slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
S E G M E N T A C E T R H U

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

S E G M E N T A C E T R H U - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'S E G M E N T A C E T R H U' - newton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).
charakteristika
CHARAKTERISTIKA
 • metoda marketingového řízení (analýzy trhu)
 • cíl: poznat strukturu (tj. složení) trhu, na který chce

organizace svůj produkt umístit

 • podstata: organizace se zaměřuje na určitou část trhu

(určitou skupinu zákazníků s podobnými

potřebami), tzv. SEGMENT → jejich požadavkům

přizpůsobuje svou nabídku

charakteristika1
CHARAKTERISTIKA
 • fáze: průzkum trhu (tvorba kriterií pro segmentaci)

členění segmentů (rozdělení zákazníků do skupin)

výběr cílového segmentu (volba vhodného zákaznické

skupiny)

 • rozhodující je, zda se jedná o trh:

a) spotřební - organizace prodává obyvatelstvu

b) organizací - organizace prodává jiným organizací

charakteristika2
CHARAKTERISTIKA
 • výhody: uspokojení potřeb zákazníka

efektivnější distribuce produktu

přizpůsobení produktu zákazníkovi

získání konkurenční výhody

 • druhy: 1. demografická

2. geografická

3. psychologická

4. dle chování

segmentace demografick
SEGMENTACE DEMOGRAFICKÁ
 • rozděluje zákazníky podle demografickýchveličin
 • faktory: věk, pohlaví, povolání, příjem, náboženství,

rodinný stav

 • příklad: starší občané - léky

děti - hračky

ženy - dekorativní kosmetika

segmentace geografick
SEGMENTACE GEOGRAFICKÁ
 • rozděluje zákazníky podle prostorového rozmístění
 • faktory: regiony, státy, světové oblasti, typy osídlení,

podnebí

 • příklad: hory - pevná obuv

vesnice - doprava do zaměstnání

segmentace psychologick
SEGMENTACE PSYCHOLOGICKÁ
 • rozděluje zákazníky podle psychologického profilu,

tj. psychologických vlastností , rysů a životního stylu

 • faktory: postoje, hodnoty, životní styl, osobnost, sociální

třída

 • příklad: vyšší vrstva - luxusní hotel

vegetarián - bezmasá strava

segmentace dle chov n
SEGMENTACE DLE CHOVÁNÍ
 • rozděluje zákazníky podle nákupního chování
 • faktory: frekvence nákupu, věrnost značce, postoj

k výrobku, loajalita k dodavateli, postoj

k riziku

 • příklad: vyšší příjmová skupina - nákup v butiku

zdravý životní styl - biopotraviny

koly zad n
ÚKOLY - zadání
 • Určete u následujících příkladů, zda bude podnik dodávat

zboží na trh spotřební nebo trh organizací:

a) pec na výrobu pečiva

b) dětská výživa

c) ropa

d) palivové dřevo pro domácnost

 • Uveďte, kdo bude potenciálním zákazníkem v případě prodeje luxusních automobilů.
koly e en
ÚKOLY - řešení
 • Určete u následujících příkladů, zda bude podnik dodávat

zboží na trh spotřební nebo trh organizací:

a) pec na výrobu pečiva (trh organizací)

b) dětská výživa (trh spotřební)

c) ropa (trh organizací)

d) palivové dřevo pro domácnost (trh spotřební)

 • Uveďte, kdo bude potenciálním zákazníkem v případě prodeje luxusních automobilů.

(zákazník s vysokým příjmem, preferující vysokou jakost produktu a prestiž)

zdroje
ZDROJE
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - cesta k trhu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005, 340 s. ISBN 80-868-9848-2.
 • KOTLER, Philip. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 788 s. ISBN 978-80-247-1359-5.
ad