slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
duben - červen 2003 PowerPoint Presentation
Download Presentation
duben - červen 2003

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 136

duben - červen 2003 - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Analýza obrazu České republiky v zahraničních médiích. duben - červen 2003. OBSAH. GLOBÁLNÍ ANALÝZA (analyzována všechna data) NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY KDO? (média, novináři a osobnosti zmiňující ČR) KDE? (územní struktura zájmu o ČR) CO? (témata spojená s ČR) JAK? (hodnocení ČR)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'duben - červen 2003' - nevina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Analýza obrazu České republiky

v zahraničních médiích

duben - červen 2003

slide2

OBSAH

 • GLOBÁLNÍ ANALÝZA (analyzována všechna data)
 • NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY
 • KDO?(média, novináři a osobnosti zmiňující ČR)
 • KDE?(územní struktura zájmu o ČR)
 • CO?(témata spojená s ČR)
 • JAK?(hodnocení ČR)
 • SHRNUTÍ
 • KONTAKT
slide3

OBSAH

 • DÍLČÍ ANALÝZY(data analyzována podle země původu médií)

Německo

Rakousko

Francie

Rusko

USA

Velká Británie

Itálie

Španělsko

Financial Times

slide4

nejčastěji kladené otázky

 • Co udávají čísla v grafech?
 • Tato analýza využívá dvou základních jednotek: rozsahu a počtu příspěvků. Každou zmínku o České republice či jejích částech, českých organizacích a osobách analyzujeme z hlediska rozsahu (počtu řádků), který v monitoringu médií zaujímá. 1 řádek monitoringu představuje zhruba 3 řádky sloupku v běžném deníku. Příspěvkem rozumíme jakoukoliv formu článku v tisku a rozhlasové nebo televizní reportáže. V některých případech využíváme také procenta.
 • S jakou přesností jsou měřeny jednotlivé výroky?
 • Každý výrok analyzujeme s přesností ¼ řádku. Agregovaná data v grafech zaokrouhlujeme na jednotky.
 • Graf, který mě zajímá, v analýze chybí. Jak je to možné?
 • V této analýze nenabízíme všechny kombinace analyzovaných dat. To by si vyžádalo tisíce stránek. Na poslední straně je uveden kontakt. Pokud projevíte zájem, na požádání Vám graf připravíme.
 • Jaká média jsou analyzována?
 • BBC (Velká Británie), Der Standard (Rakousko), Der Tagesspiegel (Německo), El Periódico (Španělsko), Financial Times (celosvětový rozsah), La Stampa (Itálie), Le Monde (Francie), Sueddeutsche Zeitung (Německo), The Guardian (Velká Británie), The New York Times (USA), The Washington Post (USA), Vedomosti (Rusko).
 • Sledujeme mediální obraz ČR.Proč tedy některé grafy obsahují zahraniční osoby nebo organizace?
 • Ani zahraniční novináři nejsou neomylní. Často si zaměňují fakta. Mohou se například domnívat, že papež Jan Pavel II. je původem z Čech, ačkoliv pochází z Polska. Pro mediální analýzu není rozhodující, jaká je realita. Podstatné je, jak ji popisují média. Proto se mezi příslušníky ČR může objevit i občan ze zahraničí. Totéž platí také pro organizace.
slide5

KDO?

 • Jak se o ČR zajímají jednotlivá zahraniční média?
 • Kteří zahraniční novináři přináší nejvíce informací o ČR?
 • Jakým poměrem se na image ČR v zahraničních médiích podílejí osoby, organizace a územní celky?
 • Které osoby a organizace ČR jsou zmiňovány nejčastěji a na největším rozsahu?
 • Kdo se o ČR, jejích organizacích a představitelích v zahraničních médiích vyjadřuje nejaktivněji?
slide6

ZÁJEM ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍ O ČRitalský triumf

Fotbal je v Itálii nesmírně populární. Také proto mu tamní sdělovací prostředky věnují mimořádnou pozornost. Jedním z nejuznávanějších fotbalistů italské Serie A je český záložník Pavel Nedvěd. Právě proto deník La Stampa zmiňuje ČR a její zástupce na největším rozsahu.

slide7

POŘADÍ NOVINÁŘŮRobert Anderson nejaktivněji o ČR

Jde o pseudonym. Autor je ve skutečnosti Francouz, pražský dopisovatel.

