eakr toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007 2013 arviointi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007–2013 arviointi PowerPoint Presentation
Download Presentation
EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007–2013 arviointi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007–2013 arviointi - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007–2013 arviointi. Katsaus arvioinnin toteutukseen vuosina 2011-2013 eaKR-toimenpideohjelmien seurantakomiteat, syksy 2011. A. B. C. D. Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoista. Työsuunnitelma/ TEEMA 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007–2013 arviointi' - newton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eakr toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007 2013 arviointi

EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007–2013 arviointi

Katsaus arvioinnin toteutukseen vuosina 2011-2013

eaKR-toimenpideohjelmien seurantakomiteat, syksy 2011

sis llys

A

B

C

D

Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoista

Työsuunnitelma/ TEEMA 1

Työsuunnitelma/ TEEMA 2

Työsuunnitelma/ TEEMA 3

Sisällys
yhteenveto tiedonkeruuvaiheista ja tiimeist
Yhteenveto tiedonkeruuvaiheista ja tiimeistä

Teema 1 – HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS

VTT Kaisa Lähteenmäki-Smith, VTL Petri Uusikylä,

YTM Olli Oosi, VTM Annu Kotiranta, (FM Eeva Terävä)

Teema 2 – YRITYSTOIMINNAN UUDISTUMINEN, VERKOTTUMINEN JA KANSAINVÄLINEN KILPAILUKYKY

VTM Henrik Pekkala FL Mikko Valtakari, Tempo Economics, VTM Maarit Vuorela (kestävän kehityksen asiant.)

KTM Nita Korhonen

Hanketason

analyysi

Maakuntatason

analyysi

Teema 3 – OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTYMINEN JA INDIKAATTORITYÖ

FM Kimmo Viljamaa, VTT Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA

FM Elina Auri, VTM Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA,

VTM Antti Eronen

Vaikuttavuus-

analyysi

Indikaattoreiden kehittäminen

Paikkatietoanalyysit: FM Jaakko Valkonen

Edellisen arvioinnin yhteyshenkilöt: Sanna Ahvenharju, Gaia Consulting ja Jari Karjalainen, Aalto Pienyrityskeskus

maakuntal ht inen tarkastelu
Maakuntalähtöinentarkastelu
 • Kehittymispanostusten, tulosten ja vaikutusten tarkastelu ohjelmatason lisäksi maakunnittain
  • Käytännössä EAKR-varat sovitetaan maakuntien kehittämisen lähtökohtiin – siksi tämä mielekäs tarkastelutaso
  • Koskee teemoja 2 ja 3
 • Vuorovaikutteisuus osaksi arviointia
  • Tarkoittaa käytännössä:
   • Seurantakomiteoiden raportoinnin lisäksi arvioinnin tuloksista tiedotetaan maakuntiin
   • Kussakin maakunnassa vuorovaikutteinen työpaja arvioinnin loppuvaiheessa
raportointi
Raportointi

Arviointitulokset raportoidaan valmistuvien työvaiheiden mukaan kumuloituvasti tiiviinä muistioina ja esittelyinä seuraavasti:

Vuonna 2011

 • Työsuunnitelmien esittely seurantakomiteoille, marras-jouluku, tiivis pp-esitys

Vuonna 2012

 • TEEMA 1 LOPPURAPORTTI – HELMIKUU 2012
 • Raportointi työn edistymisestä vuoden 2011 ohjelmien edistymistä koskeviin vuosiraportteihin, maaliskuu, tiivis Word-muistio
 • Seurantaraportti ohjelmien seurantakomiteoille, huhtikuu, tiivis Word-muistio
 • Seurantaraportin esittely seurantakomiteoiden kokouksissa, touko-kesäkuu, tiivis pp-esitys
 • Seurantaraportti ohjelmien seurantakomiteoille, lokakuu, tiivis Word-muistio
 • Seurantaraportin esittely seurantakomiteoiden kokouksissa, marras-joulukuu, tiivis pp-esitys

Vuonna 2013

 • Raportti työn edistymisestä ja keskeisistä havainnoista vuoden 2012 edistymisraporttiin, tiivis Word-muistio
 • Seurantaraportti ohjelmien seurantakomiteoille, huhtikuu, tiivis Word-muistio
 • Seurantaraportin esittely seurantakomiteoiden kokouksissa, touko-kesäkuu, tiivis pp-esitys
 • Seurantaraportti ohjelmien seurantakomiteoille, lokakuu, tiivis Word-muistio
 • Seurantaraportin esittely seurantakomiteoiden kokouksissa, marras-joulu, tiivis pp-esitys
 • Esitys arvioinnin loppuraporttiluonnokseksi, joulukuu, Word-raportti

Vuonna 2014

 • Raportti työn edistymisestä ja keskeisistä havainnoista vuoden 2013 edistymisraporttiin, maaliskuu, tiivis Word-muistio
 • TEEMA 2 JA 3 LOPPURAPORTIT, huhtikuu, Word-raporttiluonnos
 • Loppuraportit, kesäkuu, Word-raportti
sis llys1

