gimnazjum im jana adama maklakiewicza n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza. Gmina Mszczonów. Szkoły w naszej gminie. W naszej prezentacji skupimy się głównie na zmianach, które w naszej gminie nastąpiły w ciągu 20 lat, w tak ważnych dziedzinach dla nas jak edukacja i kultura.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza' - newton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szko y w naszej gminie
Szkoły w naszej gminie

W naszej prezentacji skupimy się głównie na zmianach, które w naszej gminie nastąpiły w ciągu 20 lat, w tak ważnych dziedzinach dla nas jak edukacja i kultura.

Na terenie gminy Mszczonów funkcjonują szkoły podstawowe w Mszczonowie, Lutkówce, Piekarach, Bobrowcach i Wręczy, a także publiczne Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza i Zespół Szkół w Osuchowie skupiający szkołę podstawową i gimnazjum. Ponadto w Mszczonowie działa Przedszkole Miejskie, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy.

Panorama miasta Mszczonów, źródło:archiwum GCI Mszczonów

gimnazjum im jana adama maklakiewicza1
Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza

„ Po upadku komunizmu w naszym kraju nastąpiło wiele zmian na różnych płaszczyznach, w tym

również na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej. W oświacie najistotniejsza była reforma, której

wynikiem m.in. było zredukowanie szkoły podstawowej do sześciu klas i utworzenie trzyletniego

gimnazjum.” -

Cytat z wywiadu z Panią Jadwigą Laskowską , radną w latach 1990-2002 oraz w kadencji 2006-2010, przewodniczącą Komisji Oświaty i Młodzieży.

1-go września 2001 roku odbyło się uroczyste otwarcie naszego Gimnazjum.

Wrzesień, 2000 r.

Maj, 2001 r.

Źródło: archiwum Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Luty, 2001 r.

Wrzesień, 2001r.

o rodek sportu i rekreacji osir
Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)

„ To samorząd gminy decyduje m.in. o powstawaniu nowych obiektów, instytucji i szkół. W tym czasie w naszym

mieście, oprócz wyżej wymienionego gimnazjum, powstała hala sportowa oraz sale gimnastyczne przy szkołach

w Lutkówce i Osuchowie.” – fragment wywiadu z p. Jadwigą Laskowską.

W mszczonowskim OSiR-ze działają różnorodne sekcje sportowe m.in. sekcja siatkówki „kadetek i

młodziczek”, sekcja siatkówki „seniorki”, sekcja tenisa stołowego, sekcja hokeja na trawie, sekcja judo.

Źródło: archiwum Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

modernizacja szk w naszej gminie
Modernizacja szkół w naszej gminie

„Po przejęciu szkół przez samorządy zadbano nie tylko o ich wygląd zewnętrzny i wyposażenie, ale rozszerzono

wymiar zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez samorząd. We wszystkich szkołach działają koła zainteresowań,

w tym m.in. koła informatyczne, kluby Europejczyka i koła artystyczne. Co roku organizowany jest gminny przegląd

artystyczny szkół, w którym uczniowie mogą wykazać się swoimi osiągnięciami. Uważam, że udział uczniów w tych

wszystkich zajęciach pozalekcyjnych zwiększa ich możliwości edukacyjne” – fragment wywiadu z p. Jadwigą

Laskowską.

Szkoła Podstawowa

w Mszczonowie

Lata 60-te

Rok 2001

Lata 90-te

Źródło: archiwum Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Rok 2010

nasze szko y podstawowe
Nasze szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Lutkówce

Szkoła Podstawowa w Piekarach

Szkoła Podstawowa we Wręczy

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

ocena inwestycji o wiatowych i kulturalnych
Ocena inwestycji oświatowych i kulturalnych

„Nie można pominąć jednak następujących dokonań: wyposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego przy Szkole

Podstawowej w Bobrowcach, świetlic szkolnych w Mszczonowie, Lutkówce, Piekarach i Bobrowcach, pomieszczeń

bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu. Rozbudowa zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej

i Gimnazjum w Mszczonowie będzie realizowana jeszcze w tym roku. Dzięki uzyskaniu pozytywnej oceny projektu

„Punkty Przedszkolne w Gminie Mszczonów” utworzono i wyposażono klasy przedszkolne w szkołach na terenie

gminy. Biorąc pod uwagę liczbę i zakres tych inwestycji, nie sposób jest ocenić je inaczej, jak pozytywnie”

– fragment wywiadu z p. Jadwigą Laskowską.

