Trendy w rozwoju logistyki aleksander niemczyk warszawa 3 wrze nia 2014 r
Download
1 / 14

Trendy w rozwoju logistyki Aleksander Niemczyk Warszawa 3 września 2014 r. - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

Trendy w rozwoju logistyki Aleksander Niemczyk Warszawa 3 września 2014 r. Wzrost popytu. Megatrendy wpływające na wzrost popytu w logistyce Globalizacja produkcji i obrotu gospodarczego Przejście do społeczeństwa postindustrialnego i ekonomii usług

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trendy w rozwoju logistyki Aleksander Niemczyk Warszawa 3 września 2014 r.' - newman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trendy w rozwoju logistyki aleksander niemczyk warszawa 3 wrze nia 2014 r

Trendy w rozwoju logistykiAleksander NiemczykWarszawa 3 września 2014 r.


Wzrost popytu
Wzrost popytu

Megatrendy wpływające na wzrost popytu w logistyce

Globalizacja produkcji i obrotu gospodarczego

Przejście do społeczeństwa postindustrialnego i ekonomii usług

Indywidualizacja produktów i usług i przyspieszenie rozwoju gospodarczej aktywności w realiach „On Demand”

Rosnące znaczenie uwarunkowań pozagospodarczych, w szczególności:

- presja gospodarek zrównoważonych,

- rosnące ryzyka nieplanowanych ingerencji w gospodarkę poprzez interwencje polityczne i terroryzm

Źródło: KilleCh., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014


Wzrost poda y
Wzrost podaży

Megatrendy wpływające na wzrost podaży w logistyce

Odkrycie (ponowne) czynników sukcesu wynikających z optymalnej organizacji procesowej i strukturalnej

Nowe możliwości logistyki związane z postępem technologicznym

Nowi usługodawcy logistyczni i nowe usługi jako skutek deregulacji i prywatyzacji oraz nowych strategii ekspansji przedsiębiorstw i branż spoza logistyki

Koncentracja na podstawowej działalności, shareholdervalue, outsourcing

Źródło: KilleCh., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014


Warto rynku logistycznego 2012
Wartość rynku logistycznego 2012

[mld EUR]

Źródło: KilleCh., Schwemmer M., TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2013/2014. DVV Media Group, 2014


Krajowy rynek logistyczny
Krajowy rynek logistyczny

Wzrost wartość rynku logistycznego mierzona przychodami z transportu, magazynowania i poczty do 182 mld zł – 11,2% PKB [2013]

200 tys. przedsiębiorstw TSL to około 9% wszystkich firm w Polsce

Przeciętne zatrudnienie w branży TSL - 550 tys. pracowników

31 miejsce polskiej logistyki w rankingu Banku Światowego

Źródło: Grzegorz Szyszka na podstawie danych GUS


Przewozy adunk w
Przewozy ładunków

[mld tkm]

Źródło: Fechner I., Szyszka G. (red.) Logistyka w Polsce. Raport 2013

Biblioteka Logistyka, Poznań 2014


Wizja 2020
Wizja 2020

Europa Wschodnia ze względu na wzrost rynku i niskie koszty oferuje w perspektywie kolejnych 5-8 lat bardzo dobre warunki do podejmowania inicjatyw gospodarczych.

Osiedlanie się zachodnich przedsiębiorstw w Europie Wschodniej będzie wzrastać ze względu na mijający kryzys gospodarczy i zwiększającą się potrzebę powstawania profesjonalnych lokalizacji produkcyjnych i logistycznych.

Prawidłowy wybór lokalizacji, prawidłowe zarządzanie projektem i uwzględnianie cyklu życia produkcji w Europie Wschodniej zapobiegną nieudanym inwestycjom.

Źródło: Metroplan


Wizja 20201
Wizja 2020

Ponadgraniczna lokalizacja magazynów regionalnych wpływa na potencjał rynku,

rozwój innowacyjnych usługodawców logistycznych i logistyki wewnątrzzakładowej.

Magazyny regionalne

Magazyn centralny

Źródło: Metroplan


Cechy europejskiej logistyki
Cechy europejskiej logistyki

Niestandardowe opakowania i ich rozmiary

Wykorzystanie ładowności poniżej 60%

24% pustych przebiegów

Wzrost kongestii i emisji CO2

Mało wydajne sieci transportowe

Słabe wykorzystanie przestrzeni magazynowej

Wyrzucanie 25% kupionych produktów


European Technology Platform

on Logistics

  • Zadania

  • Identyfikacja problemów, potrzeb, planów przedsiębiorstw w zakresie logistyki

  • Zdefiniowanie Europejskiego Programu Badawczego

  • Finansowanie innowacyjnych projektów odpowiadającym realnym potrzebom firm

  • Współdziałanie biznesu i nauki celem zrównoważonego rozwoju europejskiej gospodarki

  • Edukacja logistyczna - budowa programów - szkolenia


Polska Logistyczna Platforma Technologiczna

Zrównoważony rozwój polskiej logistyki poprzez wdrażanie innowacji

Zadania

Ustanowienie sektorowego programu badawczego na lata 2015-2020 – innowacyjne rozwiązania w polskiej logistyce

Inicjowanie prac B +R - udział w projektach krajowych i UE

Transfer technologii - poszukiwania innowacji i ich wdrażanie

Edukacja logistyczna - budowa programów i szkolenia

Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój logistyki


Wyzwania polskiej logistyki

Tworzenie zrównoważonego systemu logistycznego

Poprawa rentowności usług logistycznych - neutralizacja wzrostu kosztów.

Pro-ekologiczna rozbudowa infrastruktury logistycznej – rozwiązania.

Rozwój transportu intermodalnego - wykreowanie międzygałęziowych centrów logistycznych.

Poprawa obsługi i bezpieczeństwa konsumentów – rozwiązania dla handlu internetowego.


Wyzwania polskiej logistyki

Współdzielenie łańcuchów dostaw

Usprawnianie systemu komunikacji – monitorowanie łańcuchów dostaw i wdrażanie standardów

Lepsze wykorzystanie zasobów (puste przebiegi) - tworzenie ram współpracy dostawców z odbiorcami usług logistycznych

Obniżenie kosztów logistycznych MSP - osiągnięcie efektu skali, wspólne zakupy, specjalizacja produktowa


Dziękuję za uwagę!

dr inż. Aleksander Niemczyk

[email protected]


ad