V dubnu, květnu a červnu byl ve sledovaných zahraničních médiích nejaktivnějším novinářem Robert Anderson z Financial Times. Články v jeho podání se však k ČR staví velmi kriticky. Negativně laděné výroky tvoří 40% jejich rozsahu. Pozitivních výroků je přitom jen 14%. Tento žurnalista se zaměřuje na ekonomiku (především bankovnictví) a vstup ČR do Evropské unie.

slide8

ČASOVÝ VÝVOJ ZÁJMU ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍ O ČR

Nárůst zájmu médií zapříčinilo referendum o vstupu České republiky do Evropské unie

slide9

STRUKTURA ZÁJMU O ČRnejčastěji jsou zmiňována území

Území ČR

Jakékoliv zmínky o území České republiky. Může jít o ČR jako celek, obce, regiony nebo jiné územní celky. Příklady: ČR uspořádala summit NATO, v Brně se konala demonstrace, Moravskoslezský kraj má problémy s infrastrukturou.

Osoby ČR

Rozsah všech výskytů osob českého původu. Příklady: Václav Klaus navštívil Německo, Milan Baroš vstřelil gól za Liverpool.

Organizace ČR

Rozsah všech výskytů českých organizací. Může jít o politické strany, státní orgány, firmy, nadace, divadla, sportovní kluby aj. Příklady: vláda schválila návrh reformy veřejných financí, Škoda Auto vykázala oproti loňskému roku nižší zisk.

slide10

NEJVÍCE ZMIŇOVANÉ OSOBY ČR suverénní Pavel Nedvěd

válečný pilot RAF a zrádce pracující pro Gestapo

Vítězství Pavla Nedvěda není příliš překvapivé. Za pozornost však stojí rozdíl, s jakým zvítězil. Tento český záložník Juventusu Turín byl zmiňován na zhruba stejném prostoru jako Václav Klaus, Václav Havel a Vladimír Špidla dohromady. Také tento jev poukazuje na skutečnost, že zahraniční média v souvislosti s naší zemí zajímá mnohem více sport a kultura, než politika.

slide11

STRUKTURA OSOBzahraniční média zajímají především sportovci

Graf znázorňuje podíl, který v zahraničních sdělovacích prostředcích získaly jednotlivé kategorie Čechů.

Zajímavou skutečností je malý prostor, který se dostává politikům. Zahraniční média si víc než jich všímají českých sportovců a umělců.

Za zmínku stojí také velmi malý podíl patřící manažerům a podnikatelům. Média však v tomto případě informují spíše o korporacích než o jejich zástupcích (viz následující grafy).

slide13

STRUKTURA ORGANIZACÍfirmy dominují

Z organizací ČR zmiňovaných zahraničními médii zaujímají téměř polovinu rozsahu firmy.

Státní orgány, kam řadíme Vládu, Parlament, ale i Fond národního majetku, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a další instituce, tvořily čtvrtinu rozsahu.

Kultura je spojována především s jednotlivci, než s institucemi. Jejich podíl je proto poměrně nízký.

slide14

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR nevýznamní cizinci významně ovlivňují mediální image ČR

Mezi autory výroků zahrnujeme všechny osoby (i zahraniční příslušníky), které se ve sledovaných médiích vyjadřovaly o ČR, jejích občanech nebo organizacích. Např. Tomáš Baťa hovořil sám o sobě (analyzujeme jej jako příslušníka ČR).

slide15

KDE?

