyråer

Banker

Investerare

Patentbyråer

Reklam- och designbyråer Revisionsbyråer

plattformarna1
Plattformarna

Kommunernas plattform

Stödjarnas plattform

Näringslivets plattform

Stödjarnas e-plattform

Almi Företagspartner

Communicare

Compare

Drivhuset

Energikontoret

Exportrådet

Företagarna

Grensetjänsten

Handelskammaren

Hushållningssällskapet

Inva

Inova

IUC

Karlstads universitet

Kil Innovation Food Arena

Kulturella och kreativa näringar

Länsstyrelsen Mångfaldsscentrum

Nyföretagarcentrum

Region Värmland

Regionalt Resurscentrum för kvinnors företagande

Stål och verkstad

The Packaging Arena

The Paper Province

Wellness and Care

Visit Värmland

Vivan

Värmlandskooperativen

Ung företagsamhet

Näringslivets e-plattform

Advokatbyråer

Banker

Investerare

Patentbyråer

Reklam- och designbyråer Revisionsbyråer

plattformarna2
Plattformarna

Kommunernas plattform

Stödjarnas plattform

Näringslivets plattform

Kommunernas e-plattform

Arvika kommun

Eda kommun

Filipstads kommun

Forshaga kommun

Grums kommun

Hagfors kommun

Hammarö kommun

Karlstads kommun

Kils kommun

Kristinehamns kommun

Munkfors kommun

Storfors kommun

Sunne kommun

Säffle kommun

Torsby kommun

Årjängs kommun

Stödjarnas e-plattform

Almi Företagspartner

Communicare

Compare

Drivhuset

Energikontoret

Exportrådet

Företagarna

Grensetjänsten

Handelskammaren

Hushållningssällskapet

Inva

Inova

IUC

Karlstads universitet

Kil Innovation Food Arena

Kulturella och kreativa näringar

Länsstyrelsen Mångfaldsscentrum

Nyföretagarcentrum

Region Värmland

Regionalt Resurscentrum för kvinnors företagande

Stål och verkstad

The Packaging Arena

The Paper Province

Wellness and Care

Visit Värmland

Vivan

Värmlandskooperativen

Ung företagsamhet

Näringslivets e-plattform

Advokatbyråer

Banker

Investerare

Patentbyråer

Reklam- och designbyråer Revisionsbyråer

slide13

Förslag

• Ett större strategiskt samverkansprojekt formas som skall verka i samtliga 16 kommuner

• Projektet startar vid årsskiftet 2010/2011 och bedrivs i tre år.

• Ett förprojekt inleds under hösten 2010 för att säkra att verksamheten är igång vid årsskiftet.

slide14

Aktiviteter inom fyra områden

Rådgivning till enskilda personer och företag

Utbildning och omvärldsbevakning för rådgivare för att utveckla rådgivningsprocesserna

3. Regionala såväl som kommunspecifika insatser för att stärka entreprenörskapskulturen.

4. Mätning och uppföljning.

slide15

Syfte

Öka företagsamhet och tillväxt i Värmland.

Detta ska ske genom insatser för att stärka entreprenörskulturen, ökade insatserna för rådgivning samt effektivisering av rådgivningssystemet.

slide16

Övergripande mål

 • Öka nyföretagandet och öka tillväxten hos befintliga företag.
 • Detta ska ske genom målmedvetna satsningar på:
 • information om företagsamhet,
 • insatser för ökat inflöde av idéer samt
 • utveckling av ett samlat och verkningsfullt system för entreprenörskap, innovationer och företagande…
 • … där de mest betydelsefulla offentliga och privata aktörerna i Värmland medverkar.
slide17

Mål

 • Ökad andelen värmlänningar som hellre är företagare än anställda
 • Ökat nyföretagande
 • Ökad andel företag som startas av kvinnor, utrikes födda och unga
 • Ökad interaktion mellan utbildningssystemet och företag / entreprenörer / kluster
 • Fler befintliga företag som växer och ökad tillväxt i växande företag
 • Fler och bättre mötesplatser för entreprenörer & entreprenörskap
 • Ökat inflödet av idéer personer/ entreprenörer och företag till främjare / aktörer
 • Ökad effektivitet, tillgänglighet och samarbete i systemet av aktörer
 • Bättre matchning mellan innovatörer och entreprenörer.
 • Utvecklade och använda verktyg och metoder för uppföljning och lärande på systemnivå och för deltagande organisationer och kommuner
slide18

Erbjudande till kommunerna

• Rådgivning för nystart och för befintliga företag.

• Utbildning och certifiering av kommunens egna företagsrådgivare.

• Omvärldsbevakning inom området entreprenörskap.

• Extra resurser och stöd i samband med kommunens egna aktiviteter och kampanjer för nyföretagande och entreprenörskap.

• Profilering av kommunen som företagarvänlig.

• Mätning, uppföljning och lärande kring kommunens egna arbete för ökat företagande.

• Ökad samverkan med entreprenörsstödjande organisationer i Värmland.

slide19

Vägen till beslut

05-21 Brev till aktörerna med projektplan, erbjudande och indikativ förfrågan om medfinansiering. Erbjudande till dialogmöten med kommunerna.

05-27 Informationsärende i styrelsen

05-26 Avstämning med Tillväxtverket

05-28 Kommunchefsgruppen

05-31 Letter of intent till kommuner, privata aktörer och stödjande aktörer, förfrågan om deltagande och medfinansiering

06-01 Kommunturné

06-21 Inlämning ansökningar Region Värmland

08-26 Beslut i styrelsen Region Värmland

08-31 Inlämning Ansökan Mål 2 Norra Mellansverige

09-01 Projektstart förprojekt DvF

12-15 Beslut Mål 2 Norra Mellansverige

01-01 Projektstart Det företagsamma Värmland

dagens program1
Dagens program

09:00 Presentation av rapporten "Näringslivsutveckling i en föränderlig värld

-globalisering och omställning i Värmland"

Sune Berger

09.30 Rapportering om Det företagsamma Värmland

Anders Olsson

10.00 Bensträckare

10.30 Laget runt

11.30 Företagsakuten

Christina Lundqvist

11.45 Uppföljning och dialog om uppstartsfasen för Lärling 2.0

Britta Zetterlund-Johansson

12.15 Avslut