Prostat t
Download
1 / 25

PROSTATİT - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

PROSTATİT. 50 yaşından genç erkeklerde en sık konulan ürolojik tanı 50 yaşın üzerindeki erkeklerde ise BPH ve Prostat Ca’den sonra 3. Sıklıkta En yüksek prevalans 20-49 yaşları arasında Tüm erkeklerin %11-14’ünde önceden ya da yeni tanı konmuş prostatit bulunmaktadır

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROSTATİT' - newman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Prostatit epidemiyoloji

50 yaşından genç erkeklerde en sık konulan ürolojik tanı

50 yaşın üzerindeki

erkeklerde ise BPH ve Prostat Ca’den sonra 3. Sıklıkta

En yüksek prevalans 20-49 yaşları arasında

Tüm erkeklerin %11-14’ünde önceden ya da yeni tanı konmuş prostatit bulunmaktadır

Anstabil anjina, kardiyak enfarkt, crohn hastalığı ölçüsünde yaşamı olumsuz etkiler

Prostatit Epidemiyoloji


Semptomlar

AĞRI tanı

Perine

Suprapubik bölge

Penis

Testisler,

Anüs

Arka alt bölümde

OBSTRÜKTİF ve İRRİTATİF İşeme Semptomları

İdrar sıklığında artma

Sıkışma

Noktüri

Mesaneyi tam boşaltamama hissi

Disüri

Semptomlar


Semptomlar1

Cinsel Fonksiyonlarda tanı

Bozulma

Ejakülasyon sırasında veya sonrasında ağrı

Erektil disfonksiyon

Sonuçta yaşam kalitesini

çok olumsuz olarak etkiler

Semptomlar


Etyoloji enfeksiyon

Üretrit, sistit, epididimit gibi tekrarlayıcı İYE tanı

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Enfeksiyon ajanları arasında en sık etken bakteriler (%65-80 E.Coli)

Etyoloji/Enfeksiyon


Etyoloj

Mesane boynunda ve üretrada anatomik obstrüksiyon tanı

Yüksek basınçlı disfonksiyonel işeme

İntraprostatik duktal reflü

Tekrarlayıcı perineal travma (at, bisiklet)

İmmünolojik nedenler-(otoimmünite)

ETYOLOJİ


Ntra prostatik duktal refl
İntra-Prostatik Duktal Reflü tanı

Prostat duktusları içine

enfekte idrarın reflüsü


Ntra prostatik duktal refl1
İntra-Prostatik Duktal Reflü tanı

 • Kronik prostatit prostatın periferik zonunu santral zonundan daha fazla etkilemektedir

 • Bunun nedeninin periferik zon duktuslarının prostatik üretraya santral zon duktuslarına kıyasla daha horizontal olarak girmesi ve bu nedenle idrar reflüsünün daha fazla olabilmesidir

Kronik prostatit tedavisinde kullanılan alfa blokerler intraprostatik duktal reflüyü azaltmaktadırlarProstatit tan s

ANAMNEZ Reflüsü

Hastanın hikayesi

Ağrının şiddeti, lokalizasyonu, süresi

Obstrüktif ve irritatif işeme semptomları

Cinsel problemler

Eşlik eden başka hastalıklar

FİZİK MUAYENE (DRE)

Rektal tuşede prostat normalden daha yumuşak olarak bulunur

Prostatit Tanısı


Prostatit tan s 4 kap testi
Prostatit Tanısı/ 4 Kap Testi Reflüsü

 • Ürtera, mesane ve prostat enfeksiyonları arasında ayırıcı tanı sağlar

 • Kronik prostatit sendromları tanısında altın standarttır.

 • Prostat salgısının ve idrarın mikroskopik incelemesi ve kültürü yapılır


4 kap testi

İşenen idrarın Reflüsüilk 10 ml’si toplanır (VB-1), bu örnekte bakteri ya da lökositoz varlığı üretriti gösterir

Orta akım idrarının 10 ml’si toplanır (VB-2), bu örnekte bakteri ya da lökositoz varlığı primer ya da eşlik eden sistiti gösterir

4 Kap Testi


4 kap testi1

Hastaya etkili bir prostat masajı yapılır Reflüsü

Prostat masajı sırasında prostat salgısı direk steril bir kaba toplanır (EPS)

Masajdan sonraki ilk idrarın 10 ml’si toplanır (VB3)

Hemen kültüre ve mikroskopik incelemeye gönderilir

4 Kap Testi


4 kap testi2

1. ya da 2. idrar örneğinde bakteri (-) Reflüsü

Prostat masajı sonrası prostat salgısı ya da masaj sonrası idrar örneğinde bakteri (+)

Tanı: ‘Bakteriyel Prostatit’