 • Jaká je územní struktura příspěvků o České republice?
 • Nakolik je tato struktura decentralizovaná?
 • S jakými zahraničními zeměmi je ČR nejčastěji spojována?
slide16

ÚZEMNÍ STRUKTURA Praha očekávaným leaderem mezi městy

Regionální struktura zájmu o ČR je velmi centralizovaná. Zahraniční média se omezují prakticky jen na zmínky o ČR jako celku nebo o Praze.

Informují-li světové sdělovací prostředky o možnostech cestovního ruchu v naší zemi, jde z 84%oPrahu a ve zbývajících případech o ČR jako celek. Nezaznamenali jsme jedinou zmínku o turistických příležitostech v jiných regionech.

slide17

ZAHRANIČNÍ ÚZEMÍ SPOJOVANÁ S ČR zelená je tráva, fotbal to je hra … v Itálii zvláště

Mnoho příspěvků bývá logicky spojeno se zemí, kde dané médium vychází.92% všech zmínek o Itálii v souvislosti s ČR pochází právě z italského deníku La Stampa. Ve většině případů jde o výroky o Pavlu Nedvědovi.

slide18

ZAHRANIČNÍ ÚZEMÍ SPOJOVANÁ S ČR beze zmínek o zemi, v níž dané médium vychází

Z předchozího grafu byly odfiltrovány všechny výroky o ČR ve spojení se zemí, v níž médium vychází. Právě proto se Itálie v tomto grafu vůbec neobjevila. Drtivá většina výroků o ČR v souvislosti s Itálií totiž pochází z italského deníku La Stampa. Ostatní zahraniční sdělovací prostředky o České republice ve spojení s Itálií informovaly minimálně.

slide19

CO?

 • S jakými tématy je ČR v zahraničních médiích nejčastěji spojována?
 • Jak se tato tématická struktura liší v různých zemích, kde sledovaná média vychází?
 • S jakými tématy jsou spojována vybraná města, především Praha?
slide20

kategorie témat

 • Každý výrok o ČR, jejích představitelích či organizacích spojujeme s jedním tématem. Tato témata řadíme do kategorií.
 • Např. kategorie „Armáda“ obsahuje mj. témata:
 • Profesionalizace armády
 • Nehody v armádě
 • Nákup stíhacích letounů
 • Chemická jednotka v Kuvajtu
 • Vyslání polní nemocnice

Armáda

Bezpečnost

Cestovní ruch

Církve

Doprava

Ekonomika

Energetika

Evropská unie

Historie

Justice

Kultura

Média

Menšiny, cizinci

Nehody, neštěstí

Politické strany

Regiony

Sociální věci

Společnost

Sport

Státní správa

Školství

Věda a výzkum

Zahraniční politika

Zdravotnictví

Zemědělství

Životní prostředí

slide21

TEMATICKÁ STRUKTURA ZÁJMU O ČR+ detailní rozbor prvních tří kategorií

Česká republika je v zahraničích médiích prezentována především v souvislosti se sportem a kulturou. Tuto skutečnost nezvrátilo ani červnové referendum o vstupu do EU. Cestovní ruch je spíše okrajovým tématem.

slide23

CESTOVNÍ RUCHtematická struktura

Graf znázorňuje tematickou strukturu všech zmínek o ČR v souvislosti s cestovním ruchem.

Zahraniční sdělovací prostředky nejčastěji informují o Praze jako o turistickém lákadle.

slide25

TEMATICKÁ STRUKTURA ZÁJMU O PRAHU+ detailní rozbor prvních tří kategorií

Světová média představují Prahu jako kulturní metropoli. Nechybí ani časté zmínky o možnostech cestovního ruchu v hlavním městě.

slide26

JAK?