Źródło: www.mszczonow.pl

miejska biblioteka publiczna
Miejska Biblioteka Publiczna

Na terenie miasta od 1950 r. funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna. Od 2002 r. jej siedziba znajduje się w lokalu nowo wybudowanego Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie.

Od 2003 r. rozpoczęto komputeryzację zbiorów dzięki programowi MAK, otrzymanemu bezpłatnie z Biblioteki

Narodowej. Baza jest uzupełniana przy współpracy z Biblioteką m. st. Warszawy. Od 2005 r. działa także

czytelnia internetowa dzięki programowi IKONKA.

projekty realizowane m in ze rodk w unii europejskiej
Projekty realizowane m.in. ze środków Unii Europejskiej

„Samorząd mszczonowski złożył wiele wniosków o dofinansowanie realizacji różnych projektów ze środków UE.

Wiele z nich jest już zrealizowanych, inne są w czasie realizacji, a jeszcze inne są w fazie projektów. Do konkursów

ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Organizacyjnego Województwa Mazowieckiego zostały zgłoszone

projekty w następujących dziedzinach:

  • turystyka, np. zagospodarowanie zbiornika św. Anny, Weekend z Termami
  • rewitalizacja, np. elewacja budynku Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, modernizacja ulicy Sienkiewicza
  • edukacja, np. wyposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Mszczonowie
  • drogi, np. budowa Traktu Tarczyńskiego.

Wszystkie podane przykłady dowodzą, że nasza gmina jest wyjątkowo aktywna w pozyskiwaniu funduszy

unijnych.”

Źródło: www.mszczonow.pl

nasze osi gni cia
Nasze osiągnięcia

„Wymieniłam przede wszystkim inwestycje związane z oświatą i kulturą. Nie

sposób jednak nie wspomnieć o rozwoju infrastruktury technicznej (wodociągi,

kanalizacja, oczyszczalnia) czy budowa obwodnicy Mszczonowa i Traktu Tarczyńskiego.

Uważam, że wszystkie te inwestycje dodały splendoru naszej gminie, czego dowodem są

liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. wysokie miejsca w rankingu gmin.”

wirtualne muzeum ziemi mszczonowskiej
Wirtualne Muzeum Ziemi Mszczonowskiej

Aktualnie w muzeum dostępna jest sala fotografii, a w niej gabloty pod nazwą

„Druga wojna światowa”, „Najstarsze fotografie”, „Lata 20-te”, „Lata 30- lata”, „Lata 40-te”,

„Lata 50-te”. Dostępna jest też nowa gablota - „Macewy z mszczonowskiego kirkutu”. Ponadto

obok galerii w muzeum znajdują się opisy historyczne, ciekawostki, charakterystyka okolicy.

Źródło: www.mszczonow24.pl

sk ad zespo u projektowego
Skład Zespołu Projektowego

Ala Dobrowolska Klasa Ie1996 r.

Julia Słojewska Klasa Ie 1996, r.

Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie.

Opiekun: Iwona Lipińska, nauczyciel historii i WOS-u

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

r d a informacji
Źródła informacji:

www.mszczonow.pl

Folder gminy Mszczonów.

Wywiad z radną Gminy Mszczonów Panią Jadwigą Laskowską

Strony: GCI, MOK, termy Mszczonów, Szkoła w Osuchowie,

Szkoła w Mszczonowie, Szkoła w Bobrowcach,

Szkoła w Lutkówce

Archiwum GCI Mszczonów

Archiwum Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

www.mszczonow24.pl

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.