4 Kap Testi


2 kap testi

Prostat masajı öncesi orta akım idrarı alınır Reflüsü

Etkili prostat masajı sonrası ilk idrar alınır

Kültüre ve mikroskopik incelemeye gönderilir

2 Kap TestiKategori i

Prostat bezinin jeneralize enfeksiyonudur Reflüsü

Perinede ve suprapubik bölgede akut başlayan şiddetli ağrı, yüksek ateş, titreme, halsizlik

İnflame ve şişmiş prostat bezi nedeniyle obstrüktif ve irritatif işeme semptomları; dizüri, pollakiüri

Pürülan görünümlü prostat sıvısı ve kültürde bakteri (+)

İdrar ve kan kültürü sonrasında hemen I.V. geniş spektrumlu antibiyotik (ampisilin+gentamisin) verilir

Tedavi süresi 4-6 haftadır ancak tedavi süresinin uzatılması prostat dokusunun sterilize olmasını sağlayarak kronik prostatit ya da abse oluşumu gibi komplikasyonları önler

Tedaviye 36-48 saat içinde yanıt vermeyen hastalarda prostat absesi düşünülmelidir

Kategori I


Kategori ii
Kategori II Reflüsü

 • Kronik bakteriyel prostatit

 • Rekürren idrar yolu enfeksiyonu, kronik genitoüriner ağrı ve obstrüktif, irritatif işeme semptomları

 • İYE epizodları arasında asemptomatik olabilirler

  TEDAVİ

 • 8-12 hafta süreyle florokinolon grubundan bir antibiyotik, ciprofloxacin, levofloxacin, moksifloxacin

 • Aşağıdaki kriterlerden birisi mevcutsa tedaviye alfa-bloker eklenir ve en az 6 ay kullanılır

  Obstrüktif idrar yakınması (+)

  Maksimum idrar akım hızı 20cc/sn’den düşük

  Rezidü idrar volümü 50 cc’den yüksek

  Hasta 50 yaşından büyük

 • Tedaviye yanıtı iyi olmayan hastalara, haftada 2 gün birkaç dakika prostat masajı eklenir


Prostat masaj

Tıkanmış olan prostat kanallarının drenajını sağlar Reflüsü

Prostat kan akımında geçici iyileşme sağlayarak, prostat bezi içine antibiyotik penetrasyonunu iyileştirir

Haftada 2 defa birkaç dakika yapılır semtomlarda iyileşme görülürse devam edilir

Prostat Masajı


Kategori iii
Kategori III Reflüsü

 • Kronik prostatit ile başvuran hastaların % 95’inden fazlası bu kategoriye dahildir

 • ‘Kronik Pelvik Ağrı Sendromu’ olarak adlandırılmaktadır

 • En sık görülen ve en zor tedavi edilen kategoridir

 • Bu hastalarda son 6 ay içinde 3 ay ya da daha uzun süreli perine, suprapubik bölge, penis veya testislerde pelvik ağrı öyküsü (+)

 • İrritatif ve obstrüktif idrar semptomları

 • Ejakülasyon sırasında veya sonrasında ağrı ve erektil disfonksiyon

 • Hastaların hayat kalitesi çok düşüktür

 • İdrar kültürleri negatiftir


Kategori iiia
Kategori IIIA Reflüsü

 • Prostat sıvısı kültüründe bakteri üremez ancak mikroskopik pürülans vardır, prostat sıvısında anlamlı düzeyde lökosit (+)

  TEDAVİ

 • 4 hafta süreyle antibiyotik tedavisi (prostat masajı eklenebilir)

 • Alfa-Blokerler (Terazosin) antibiyotikle eş zamanlı başlanır ve en az 6 ay süreyle kullanılır

 • Anti-inflamatuarlar (İbuprofen)


Kategori iiib
Kategori IIIB Reflüsü

 • Prostadynia (Non-inflamatuar KPAS) olarak adlandırılır

 • Prostat sıvısında anlamlı düzeyde lökosit yoktur

  TEDAVİ

 • NSAII

 • Alfa-Blokerler (Terazosin) antibiyotikle eş zamanlı başlanır ve en az 6 ay süreyle kullanılır

 • Fizik Tedavi

 • Psikolojik destek


Campbell urology
Campbell Urology Reflüsü


Kategori iv
Kategori IV Reflüsü

 • ‘Asemptomatik Enflamatuar Prostatit’ olarak adlandırılır

 • Belirtilere neden olmaz, bu hastalarda eşlik eden BPH, PSA yüksekliği, prostat ca nedeniyle yapılan biyopsilerde tesadüfen prostatite rastlanır

 • Semptomatik tedaviye gerek yoktur


Prostatit tedavisinde alfa blokerler
Prostatit Tedavisinde Alfa Blokerler Reflüsü

 • Alfa blokerler çıkış obstrüksiyonunu

  düzelterek idrar akımını artırır ve sonuçta

  ‘İntraprostatic Duktal Reflü’yü azaltırlar1

1) Campbell Üroloji Kitabı