 • Jak je ČR hodnocena zahraničními médii?
 • Jaká je struktura autorů, kteří hodnotí ČR nejkritičtěji a naopak nejpozitivněji?
 • Jak jsou zahraničními žurnalisty hodnoceny vybrané osoby a organizace ČR?
 • Jak je ČR hodnocena v souvislosti s jednotlivými tématy?
 • Jak hodnotí ČR jednotlivá zahraniční média?
 • Jak jsou hodnocena vybraná města a regiony ČR?
slide27

příklady hodnocení

 • pozitivní hodnocení: autor výroku souhlasí nebo chválí sledovaný subjekt
 • Česká fotbalová reprezentace předvádí fantastickou podívanou.
 • Česká zpěvačka a houslistka Iva Bittová představuje špičku světové alternativní hudby.
 • pozitivní image: autor výroku sledovaný subjekt nechválí, výrok však má pro něj pozitivní dopadČeská automobilka Škoda Auto zvýšila zisk o 150 procent.
 • Filmový festival v Karlových Varech se těší velké oblibě mezi hvězdami filmového plátna.
 • neutrální hodnocení: autor výroku subjekt nekritizuje ani nechválí, výrok nemá neutrální dopadVláda ČR na včerejším jednání schválila návrh reformy veřejných financí.Český premiér Vladimír Špidla přicestoval na návštěvu Velké Británie.
 • negativní image: autor výroku sledovaný subjekt nekritizuje, výrok však má pro něj negativní dopadKriminalita v České republice nadále roste.Zadluženost české metropole je jedna z nejvyšších v Evropě.
 • negativní hodnocení: autor výroku nesouhlasí nebo kritizuje sledovaný subjektČeská republika hrubě porušila mezinárodní konvence.
 • Postoje českého prezidenta Václava Klause k Evropské Unii jsou zcela scestné.
slide28

HODNOCENÍ ČR V ZAHRANIČNÍCH MÉDIÍCH

Tento graf zobrazuje hodnocení ČR, jejích občanů a organizací vybranými světovými médii v dubnu, květnu a červnu 2003.

Podíl pozitivních a negativních výroků je v zásadě stejný, země má tedy v zahraničních sdělovacích prostředcích neutrální image.

%

slide29

JAK HODNOTÍ ČR ZAHRANIČNÍ NOVINÁŘI

Z hodnocení byly vyjmuty všechny výroky tzv. vnějších autorů (politiků, sportovců, umělců atd.). Např.: Miloš Zeman prohlásil …, George Bush vyzval …, Pavel Nedvěd řekl … Zůstávají jen věty, jejichž autorem je pouze sám novinář.

%

slide30

DALŠÍ AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide31

NEJHŮŘE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACEimage země nejvíce škodili vláda a prezident

Vrahové německého starosty.

válečný pilot RAF a zrádce pracující pro Gestapo

slide32

NEJLÉPE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACEpozitivní vliv na mediální obraz ČR mají zejména sportovci

Škoda Auto je ve světových médiích prezentována mimořádně pozitivně.

slide33

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejlépe hodnocená

Do této kategorie řadíme také zmínky o trestných činech. Proto je podíl negativních výroků vysoký.

Za nejkritizovanější témata považujeme taková, kde rozdíl mezi množstvím negativních a pozitivních výroků je nejvyšší. Obdobně posuzujeme také nejchválenější témata. Např. věda v ČR sice nebyla hodnocena pozitivně ani jednou, zároveň však, narozdíl od většiny témat, nebyla vůbec kritizována.

slide36

SHRNUTÍ(duben, květen a červen 2003)