A

B

C

D

Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoista

Työsuunnitelma/ TEEMA 1

Työsuunnitelma/ TEEMA 2

Työsuunnitelma/ TEEMA 3

Sisällys
eakr toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007 2013 arviointi1

EAKR-toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007–2013 arviointi

Teema 1. EAKR-toimenpideohjelmien Hallintojärjestelmän toimivuus

teeman 1 arviointiteht v
Teeman 1 Arviointitehtävä
 • Alueellisten, kansallisten ja EU-viranomaisten välisen yhteistyön sujuvuus
 • Hankevalinnan käytännöt, ml. ohjelmien ympäristö- ja kestävyyskriteerit ja - tavoitteet
 • Tietojärjestelmien toimivuus, ml. ympäristövaikutusten arviointi
 • Maksatusten sujuvuus
 • Hallinnollisten käytäntöjen ja menettelytapojen yhdenmukaisuus eri viranomaistahojen välillä
 • Hallinnollisten toimien sääntelyn tarkoituksenmukaisuus ja tulkinnan yhdenmukaisuus
 • Hallinnoinnin taloudellisuuden arviointi (hallinnoinnin kustannukset suhteessa rakennerahastovaroihin)
teeman 1 l hestymistapa
Teeman 1 lähestymistapa
 • Kehittävä arviointi – tavoitteena eri alueilla käytössä olevien hyvien käytäntöjen löytäminen ja hallinnollisten pullonkaulojen löytäminen
 • Monitoimijainen näkökulma, asiakas (=rahoituksen saaja) keskiössä

 Tiedonkeruun suunta alhaalta ylös

teeman 1 ty vaiheet
Teeman 1 Työvaiheet

Osio 0. Projektihallinto

Osio 1. Arvioinnin tiedonkeruu

 • Yhteenveto aiemmista arvioinneista ja selvityksistä
 • Sähköinen kysely
 • Mini-tapausanalyysit
 • Hallinnollisten kustannusten arviointi
 • KV-kartoitus hyvistä käytännöistä

Osio 2. Raportointi

 • Työpaja
 • Loppuraportointi
sis llys2

A

B

C

D

Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoista

Työsuunnitelma/ TEEMA 1

Työsuunnitelma/ TEEMA 2

Työsuunnitelma/ TEEMA 3

Sisällys
teeman 2 arviointiteht v
Teeman 2 arviointitehtävä

1) Yritystaso

a) Kokonaiskuva rahoitetusta kehittämistoiminnasta – selvitetään, millaista kehittämistoiminta on

b) Välittömät tulokset – selvitetään, mitä muutoksia kehittämisrahoituksella on saatu liiketoiminnan kehittymisessä aikaan

c) Välilliset lyhyen aikavälin vaikutukset – selvitetään mitä vaikutuksia kehittämisrahoituksella on ollut yritysten kilpailukyvylle ja tuloksellisuudelle

2) Maakuntataso

a) Yhteistyön lisääntyminen – miten yritykset ovat verkostoituneet ja minkälaisia verkostoja on muodostunut?

 b) Osaamisen kasvu ­ – mitä tuloksia verkostoituminen on saanut aikaan, eli mitä uutta osaamista tai uusia ideoita yritykset ovat vastaanottaneet tai jakaneet verkostoissa?

 c) Uudet innovaatiot ­– mitä lopullisia hyötyjä, eli uusia innovaatioita verkostot ja sen myötä saatu osaaminen on konkreettisesti tuonut yrityksiin?

 3) Ohjelmataso

 • Miten ohjelmien ja rakennerahastostrategian tavoitteet ovat toteutuneet?
 • Mitä mahdollisuuksia ohjelmilla on vaikuttaa aluekehitykseen pitkällä aikavälillä?
teeman 2 l hestymistapa
Teeman 2 lähestymistapa
 • Teeman 2 arvioinnissa keskitytään arvioimaan pääosin rakennerahastostrategian painopisteen 1 toteumaa sekä EAKR:ntoimintalinjalta 1 tuettuja toimenpiteitä
  • Myös muiden painopisteiden tavoitteet sekä EAKR:n toimintalinjojen 2 ja 3 toimenpiteiden tuki yritystoiminnan kehittämiselle huomioidaan
 • Myös tässä teemassa monitoimijainen näkökulma, asiakas (=rahoituksen saaja) keskiössä