 • Ze sledovaných světových médií se o ČR nejvíce zajímala italská La Stampa.
 • Nejaktivnějším novinářem byl Robert Anderson z Financial Times.
 • Z českých organizací získaly největší prostor sportovní reprezentace a Vláda ČR.
 • Nejvýznamnější českou osobností v zahraničních médiích byl fotbalista Pavel Nedvěd.
 • Politikům byl poskytován menší prostor, nežli sportovcům a umělcům.
 • Nejčastěji se zahraniční média zmiňovala o ČR jako celku, z měst jasně zvítězila Praha.
 • Nejčastějším zahraničním regionem spojovaným s ČR byla Evropská unie.
 • Nejčastějšími tématy v souvislosti s ČR byly sport a kultura.
 • Pozitivním faktem je množství informací o možnostech cestovního ruchu v Praze.
 • Hodnocení ČR v zahraničních médiích bylo vyvážené a zpravidla neutrální.
 • Nejkritizovanější organizací byla Vláda ČR, nejhůře hodnocenou osobou Václav Klaus.
 • Nejpozitivněji byl hodnocen fotbalista Pavel Nedvěd a sportovní reprezentace ČR.
 • Nejkritizovanějšími tématy byla bezpečnost a vztah k EU. Nejpozitivněji hodnocenými naopak kultura a sport.
 • Nejkritičtějšími žurnalisty vůči ČR byli Francouzi a Němci.
slide37

NĚMECKO

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR v německých médiích
 • Organizace ČR v německých médiích
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR v německých médiích
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide38

POŘADÍ NĚMECKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR

SZ = Sueddeutsche Zeitung

DT = Der Tagesspiegel

Zajímavostí je vysoká diverzita novinářů informujících o ČR. Na sledovaných příspěvcích se podílelo téměř dvě stě novinářů.

slide44

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide45

NEJHŮŘE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACE

Aktéři vraždy německého starosty.

slide47

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide48

RAKOUSKO

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR v rakouských médiích
 • Organizace ČR v rakouských médiích
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR v rakouských médiích
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide49

POŘADÍ RAKOUSKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR

Identifikace autora příspěvku je v rakouských médiích podobně složïtá, jako je tomu u nás. Novináři často používají zkratky, řada článků je označena anonymním autorem „red“.

slide55

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide58

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide59

FRANCIE

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR ve francouzských médiích
 • Organizace ČR ve francouzských médiích
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR ve francouzských médiích
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide60

POŘADÍ FRANCOUZSKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR

Jde o pseudonym. Autor je ve skutečnosti Francouz, pražský dopisovatel.

slide65

HODNOCENÍ ČR ve francouzských médiích

Kritika České republiky, jejích osob a organizací byla ve francouzských médiích minimální (0,8%). Poměrně velký podíl výroků (16,5%) má však negativní dopad na image země.

%

slide66

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide69

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide70

RUSKO

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR v ruských médiích
 • Organizace ČR v ruských médiích
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR v ruských médiích
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide71

POŘADÍ RUSKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR

Jelena Vinogradova přinesla rozsáhlý rozhovor s Tomášem Baťou. Z počtu příspěvků je zřejmé, že se na problematiku dění v ČR žádný ruský žurnalista nespecializuje.

slide72

OBČANÉ ČR VE RUSKÝCH MÉDIÍCHtop 5 + struktura

anglický herec českého původu

účastník sporu o ochrannou známku Becherovky

odsouzený představitel minulého režimu

slide76

HODNOCENÍ ČR v ruských médiích

Ruští žurnalisté se k ČR vyjadřují optimisticky. Rozsah pozitivních výroků je o 6,4% vyšší než rozsah výroků negativních.

%

slide77

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide80

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide81

USA

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR v amerických médiích
 • Organizace ČR v amerických médiích
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR v amerických médiích
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide82

POŘADÍ AMERICKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR

NYT = The New York Times

WP = The Washington Post

slide87

HODNOCENÍ ČR v amerických médiích

Američtí žurnalisté se k ČR vyjadřují mírně optimisticky. Rozsah pozitivních výroků je o 1,1% vyšší než rozsah výroků negativních.

%

slide88

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide91

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide92

VELKÁ BRITÁNIE

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR v britských médiích
 • Organizace ČR v britských médiích
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR v britských médiích
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide94

OBČANÉ ČR V BRITSKÝCH MÉDIÍCHtop 5 + struktura

válečný pilot RAF a zrádce pracující pro Gestapo

slide98

HODNOCENÍ ČR v britských médiích

Britští žurnalisté se k ČR vyjadřují poměrně kriticky. Rozsah negativních výroků je o 7,8% vyšší než rozsah výroků pozitivních.

%

slide99

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide100

NEJHŮŘE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACE

válečný pilot RAF a zrádce pracující pro Gestapo

odsouzený představitel minulého režimu

slide102

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide103

ITÁLIE

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR v italských médiích
 • Organizace ČR v italských médiích
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR v italských médiích
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide104

POŘADÍ ITALSKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR

Také v italských médiích je identifikace autorů obtížná. Žurnalisté často používají zkratky.

slide106

ORGANIZACE ČR V ITALSKÝCH MÉDIÍCHtop 5 + struktura

Deník La Stampa přinesl rozhovor

s místním dovozcem automobilů Škoda.

slide109

HODNOCENÍ ČR v italských médiích

Především díky záložníkovi Juventusu Turín Pavlu Nedvědovi má Česká republika v italských médiích vynikající image.

%

slide110

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide111

NEJHŮŘE HODNOCENÉ OSOBY A ORGANIZACE

U žádné z českých organizací citovaných italskými novináři nepřevažuje rozsah negativních výroků nad prostorem, který zaujímají výroky pozitivní.

slide113

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide114

ŠPANĚLSKO

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR ve španělských médiích
 • Organizace ČR ve španělských médiích
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR ve španělských médiích
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide115

POŘADÍ ŠPANĚLSKÝCH NOVINÁŘŮžurnalisté nejaktivněji informující o ČR

Z grafu je patrné, že španělští novináři projevují o dění v ČR minimální zájem.

slide119

TEMATICKÁ STRUKTURA ZÁJMU O ČRpořadí tematických kategorií a top 10 detailních témat

slide121

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

Žádná osoba citovaná ve sledovaných španělských médiích v období od dubna do června 2003 Českou republiku nekritizovala, ani ji nezmiňovala v souvislosti s negativními skutečnostmi.

slide124

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide125

FINANCIAL TIMES

 • Novináři nejaktivněji informující o ČR
 • Občané ČR ve Financial Times
 • Organizace ČR ve Financial Times
 • Autoři výroků o ČR
 • Tematická struktura zájmu o ČR
 • Hodnocení ČR ve Financial Times
 • Hodnocení ČR podle autorů výroků
 • Nejhůře hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejlépe hodnocené osoby a organizace ČR
 • Nejkritizovanější a nejlépe hodnocená témata
slide126

POŘADÍ NOVINÁŘŮ FINANCIAL TIMESžurnalisté nejaktivněji informující o ČR

Robert Anderson byl nejaktivnějším novinářem všech sledovaných světových médií. Články v jeho podání se k ČR staví velmi kriticky. Negativně laděné výroky tvoří 40% jejich rozsahu. Pozitivních výroků je přitom jen 14%. Tento žurnalista se zaměřuje na ekonomiku (především bankovnictví) a vstup ČR do Evropské unie.

slide131

HODNOCENÍ ČR ve Financial Times

Hodnocení ČR žurnalisty z Financial Times je oproti ostatním sledovaným světovým médiím velmi pestré. Na velkém rozsahu jsou zastoupeny negativní i pozitivní výroky.

%

slide132

AUTOŘI VÝROKŮ O ČR

nejkritičtější nejpozitivnější

slide135

NEJVÍCE KRITIZOVANÁ A CHVÁLENÁ TÉMATA

nejkritizovanější nejchválenější

slide136

KONTAKT

 • Ing. Tomáš Hradil
 • jednatel společnosti
 • ( +420 608 750103
 • *hotline@mediacon.cz