 Tiedonkeruun suunta alhaalta ylös

teeman 2 ty vaiheet
Teeman 2 Työvaiheet

Osio 0. Projektihallinto

Osio 1. Yrityskohtaisen tiedon keruu

1.1 Hankkeiden tulostietojen koonti haastatteluiden pohjaksi

1.2 Tukea saaneiden yritysten ja muiden hanketoimijoiden puhelinhaastattelut

1.3 Synteesi tuloksista ja vaikutuksista

1.4 Tapaustutkimukset

Osio 2. Maakuntatason vaikuttavuusanalyysi

2.1 Yhteenveto maakuntakohtaisista kehittämispainotuksista

2.2 Toimialakohtaisen suhdannetiedon koonti

2.3 Erityisindikaattoreiden koonti

2.4 Rahoitetun toiminnan typologisointi ja paikkatietoanalyysi

Osio 3. Raportointi

3.1 Loppuraportointi

3.2 Tiedotus ja vuorovaikutteinen työskentely maakuntatason toimijoiden kanssa

sis llys3

A

B

C

D

Yhteenveto ja yleistä arviointiteemoista

Työsuunnitelma/ TEEMA 1

Työsuunnitelma/ TEEMA 2

Työsuunnitelma/ TEEMA 3

Sisällys
teeman 3 arviointiteht v
Teeman 3 Arviointitehtävä

EAKR-rahoituksenmerkitysalueellistenosaamisympäristöjenkehittämisessä

 • Arviointituottaatietoasekäohjelmaatoteuttavilleviranomaisillejavälittävilletoimielimilleettäohjelmienseurantakomiteoillesiitä, mitenohjelmilleasetetutteeman 3 mukaisettavoitteet on saavutettujamitentoimenpiteetovatedesauttaneetteeman 3 tavoitteidensaavuttamista

Osaamista, innovaatiotoimintaajaverkottumistamittaavienindikaattoreidenkehittäminen

 • Arvioinninyhteydessäkehitetäänindikaattoreita, joidenavullainnovaatio- jaosaamisympäristöjenkehittämistäjaverkostoitumisenedistämiseenliittyviätoimenpiteitävoidaanmitatanykyistäparemmin

Arvioinnintavoitteena on:

 • Analysoidarakennerahastotoiminnanmerkitystäerilaistenosaamis- jainnovaatioympäristöjenkehittämisessä, ml ylimaakunnallisetteemahankkeet.
 • Tuottaatietoasiitä, millaisiaosaamistajainnovaatiotoimintaaedistäviärakenteitarakennerahasto-ohjelmilla on tuettu, mitenrakennerahastotoimetovatedesauttaneetalueidenosaamis- jainnovaatioympäristöjenkehittymistä.
 • Selvittäämikäroolirakennerahastoillakaikenkaikkiaan on alueidenosaamisenjainnovaatiotoiminnanedistämisessä.
 • Parantaarakennerahastojentuensekätoimenpideohjelmienstrategianjatäytäntöönpanonlaatua, tehokkuuttajayhdenmukaisuutta.
innovaatio ja osaamisymp rist t institutionaalinen n k kulma
Innovaatio- ja osaamisympäristöt – institutionaalinen näkökulma

Kansallinen ja EU-tason innovaatiopolitiikka

TARJONTA – TIEDON TUOTTAMINEN, LEVITTÄMINEN JA INNOVAATIOTOIMINNAN TUKI

KYSYNTÄ – TIEDON TUOTTAMINEN, HYÖDYNTÄMINEN JA SOVELTAMINEN

VÄLITTÄVÄT MEKANISTIMIT

Verkostot

Välittäjä-organisaatiot

Normit

Infrastruktuuri

jne.

Asiakkaat

Koulutus

Kilpailijat

Tutkimus

- Tiedon ja osaamisen tuottaminen

Yritykset

Julkinen hallinto

Kumppanit

Rahoitus ja palvelut

Alihankkijat

innovaatio ja osaamisymp rist t kyvykkyysn k kulma
Innovaatio- ja osaamisympäristöt – kyvykkyysnäkökulma

Soveltuvat mittarit?

Tiedonkeruu?

Alueen ulkopuolinen tietämys ja innovaatiot

Tiedon ja osaamisen saavutettavuus

Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen

Tiedon ja osaamisen

ankkurointi

Tiedon tuottaminen

Tiedon käyttäminen

Hallintakyvykkyys

Innovaatioiden kysyntä

teeman 3 ty vaiheet
Teeman 3 Työvaiheet

Osio 0. Projektihallinto

Osio 1. Vaikuttavuusanalyysi

1.1 Systemaattinen analyysi projektien loppuraporteista

1.2 Verkostoanalyysi

1.3 Maakuntakohtaisten innovaatio- ja osaamisprofiilien muodostaminen

1.4 Tapausanalyysit

Osio 2. Indikaattoreiden kehittäminen

2.1 Kooste muualla käytetyistä seurantamalleista ja -kehikoista

2.2 Seurantaindikaattoreiden kehittäminen

Osio 3. Raportointi

3.1 Loppuraportointi

3.2 Tiedotus ja vuorovaikutteinen työskentely maakuntatason toimijoiden kanssa

kiitos

Kiitos!

Endslide.